Закрити
Шляхи формування екологічного світогляду та патріотичне виховання особистості учнів на уроках природничого циклу
26 Квітня 2018, 17:04 , Переглядів: 509
FacebookTwitterLivejournal
Шляхи формування екологічного світогляду та патріотичне виховання особистості учнів на уроках природничого циклу Шляхи формування екологічного світогляду та патріотичне виховання особистості учнів на уроках природничого циклу

Розробка учасника ІV Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Формування екологічного світогляду та патріотичне виховання особистості учнів на уроках природничого циклу.

Анотація. Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування необхідності екологічного та патріотичного виховання учнівської молоді на уроках хімії та основ здоров'я, яке на даний час у нашій країні є життєво необхідним. Наведено приклади практичного втілення його у роботу вчителів природничого циклу. Зокрема, якими прийомами та методами краще формувати екологічний світогляд учнів на уроках та в позаурочний час. Відзначено ефективність проектної діяльності. Зроблено висновок про результативність наведених методів.

Однією з проблем, над якою працюють вчителі природничих дисциплін, є екологічне виховання. В сучасному суспільстві ця проблема стоїть досить гостро. І тому школа не може залишатися осторонь. Виховуючи бережливе ставлення до навколишнього середовища, паралельно іде і виховання громадянина своєї держави, любові до рідної землі, збереження та примноження її багатств.

Дивлячись на екологію як на глобальну проблему сучасності, необхідно чітко засвоїти, що таке екологія. Вперше цей термін використав у 1866 р. німецький натураліст Є.Геккель. Він утворив його від двох коренів: «ойкос» (житло) та «логос» (наука). З часом поняття поширилось. Зараз екологія вивчає відносини між рослинами, тваринами та довкіллям.

На сьогодні термін «екологія» несе не лише біологічний зміст, а й соціальний. Проголошуючи територію України зоною екологічного лиха, Верховна Рада визначила одне з основних завдань держави – зупинити екологічну кризу і підводити суспільство до гармонійних відносин з навколишнім середовищем. У зв'язку з цим «Концепція безперервної освіти в Україні» і Закон «Про екологічну освіту і виховання» передбачають органічне входження у безперервний навчально- виховний процес. Екологічну освіту і виховання треба починати з дитинства і продовжувати усе життя. У першу чергу потрібна екологізація свідомості, формування певного світогляду, яке визначає святість усього живого світу, що оточує нас.

Часто доводиться чути: саме хімія винна в тому , що екологічна ситуація погіршилася. Діти слідом за дорослими стверджують, що у нас «погана екологія», не підозрюючи, що екологія – наука про стан навколишнього середовища – не буває поганою або гарною. Безумовно, стан довкілля не може не викликати тривоги. Але звичайний школяр не здатний проконтролювати процес розміщення радіоактивних відходів або зупинити «шкідливе» виробництво. На мій погляд , екологічне виховання слід починати не в космічних масштабах, а прямо тут, біля свого будинку, на своїй вулиці. Тільки усвідомлюючи особисті можливості, навчившись вирішувати найближчі екологічні проблеми, людина зуміє замислитись про долю всесвіту в цілому. Саме з цього я і почала з моїми учнями. Ми взяли кінокамеру та іграшковий мікрофон та пройшлися рідним містом. Наша команда знайшла чимало місць, які мешканці Білої Церкви забруднили побутовими відходами. Це і невеличке озеро біля річки Протоки, і територія поблизу залізниці, і місця у самому центрі міста. Наш відеорепортаж поклав початок проекту «Чи врятуємо ми Землю?», в якому учні 9 класу (ІІ курсу) проаналізували ті кроки, які людство робить для знищення всього живого та себе як виду. Вивчивши різні джерела інформації (газетні статті, науково-популярну літературу тощо), учні навели конкретні приклади забруднення людиною водойм, повітря, грунту та наслідки, до яких це призвело. Учні дали прості поради по збереженню природи.

Проектна діяльність останнім часом все ширше входить у навчальний процес, а метод проектів знаходить усе більше визнання в системах освіти різних країн світу. Причин тому кілька, і коріння їх не тільки у сфері власне педагогіки, але, головним чином, у сфері соціальній:

 • необхідність не тільки передавати учням суму тих або інших знань, скільки навчати одержувати ці знання самостійно, уміти користуватися придбаними знаннями для розв'язування нових пізнавальних і практичних задач;
 • актуальність одержання комунікативних вмінь та навичок, тобто умінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі ( лідера, виконавця, посередника тощо);
 • актуальність широких людських контактів, знайомство з різними культурами, різними точками зору на одну проблему;
 • значущість для розвитку людини вміння користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, факти; уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.

