Закрити
Навчальна програма «Допитливі розумники», 1 рік навчання
25 Вересня 2020, 19:12 , Переглядів: 3815
FacebookTwitterLivejournal
Навчальна програма «Допитливі розумники», 1 рік навчання Навчальна програма «Допитливі розумники», 1 рік навчання

Розробка учасника VIII Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ввічливість та вихованість, що разом складають культуру поведінки людини є не менш важливими ніж володіння науками та професією. Невід’ємним атрибутом сучасного суспільства є вихована та всебічно розвинена людина.  Пропагування таких засад у шкільному віці дають змогу підвищувати культурний рівень підростаючого покоління та країни загалом. Одним з найважливіших завдань школи сьогодні є створення оптимальних умов   для всебічного гармонійного розвитку дітей, для морального та духовного відпочинку у синтезі з отриманням нових знань.

Для виховання свідомої та всебічного вихованої людини потрібно уміло синтезувати знання з різних галузей знань вже у молодшому шкільному віці за допомогою різних методів. Наскрізна методика, яка є основою програми гуртка, як альтернативна форма позашкільного навчання та виховання, сприяє полегшеному засвоєнню. Програма гуртка «Допитливі розумники» спрямована на дітей, які хочуть  активно розвивати творчий потенціал, екологічну свідомість, креативність та розвиватись у таких галузях як:  географія, історія, біологія, екологія, зоологія.

Програма гуртка передбачає всебічний розвиток школярів, заохочує до творчого розвитку особистості та пошуку себе. Це дає змогу розвинути таланти, нахили учнів до тих чи інших наук, патріотизм та любов до рідного краю.

Метою навчальної програми  є формування ключових компетентностей особистості через вивчення географії, історії, біології; творчий розвиток вихованців, збагачення емоційно-естетичного досвіду, створення умов для всебічного  розвитку дітей, виховання патріотизму.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальні:; поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів; формування зацікавленості у пошуковій та дослідницькій роботі; популяризації екологічної та географічної наук; виховання ораторських здібностей; виховання екологічної свідомості та фінансової грамотності;
 • практичні:    вміння орієнтуватись на карті світу, формування мовної культури та збільшення словникового запасу, засвоєння географічної, біологічної, екологічної, історичної термінології, формування досвіду екологічно-компетентної взаємодії з довкіллям, вміння складати порівняльні таблиці та асоціативні кущі;
 • творчі:   розвиток творчих здібностей, уяви та креативності, образного та просторового мислення, пам’яті, вміння висловлювати свою думку;
 • соціальні: здатність до командної праці, соціальної активності, свідомого ставлення до культури, поваги до людей,  власної відповідальності за стан довкілля, формування працелюбства, відповідальності, посидючості, акуратності, наполегливості, самостійності, виховання доброзичливості та людяності, виховання любові до рідного краю

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 2-4 класів протягом 1 року. Кількісний склад групи – 15 осіб.

Рівень навчання: основний.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

 • основний рівень (1 рік ) – 144 години (4 години на тиждень).

Головний принцип – добровільність участі у діяльності гуртка та необмеженість у віці учасників ( у вищезгаданих вікових рамках). Подана послідовність тем програми враховує рівень підготовки, вік, інтереси та захоплення вихованців.  

Навчальна програма передбачає поєднання теоретичних та практичних завдань. На заняттях гуртка використовуються різноманітні форми (урок, екскурсія тощо) та методи навчання: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, презентація, ілюстрація, відео), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток вмінь та навичок), дискусійні.

Перевірка набутих знань здійснюється під  час практичних занять у вигляді розвиваючих та пізнавальних ігор, розумового штурму, бліц опитувань, командних змагань, вікторин, індивідуальних завдань, кросвордів та ребусів, творчих завдань, участі у конкурсах.

На заняттях використовуються довідники, книжки, посібники, картографічний матеріал,   роздавальний матеріал.

Керівник гуртка може змінювати розподіл навчального часу: розподіл годин за темами – орієнтований. Також можливе внесення змін до порядку і змісту тем залежно від інтересів вихованців.

