Закрити
Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями.
17 Жовтня 2018, 11:42 , Переглядів: 3016
FacebookTwitterLivejournal
Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями. Фото: konspektt.ru Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями

Розробка учасника Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень"

Урок розроблено відповідно до вимог навчальних програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Метою уроку є узагальнення й систематизація знань учнів про речення зі звертаннями, вставними й вставленими конструкціями, удосконалення пунктуаційних умінь і навичок; розвиток спостережливості, уважності, кмітливості, виховання любові до матері, Батьківщини, рідної мови. Для досягнення мети використано такі види діяльності, як фронтальне опитування, мовно-музичний диктант, словниковий диктант із завданням, творче конструювання, вибіркове списування, лінгвістична розминка, вправи на повторення та закріплення вивченого.

Протягом усього уроку діти мають можливість сприймати інформацію як на слух, так і наочно, залучаючи до сприйняття матеріалу зорову пам'ять ( весь урок супроводжується презентацією). Презентація створена із використанням гіперпосилання, анімації ( у тому числі й тригерів), що привертає увагу учнів до матеріалу.

Посібник рекомендовано вчителям української мови й літератури та студентам філологічних факультетів .

Протягом усього уроку діти мають можливість сприймати інформацію як на слух, так і наочно, залучаючи до сприйняття матеріалу зорову пам'ять ( весь урок супроводжується презентацією). Презентація створена із використанням гіперпосилання, анімації ( у тому числі й тригерів), що привертає увагу учнів до матеріалу.

Посібник рекомендовано вчителям української мови й літератури та студентам філологічних факультетів.

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ І ВСТАВЛЕНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ

(узагальнення та систематизація вивченого)
Урок у 8 класі

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями; удосконалювати пунктуаційні й мовленнєві вміння та навички: знаходити в реченні звертання, вставні слова (словосполучення, речення), правильно розставляти розділові знаки при них, конструювати та інтонувати речення з ними, помічати й виправляти помилки на вивчені в цій темі правила; розвивати спостережливість, уважність, кмітливість; прищеплювати любов до матері, Батьківщини, рідної мови.

Обладнання: дидактичний матеріал, мультимедійний проектор, презентації, відеозапис пісні «Чуєш, мамо» (слова М. Ткача, музика О. Злотника) у виконанні Назарія Яремчука, картки для самооцінювання.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.

Перебіг уроку

І. Мотивація навчальної діяльності школярів.
ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 • Робота із фразеологізмами.

1. Фронтальне опитування.

 • Що називається звертанням?
 • З якою метою звертання використовують в усному й писемному мовленні? Наведіть приклади.
 • Схарактеризуйте звертання за будовою. Наведіть приклади.
 • Розкажіть про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

2.Лінгвістична розминка.

 • Доберіть синоніми до слова безумовно.
 • Назвіть антонім до слова на жаль.
 • Продовжіть ряд слів: по-перше, по-друге ... .
 • Утворіть від слів по-моєму, по-твоєму форму множини.
 • Доберіть синонім до слова можливо.

IV. Освоєння навчального матеріалу.

1. Визначте в реченнях звертання, укажіть, поширені чи непоширені вони, поясніть уживання розділових знаків.

Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тілько камінь має (С. Воробкевич). Україно! Ти для мене диво! (В. Симоненко). Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину(В. Симоненко). Мій краю рідний, Україно! Шумлять гаї, цвітуть сади. Живи, воскресла Батьківщино, у чарах дивної краси! (Р. Свистун).

2. Вибірковий музичний диктант. Послухайте пісню «Чуєш, мамо», яку свого часу записав народний артист України Назарій Яремчук. Цей талановитий співак рано відійшов у небуття, але з нами живуть пісні у його неповторному виконанні. Слухаючи їх, відчуваємо, якими дорогими для нього були і рідна ненька, і рідний край. У тексті пісні виділіть звертання і запишіть їх.

Орієнтовне виконання.