Оскільки проектна діяльність виявилась такою продуктивною та результативною, ті ж самі учні вирішили взятися за не менш актуальну проблему сучасності – енергетичну. Україною, згідно з Енергетичною програмою, до 2030 р. взято курс на розвиток альтернативної енергетики, у зв'язку з чим прийнято Закон України «Про альтернативні джерела енергії», розроблено Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії й малої гідро- і теплоенергетики (1997), прийнято Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій. Проект «Чи вистачить нам енергії?» містив аналіз не тільки тих альтернативних джерел енергії, що використовуються в країнах світу, а й місцеві данні. Відповідь на питання проекту було дано обґрунтовано. Ці наші проекти було представлено на Всеукраїнському конкурсі «Здорова планета – здоровий ти!», який організувала газета «Хімія. Шкільний світ» спільно з фірмою Phіlips. Роботи зайняли ІІ місце у номінації «Хімія» (дод.1,2,3).Крім того, ми одержали подяку та грамоту від кафедри інженерної екології ІЕЕ НТУУ «КПІ» за участь у конкурсі науково – дослідницьких робіт серед школярів старших класів «Екологічна безпека довкілля. Проблеми та шляхи вирішення.» (дод.4).

Модель екологічної освіти, що опирається на методику, орієнтовану переважно на передачу спеціальних знань, умовно називають «традиційною». Вона ґрунтується на директивному інформуванні учнів (безпосередній передачі знань від учителя до учнів). Гуманістична ж модель екологічної освіти орієнтована на самореалізацію й особистісний ріст учнів як основних умов вияву турботи про довкілля і вирішення соціально-екологічних проблем. Знання мають бути набутими, здобутими, «відкритими» самими дітьми. Лише тоді вони стануть для них значимими. Набуття знань, як і інші освітні завдання, можна вирішити лише зацікавивши, вмотивувавши дитину, створивши умови для того, щоб у неї виникла потреба в освіті. Сучасна модель екологічної освіти зокрема та освіти в цілому ґрунтується на гнучкому поєднанні фронтальних, групових та індивідуальних видів діяльності, а також на холістичному підході та врахуванні різноманітних стилів пізнання. Роботу слід спрямувати на збалансоване використання різних каналів передачі інформації:

 • інтерактивні (рольові ігри, спрямовані дискусії, інсценування);
 • спрямовані на емоційне сприйняття природи;
 • спрямовані на сприяння розвитку діяльнісної поведінки – робота в малих групах і навчання через співпрацю, природоохоронна робота, міждисциплінарні творчі й навчально-дослідницькі проекти.

Прикладом рольової гри може бути соціальна реклама «Велика шкода від маленької батарейки», в якій журналіст бере інтерв'ю у самої Батарейки.

Інтерв'ю у Батарейки

Я – журналіст та пропоную інтерв'ю незвичне.

Тут тема головна - екологічна.

 • Представтесь, будь ласка.
 • Ну, я – Батарейка. Таких ось, як я, в нас велика сімейка.

А фізик чи хімік вам скаже в момент:
«Та це ж, мої друзі, гальван.елемент!». Я всім необхідна!

 • Розкрийте хімізм: із чого складається Ваш організм?
 • В середині мене Цинк, Кадмій і Ртуть.

Про луг та кислоти забула, мабуть!
Із хімії знаєте: це небезпечно,
У грунті й воді це буде недоречно!
А з вигляду Ви кольорова і гарна…
Від Вас небезпека, можливо, примарна?
Така я гарненька, доки батарейка.
Коли ж потрапляю до звалища, швидко
Руйнується тіло. Городина й квітки
Вбирають у себе токсичні метали.
Потрібно про це щоб усі добре знали.
Страждають від мене всі мешканці грунту.
-О, Боже! Кидати в смітник вас не буду!
-І це ще не все! Подивіться сюди.
Зіпсую за раз я дві ванни води.
Що ж буде із нами? Хвороби та рак,
Якщо тільки спробуєш мене на смак.
Прошу припинити це ваше свавілля!
Не треба забруднювать мною довкілля,
Усюди кидати, на землю чи в воду!
Негайно, благаю, везіть до заводу!
Такий ось значок: «У смітник не кидати!»
Потрібно дорослим й малим добре знати.
Про батарейки ми дізналися багато.
Розповімо про це сестрі чи брату.
Тепер їх збирають знайомі й сім'я.
Охайною будь, Україно моя!

Тема забруднення довкілля досить важка і для дорослих, не кажучи вже про дітей. Як же отримати позитивні емоції під час вивчення таких досить серйозних тем? Якщо з учнями старших класів ми переглядаємо та обговорюємо наукові фільми, то для молодших дітей (8-9 класи) цю тему можна обіграти. Наприклад, у позакласному заході «Хімічна мозаїка» (дод.5) одним з фрагментів була «екологічна картинна галерея». В ній до відомих картин було зроблено підписи на екологічну тематику. Приміром, підпис під картиною В.Васнєцова «Іван-царевич на сірому вовку» був такий:

Іван- царевич на дозвіллі
Не став забруднювать довкілля.
Для чого нам машина? ЕфективноВін перейшов на паливо альтернативне.

