Закрити
Національно-патріотичне виховання учнів в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу (Збірник виховних заходів)
26 Березня 2018, 11:13 , Переглядів: 584
FacebookTwitterLivejournal
Національно-патріотичне виховання учнів в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу (Збірник виховних заходів) Фото: yrok.net.ua Національно-патріотичне виховання учнів в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу (Збірник виховних заходів)

Розробка учасника V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Виховна робота в школі – це безперервний, цілеспрямований і систематичний процес впливу вчителя на учня не лише під час навчання, а й поза уроком. Це спосіб організації життєдіяльності та виховання класного співтовариства, що сприяє розвиткові особистості та колективу в цілому. Основну позицію у виховній системі класу займає класний керівник, його педагогічні погляди, позиція, інтереси і захоплення, виходячи із фізичних здібностей і духовних інтересів класного колективу та індивідуальних особливостей кожної дитини.

У процесі виховання молодшого покоління, перед учителем постає чимало складних і важливих завдань. На які моральні цінності зорієнтувати дитину? Як допомогти їй зберегти доброту, людяність, вірність своїм родинним витокам. Тому в основу виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.

Пріоритетним напрямком виховання дітей та молоді в національній системі освіти є патріотичне виховання, що зумовлюється процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації. Патріотизм визначають як одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини, до свого народу, відповідальність за долю Вітчизни, готовність служити її інтересам.

Національно-патріотичне виховання учня – процес вироблення в особистості чіткого уявлення про закономірності розвитку патріотичних ідей, розуміння ролі історичних знань про свою країну, про свій народ, його традиції та звичаї, вироблення стійких патріотичних переконань та уміння відстоювати їх в умовах реальної дійсності.

Виходячи з основ технології формування патріотизму, вчитель у практичній діяльності має реалізувати такі завдання:

  1. розкриття для кожної особистості поняття патріотизму, любові до свого народу, до рідної Батьківщини;
  2. формування патріотичних переконань в учнів, обґрунтування необхідності їх постійного удосконалення в реальних умовах національно-пізнавальної діяльності;
  3. застосування нових наукових досягнень у практиці патріотичного виховання особистості, активізації шляхів підвищення ефективності національно-патріотичного виховання учнів у сучасній школі.

Технологія національно-патріотичного виховання учнів дає можливість формувати у майбутніх громадян патріотичне мислення, свідомість, розвивати інтелект особистості для активної участі в національно-пізнавальній діяльності, виробляти активну громадську позицію, реалізовувати її в практичній діяльності.               У процесі виховної роботи з національно-патріотичного виховання учні глибше усвідомлюють свою причетність до минулого, теперішнього і майбутнього Батьківщини, що дозволяє утверджувати у них почуття відповідальності за майбутнє своєї держави, за власну долю.

Передмова

Успіх країни починається з твого успіху.
С.Вакарчук

Аналізуючи проблему національно-патріотичного виховання учнів, перед класними керівниками постає надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і патріота своєї Батьківщини з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури свого народу.

Патріотизм у сучасному розумінні – це національне відродження, розуміння і сприйняття української ідеї, засвоєння національних цінностей. Дух патріотизму зароджується з дитинства. Важливим чинником формування свідомості є сім’я. Та саме перед педагогами стоїть завдання виховати справжніх патріотів своєї держави, свідомих громадян, які пам’ятають своє коріння і шанують пам’ять предків, які готові в будь-який момент відстояти щасливе майбутнє своєї Батьківщини.

Актуальність даної методичної збірки обґрунтовується зростаючими вимогами суверенної України щодо побудови громадянського демократичного суспільства, здійснити яке неможливо без діяльної творчої особистості, тобто пат-ріота, який активно виховується у шкільному віці.

Новизною є запровадження інновацій, які відповідають рівневі розвитку та потребам нового покоління, забезпеченню узгодженої співпраці сім’ї та школи.

Практична значущість методичної збірки полягає у духовному загартовуванні свідомості дитини. Вона допоможе педагогам та класним керівникам забезпечити змістовне та цікаве дозвілля школярів.

Результативність національно-патріотичного виховання залежить від духовного багатства та педагогічної майстерності самого вчителя, від інтелектуального багатства шкільного життя. Бо саме шкільний вік – це період, коли закладаються передумови високих людських начал особистості. А свого вищого морального розвитку людина досягає тоді, коли дані високі якості перетворюються у глибокі особисті переконання.

Перспективність використання методичної збірки. Сьогодні, як ніколи, стрижнем усієї системи виховання в Україні повинна бути національна ідея. Патріотизм є нагальною потребою і для людей, і для держави, оскільки тільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить повноцінний гармонійний розвиток як особистості в державі, так і суспільства в цілому.

Духовно і матеріально багату, процвітаючу державу збудують лише її істинні патріоти, об’єднані національною ідеєю державності та незалежності.

 О.Колодій

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Колодій Оксана Василівна, педагог-організатор, учитель української мови та літератури, Луківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Івано-Франківська обл., с. Лука
Видалити Відміна
Забанити Відміна