Закрити
Система уроків з фізики для 7 класу з теми «Світлові явища» з мультимедійним супроводом
11 Травня 2018, 10:51 , Переглядів: 644
FacebookTwitterLivejournal
Система уроків з фізики для 7 класу з теми «Світлові явища» з мультимедійним супроводом Система уроків з фізики для 7 класу з теми «Світлові явища» з мультимедійним супроводом

Розробка учасника ІV Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Система уроків з фізики для 7 класу з теми «Світлові явища» з мультимедійним супроводом.

Мета:

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання фізики;
 • підвищення в учнів мотивації навчання  та пізнавального інтересу до вивчення фізики;
 • структуризація змісту навчання фізики та активізація опорних знань;
 • розвиток творчого потенціалу учнів, їх здібностей до комунікативних дій, умінь експериментально-дослідницької діяльності, культури навчальної діяльності;
 • розвиток і саморозвиток потенційних можливостей учня і його творчої ініціативи;
 • інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;
 • реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка особистості учня засобами комп’ютерних технологій).

Актуальність:

Актуальність роботи полягає в ефективному використанні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та  створенні в учнів поняття про те, що основними напрямками використання комп’ютерної техніки у фізиці-науці є комп’ютерне моделювання фізичних явищ і робота комп’ютера в поєднанні з експериментальними установками.

Інноваційність:

Розроблено систему уроків та мультимедійних презентацій до них з використанням комп’ютерного моделювання з метою підвищення ефективності вивчення теми «Світлові явища» на уроках фізики.

Мультимедійний супровід розрахований як на використання вчителем під час проведення уроків, так і на використання учнями під час самостійної підготовки.

Моменти творчості та новизни в навчанні полягають у тому, що автором створено динамічні моделі фізичних приладів та явищ, які у природі протікають дуже швидко.

Практична значимість роботи:Вико

ристання даної системи уроків із розробленим мультимедійним супроводом під час вивчення теми «Світлові явища» значно підвищує ефективність і якість засвоєння знань (понять, законів, величин, тощо), формування відповідних умінь та навичок.

Використання запропонованих презентацій для супроводу уроків фізики сприяє заощадженню навчального часу, підвищенню щільності уроків та підвищенню ефективності засвоєнню учнями навчального матеріалу.

Також під час гурткової роботи за рахунок використання міжпредметних зв'язків між фізикою та інформатикою я залучаю учнів до створенню подібних динамічних моделей фізичних приладів та явищ. Перед створенням учнями динамічних моделей на гуртку, передує спостереження за природою, обговорення в групах отриманих результатів спостережень та їх аналіз.

Опис роботи

Система уроків з фізики для учнів 7 класу з теми «Світлові явища» з мультимедійним супроводом складається з п’яти розгорнутих конспектів уроків та супроводу до кожного з них. Мультимедійний супровід розроблений у вигляді презентації PowerPoint, в яких засобами анімації створені динамічні моделі фізичних приладів та явищ, які в природі протікають дуже швидко.

Слід зазначити, що використання даного мультимедійного супроводу:

 • значно розширює можливості подання навчальної інформації;
 • дозволяє підсилити мотивацію навчання;
 • активно зацікавлює учнів до навчання;
 • дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів;
 • сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності

Дана система уроків ефективно використовується автором під час викладання фізики в 7 класі.

Структура системи уроків наступна:

Усі файли (14 шт.), вказані в структурі системи уроків, також додаються до роботи, як супроводжуючі матеріали.

Висновки

Використання даної системи уроків із розробленим мультимедійним супроводом під час вивчення теми «Світлові явища» значно підвищує ефективність і якість засвоєння знань (понять, законів, величин, тощо), формування відповідних умінь та навичок.

Використання запропонованих презентацій для супроводу уроків фізики сприяє заощадженню навчального часу, підвищенню щільності уроків та підвищенню ефективності засвоєнню учнями навчального матеріалу.

Дана система презентацій є досить детальною, об’ємною і послідовною з методичної точки зору, а отже допоможе учням краще зрозуміти суть оптичних явищ і процесів, оволодіти способами і технікою найпростіших вимірювань, а також дасть змогу ознайомитися з практичним використанням фізичних закономірностей.

Список використаних джерел

 1. Ю.О. Брацюк, В.Ф. Заболотний, Н.А. Мисліцька. Підвищення ефективності формування знань учнів з теми «Геометрична оптика» // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук: Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2005. – с. 434 - 436.
 2. Фізика. 7 клас: підручник / Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. – Х: Видавництво «Ранок», 2007. – 192с.: іл.
 3. Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І.М., Петракова М.О. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.
 4. Бігун М.І. Використання елементів комп’ютерного моделювання при вивченні фізики // Освіта. – 2003. – 23-30 липня (№34). – с.5.
 5. Данилюк Р. Використання комп’ютерних моделей у шкільному курсі фізики // Фізика. – 2004. – Жовт. (№30). – с.1-2.
 6. Шарко В. Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект : Посібник для вчителів і студентів /В.Д. Шарко. — К.: TOB «Фірма «Есе», 2005. — 220 с.
 7. http://pedagog.at.ua/ Сайт Брацюка Ю.О. «Для вчителів та дирекції школи».
 8. http://vm-shkola.at.ua/ Сайт Великомочульської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Брацюк Юрій Олексійович, вчитель фізики та інформатики Великомочульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Вінницька обл., с. Велика Мочулка, вул. Шкільна, буд. 14
Видалити Відміна
Забанити Відміна