Закрити
Перелік документів для ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти
13 Липня 2006, 00:00 , Переглядів: 2319
FacebookTwitterLivejournal
Перелік документів для ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти Перелік документів для ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

Ліцензування освітньої діяльності.

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. № 1380

1. Заява про проведення ліцензійної експертизи.

2. Установчі документи (статут, положення).

3. Копії рішення власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу про створення навчального закладу. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, подається копія установчого договору.

4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу та копія довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Копії затверджених в установленому порядку навчальних планів, , перелік навчальних програм.

6. Інформація про кількісні та якісні показники матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки та обсяг її фондів, відомості про інформаційну базу відповідно до нормативів, затверджених в установленому порядку.

7. Копії документів, що засвідчують право власності або право оперативного управління, чи право користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше ніж необхідний для завершення надання послуги.

8. Довідка банківської установи про сформований статутний фонд навчального закладу (якщо законодавством передбачено формування статутного фонду).

9. Висновок органів державного пожежно-технічного, санітарного нагляду, охорони праці про відповідність наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленим вимогам, нормам і правилам (санітарно-технічний паспорт або окремі висновки).

10. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту, першої сторінки паспорта.

11. За наявності у структурі навчального закладу відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо), що надаватимуть послуги, копії рішень про їх створення, реєстрацію та положення про структурні підрозділи, а також інші документи, зазначені у п.п. 1-10.

14. У разі подання заяви про збільшення ліцензованого обсягу:

  • копія ліцензії;
  • копія довідки про включення навчального закладу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  • документи, зазначені у пункті 6.
Видалити Відміна
Забанити Відміна