Закрити
Етика. 6 клас.
23 Липня 2006, 00:00 , Переглядів: 51223
FacebookTwitterLivejournal
Етика. 6 клас. Фото: http://sensyor.ya.ru Етика. 6 клас

Навчальна програма викладання етика у 6 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

(35 год, 1 год на тиждень)

№ п/п К-сть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. 2 ВСТУП
Для чого вивчаємо етику. Коли й чому виникла мораль. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.
Учень:
пояснює зміст понять "етика", "мораль", "моральність людини", "моральні правила поведінки", "правила етикету".
Висловлює своє судження про роль моралі й етикету в житті людини та суспільства.
Наводить приклади етикетних норм поведінки в колі сім'ї, школи, під час зустрічі зі знайомими або незнайомими людьми.
Демонструє форми етикетної поведінки в наведених прикладах типових життєвих ситуацій.
2. 6 Тема 1. ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Людське життя як найвища цінність у сучасному світі. Чи важко бути людиною. Коли людину називають "щирою душею". Як потрібно жити, щоб наші душі визначали як прекрасні.
Учень:
пояснює, у чому цінність людського життя та наводить приклади відповідної поведінки.
Розтлумачує поняття "духовність", "духовна краса" та наводить приклади духовних потреб людини й проявів краси людської душі.
Оцінює ситуації та вчинки людей з позиції проявів духовної краси.
Висловлює своє судження про важливість самовдосконалення.
3.   Чому моральні цінності називають життєвими орiєнтирами людини. У чому полягає сила людського духу. Що таке обов'язок. Що означає бути дорослим і самостійним. Як захистити та зберегти честь і гідність. Учень:
пояснює поняття "моральні цінності".
Висловлює своє судження про роль і значущість моральних цінностей у житті людини.
Наводить приклади вчинків людей, сильних духом.
Аналізує ситуації, у яких гостро відчуваються суперечності між "хочу" і "треба".
Характеризує відповідальність за свій вибір та результати дій як показник моральної зрілості людини.
Моделює та розв'язує ситуації, пов'язані з виконанням обов'язків у сім'ї, школі, збереженням честі та гідності.
4.   Що таке справедливість. Що називають несправедливим. Чи легко бути справедливим. Як протидіяти несправедливому. Учень:
розтлумачує поняття "справедливість".
Оцінює події в навколишньому світі та власному житті з позицій справедливості.
Наводить приклади справедливого і несправедливого в житті суспільства, у власному житті.
Висловлює своє судження про важливість дотримання принципу справедливості в повсякденному житті, у взаєминах з оточуючими.
Наводить приклади протидії несправедливому.
Обґрунтовує несумісність насилля і доброчинства.
5.   Чому без праці життя людини втрачає сенс. Працьовитість як риса моральної вдачі. Що означає "творити себе працею". Чому будь-яка праця є почесною. Учень:
висловлює своє судження про роль праці в житті людини, у становленні людської особистості.
Наводить приклади високої оцінки праці у фольклорних творах (зокрема, в прислів'ях, казках).
Характеризує навчання як відповідальну працю.
Аналізує власний внесок у домашню працю.
6.   Що таке ідеал. Як ми обираємо ідеали. Як відрізнити ідеал від кумира. Як наблизитися до свого ідеалу. Учень:
пояснює поняття "ідеал", "кумир", "ідол".
Висловлює власне розуміння культурної людини.
Характеризує типові риси культурної людини.
Обґрунтовує важливість самовдосконалення як одного з дієвих засобів наближення до морального ідеалу.
Наводить приклади зразків для наслідування.
7. 1 Узагальнення  
8. 1 Тематичне оцінювання  
9. 6 Тема 2. ЛЮДИНА - ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ
Чи є людина частиною природи. Як культурна людина повинна ставитися до природи. Що означає "берегти природу". Моральні зобов'язання людини щодо природного світу.
Учень:
висловлює своє судження про людину як частину природи.
Наводить приклади ставлення людини до довкілля й оцінює їх з позиції моралі.