Початковий рівень
(Допитливі розумники)

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема Кількість годин
теоретичних практичних усього
1 Вступ 2 2 4
2 Цікава географія. 24 12 36
3 Астрономія 4 2 6
4 Екологія 24 10 34
5 Історія життя 3 3 6
6 Цікава зоологія. 16 18 34
7 Види професій 4 8 12
8 Екологія свідомості: людяність, ввічливість, патріотизм, традиції. 6 4 10
9 Підсумок 1 1 2
  Разом 84 60 144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
(ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ)

1. ВСТУП (2 год)

Теоретична частина. Знайомство дітей із завданнями,змістом гуртка та особливістю діяльності. Визначення актуальності гуртка та практичного значення у житті кожної людини. Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі та безпосередньо на заняттях гуртка, правила безпеки при виконанні майбутніх практичних робіт, під час екскурсій.

Практична частина. Очікування вихованців від вивчення курсу.

2. ЦІКАВА ГЕОГРАФІЯ (36 год) 

2.1. Географія. Особливості та гілки (4 год)

Теоретична частина.  Формування первинних знань, навичок та уявлень про географію та навколишнє середовище. Особливості фізичної та суспільної географії, картографії. Оболонки землі. Частини світу. Материки та океани.

Практична частина. Вивчення карти світу, розвиток геопросторової орієнтації. Робота з картою: «Частини світу», «Материки та океани». Глобус. Асоціативний кущ: «Оболонки землі». Прослуховування пісні: «Урок географії» (Г. Желуденко). Перегляд відео: «Про географію» (Л. Лагода). Виготовлення лепбуку: «Оболонки землі»

2.2. Атмосфера (9 год)

Теоретична частина. Поняття та значення атмосфери. Будова атмосфери. Погода та її складові. Пори року. Клімат. Проблеми забруднення атмосфери та шляхи їх вирішення.

Практична частина. Складання таблиці та малюнка-схеми: «Будова атмосфери». Аплікація: «Погода».  Складання таблиці: «Види хмар», «Сила вітру». Обговорення («мозковий штурм») на теми: «Користь та шкода вітру», «Користь та шкода опадів». Обговорення на тему: «Моя улюблена пора року». Робота з картою: «Клімат на землі». Експеримент: оберт планети навколо сонця (зміна дня і ночі, пір року). Перегляд мультфільму: «Фіксики: Глобус».

2.3. Гідросфера (9 год)

Теоретична частина. Поняття гідросфери та її частини. Світовий океан. Проблеми гідросфери та способи їх вирішення.  Морська та прісна вода. Льодовики.

Практична частина. Складання таблиці : «Частини гідросфери». Робота з картою. Складання порівняльної схеми: «Світовий океан», «Океан, море, озеро, річка». Перегляд відео: « Наскільки великим є океан».

2.4. Літосфера (8 год)

Теоретична частина. Поняття літосфери. Земна кора. Геологічна будова Землі. Поняття та роль ґрунту.

Практична частина. Малювання малюнку «Геологічна будова Землі».  Експеримент: «Рух літосферних плит». Перегляд відео: «Що трапляється з ґрунтом? І чому це важливо!».  

2.5. Біосфера (8 год)

Теоретична частина. Загальна характеристика біосфери. Взаємодія з іншими оболонками Землі. Вплив людини на біосферу. Проблеми біосфери.

Практична частина. Складання малюнка-схеми: «Взаємодія біосфери з оболонками Землі», «Точки дотику». Екскурсія до парку з метою вивчення теми: «Вплив людини на біосферу». Дослідницько-пошукова робота на тему: «Я бачу проблеми біосфери».  Створення стін-газети: «Правила спільного життя людини з живими істотами».

3. Астрономія (6 год)

3.1. Астрономія – наука про космос (2 год)

Теоретична частина. Поняття астрономії. Небесні тіла: зірки та планети, галактики. Масштаби Всесвіту.  Астрономи.

Практична частина. Ліплення з пластиліну моделі Всесвіту. Гра (асоціативний кущ) на теми: «Космос», «Астрономія». Обговорення на тему: «Яким я бачу космос». Складання таблиці: найважливіші космічні дослідження та астрономи.  Виготовлення аплікації: «Космонавт».

3.2. Сонячна система (4 год)

Теоретична частина. Поняття Сонячної системи. Планети Сонячної системи. Сонце та його роль для життя на Землі.

