Закрити
Навчально-методичний посібник «Хімія. Хімічний експеримент»
01 Квітня 2020, 20:03 , Переглядів: 2299
FacebookTwitterLivejournal
Навчально-методичний посібник «Хімія. Хімічний експеримент» Навчально-методичний посібник «Хімія. Хімічний експеримент»

В науково-методичному посібнику викладено загальні методичні рекомендації щодо застосування хімічного демонстраційного експерименту та формування творчої особистості у процесі вивчення хімії.

Хімія. Хімічний експеримент : навчально-методичний посібник
Л. М. Марусіна, Є. М. Мацюк

В науково-методичному посібнику викладено загальні методичні рекомендації щодо застосування хімічного демонстраційного експерименту та формування творчої особистості у процесі вивчення хімії. Матеріал представлено у різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, діаграми, ігрові та творчі завдання, нестандартні уроки, позакласні заходи.

Матеріали рекомендовано для викладання курсу «Хімія» у закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних (професійних) закладах, коледжах, ліцеях, технікумах та на І–ІІ курсах вищих закладів освіти І–ІІ рівня акредитації.

Зміст

Вступ

1. Хімія навколо нас

2. Роль хімічного демонстраційного експерименту та формування творчої особистості у процесі вивчення хімії

         2.1. Вивчення хімії через проблемно-розвивальний експеримент
         2.2. Розвиток сформованості вмінь проведення хімічних експериментів учнями

3. Методична робота вчителя. Методичні заходи щодо поширення педагогічних ідей

4. Розробки уроків з предмету «Хімія»

         4.1. Урок 1. «Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група»
         4.2. Урок 2. «Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів»
         4.3. Урок 3. «Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу»
         4.4. Урок 4. «Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості»
         4.5. Урок 5. «Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості»
         4.6. Позакласний захід «Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. Застосування спиртів»
         4.7. До уроку № 26. 7 клас. Тема «Оксиген. Поширеність оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню»
         4.8. До уроку № 37. 7 клас. Тема «Колообіг оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню»
         4.9. До уроку № 7. 8 клас. Тема «Будова атома: склад атомних ядер»
         4.10. До уроку № 40. 8 клас. Тема «Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори»
         4.11. До уроку № 48. 8 клас. Тема «Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами». Лабораторна робота № 4 «Взаємодія розчинів лугів із кислотами», лабораторна робота № 5 «Взаємодія нерозчинної основи з кислотою»

Висновки

Використані джерела

Публікації авторів

Додатки

         Додаток 1. Модель реалізації педагогічних ідей у системі навчання
         Додаток 2. Моніторинг методичної роботи(анкета)
         Додаток 3. Результати діагностики учнів (діаграми)
         Додаток 4. Творчі роботи учнів

Джерело: http://iod.gov.ua
Автор: Інститут обдарованої дитини НАПН України