Рідна мамо, добра ти моя ненько, мамо, вишенько біленька, ненько моя.

 • Поясніть, чому саме так звертається син до своєї матері. Якого настрою ці слова надають твору?
 • Занотуйте власні звертання до найріднішої людини.

3. Самостійна робота. Повторіть за правописом параграфи про кличний відмінок іменників І та ІІ відмін. Складіть опорний конспект.

Орієнтовне виконання

У кличному відмінку однини іменників I відміни вживаються закінчення -о, -е, -є, -ю.

мають іменники твердої групи: Ганно, книжко.
мають іменники м’якої й мішаної груп: воле, земле, Ілле, душе.
мають іменники м’якої групи після голосного та апострофа: Софіє, сім’є.
мають деякі пестливі іменники м’якої групи: матусю, доню.

У кличному відмінку однини іменники ІІ відміни чоловічого роду мають закінчення -у (-ю), -е.

мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами -ик-, -ок-, -к-), іншомовні імена та деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий: батьку, синку, Джеку, Фрідріху, товаришу, слухачу.
-ю мають іменники м’якої групи: Віталію, Грицю, краю.
-е мають безсуфіксні іменники твердої групи та іменники м’якої групи із суфіксом -ець, а також деякі іменники мішаної групи: Богдане, друже, козаче, орле, чумаче, шевче.

4. Словниковий диктант із завданням. Подані слова запишіть у кличному відмінку.

Соня, мрія, зима, Ілля, каша, гай, Київ, вовчик, рід, заєць, мама, доня, друг, Андрій, Надія, Роман, дядько, дятел, Генріх, тітка, батечко, мова, родина.

5. Творче конструювання. Робота за варіантами. З поданими звертаннями складіть речення. Поясніть уживання розділових знаків.

І варіант(у художньому стилі): рідний краю, любий друже, бабусенько, хлопче, матусю, земле рідна, мово материнська.

ІІ варіант (в офіційно-діловому стилі): пане Президенте, добродію, громадянине, шановний, поважна громадо, товариші, дорогі друзі.

6. Складання діалогів. Робота у парах. Використавши деякі з поданих звертань і вставних слів, складіть та розіграйте діалоги: 1-ша пара – між мешканцем селища Десна і його гостем – про навколишню природу.

Добродію, поважна пані, ласкавий пане, друже.
Мабуть, справді, без сумніву, між іншим, на щастя, правду кажучи, по-перше, по-друге, отже.

2-га пара – між двома подругами, які щойно відвідали столичний театр.

Оленко, Марино, люба подруго.
Певна річ, між іншим, головне, мовляв, нарешті, бувало, безумовно.

3-тя пара – між хлопчиком, який щойно повернувся з екскурсії до Чернігова, та його бабусею, якій дуже хотілося побувати в цьому місті, але не було змоги.

Любий онучку, юний мандрівниче, дорога бабусю, ріднесенька моя.
Звісно, зрозуміло, на мій погляд, наприклад, щоправда, очевидно, сказати б.

7. Актуалізація знань із теми «Вставні слова».

 • Які слова називаються вставними?
 • Які розділові знаки вживаємо при вставних словах?
 • Назвіть групи вставних слів за значенням.

8. Гра «Хто швидше?». Робота біля дошки.

Методика проведення. Учні об’єднуються у дві команди. Посередині дошки накреслено таблицю на 5 колонок (групи вставних слів за значенням). По обидва боки таблиці магнітами закріплено вставні слова, які члени кожної з команд повинні розподілити між відповідними групами.

Слова для 1-ї команди: безумовно, певна річ, здається, очевидно, на щастя, слава Богу, дивна річ, на жаль, по-моєму, кажуть, бачу, на думку, по-перше, нарешті, між іншим, значить, чуєте, даруйте, уяви собі.