Практична частина. Перегляд відео: «Планети Сонячної системи. Цікаві факти про планети. Дітям про планети». Виготовлення лепбуку «Сонячна система». Виготовлення проекту макету «Планети Сонячної системи» - для шкільної виставки. Складання порівняльної таблиці-схеми: «Розміри планет: від гігантів до карликів» та ліплення з пластиліну планет. Складання асоціативного куща: «Що дає нам Сонце?». Обговорення на тему: «Якщо б не було Сонця».

4. Екологія (34 год)

4.1. Екологія та її історія. Екологічні організації. (2 год)

Теоретична частина. Поняття екологія. Як і чому виникла екологія. Формування екологічної свідомості та мислення. Для чого нам екологічне мислення? Перелік організацій які займаються екологічними питаннями.

Практична частина. Перегляд мультфільму «ВОЛЛ-І», обговорення.  Розвиваюча гра: екологічна таблиця (зроби свій вибір). Малюнок: «Людина екологічно свідома – щаслива». Перегляд слайдів із переліком екологічних організацій, бесіда щодо впливу тих чи інших організацій на довкілля. 

4.2. Екологічні дати та події (2 год)

Теоретична частина. Що таке екологічний календар. Найважливіші екологічні дати та події.

Практична частина.  Формування відривного календаря.  Малювання титульної сторінки календаря на тему «Планета в обіймах дерев». Заповнення календаря найважливішими екологічними датами та подіями.

4.3. Екологічні проблеми (20 год)

4.3.1. Класифікація екологічних проблем (2 год)

Теоретична частина. Поняття екологічної проблеми. Класифікація екологічних проблем.

Практична частина. Заповнення таблиці: «Класифікація екологічних проблем». Створення лепбуку: «Найважливіші екологічні проблеми». Формування еко-плану реальних дій для покращення екологічної ситуації.  

4.3.2. Атмосферні екологічні проблеми (4 год)

Теоретична частина. Роль повітря для живих організмів. Якість повітря. Смог, лісові пожежі, пилові бурі, техногенні забруднювачі повітря, вирубування лісів. Необхідні заходи для покращення стану атмосфери.

Практична частина. Обговорення («мозковий штурм») на тему: «Як забруднене повітря впливає на здоров’я людей». Виготовлення стінгазети : «Екологічні проблеми атмосфери». Перегляд відео: «Повітря. Відео для дітей». Досліди: «Я чую рух повітря», «Повітря у воді», «Повітря у поліетиленовому пакеті». Колективна робота-дослід «Де чистіше повітря: парк, зупинка транспорту, дім» (за допомогою клейкої стрічки). Формування схеми: «Дії на покращення стану повітря». Дихальні вправи: «Я відчуваю повітря».

4.3.3. Водні екологічні проблеми (4 год)

Теоретична частина. Важливість води для життя. Забруднення морів, океанів, рік, підземних вод. Нераціональне використання водних ресурсів.

Практична частина. Перегляд відео: «Корисні підказки. Вода». (Телеканал ПЛЮСПЛЮС). Перегляд соціального ролика: «Пластиковий океан: як врятувати моря від сміття» та обговорення.  Творча робота  (об’ємна аплікація) : «Кит видихає сміттям». Малювання схеми: «Нераціональне використання води». Завдання-гра: «Я – контролер раціонального використання води в себе в  дома». Командна робота: малювання плакату «Поради з водозбереження».

4.3.4. Ґрунтові  та біотичні екологічні проблеми (2 год)

Теоретична частина. Забруднення ґрунтів. Проблеми. Втрати ґрунту. Заходи з охорони.  Поняття запустинювання.  Зменшення рослинності.

Практична частина. Малювання схеми-впливу стану ґрунтів на живу природу.  Висадка рослин, подальший догляд. Малювання зображення: «Як втрачається грунт». Прогулянка районом проживання з метою виявлення втрати ґрунтів під забудову тощо.

4.3.5. Найважливіші екологічні проблеми України (4 год)

Теоретична частина. Визначення найважливіших екологічних проблем України та шляхи вирішення. Чорнобильська катастрофа.

Практична частина. Виставка творчих робіт гуртківців: «Збережи планету – збережи Україну». Схема: «Виготовлення паперу». Збір макулатури. Участь в  акції: «Подаруй дереву колечко».  Обговорення та адаптація до власного повсякденного життя теми «Живи екологічно».