Обґрунтовує необхідність ставлення до природи України як національного багатства народу.
10.   Як пов'язані довкілля та здоров'я людини. Що означає бути "здоровою людиною". Які звички є шкідливими. Учень:
пояснює взаємозв'язок здоров'я фізичного та духовного.
Обґрунтовує необхідність дотримання правил особистої гігієни.
Наводить приклади зумовленості здоров'я людини станом довкілля.
Висловлює своє судження про роль фізичної культури в формуванні здорового способу життя.
Наводить приклади шкідливих звичок і характеризує їх з позицій фізичного та морального здоров'я людини.
11.   Що означає пізнати себе. Чому потрібно керувати своїми почуттями та вчинками. Що таке "мистецтво керувати собою". Учень:
оцінює свої вчинки та вчинки однокласників з точки зору їх моральної зрілості.
Характеризує сильні та слабкі сторони своєї вдачі.
Обґрунтовує необхідність подолання негативних рис характеру.
Наводить приклади протидії недобрим та нерозумним вчинкам.
Висловлює власне розуміння "мистецтва керувати собою".
12.   Що означає бути розвиненою людиною. Які заняття розвивають людину. Що таке хобі. Як зробити дозвілля змістовним і цікавим. Учень:
пояснює поняття "дозвілля", "хобі".
Висловлює своє судження про важливість самовдосконалення.
Обґрунтовує взаємозумовленість особистої культури і можливостей задоволення потреб; необхідність змістовного й цікавого дозвілля.
Наводить приклади занять-хобі.
Пояснює доцільність правильної організації вільного часу.
13.   Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини. У чому сила моральних почуттів. Як навчитися культури почуттів. Учень:
пояснює поняття "почуття" та "емоції".
Наводить приклади почуттів та емоцій.
Висловлює своє судження про силу моральних почуттів.
14.   Чому любов визначають як найвище почуття. Що означає любити. Чи є відмінність між закоханістю та коханням. Як навчитися любити. Учень:
висловлює судження про любов як найвище почуття.
Наводить приклади різних виявів любові; 1-2 крилаті вислови про любов.
Обґрунтовує відповідальність, повагу, щирість, здатність до самопожертви як моральне підґрунтя любові.
Розповідає про прояви любові в різних життєвих ситуаціях.
15. 1 Узагальнення  
16. 1 Тематичне оцінювання  
17. 6 Тема 3. МОРАЛЬНІ ВИМІРИ СПІЛКУВАННЯ
Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства. Що таке загальнолюдські цінності. Як мораль регулює відносини й спілкування людей.
Учень:
витлумачує поняття "загальнолюдські цінності".
Висловлює своє судження про роль загальнолюдських цінностей у гуманізації життя суспільства.
Характеризує поняття "добро", "справедливість", "правда", "щирість" тощо як загальнолюдські цінності.
Моделює ситуації, які свідчать про регулятивну функцію моралі.
18.   Що таке толерантність і нетерпимість. Як проявляти толерантність у спілкуванні з людьми. Що таке повага. Що означає поважати інших. Учень:
обґрунтовує важливість шанобливого ставлення до інших як передумову успішного спілкування.
Пояснює поняття "толерантність", "нетерпимість", "повага".
Наводить приклади толерантного ставлення до інших.
Виявляє прояви нетерпимості й пропонує шляхи її подолання.
Оцінює власну поведінку з позиції толерантності.
19.   Як розділити радість і печаль іншої людини. Що таке милосердя. Кого називають альтруїстом, а кого - егоїстом. Як співчувати й проявляти милосердя словом і ділом. Учень:
пояснює поняття "милосердя", "альтруїзм", "егоїзм".
Наводить приклади вияву милосердя у вчинках.
Характеризує прояви егоїзму у власній поведінці.
Висловлює власне розуміння милосердя та співчуття.
20.   Місце духовності і релігійності в людському житті. У чому полягає феномен віри. Що таке релігійні почуття і чому їх треба поважати. Учень:
розрізняє зміст понять "духовність" і "релігійність".
Характеризує феномен віри.
Обґрунтовує право кожної людини на свободу віросповідування.
Наводить приклади духовних потреб людини; вияву поваги до релігійних почуттів.