Або у казці з основ здоров'я (дод.6), де казкар Олє Лукойє на прикладі відомих казок пояснює теми з предмета, Дюймовочка жаліється на те, що через забруднення території героям її казки нема де жити:

Мене послухайте, будь-ласка,
Як гине моя люба казка.
Квіти засипало сміття.
Таке тепер у них життя...
Комах інсектициди потруїли,
Квітник вони не запилили!
Нема де жити принцу й ельфам...
Земля вже схожа на пустелю...
Залило водами крота,
Й стихія ластівки не та...
В повітрі нашім смог та пил.
Терпіти це нема вже сил...

Висновок. Отже, підсумовуючи, зауважу, що в принципі майже кожну тему сучасної програми з хімії можна розглядати з точки зору екологічної освіти. І якщо учні одержать ґрунтовні знання з охорони навколишнього середовища, переймуться цією проблемою, то в майбутньому вони будуть грамотно поводитися на виробництві, у побуті й природі. Ці знання допоможуть учням не порушувати природні рівноваги. Здорові зерна екологічної просвіти в шкільному віці обов'язково дадуть паростки бережливого ставлення до повітря, чистої води, різноманіття рослинного і тваринного світу.

Список літератури:

 1. Величко С.А., Третьяков О.С. Альтернативна енергетика України. Матеріали до уроків, факультативів, МАН/ Величко С.А. // Х: Основа.- 2010.-128с
 2. Задорожний К.М. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення хімії. Бібліотека журналу «Хімія»/ Задорожний К.М. // Х: Основа.- 2008.- 107с
 3. Журнал «Хімія». № 9(237),травень 2011
 4. Інтерактивне навчання на уроках хімії. Бібліотека «Шкільного світу»//К: Редакції загальношкільних газет.-2004.- 128с
 5. Сценарії екологічних заходів// Х: Основа, ПП Тріада+.-2007.-368с

Додатки:

 

Сценарій виховної справи  з хімії

«Хімічна мозаїка»

Мета: показати різноманітність хімічних речовин, їх широке застосування у господарській діяльності людини, у побуті; у ігровій формі вивчити формули речовин; познайомити учнів із шкідливим впливом деяких речовин як на здоров'я людини, так і на довкілля; виховувати патріотизм, почуття любові та гордості за свою країну, бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Ведучий :

На кухні в нас в кожній родині

Відомі змалку речовини:

Це сода й оцет, сіль й вода.

Їх забери – і вже біда!                                                 слайд 2

Вони з дитинства нам знайомі.

Та до кінця все ж не відомі.

Про них дізнаємось багато,

Щоб добре їх нам, друже, знати.

Ведуча:

 Вогонь у темряву ночей

Приніс на землю Прометей.                                         слайд 3

На себе не надівши плаття,

Наш пращур вже розпалює багаття.                            слайд 4

Лунає пісня Б.Моісєєва «Дай мне огня». Виходить «Вогонь» та танцює

Вогонь:

По сцені бігати вже годі.

Про мене кажуть так в народі:

*Вогонь – добрий слуга, але поганий хазяїн.

*Гаси вогонь, доки не розгорівся.

*Вогонь – цар, а вода – цариця.

*Вогонь – біда, і вода – біда, а без вогню і без води ще більша біда.

Ведучий :

Вогонь потрібний людству, дійсно.

Все сполучається із киснем.

Ведуча ( доторкаючись до «Вогню») :                       слайд 5

Я стверджую категорично:

Реакція екзотермічна!!( дує на палець).

Вогонь забігає за лаштунки. Виходить Кухар.

Кухар :

А щоб підняти в духовці тісто,                              слайд 6

Нам допоможе сода, звісно.

Та не одна, а в парі з оцтом.

Реакція йде дуже просто,

І виділяється якраз

Потрібний вуглекислий газ!                                 слайд 7

Білий дистильований оцет є продуктом бродіння кислоти у алкогольних рідинах. Оцтова кислота розповсюджена в рослинах як у вільному стані , так і у вигляді солей та складних естерів. А сода – це загальна назва натрієвих солей карбонатної кислоти.

Кальцинована сода – безводний карбонат натрію Na2CO3, а харчова або питна сода має формулу NaHCO3. Природна сода зустрічається  в озерах, у вигляді твердих відкладень. Ця речовина – один з основних продуктів хімічної промисловості. Вона використовується під час виробництва скла, мила, целюлозно – паперовою, текстильною, нафтовою та іншими галузями промисловості.

Ведуча (звертається до кухаря):                            слайд 7

За сіль ви не забули, друже?

Її відсутність не байдужа.

Ведучий:

Без неї не обходиться застілля.

Про сіль послухайте прислів`я:

*Без солі й без хліба погана бесіда.

*Ліпше недосолити, ніж пересолити.

*Недосіл на столі, пересіл на спині.