4.3.6. Відходи (2 год)

Теоретична частина. Види відходів.. Сортування відходів.  Раціональне споживання. Небезпечні відходи та їх утилізація.  Періоди розкладу сміття.

Практична частина. Дослідження: «Сміття у домі» ( кількість, склад відходів).  Складання таблиці: «Друге життя сміття». Мозковий штурм: «Використовуй повторно».  Дидактична гра: «Сортуємо сміття». Настільна гра: «Екомемо».  Схема розкладу сміття.  Дослід з розкладання відходів на пришкільній території. Виготовлення урн для сортування сміття у класах та в дома.  Формування схеми небезпечних відходів та місць їх утилізації у місті.

4.3.7. Природоохоронні та заповідні території України: види, мета, завдання. (2 год)

Теоретична частина. Біосферні заповідники. Природні заповідники. Національні природні парки. Ботанічні сади. Дендрологічні парки. Зоологічні парки.

Практична частина. Формування ілюстрованої схема: «Природоохоронні об’єкти» . Гра: «Третій зайвий» . Перегляд відео: «Асканія Нова», парк «Софіївка»,  «Зоопарки України» - обговорення. Екскурсія до місцевого природоохоронного об’єкта.

5. Історія життя (6 год)

5.1. Утворення Землі (2 год)

Теоретична частина. Великий вибух. Зміни на поверхні Землі.

Практична частина. Формування книжечки «Історія життя».  Ілюстрації «Порожнеча», «Вибух», «Галактики». Ліплення моделі Землі на різних історичних етапах.

5.2. Зародження життя (2 год)

Теоретична частина. Життя у воді.  Наземні рослини та тварини. Амфібії. Рептилії. Юрський період. Формування сучасного вигляду Землі (континенти, океани). Ссавці.

Практична частина. Формування геохронологічної шкали. Ланцюжок еволюції життя на Землі.

5.3. Людина розумна (2 год)

Теоретична частина.  Homo sapiens. Створення світу.

Практична частина. Лепбук: «Створення світу» . Обговорення: «Чим відрізняється людина розумна від усіх інших живих організмів».

6. Цікава зоологія (34 год)

6.1. Теріологія (10 год)

Теоретична частина. Ссавці, сумчасті, плацентарні – загальна характеристика. Географія поширення. Загрози у сучасному світі.

Практична частина. Перегляд відео: «Клас Ссавці». Гра: «Хто я?». Заповнення карти світу – тварини на материках. Схема: «Хто такий ендемік?». Пізнавальна гра: «Відгадай тварину за описом». Складання порівняльної таблиці: «Сумчасті-плацентарні». Формування плакату: «Що загрожує ссавцям». Театральний виступ: «Чому цирк за участі тварин – поганий?». Дискусія на тему: «Зоопарки: плюси та мінуси».

6.2. Орнітологія (6 год)

Теоретична частина.  Загальна характеристика птахів. Пересування птахів. Міграції. Значення в природі та житті людини. Охорона птахів.

Практична частина. Ілюстрація: «Будова типового птаха». Дослід: «Особливості пір’я». Перегляд відео: «Чому деякі птахи не можуть літати», «Птахи України». Гра: «Голос птаха», «Пташине меморі». Таблиця: «Птахи у житті людини». Дослід: «Біологічний годинник». Руханка: «Види пташиних польотів». Майстер-клас з виготовлення годівнички. Екскурсія до парку: «Нагодуй птахів».  Дослідницька робота: «Птахи біля мене».

6.3. Герпетологія (4 год)

Теоретична частина. Загальна характеристика плазунів та амфібій. Перші тварини на землі. Еволюція. Спосіб життя. Поширення та умови проживання. Значення для природи та людини.

Практична частина. Перегляд відео: «Земноводні та плазуни», обговорення. Порівняльна таблиця: «Амфібії-Рептилії».  Обговорення геохронологічної шкали. Екскурсія у зоологічний музей. Схема-пам’ятка: «Небезпечні рептилії та амфібії України». Гра-руханка: « Засоби захисту плазунів». Ліплення: крокодил. Схема: «Значення для людини». Майстер-клас: «Крокодил-пружинка». Гра-доміно: «Усі плазуни». Дослідницько-пошукова робота: «Плазуни яких я бачив».

