Закрити
Семінар - практикум "Впровадження проектних технологій як засобу формуваня особистості"
03 Травня 2018, 14:34 , Переглядів: 689
FacebookTwitterLivejournal
Семінар - практикум Фото: freepik.es Семінар - практикум "Впровадження проектних технологій як засобу формуваня особистості"

Розробка учасника ІV Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Сучасна школа - це школа швидкого і гнучкого реагування на стрімкі, динамічні, а інколи й драматичні зміни в суспільстві. Сьогодні школа має допомогти дитині вижити в нестабільному суспільстві, виробити захисні механізми, навчити самостійно вирішувати життєві проблеми.

Сучасні рекомендації з освіти відзначають, що пріоритетною освітньою метою є підготовка школярів до життя в демократичному суспільстві шляхом запровадження методів викладання навчальних дисциплін, які стимулюють незалежність думки, судження , спонукають до відповідальної діяльності. У зв'язку з цим видається цілком доцільним і актуальним широке запровадження у вивчення, основних навчальних дисциплін проектної технології.

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник ще у 20- ті роки минулого століття в США. Цей метод має назву методу проблем. Метод проектів був запропонований і розробленим американським філософом Джоном Дьюї та його учнем Кілпатріком. У СІЛА, Англії, Бельгії, Німеччині та багатьох інших країнах ідеї проектної технології знайшли широкий відгук і втілення. Теоретичні знання та їх практичне застосування в проектні технології раціонально поєднуються.

Робота над проектом – практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, і для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати».

Для педагога - це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учня - індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу. Технологія проектування передбачає розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування  знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня. Слід пам'ятати , що проект – цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси дитини. Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту, її може бути сформульовано фахівцями, запропоновано вчителями з урахуванням навчальної ситуації свого предмету, та з інтересів і здібностей учня. Тематику проекту можуть запропонувати і самі учні.

Результати проекту повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими - відеофільм, альбом, бортжурнал, комп'ютерна газета, альманах, тощо.

Джерело: Острів знань
Автор: Чеканюк Лідія Григорівна, учитель фізики, заступник директора з навчально-виховної роботи, Уманська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №8 Уманської міської ради Черкаської області
Видалити Відміна
Забанити Відміна