Закрити
Урок з економіки "Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотка"
17 Жовтня 2018, 14:10 , Переглядів: 3257
FacebookTwitterLivejournal
Урок з економіки Фото: ukrinform.ua Урок з економіки "Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотка"

Розробка учасника Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень"

Урок з теми «Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотка» вивчається як у профільному 10-му класі, так і у звичайному 11, або під час проведення відповідних факультативів чи спецкурсів.

Метою даного уроку є навчити застосовувати набуті знання до розв’язування задач, розвивати економічне мовлення і мислення, вміння учнів аргументувати свою думку, виховувати ощадливе ставлення до коштів, відповідальність за власний вибір.

Актуальність даної теми полягає в тому, що сучасний економічний стан та обмеженість фінансів спонукають громадян до пошуку альтернативних шляхів вкладення чи запозичення коштів, щоб отримувати доходи та знижувати ризики. Адже необхідною умовою задоволення різного роду потреб (особливо матеріальних) є наявність відповідної суми коштів.

Так, у житті людини (особливо молодої) часто виникає ситуація, коли потреби перевищують можливості. У неї може не вистачити коштів для здобуття освіти, придбання житла, автомобіля, побутової техніки тощо. Тож розв’язати таку суперечливу ситуацію можна через механізм запозичення. Проте це не означає, що за отримані кошти в борг не потрібно платити. Саме тому слід осмислено приймати рішення щодо доцільності використання кредитних послуг, які пропонують різноманітні кредитні установи.

Якщо ж в людини з’явилися не те щоб зайві, але вільні кошти, які їй найближчим часом не знадобляться, то як примножити свої заощадження?

Урок побудований з використанням презентації, яка складається з 34 слайдів. Кожен етап є цікавим і корисним. Учні приймають раціональні рішення, виконуючи поставлені завдання, тобто діють в ситуації вибору, усвідомлюють власну відповідальність за нього. Як сказав Бернард Шоу, «економіка – це вміння користуватися науковою картиною світу».

Тема. Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотка

Мета:

навчаюча: ознайомити учнів з поняттям позичкового проценту; чинниками диференціації позичкового проценту; навчити розрізняти номінальну і реальну ставки процента, простий і складний відсоток; застосовувати набуті знання до розв’язування задач;

розвиваюча: розвивати активність, увагу, логічне мислення учнів, вміння учнів аргументувати свою думку, розумові здібності, економічне мовлення і мислення;

виховна: виховувати цікавість до суспільного життя, свідоме ставлення до знань, ощадливе ставлення до коштів, відповідальність за власний вибір.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: комп’ютер, проектор, презентація, Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень). 10 клас. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 208с.

План уроку:

 1. Організаційний момент
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Актуалізація опорних знань і вмінь
 4. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
 5. Пояснення нового матеріалу
 6. Закріплення нового матеріалу
 7. Підсумок уроку
 8. Домашнє завдання

1. Організаційний момент

 • Привітання.
 • Перевірка присутності учнів.
 • Перевірка готовності учнів та кабінету до уроку.

2. Перевірка домашнього завдання (слайди 1 - 9)

Розв’язання завдання №1. учень коментує з місця, а потім на екрані відображається для тих, кому важко сприймати на слух.(слайд 1)

№1. Номінальна заробітна плата зросла на 7% за середнього зниження рівня споживчих цін на 7% . Як змінився рівень життя населення за інших рівних умов? Відповідь обґрунтуйте відповідними розрахунками.

При перевірці завдання №2. викликаємо учня до дошки, а в цей час з іншими учнями повторюємо теоретичний матеріал попереднього уроку. (слайди 2-8)

№2. У деякій країні на ринку праці водіїв таксі функція попиту на працю має вигляд: LD =1800–4w, а пропозиція праці описується рівнянням LS=–600+8w, де w– ставка заробітної плати, LD і LS – величина попиту і пропозиції людей. До чергової реформи пропозиція праці водіїв таксі складалося в пропорції 75% чоловіків і 25% жінок. В результаті реформи жінкам було заборонено працювати водіями таксі. Що відбудеться на ринку праці водіїв таксі, якщо пропозиція праці водіїв-чоловіків не зміниться. (слайд 9)

Розв'язання

Знайдемо початкові параметри рівноваги: LD=LS; 1800–4w=–600+8w; 12w=2400; w=200; L = 1000. Lчол.=750, Lжін.=250.

Після введення заборони на роботу жінок водіями таксі, функція пропозиції буде мати вигляд: LS1=0,75LS=0,75(–600+8w)=–450+6w.

Знайдемо нову рівноважну ставку заробітної плати та кількість працюючих:

LD=LS1; 1800–4w=–450+6w; 10w=2250; w1=225; L1 = 900.