*Несолоно їсти, що з немилим цілуватись.

*Де багато невісток, там борщ солоний.

*Чоловік без друга, що їжа без солі.

Ведуча :

Її величність NaCl у природі більш відома під назвою галіт (кам`яна сіль). Вона забезпечує постійний осмотичний тиск крові, створює умови для існування червоних кров`яних тілець( еритроцитів), зберігає здатність м`язів скорочуватись, а в шлунку утворює хлоридну кислоту, необхідну для перетравлення та засвоєння їжі.

Ведучий :                                                       слайд 9

За рік людина споживає 3-5 кг кухонної солі.

Ведуча :                                                       слайд 10

А ось історична довідка.

*В Київській Русі князі платили своїм дружинникам та лісорубам сіллю.

*Від давньогерманського слова «галь» (сіль) виникли назви міста Галле, дрібної монети галер та Галичини.

*У Ефіопії вже на початку ХІХ ст. на соляні гроші – стандартні бруски солі розміром 65 на 5 см – можна було купити будь – який товар.

Лікар :                                                             слайд 11

Ви, напевно, знаєте, що концентрація NaCl у воді Мертвого моря та солотвинських озер така висока, що у ній можна лежати на поверхні води. Така вода лікує нервові розлади, запалення суглобів, слонову хворобу. Вона гоїть гнійні рани. Глибоко під землею у соляних шахтах обладнані палати для хворих на астму. Стіни, підлога,  стеля  - усе це з NaCl. А ще ін`єкції цієї речовини необхідні при холері.

Ведуча :

Багато ми про сіль дізнались.

Ще борошно, мабуть, зосталось?

Ведучий :                                                          слайд 12, 13

Його забути не годиться!

Дарує борошно пшениця.

Поживні речовини вуглеводи

Нам додадуть і міцності і вроди.

Виходить жнець із снопом спілої пшениці.(Лунає пісня «Ой, на горі та й женці жнуть»).

Жнець :                                                                слайд 14

Для трударя немає кращої палітри,

Ніж ці фосфати та селітри.

Вони врожаєм щедрим відродяться.

І золотом лани заколосяться!

А щоб нітратів не наїстись за столом,

Ти хімію вивчай, майбутній агроном!                      слайд 15

Ведучий:

Дослухай пісню до кінця

Й дізнайся про відомого курця.                                 слайд 16

(Після слів: «Проміняв він жінку на тютюн та люльку, необачний» виходить гетьман Сагайдачний, сідає з люлькою ). Співає на мотив «Підманула»:

Сагайдачний:                                                              слайд 17

Люблю люльку я палити.

Як без неї мені жити?

Та в ній користі нема…

Підманула – підвела!

Приспів :

Ти ж мене підманула,

Ти ж мене підвела,

Ти ж мене молодого

З ума – розуму звела.

(виходить «Люлька» та співає)

«Люлька»

Слід тобі, мій любий, знати:

Можу бронхи я псувати.

З тютюном бач, не сама.

Підманула – підвела!

Приспів.

Я ж тебе підманула,

Я ж тебе підвела,

Я ж тебе молодого

З ума розуму звела.

 

Рак я можу спричиняти.

Колір ще зубів міняти.

Шкодь, як розуму  нема!

Підманула – підвела!

Приспів.

Сагайдачний :

Все тепер про тебе знаю.

Мати справу не бажаю!

З тютюном лишайсь сама.

Підманула – підвела!

Приспів

(Сагайдачний та «Люлька» заходять за лаштунки. Виходить лікар.)

Лікар:                                                                         слайд 18

Тютюн – однолітня рослина із родини Пасльонових. Висушене листя тютюну після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для паління. До складу листя тютюну входять: нікотин, білки, вуглеводи, органічні кислоти, смоли й ефірні олії; останні надають тютюну характерного запаху. Головна особливість хімічного складу тютюну, що відрізняє його від інших рослин родини Пасльонових, - вміст нікотину.

Унаслідок випалювання однієї пачки цигарок з масою тютюну 20 г утворюється:

·        0,18 г нікотину;

·        0,0012 г синильної кислоти (HCN);

·        0,0012 г сірководню (H2 S) ;

·        0,22 г піридинових основ;

·        0,64 г амоніаку (NH3);

·        0,92 г карбон (ІІ) оксиду (СО).

Це все отруйні речовини.

А ще радіоактивні ізотопи (Полоній-210, Плюмбум-210), що під час паління надходять до організму, не тільки спричиняють онкологічні й судинні захворювання, але і викликають генетичні порушення. Людина, що випалює за день 20 цигарок, одержує таку ж дозу радіації, якби їй зробили 200 рентгенівських знімків.

 

Ведуча :

Прослухали багато інформації.

Для організму це шкідливі комбінації!

Ведучий :                                                                       слайд 19

В нас речовин уже чимало.

Не вистачає тільки…сала!