6.4. Іхтіологія (8 год)

Теоретична частина. Загальна  характеристика риб. Планктон, нектон, бентос. Екологія риб. Значення риб. Найбільші риби світу. Морські ссавці. Географія поширення риб.

Практична частина. Творча робота в техніці мозаїка: «Рибка». Перегляд та обговорення відео: «Хто такі риби?». Схема: «Особливості будови тіла риб». Ілюстрована схема: «Планктон, нектон, бентос». Гра: «Планктон, нектон, бентос». Майстер-клас: «Виготовлення сухого акваріума». Бесіда: «Чому морські ссавці – не риби?». Порівняльна таблиця: «Морські  ссавці та риби». Заповнення географічної карти: «Морські ссавці - поширення». Порівняльна схема: «Розмір риб та морських ссавців». Трофічний ланцюг океану. Робота з географічною картою: «Риби у світовому океані».

6.5. Ентомологія (6 год)

Теоретична частина. Загальна характеристика комах. Безкрилі та крилаті комахи.  Зовнішня будова комах. Поширеність та місця проживання. Значення у житті людини.

Практична частина.  Порівняльна таблиця: «Безкрилі та крилаті комахи». Загальний план зовнішньої будови комах на довільному прикладі.  Робота за географічною картою: «Де живуть комахи». Бесіда: «Ендемік Антарктиди». Схема: «Комахи живуть всюди - земля, грунт, повітря, вода». Стінгазета: «Вимирання комах – загроза життю». Дискусія: «Добрі та погані комахи». Гра-меморі: «Пара для комахи».

7. Види професій (12 год)

Теоретична частина. Поняття та види професій. Застарілі професії. Медичні професії. Рятувальники. Юридичні професії. Фінансові професії. Педагогічні професії. Професії сфери послуг. Професії в ІТ. Кулінарні професії. Морські професії. Залізничні професії. Інші професії.

Практична частина. Перегляд відео: «Професії для дітей». Театральний виступ: «Застарілі професії». Зустріч з представником медичної сфери, бесіда, презентація професії. Практика першої медичної допомоги. Пізнавальна гра: «Я – лікар». Екскурсія до пожежної частини. Схема: «Небезпека у роботі рятувальників». Гра: «Будь мудрим суддею». Виховання фінансової грамотності. Гра: «Різниця між хочу і треба». Дискусія: «Раціональне використання грошей». Гра: «Я – педагог». Самостійно-пошукова робота: «Як педагогу зацікавити учня?». Зустріч з працівниками сфери послуг, майстер-клас. Самостійна робота: «Я – кулінар». Руханка: «Машиніст», «Капітан корабля». Стінгазета: «Професії». Виставка творчих робіт: «Професія мрії». Театральний виступ: «Особливості різних професій». Гра: «Хто я?». проведення вікторини: «Тварини світу».

8. Екологія свідомості: людяність, ввічливість, патріотизм, традиції (10 год)

8.1. Людяність та ввічливість (2 год)

Теоретична частина. Поняття «гуманності» та «ввічливості».  Роль гуманності у формуванні особистості. Роль ввічливості у житті людини.

Практична частина. Практика техніки ввічливого поводження. Схема: «Мовний етикет». Практика: «Столовий етикет». Організація дня ввічливості у школі. Гра: «Ввічливі слова у долоньці». Перегляд та обговорення відео: «Ввічливі слова». Порівняльна схема: «Ввічлива та неввічлива поведінка»

8.2. Патріотизм (4 год)

Теоретична частина. Поняття «патріотизму». Прояв патріотизму. День незалежності України та інші важливі дати і події.

Практична частина. Гімн України, герб та тризуб – малювання та співання. Майстер-клас: «Україна у вишиванках». Виготовлення листівок для воїнів АТО. Екскурсія до місцевих пам’ятників присвячених борцям за національну ідею, патріотам країни. Формування календаря-пам’ятки: «Найважливіші події в історії країни». Відтворення «живого ланцюга». 

8.3. Традиції (4 год)

Теоретична частина. Українські традиції. Роль традицій у житті людини, сім’ї та країни. Традиції народів світу.