∆w&=25, ∆L=–100, ∆Lчол.=150.

Бліцопитування

1. Укажіть, як називається дохід найманого працівника.
А премія
Б тариф
В зарплата
Г гонорар

2. Основними системами оплати праці є такі:
А мінімальна і середня
Б відрядна і погодинна
В номінальна і реальна
Г основна і додаткова

3.Форма оплати заробітної плати, яка визначається кількістю виробленої продукції:
А погодинна
Б реальна
В відрядна
Г правильна відповідь не наведена

4.Форма оплати заробітної плати, яка визначається тривалістю затрат праці на виробництві:
А погодинна
Б реальна
В відрядна
Г правильна відповідь не наведена

5.Рівень реальної зарплати можна визначити, зіставляючи рівень номінальної зарплати із змінами у:
А розмірах позичкового процента
Б податкових ставках
В нормі прибутку підприємств
Г рівні цін на товари та послуги

6.Поясніть зміст понять: прожитковий мінімум і мінімальний розмір заробітної плати.

3. Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда
1) Поясніть, для чого держава законодавчо встановлює мінімальний рівень зарплати?
2) Чи правильне твердження: «Кожен є власником економічних ресурсів?». Свою відповідь обґрунтуйте.

4. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності (слайд 10)

Із двох слів, переставляючи букви, складіть економічний термін:
а) Кредо + тир = той, хто позичає гроші (кредитор);
б) Трон + цеп = винагорода (процент).

На попередньому уроці ми розглядали такий вид доходу як заробітна плата. Сьогодні ж дізнаємося про такий вид доходу як позичковий відсоток.

5. Пояснення нового матеріалу (слайди 11 - 14)

План:
1) Ціна грошей – ставка процента.
2) Чинники диференціації позичкового відсотка.
3) Прості і складні проценти.

6. Закріплення нового матеріалу (слайди 15 - 19)

Задача №1.

Ваша родина виграла в «Лото-Забава» 10 000 грн. і вирішує на певний час покласти гроші в банк. У банку «Успіх» їм запропонували 20% річних при нарахуванні «складного відсотка», а в банку «Надійність» – ті ж 20%, але при нарахуванні «простого відсотка». Яке рішення порадите прийняти батькам і чому?

Розв'язання

Для того, щоб дати відповідь на питання, побудуємо графіки функцій нарахування «простих» і «складних» відсотків, використовуючи Excel, та проаналізуємо їх.

Відповідь: якщо термін вкладу до 1 р., то вигідніше покласти в банк «Надійність», а якщо більше року – в банк «Успіх».

Задача №2.

Ви маєте намір отримати позичку в 10000 грн. строком на 6 років. Банк «Аваль» позичить їх під 37% річних із щорічним нарахуванням простих відсотків, а «Приватбанк» – під 26 % річних із щоквартальним нарахуванням складних відсотків. Який варіант вам слід обрати?

Розв'язання

Відповідь: варто обрати пропозицію банку «Аваль».

Задача №3.

Студент має 1000 грн. і вирішує – зберегти їх чи витратити. Якщо він покладе їх у банк, то через рік отримає 1120 грн. Інфляція складає 14 % на рік. Визначте: яка номінальна процентна ставка, яка реальна процентна ставка та як б ви розпорядилися грошима.

Розв'язання

Спочатку визначимо номінальну процентну ставку:
іn = (1120 – 1000)/1000 = 0,12 = 12%.
ir = (12% – 14%)/(1+0,14) = –1,75%.

При від'ємному значенню реальної процентної ставки доцільно витратити гроші зараз, оскільки сума процентних надходжень не перевищує росту цін на товари.

Відповідь: номінальна процентна ставка – 12%, реальна ставка – «–1,75%», гроші доцільно було б витратити.

Задача №4.

Банк пропонує Вам покласти гроші на депозит за умови нарахування простого відсотка – 2 % на місяць. Розрахуйте, через який період часу сума коштів на Вашому рахунку зросте втричі.

Розв'язання

Задача №5*.

Працівник однієї фірми вирішив покласти на депозитний рахунок у банку «Мрія» свою піврічну зарплатню терміном на один рік. Він обрав вклад «Надія», за яким отримуватиме 18 % річних із щомісячним нарахуванням відсотків. Працівник банку з посмішкою запевнив його, щo з таким самим успіхом він міг обрати й вклад «Віра», за яким відсотки зараховують двічі на рік, а відсоткова ставка за цим вкладом становить... Визначте ставку відсотка за вкладом «Віра».