Слова для 2-ї команди: безперечно, мабуть, правду кажучи, сподіваюся, на диво, чого доброго, на жаль, як на зло, по-твоєму, мовляв, як відомо, за словами, по-друге, до речі, отже, однак, бачиш, зрозумійте, зверніть увагу.

9. Вибіркове списування. Із запропонованих слів запишіть із голосу вчителя лише ті, які ніколи не бувають вставними.

Навіть, мабуть, майже, адже, по-перше, приблизно, нібито, щоправда, крім того, кажуть, принаймні, отже, все-таки, може, мовби, неначе, тобто, здається, а втім, видно, особливо.

 • Перевірте себе за поданою пам’яткою.

Слова, які ніколи не бувають вставними

Навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито, все-таки, мовби, неначе, адже, тобто, особливо.

10. Лінгвістичне дослідження. Прочитайте подані речення. Поміркуйте, у яких із них виділені слова є вставними, а в яких – членами речення. Визначте, якими саме. Поставте потрібні розділові знаки і прокоментуйте їх.

Пісня здавалось бриніла вже в ньому (М. Коцюбинський). Веселеє колись село чомусь тепер мені старому здавалось темним і німим (Т. Шевченко). Не все іще було, що може бути (І. Франко). Може пісня хліб благословляє, може в пісню йде від хліба сила (М. Нагнибіда). Не вистою здається вже не вистою (В.Забаштан-ський). Гарячому мисливцю і пень лисом здається (Нар. творч.).

 • Виконайте синтаксичний розбір речень зі вставними словами.

11. Бліц-опитування з теми «Вставлені конструкції».

 • Яку роль у реченні відіграють вставлені словосполучення й речення?
 • Чим вони різняться від вставних слів?
 • Наведіть приклади речень зі вставленими конструкціями. Поясніть розділові знаки при них.

12. Спишіть подані речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть уживання їх.

Побачив я одного разу сусід у гості запросив портрет в обіймах рушників пророка нації Тараса (В. Родіонов). Козаки заховали списи бо з великого розгону списи пробивали татарські тіла і взялись до шаблюк (А. Чайковський). Семен Непорадний він так звався був кремезний козак літ тридцяти (А. Чайковський). Вишневий сад він тільки-но зацвів данину першу виплативши бджолам дрімав і спав (М. Рильсь-кий). В щирім серці, в чесних грудях вірю знаю квіти є! (В. Симоненко). Це веде його у місто Великий Варадин нині Арад у Румунії (В. Шевчук). Климко став навколішки, припав до води холодна та добра! тодіі втерся галстуком од матроски (Гр. Тютюнник).

13. Творча робота. Доповніть подані речення вставленими конструкціями і запишіть.

Я люблю свою рідну мову … і намагаюся вивчити її досконало. Сьогодні пішов сильний дощ … і матуся радісно дивилася на город.

V. Підсумок уроку. Рефлексія.

Заповніть таблицю (поставте «+» у потрібну колонку).

VI. Домашнє завдання. Написати вдячний лист матері, використовуючи звертання, вставні слова та вставлені конструкції.

Очікувані результати: учні знаходять у реченнях звертання, вставні слова (словосполучення, речення), вставлені конструкції; правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють та виправляють помилки на вивчені пунктуаційні правила; доречно інтонують ці речення; використовують виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними та вставленими конструкціями в усному й писемному мовленні.

Отримані результати: учні добре впорались із поставленими завданнями. Вони вправно знаходили в реченнях звертання, вставні та вставлені конструкції, ставили при них розділові знаки, досить активно виправляли помилки на вивчені пунктуаційні правила. Труднощі виникали в деяких учнів при створенні речень з вставленими конструкціями.

Використані джерела інформації:

Глазова О.П.Українська мова. 8 клас: матеріали до уроків: посібник для вчителя. - Харків: Ранок.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Баяк Євгенія Анатоліївна, учитель української мови та літератури, Деснянська гімназія, Чернігівська обл., смт. Десна, вул. Довженка.
Видалити Відміна
Забанити Відміна