Практична частина. Самостійно-пошукова робота: «Традиції мого роду», «Родове дерево». Обговорення: «Для чого мені родове дерево?». Гра: «Відгадай свято по традиції». Обговорення: «Традиції народів світу». Дискусія: «Традиції та звичаї: дотримуватись чи забути?»/ Виготовлення фотоколажу.

9. Підсумок (2 год)

Теоретична частина. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу, перевірка здобутих знань.

Практична частина. Вікторина: «Я – допитливий розумник». Змагання: «Найкращий розумник».

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:       

 • Частини світу, материки та океани;
 • Значення атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери;
 • Будову атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери;
 • Складові Сонячної системи;
 • Основи та принципи екології;
 • Види екологічних організацій;
 • Класифікацію екологічних проблем;
 • Види відходів;
 • Періоди розкладу відходів;
 • Як утворилась Земля;
 • Загальну характеристику ссавців, птахів, плазунів, комах, риб;
 • Ареали поширення тварин;
 • Види професій та їх специфіку;
 • Основи ввічливості, гуманності та патріотизму.

Вихованці мають вміти:

 • Орієнтуватись на географічній карті світу;
 • Розрізняти оболонки землі;
 • Позначати на карті океани та материки;
 • Впорядковувати планети Сонячної системи;
 • Визначати вид екологічної проблеми;
 • Сортувати відходи;
 • Розрізняти природоохоронні та заповідні території;
 • Орієнтуватись у геохронологічній шкалі;
 • Складати послідовність еволюції життя на Землі;
 • Позначати на карті місця проживання тварин;
 • Застосовувати техніки ввічливого поводження:
 • Застосовувати набуті знання для збереження тваринного світу та охорони довкілля;
 • Складати порівняльні таблиці, схеми

Вихованці мають набути досвід:

 • Екологічно свідомої поведінки;
 • Раціонального використання природних ресурсів;
 • Помірної споживчої поведінки;
 • Сортування сміття та правильної утилізації небезпечних відводів
 • Гуманного ставлення до тварин;
 • Вибору напрямків захоплень задля здобуття в подальшому професії;
 • Ввічливого та гуманного відношення до оточуючих;

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Маринич О. М. Географія // Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол.І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН УкраїниНТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2006. — Т. 5 : Вод — Гн. — 728 с. — ISBN 966-02-3355-8.
 2.  Картографія // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
 3.  Земля // Астрономічний енциклопедичний словник / за заг. ред. І. А. Климишина та А. О. Корсунь. — Львів : Голов. астроном. обсерваторія НАН України : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2003. — С. 168. — ISBN 966-613-263-X.
 4. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
 5. Астрономічний енциклопедичний словник / За заг. ред. І. А. Климишина та А. О. Корсунь.  А. О. Корсунь, Л. Р. Лісіна, Л. С. Пілюгін, К. В. Алікаєва, К. Бурлов-Васильєв; Голов. астроном. обсерваторія НАН України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2003. - 547 c. (онлайн-версія)
 6. Мелентьєв О.Б. Теорія і методика позашкільної освіти / Умань.: „АЛМІ‖, 2013 – 182 с. – Бібліогр. 178– 182с
 7. Левківський С. С., Падун М. М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. — К.: Либідь, 2006. — 280 с.
 8.  Засмічення водних об'єктів // Словник – довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад.О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2013. — С. 95.
 9. Біологія: Комплексний довідник/Р. В. Шаламов, Ю. В. Дмитрієв, В. І. Подгорний. — Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 624 стор. ISBN 966-08-1127-5
 10.  Анатомія риб : підруч. / Мельник О. П., Костюк В. В., Шевченко П. Г. – К. : Центр учб. літ-ри, 2008. – 624 с.
 11.  Загальна іхтіологія : підруч. / Шерман І. М., Пилипенко Ю. В., Шевченко П. Г. − К. : Аграрна освіта, 2009. − 454 c. - ISBN 978-966-7906-83-2 (PDF-файл)
 12.  Герпетологія // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. :Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
 13. Борейко В. Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин:метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт. - К. : Логос, 2011.
 14. Зелений пакет : посібник для вчителя. - К. : ВАІТЕ, 2012. - 259 с.

Зелений пакет - Україна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.greenpack.in.ua

Автор: Сидор Марія Русланівна, Керівник гуртка «Школа ввічливих малят» у Львівському міському координаційно-методичному центрі «Галицьке юнацтво»