А сало ніжно зваблює тільцем,

І хліб наставив загорілу спину…

Якщо ти млієш, слухаючи це,

Ти не любить не можеш Україну!

Ведуча :

А сало якраз й придумали українці, але справжньою батьківщиною сала правильніше вважати Італію. Саме там, у місті Колоната, три тисячі років тому з`явилося лярдо – найперше сало. Причому ідея створити кулінарний шедевр із свиного жиру належала рабовласникам, які шукали рецепт дешевої та калорійної їжі для рабів.

Ведуча :                                                                 слайд 20

Як борщ й вареники зварити?

Що треба взяти, любі діти?(питає зал)

Ведучий :                                                               слайд 21

Так, без води нема життя!

Це знає і мале дитя.

Виходить «Вода» і каже:                                       слайд 22

Відкриваєш в кухні кран,

Н 2О тече нам там.

А, як відомо, без води

І ні туди, і ні сюди.

І подивись: з хмар у вікно                                   слайд 23

Стукоче знову Н 2О.

А нам без неї, без води,

І ні туди, і ні сюди!

Ведучий :

В народі кажуть:

*Нема голоду, коли п`ється вода.

*Літа пливуть як вода.

*Від вогню, води і злої жінки – боже борони!

Але іноді вода буває небезпечною. ( фрагмент к\ф про воду).

Вода :

А ось подивіться, наскільки я розповсюджена та всім   потрібна.(демонструє таблицю «Вода»-24 слайд презентації).

Ведуча : Український народ має багато пісень про воду. Ну, наприклад

Хлюпоче хвиля через край.                                         слайд 25

Тут нас чарує водограй.(лунає пісня «Водограй» у виконанні С.Ротару).

У спеку дасть тобі напиться                                         слайд 26

У полі милая криниця.(пісня «Ой, у полі криниченька»)

А в нас тече давним – давно                                        слайд 27

Старий та сивий наш Дніпро.(пісня «Тече вода» С.Ротару)

Виходить еколог.

Еколог:(читає вірша О.Підсухи)

Дніпра нема, а є болотні твані

Та й ще нестерпний сморід навкруги.

Твої, Тарасе, правнуки погані

Спаскудили дніпровські береги.

А все робилось ніби для добра,

А вийшло – ні добра, ані окраси.

Нема, писав ти, другого Дніпра,

Нема уже і першого, Тарасе!

Еколог:

Картинна галерея в нас незвична.                                    слайд 28

Тут тема головна – екологічна.

На екрані картина В.Васнєцова «Оленка»                     слайд 29

Чого, Оленко, зажурилась?

«Тому, що річка забруднилась…»

Картина І.Рєпіна «Бурлаки на Волзі»                              слайд 30

Разом почистим для порядку,

Була щоб чиста для нащадків.

Картина В.Васнєцова «Іван- царевич на сірому вовку»    слайд 31

Іван- царевич на дозвіллі

Не став забруднювать довкілля.

Для чого нам машина? Ефективно

Він перейшов на паливо альтернативне.

Картина «Натюрморт» та В.Пєрова «Дівчинка з персиками»   слайд 32

Краса ця на столі у кожній хаті.

А головне – були щоб без нітратів!

Картина І. Крамського «Христос в пустелі»                              слайд 33-35

Давайте ж берегти блакитну цю оселю!

Інакше всі опинимось в пустелі.

Ведуча (виходить в українському вбранні):                                 слайд 36

Нехай же вічно нам усім

Земля дарує хліб та сіль!

(лунає пісня «Земле моя» у виконанні С.Ротару, під музику іде слайд – шоу краєвидів України).                                                                                  слайд 37-39

Всі учасники виходять на сцену.

Список використаної літератури:

1.     Білик Е.В.. Валеологія: Довідник школяра , Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2005.

2.     А.И.Бусев, И.П.Ефимов. Определения, понятия, термины в химии, Просвещение, 1981.

3.     А.А.Карцова . Химия без формул или знакомые незнакомцы, «Авалон», «Азбука-классика», 2005.

 

Додаток 6

В гостях у казки

сценарій виховної справи з основ здоров′я

Мета: у ігровій та цікавій формі подорожі по знайомим казкам подати інформацію по предмету; ознайомити із правилами валеологічного харчування та профілактикою кишкових інфекцій, правилами дорожнього руху та основними правилами безпечної поведінки; екологічне виховання.

Ведуча:

Предмет з «Основ здоров׳я» важливий дуже в школі.

На прикладі казок

По ньому помандрує казкар Олє Лукойє.

Знання вам подарує.

Ви дайте тільки строк!

Олє Лукойє:

Чудові мої діти,

Я звусь Олє Лукойє.

Люблю казкам радіти.

Не вчився я у школі,

Та замість тат і мам

Поради добрі й щирі

Я вам сьогодні дам.

Отже, сніп-снап –снуре (відкриває та крутить кольорову парасольку)

Пуре-вазілюре.

