Закрити
Лист МОН України № 1/9-431 від 17.08.2005
17 Серпня 2005, 00:00 , Переглядів: 9709
FacebookTwitterLivejournal
Лист МОН України № 1/9-431 від 17.08.2005 Лист МОН України № 1/9-431 від 17.08.2005

Організація короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах

Міністерство освіти і науки України

№ 1/9-431 від 17.08.05

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, діти можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади за різним режимом перебування, в тому числі короткотривало (до чотирьох годин).

Короткотривале перебування у дитячому садку передбачено для дітей віком від 2 років 6 місяців до 6 (7) років, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування (10,5-12 годин), і забезпечує їх право на здобуття дошкільної освіти.

Режим перебування дітей, в тому числі, короткотривалий, обов'язково обумовлюється у статуті дошкільного навчального закладу.

У залежності від потреб населення у дошкільному навчальному закладі можуть створюватися:

  • групи короткотривалого перебування для догляду та загального розвитку дітей від 2 років 6 місяців до 6 років;
  • групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п'ятирічного віку до навчання в школі, тощо.

Вищезазначені групи можуть функціонувати як цілорічно, так і сезонно (не менше ніж три місяці на рік).

Якщо для комплектування окремих груп немає достатньої кількості дітей, то їх, зараховують до відповідної вікової групи дошкільного закладу, що функціонує за повним режимом перебування.

Кількість дітей у групах короткотривалого перебування визначається відповідно до нормативів наповнюваності, передбачених у статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту".

Прийом дітей здійснює керівник дошкільного навчального закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. У заяві батьків або осіб, які їх замінюють обумовлюється час та періодичність перебування дітей у групах, інші умови.

Діти, які відвідують дошкільний навчальний заклад короткотривало, зараховуються до його спискового складу (журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи) та обов'язково включаються до звіту дошкільного навчального закладу (форма № 85-к).

Організація навчально-виховної діяльності з дітьми здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України "Організація та зміст навчально-виховного процесу" від 06.06.2005 № 1/9-306.

Керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у групах короткотривалого перебування дітей здійснює завідуюча дошкільним навчальним закладом та вихователь-методист.

Для дітей, які відвідують групи короткотривалого перебування, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть надаватися додаткові освітні послуги у порядку визначеному законодавством.

Штатний розклад комунального дошкільного навчального закладу, який має окремі групи короткотривалого перебування, встановлюється та затверджується відповідним органом управління освітою на основі діючих Типових штатів дошкільних навчальних закладів.

Навантаження вихователів груп короткотривалого перебування визначається відповідно до тижневого педагогічного навантаження (30 годин на тиждень) та тривалості перебування дітей в групі.

Наприклад: 1,5 години перебування дітей - 0,25 ставки вихователя, 3 години - 0,5 ставки вихователя тощо (з розрахунку 5-ти денного режиму роботи закладу).

Порядок оплати праці працівників груп короткотривалого перебування дітей здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102 та погодженої Міністерством праці України, Міністерством фінансів України, Центральним комітетом працівників освіти і науки України (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Права та обов'язки працівників визначаються посадовими інструкціями, розробленими відповідно до типових кваліфікаційних характеристик з урахуванням умов роботи групи.

З метою задоволення зростаючих потреб сільського населення, у місцевості, де відсутні приміщення дошкільних навчальних закладів, дозволяється організовувати роботу дошкільного навчального закладу (в тому числі і за режимом короткотривалого перебування дітей без організації харчування) в орендованих приміщеннях, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам і правилам.

Така оренда може здійснюватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (прийнятий 10.04.1992 № 2269-ХІІ, зі змінами та доповненнями) та угоди між сільською, селищною та районною радою.

Відкриття закладу здійснюється у встановленому законодавством порядку (рішення відповідної сільської ради, реєстрація в державному реєстрі, затвердження статуту тощо).

Кількість дітей в таких закладах визначається демографічною ситуацією. Штатний розклад складається відповідно до діючих Типових штатів.

Функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) з короткотривалим перебуванням дітей забезпечить їх право на здобуття дошкільної освіти та якісну підготовку до навчання у школі.

Заступник Міністра   В.О.Огнев'юк

Теги: діти, режим
Видалити Відміна
Забанити Відміна