Закрити
Матеріали online вебінару «НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАЙБУТНЬОГО»
17 Квітня 2020, 15:55 , Переглядів: 2880
FacebookTwitterLivejournal
Матеріали online вебінару «НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАЙБУТНЬОГО» Матеріали online вебінару «НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАЙБУТНЬОГО»

Інституту обдарованої дитини НАПН України, на допомогу організації освітнього процесу у період карантину, пропонує матеріали online вебінару.

14 квітня 2020 року на на платформі Zoom було проведено вебінар ««Навчання дітей майбутнього».

Автор та ведуча вебінару – Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.

148 учасників – взяли участь у заході, серед них: наукові працівники Інституту обдарованої дитини НАПН України; представники наукових установ Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України; методисти обласних та районних управлінь освіти; керівники, заступники керівників, вчителі та практичні психологи закладів загальної середньої освіти; керівники, методисти та вихователі дошкільних навчальних закладів, представники позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форм власності; студенти та аспіранти закладів вищої освіти.

Основні питання, які обговорювалися:

  • новітні тенденції у наповненні змісту освіти
  • ключові навички майбутнього: soft skills та hard skills
  • толерантність до невизначеності як чинник розвитку успішності особистості
  • профілактика професійного стресу та «вигорання» працівників закладів освіти

Результативність заходу:

На вебінарі було розглянуто теоретичні та практичні аспекти тенденцій у наповненні змісту освіти. Узагальнено підходи до формування hard skills та soft skills в умовах освітнього закладу, наведена їх порівняльна характеристика. Обговорено перспективи, у найближчому майбутньому, суттєвого зміщення фокусу освіти з опанування soft skills на hard skills учнями ліцею.

Висвітлено особливості учнів, що впливають на їх професійне та життєве самовизначення. Зокрема, наголошено на такій особистісній характеристиці, як толерантність до невизначеності, яка визначає ставлення людини до невизначеності, складних ситуацій та показує спосіб реагування на невизначеність, а також готовність людини приймати рішення, щодо яких вона відчуває невпевненість.

Обговорено важливість розвитку в учнів самопізнання, зокрема розуміння своїх сильних та слабких сторін, потенційних можливостей, а також ціннісної сфери. Представлено результати досліджень Інституту обдарованої дитини щодо особистісних та когнітивних особливостей обдарованих дітей (зокрема, мультипотенційність, високий інтелектуальний та творчий розвиток, наполегливість, оригінальність, схильність до самовираження засобами культури, духовність, моральність, нонконформізм, дивергентне мислення, збудливість, сенситивність, уразливість, асинхронність розвитку, перфекціонізм тощо). Наголошено на важливості формування в учнів ліцею навичок рефлексії та самопізнання (знати, розуміти себе; розуміти свої цінності; вибудовувати стосунки).

Описано роль сформованості в педагога позитивних цінностей і відповідних їм властивостей особистості у запобіганні емоційному вигоранню. Учасники заходу отримали психологічні рекомендації та, в тренінговій формі, ознайомились з вправами для самостійної регуляції психічного стану.

Презентаційні та відео-матеріали вебінару оприлюднено на інтернет-сторінках Інституту обдарованої дитини та «Острів занань».

Учасники заходу отримали теоретичні знання та практичні навички згідно тематики вебінару, засвідчені сертифікатами.

Прикріплені файли
Джерело: http://iod.gov.ua
Автор: Інститут обдарованої дитини НАПН України