Дія І

Ліс. На галявину виходить Вовк.

Вовк:

Червону Шапочку чекаю.

Потрібна вкрай вона мені!

У кошику наїдки, знаю,

Такі, що бачив уві сні. (ховається за кущі)

Виходить Червона Шапочка із кошиком.

Червона Шапочка:

Я знаю, Вовк чекає десь мене.

Це лихо точно не мине...

Тому у кошику несу

Йому гриби та ковбасу.

Вовк виходить із кущів.

Вовк:

Стій, нерозумне ти дівча!

Знайомся: Вовк, не собача!

До чого же смачна ця казка...

Що в тебе в кошику? Ковбаска!

І мариновані грибочки,

І огірки прямо із бочки!

Ну, я досхочу натовкуся.

Не треба й старої бабусі!

А що, усе воно свіженьке?

Розповідай мені гарненько!

Червона Шапочка:

Так, так, грибочки мама закривала,

А ковбасу в «Фуршеті» брала.

(в сторону) Лежала там вона давно,

Але мені це все одно!

Вовк:

Твої харчі я забираю,

Тебе ж до бабки відпускаю.

 (Червона Шапочка та Вовк розходяться у різні сторони).

Вовк виходить та тримається за живіт.

Вовк:

Усього я мерщій наївся,

Але, напевно, отруївся...

Ой, де це Доктор Айболить?

Ось він, під деревом сидить!

Доктор Ай болить:

Іду до Вовка на підмогу.

Надам і першу допомогу.(слайд або плакат)

Перша допомога при отруєнні або кишковій інфекції

Краще, звісно, викликати лікаря. Але бувають такі ситуації, коли допомога потрібна негайно.

1. Промити шлунок за допомогою розчину марганцівки. У 1,5 літра води розчиняють кристалики марганцю до слабо-рожевого кольору. Потім розчин треба процідити через марлю, щоб у шлунок не потрапили нерозчинені кристалики - вони можуть спричинити опік слизової.

2. Напоїти потерпілого якнайбільшою кількістю розчину, в ідеалі - 1,5 літра. Після цього викликати блювоту. Якщо під рукою не виявилося марганцівки, можна використовувати розчин питної соди або просто кип'ячену воду. Шлунок краще промити двічі.

3. Потім потерпілий має прийняти сорбенти: активоване вугілля з розрахунку 1 таблетка на 10 кг ваги (таблетки краще потовкти), пакетик смекти  або ентеросгель. Не поспішайте  давати засоби від проносу: цей малоприємний стан є захисно-очисною реакцією організму. Зупинивши  пронос, ви ризикуєте тим, що хвороботворні бактерії не будуть виведені з організму, а це погіршить стан людини. Якщо ліків немає під рукою, замініть  їх відваром ромашки та шавлії.

4. Щоб уникнути зневоднювання організму, необхідно, щоб потерпілий багато пив. Але не просто воду, а спеціальні регідратаційні розчини (наприклад, регідрон). Також підійдуть слабкосолений розчин, рисовий відвар, компот із сухофруктів без цукру, рідкий несолодкий кисіль із чорниці або сухофруктів.

Вовк:

А потім що мені робити?

Після проносу як же жити?

Доктор Айболить:

Запропоную я дієту.

Забудь про огірки й котлету.

                                              Дієта після кишкової інфекції
Страждаючи від гострих симптомів отруєння, людина, швидше за все, відмовиться від їжі. Не переживайте: нічого страшного за 1-2 дні не відбудеться. Вживайте якнайбільше напоїв. Трохи пізніше зваріть супчик на воді з рису або вівсяні пластівці з невеликою кількістю масла, несолодкі ягідні киселі. Потім можна з′їсти сухарик, протерте м'ясо та рибу, парову котлету, протерту кашу, тушковані овочі, суп-пюре, терті сирі яблука, свіже вершкове масло. Незбиране молоко, кефір, сметану, бобові, сирі овочі та фрукти вводьте в останню чергу: вони посилюють бродильні процеси в кишечнику.

І пам’ятайте, деякі види отруєння (особливо грибами) становлять серйозну загрозу для життя, тому зверніться до лікаря.

Дія ІІ

Олє Лукойє:

Наступних казок дивимось інтерпретації

Як приклади в сім’ї дискримінації.

У лісі темному блукають.

Чому? А глядачі вже знають!

Ось Попелюшка тут збирає хмиз.

Її ніхто сюди не віз.

І це дівча блука чимало.

Принцесі взимку квіти назбирала! (фрагменти мультфільмів «Попелюшка» та «Дванадцять місяців»)

Дівчата:

Але у казці це минеться

Й образникам все зло вернеться.

Вам про насильство треба знати.