21.   Які релігійні конфесії є в Україні. Що означає бути толерантним до представників іншої релігії. Як поводитися в храмі. Учень:
наводить приклади свят різних релігійних конфесій в Україні.
Розповідає про різні релігійні конфесії в Україні.
Характеризує толерантність як умову життя української спільноти.
Формулює основні правила поведінки в храмі.
Моделює ситуації та розв'язує їх.
22. 1 Узагальнення  
23. 1 Тематичне оцінювання  
24. 7 Тема 4. ЦІННОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.
Учень:
витлумачує поняття "демократичне суспільство", "громадянин", "громадянське суспільство", "гуманістична мораль".
Висловлює судження про людину як найвищу цінність демократичного суспільства.
Наводить приклади громадянськості.
25.   Чи може бути свобода основою моральності. Що розуміють під свободою вибору, дії, волі. Що означає бути самим собою. Чи може людина бути й залишатися собою в суспільстві. Учень:
обґрунтовує поняття свободи як основи моральності.
Висловлює своє розуміння свободи.
Пояснює, що означає свобода вибору, дії, волі.
Наводить приклади узгодження власних інтересів із суспільними.
Моделює та розв'язує ситуативні завдання.
26.   Що таке права та свободи людини. Чому права людини й права дитини є цінністю громадянського суспільства. Як поважати та захищати права людини в демократичному суспільстві. Як співвідносяться право, свобода й обов'язок. Учень:
пояснює поняття "права та свободи людини".
Розповідає про права дитини.
Визначає права, свободи та обов'язки громадян України.
Аналізує життєві ситуації, пов'язані з реалізацією прав та свобод людини в Україні.
Обґрунтовує зв'язок прав та свобод людини з обов'язками.
Характеризує права та обов'язки учнів.
27.   Що таке суспільна справедливість і соціальна різноманітність. У чому ми всі рівні, хоча й різні. Чого вимагає від нас різноманітність життя в громадянському суспільстві. Учень:
пояснює поняття "суспільна справедливість", "соціальна різноманітність".
Наводить приклади суспільної справедливості та соціальної різноманітності.
Аналізує ситуації, в яких діють стереотипи та упередження.
Моделює та розв'язує ситуативні завдання.
28.   Як співвідносяться мораль і закон як регулятори життя громадян в демократичному суспільстві. Що означає рівність усіх перед законом. Учень:
пояснює поняття "закон", "рівність усіх перед законом".
Висловлює своє судження про зв'язок моралі та законів.
Моделює та розв'язує ситуації.
29.   Що таке громадянська позиція людини. Чому громадянська позиція є цінністю демократичного суспільства. У чому полягає почуття гідності громадянина. Учень:
пояснює поняття "громадянська позиція".
Висловлює власне розуміння громадянської активності на прикладі шкільного життя.
Наводить приклади впливу громадян на суспільне життя.
Моделює та розв'язує ситуації.
30.   У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві. Як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні. Як проявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів. Учень:
розповідає, чому Україна є багатокультурною державою.
Обґрунтовує необхідність толерантних міжетнічних та міжкультурних відносин в Україні. Пояснює відмінність між поняттями "патріотизм" та "шовінізм".
Наводить приклади проявів поваги до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.
31. 1 Узагальнення  
32. 1 Тематичне оцінювання  
33. 1 ПІДСУМКОВИЙ УРОК
Як громадяни повинні ставитися до своєї держави. Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні. Як пов'язані наші долі з долею Вітчизни.
Учень:
наводить приклади служіння Україні.
Оцінює відповідальність та байдужість за долю Вітчизни.
Висловлює своє судження про те, яким уявляє своє місце в розвитку країни, пояснює свою позицію.
Порівнює активну громадянську позицію і пасивність спостерігача.

 

Обговорення (1)
zhenia 16 Березня 2008, 12:16
Чому тут немає матеріалу з етики"Наприклад на тему "Що таке любов""!!! - це ж із уроку етики! ]:->
Видалити Відміна
Забанити Відміна