Розв'язання

Використовуємо формулу для нарощеної суми грошів S за період часу t.

S = P (1 + і / m)m t, де P — початкова сума грошей, і – номінальна відсоткова ставка в десятковому вираженні, m – кількість нарахувань відсотків у році, t – термін у роках. Згідно з умовами завдання, результат за обома видами вкладів буде однаковим, тому маємо рівність: (1 + 0,18/12)12 = (1 + х/2)2.

Звідси знаходимо х = 2(1,01512/2 – 1) = 2(1,0156 – 1) = 0,18689 = 18,689%.

Примітка. При піднесенні до шостого степеня, через помилки при заокругленні відповіді можуть бути дещо відмінними – від 18,545 до 18,689.

7. Підсумок уроку (слайди 20 - 31)

(Питання вибирати у порядку зростання, починаючи з першого! Учня викликати, коли ще не з’явилося питання на слайді. Це викликає інтерес. Перехід до наступного питання відбувається за умови, якщо вибрана правильна відповідь даного питання)

1. Ціною позичкового капіталу є:
а)процент;
б)дивіденд;
в) рента;
г)норма очікуваного прибутку.

2. Якщо номінальна ставка проценту складає 20%, а річний темп інфляції становить 8%, то реальна ставка проценту дорівнює:
а)28%;
б)12%;
в)1,3%;
г)0,43%.

3. Зниження процентної ставки призведе до:
а)зростання попиту на позичкові кошти;
б)зростання обсягу попиту на позичкові кошти;
в)зростання пропонування позичкових коштів;
г)зростання обсягу пропонування позичкових коштів.

4. Сума процентних нарахувань за позику у 5000 грн., взяту під 10% річних на термін 9 місяців розраховується як:
а)5000´100/10´12/9;
б)5000´10´9;
в)5000´10/100´9/12;
г)5000´10/100´9/100.

5. Якою буде ставка позичкового відсотка, якщо, узявши в кредит 20000 грн., ви маєте повернути через рік 25000 грн.?
а)5%;
б)15%;
в)20%;
г)25%.

6. Рівень реального відсотка може бути:
а) тільки позитивною величиною;
б) тільки негативною величиною;
в) як позитивною, так і негативною величиною;
г) як правило, позитивною величиною, як виняток – негативною (під час війн та стихійних лих).

8. Домашнє завдання (слайд 32)

1. Вивчити конспект, опрацювати Т. 2.6. п.4.
2. Розв’язати задачі:

№1. Яку суму грошей було покладено в банк на 10 років із ставкою процента 12% при щоквартальному нарахуванні складних відсотків для того, щоб загальна сума на рахунку наприкінці 10 року склала 80000 грн.?

№2. Родина Петрових взяла в банку позику в розмірі 5000 дол. на один рік за ставкою, що дорівнює 60%, і при очікуваному темпі інфляції 45%. Реальний темп інфляції становив 50%. Визначити величину несподіваного виграшу від зміни показника інфляції.

Висновки

Різноманіття теоретичних знань, застосування їх на практиці, уміння аналізувати економічні ситуації, робити певні обчислення, будувати графіки, розуміти статистику, загадковість сучасних досліджень – усе це є привабливим для дітей. Поданий урок дає можливість в цьому переконатися.

Використання презентації під час даного уроку економіки дало змогу інтенсифікувати навчальний процес, активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію, рівень сприйняття і розуміння учнями матеріалу, тобто створити умови для підвищення ефективності уроку. Однак, найважливішим на уроці була жива взаємодія вчителя і учня, постійний обмін інформацією між ними, мотивація навчання, спонукання до мислення, активізація навчально-пізнавальної діяльності. Комп’ютерна діяльність на уроці була орієнтована на підтримку традиційного курсу навчання. У даному випадку вона не тільки не відволікала дітей від шкільного предмета, а скоріше, сприяла розвитку в дитини підвищеного інтересу до нього.

Під час уроку діти навчилися орієнтуватися у виборі оптимальної схеми з тих, що пропонують фінансові установи як при розміщенні грошей на депозит, так і під час взяття позики.

Урок може бути використаний вчителями, учнями для самоосвітньої діяльності та їх батьками.

Використана література:

 1. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 438 с.
 2. Олійник О.В., Тимченко І.Є. Олімпіадні завдання з економіки. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007. – 400с.
 3. Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень). 10 клас. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 208с.
 4. Харів Б.Я. Збірник задач з мікроекономіки. Навч. посібник для учнів 9-11 класів. – Рівне, 2008.
Джерело: Острів знань
Автор: Глек Алла Анатоліївна, Ліцей № 15 міста Чернігова
Видалити Відміна
Забанити Відміна