Його потрібно уникати. (слайди)

Попелюшка:

За спрямованістю дій Закон виділяє чотири види насильства: фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Найчастіше тільки фізичне насильство ми вважаємо насильством. Нам навіть важко припустити, як часто ми самі демонструємо насильство або стаємо його жертвами. Батьки порушують права дитини, якщо:

·  знущаються над дитиною;
·  б’ють її;
·  завдають шкоди здоров’ю дитині;
·  залякують дитину, використовуючи при цьому суспільні установи (міліцію, церкву, спецшколу, колонію, психіатричну лікарню);
·  порушують її статеву недоторканість;
·  навіюють страх за допомогою тестів, поглядів;
·  перебивають дитину під час розмови;
·  ізолюють дитину;
·  контролюють її доступ до спілкування з ровесниками, дорослими, родичами, одним із батьків;
·  використовують образливі прізвиська;
·  соромлять дитину;
·  використовують її як передавача інформації між батьками під час конфліктів у сім’ї;
·  контролюють поведінку дитини за допомогою грошей;
·  ігнорують її;
·  не задовольняють її основні потреби;
·  використовують дитину, як засіб економічного торгу під час розлучення;
·  погрожують залишити її;
·  погрожують фізичною розправою;
·  поводяться з дитиною, як із прислугою;
·  відмовляються повідомити про важливі рішення, які безпосередньо стосуються її долі.

Зневажання людських прав дитини, приниження її гідності сприяють виникненню дитячої психологічної травми, яка деформує особистість, порушує природний психологічний та фізіологічний розвиток дитини.

Основна стратегія запобігання дитячим психічним – це виховання дитини в атмосфері постійної безумовної любові і турботи. Відомий американський психотерапевт Бері Уайндхольд стверджує, що для нормального емоційного дозріванням дітям треба, щоб їх любили, пестили, помічали, приймали всерйоз, стримували, опікали, співали їм пісні і задовольняли всі їх основні потреби. Це необхідно для того, щоб побудувати у дитини здорове самолюбування і здатність любити саму себе. Адже діти, основні потреби яких, пов’язані з любов’ю і турботою, задовольнялися, зростають істинно поступливими і неегоїстичними людьми. Вони здатні виявити турботу і співчуття до інших людей.

Пасербниця:   Як уникнути насилля?

Щоб подолати насильство в сім’ї, я хочу запропонувати такі шляхи вирішення проблеми: довіряйте вашій дитині та поважайте її. Визнавайте права дитини на свої власні почуття, право на вибір друзів та діяльності.·  Визнавайте право дитини на особисте життя.
·  Довіряйте дітям.
·  Поважайте почуття іншого з батьків.
·  Забезпечте емоційний комфорт.
·  Говоріть та дійте так, щоб діти відчували себе у безпеці і комфорті.
·  Діти повинні мати можливість розповісти вам про те, що вони відчувають.
·  Забезпечте фізичну безпеку.
·  Не залишайте дитину без нагляду в громадських місцях.
·  Підтримуйте сімейний розклад дитина повинна знати, коли ви повернетесь.
·  Навчайте свою дитину правил особистої гігієни і правильного харчування.
·  Слідкуйте за дисципліною:
·  Будьте послідовним.
·  Створюйте правила поведінки відповідно до вікового розвитку дитини.
·  Усно визначайте свої опікування та межі дозволеного. 
·  Давайте постанови, а не покарання.
·  Приділяйте дитині свій час і увагу.
·  Беріть участь у житті дитині: у шкільних заходах, дитячих іграх, спілкуйтеся з її друзями.
·  Залучайте дітей до своїх заходів.
·  Розповідайте дитині про своє бачення життєвих цінностей.
·  Турбуйтеся про себе:
·  Залишайте для себе час.
·  Турбуйтеся про своє здоров’я.
·  Підтримуйте стосунки зі своїми друзями.
·  Приймайте любов.
·  Якщо дитина Вас дратує, скажіть їй свої відчуття від першої особи: «Я не люблю, коли діти неохайні», «Мені важко, коли хтось заважає». Не звинувачуйте дитину.

Заохочення та підтримка:

·  Заохочуйте дітей займатися тим, що їм цікаво.
·  Будьте позитивними.
·  Дозволяйте дітям не погоджуватися з вами.
·  Відзначайте їхні успіхи.
·  Навчайте їх необхідних навичок.
·  Виявляйте зовні любов до дитини.
·  Виражайте свою любов до дитини словами та пестощами.
·  Проявляйте любов, коли дитина відчуває фізичний та душевний біль.

Дія ІІІ

Олє Лукойє:

А ось казки про ще страшніше.

Нічого тут вже не попишеш.

Буває, люди що зникають.

Їх дуже часто викрадають.

Я розповім вам про таких людей.

Страшна це казка для дітей.(фрагмент мультфільму «Снігова Королева» коли Снігова Королева викрадає Кая та мультфільму «По слідах бременських музикантів», коли Нишпорка та слуги короля викрадають Принцесу.)

 Олє Лукойє:

А висновки робіть вже самі

І не сідайте до чужих ви в сани.

(фрагмент мультфільму «Снігова Королева» де Герда рятує Кая у замку Снігової Королеви)

Ось бачите, кохання може що зробити.

Із криги серце розтопити!

Дія ІV

Баба Яга з мітлою налітає на Бетмена.

Олє Лукойє:

А ці не знають правил руху,

Летять в повітрі що є духу.

Баба Яга та Бетмен:

А ну, де правила тут ваші,

Щоб рухатися нам ще краще?(слайд)

Правила руху для водіїв та пішоходів:

1. Ходити по вулиці треба спокійним кроком, дотримуючись правої сторони тротуару;
 2. Переходити дорогу можна тільки по пішохідному тротуару на зелений сигнал світлофора, переконавшись, що всі автомобілі зупинилися;
 3. Проїзна частина призначена тільки для транспортних засобів;
 4. Рух транспорту на дорозі регулюється сигналами світлофора й міліціонером-регулювальником;
 5. У суспільному транспорті не витикатися з вікон, не виставляти руки  та будь-які  предмети.

 

Баба Яга та Бетмен:

Ну, ось тепер усе ми зрозуміли.

Не будемо вирулювати вже щосили!

 

Дія V

Олє Лукойє:

А у Дюймовочки все так трагічно...

Проблеми тут екологічні.

Виходить сумна Дюймовочка.

Дюймовочка:

Мене послухайте, будь-ласка,

Як  гине моя люба казка.

Квіти засипало сміття.

Таке тепер у них життя...

Комах інсектициди потруїли,

Квітник вони не запилили!

Нема де жити принцу й ельфам...

Земля вже схожа на пустелю...

Залило водами крота,

Й стихія ластівки не та...

В повітрі нашім смог та пил.

Терпіти це нема вже сил... (уходить разом із казкарем)

 

Дія VІ

Карлсон та Фрекен Бок сидять за столом та їдять торт, плюшки та печиво. Заходить Малюк із собакою.

Малюк:

Ну, скільки, друзі, можна їсти?!

Тут вуглеводів грам зо триста!

До того ж рухаєтесь мало.

Так може відкладатись сало!

У раціоні торти та  варення,

А також плюшки, ще й пельмені!

Де ж на столі овочі та фрукти?

Для організму це корисні є продукти.

Карлсон:

А скільки років тобі?

Малюк:

Сім!

Карлсон:

Поради він дає усім

Так, наче в школі вже учився.

На вісім схоже просвітився.

Малюк:

Поки їсте, піду я погуляю,

На свіжому повітрі пострибаю.

З собою ще візьму в дорогу друга.

Із ним проходить біль та туга.

На шиї в нього гарний бант.

Він – антидепресант.

Чудово проведемо час.

Запрошую в компанію до нас!

 

Дія VІІ

Іде П’ятачок невеселий. Його зустрічає радісний Віні Пух.

П’ятачок:

Ой, Пух, у мене грип свинячий.

Із цього виходу не бачу...

Навіщо ось таке життя?

Хочу піти у забуття...

Віні Пух:

Ти що, життя таке чудове

І як веселка, кольорове!

За чорним іде смуга біла.

Його збагнути нам несила!

Так ось, у матінки Терези

Я запозичив ось ці тези.

П’ятачок:

А хто така твоя Тереза?

Цікаво, що це за корисні тези…

Віні Пух:

Чер­ниця, яка присвятила своє життя Богу в служінні людям, що страждають від хвороб, потерпають від лиха, втрачають надію. Її дії стали прикладом благородства. Ось основні правила, яких вона притримувалася протягом життя: (іде слайд-шоу «Поради матері Терези»)

 • Життя — це можливість. Скористайся нею.
 • Життя — це краса. Захоплюйся нею.
 • Життя — це мрія. Здійсни її.
 • Життя — це виклик. Прийми його.
 • Життя — це обов’язок твій насущний. Виконай його.
 • Життя — це гра. Стань гравцем.
 • Життя — це багатство. Не розтринькай його!
 • Життя — це надбання. Оберігай його.
 • Життя — це кохання. Насолодися ним сповна.
 • Життя — це таємниця. Пізнай її.
 • Життя — це долина сліз. Здолай усе!
 • Життя — це пісня. Доспівай її до кінця.
 • Життя — це боротьба. Стань борцем.
 • Життя — це безодня невідомого. Вступи в неї без страху.
 • Життя — це удача. Шукай цю мить.
 • Життя таке чудове — не змарнуй його! Це твоє життя. Виборюй його!

Всі учасники дійства виходять та по черзі читають правила.

Список використаних джерел:

 1. http:// lady.tochka.net.
 2. http://khpg.org/index.php
 3. http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua
Автор: Скоропадська Світлана Олексіївна, Комунальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури та спорту"
Видалити Відміна
Забанити Відміна