Закрити
Розвиток логічного мислення на уроках математики
13 Березня 2018, 12:21 , Переглядів: 1705
FacebookTwitterLivejournal
Розвиток логічного мислення на уроках математики Фото: http://malyatko-school.kiev.ua Розвиток логічного мислення на уроках математики

Розробка учасника V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Розвиток логічного мислення на уроках в початкових класах

План

І. Розвиток логічного мислення на уроках математики в молодших школярів

 1. Завдання, вправи, завдання на розвиток логічного мислення
 2. Дізнавання предметів по заданих ознаках
 3. Формування  здатності виділяти істотні ознаки предметів
 4. Порівняння двох або більш предметів
 5. Класифікація предметів і явищ.
 6. Вправи, спрямовані на формування вміння ділити об'єкти на класи на заданій підставі
 7. Геометричне лото.
 8. Завдання, які можна назвати «Помилки - невидимки».
 9. Логічні завдання.

ІІ. Урок математики.

І. Розвиток логічного мислення на уроках математики в молодших школярів

Ніхто не буде сперечатися з тим, що кожний учитель повинен розбудовувати логічне мислення учнів. Про це говориться в методичній літературі, у пояснювальних записках до навчальних програм. Однак, як ці робити, учитель не завжди знає. Нерідко це приводить до того, що розвиток логічного мислення значній мері йде стихійно, тому більшість учнів, навіть старшокласників, не опановують початковими прийманнями логічного мислення (аналіз, порівняння, синтез, абстрагування й ін.)

Формування логічного мислення – найважливіша складова частина педагогічного процесу. Допомогти учням повною мірою виявити свої здатності, розвити ініціативу, самостійність, творчий потенціал – одна з основних завдань сучасної школи. Роль математики в розвитку логічного мислення винятково велика. Причина настільки виняткової ролі математики в тому, що це найбільш теоретична наука із усіх досліджених у школі. У ній високий рівень абстракції й у ній найбільш природнім способом викладу знань є спосіб переходу від абстрактного до конкретного.  

Як показує досвід, у шкільному віці одним з ефективних способів розвитку мислення є розв'язок школярами нестандартних логічних завдань.  Математика має унікальний розвиваючий ефект. Як ніякий інший предмет математика дає реальні передумови для розвитку логічного мислення.

«Вона упорядковує розум», тобто щонайкраще формує приймання розумової діяльності і якості розуму, але не тільки. Її вивчення сприяє розвитку пам'яті, мови, уяви, емоцій; формує наполегливість, терпіння, творчий потенціал особистості. Математик краще планує свою діяльність, прогнозує ситуацію, послідовніше й точніше викладає думки, краще вміє обґрунтувати свою позицію. Основна мета занять математикою - дати дитині відчуття впевненості у своїх силах, засноване на тому, що мир упорядкований і тому збагненний, а отже, передбачуваний для людини. Чому можна навчити дитину при навчанні математиці? Міркувати, пояснювати одержувані результати, порівнювати. Висловлювати здогаду, перевіряти. Чи правильні вони; спостерігати, узагальнювати й робити висновки.

У принципі в підручниках математики досить чітко прослідковується лінія на розвиток пізнавальних інтересів учнів: у них є вправи, спрямовані на розвиток уваги, спостережливості, пам'яті, а також завдання розвиваючого характеру, завдання логічного характеру, завдання, що вимагають застосування знань у нових умовах. Такі завдання повинні включатися в заняття в певній системі через використання методу індуктивного міркування, вести учнів до мети. Необхідно вчити дітей помічати закономірності, подібність і відмінність починаючи із простих вправ, поступово ускладнюючи їх. 

Треба пам'ятати, що математика - один з найбільш важких навчальних предметів, але включення дидактичних ігор і вправ дозволяє частіше міняти види діяльності на уроці, і це створює умови для підвищення емоційного відношення до змісту навчального матеріалу, забезпечує його доступність і усвідомленість.

Значне місце питанню навчання молодших школярів логічним завданням приділяв у своїх роботах відомий  педагог В. Сухомлинський. Суть його міркувань зводиться до вивчення й аналізу процесу розв'язку дітьми логічних завдань, при цьому він дослідним шляхом виявляв особливості мислення дітей. Про роботу в цьому напрямку він так пише у своїй книзі «Серце віддаю дітям»: У навколишньому світі - тисячі завдань. Їх придумав народ, вони живуть у народній творчості як розповіді-загадки.

Сухомлинський спостерігав за ходом мислення дітей, і спостереження підтвердили, що насамперед треба навчити дітей охоплювати думкою ряд предметів, явищ, подій, осмислювати зв'язки між ними ... Вивчаючи мислення тугодумів, я усе більше переконувався, що невміння осмислити, наприклад, завдання - наслідок невміння абстрагуватися, відволікатися від конкретного. Треба навчити хлопців мислити абстрактними поняттями.

От одна із завдань, що діти вирішували в школі Сухомлинського: З одного берега на інший треба перевезти вовка, козу й капусту. Одночасно не можна не перевозити, не залишати разом на березі вовка й козу, козу й капусту. Можна перевозити тільки вовка з капустою або ж кожного пасажира окремо. Можна робити скільки завгодно рейсів. Як перевезти вовка, козу й капусту, щоб усе обійшлося благополучно?

Цікаво, що завдання про вовка, козу й капусті докладно проаналізована в книзі німецького вченого А. Ноумана «Прийняти розв'язок - але як?» Де в популярній формі викладені основи теорії прийняття розв'язків. У книзі наведена картинка, на якій зображені вовк, коза й капуста на березі ріки, а також графічна схема розв'язку завдання, що відбиває стани пасажирів на обох берегах, а також переїзди через ріку туди й назад. Цікаво, що через час цю завдання приводиться в підручнику Математика 3клас Л.Г. Петерсон. Тим самим жартівне завдання є першою ланкою в побудові серйозної математичної дисципліни.

У роботі з розвитку логічного мислення потрібно використовувати також систему нетрадиційних завдань, вправ, ігор. Вони спрямовані на розвиток практично всіх розумових операцій. Їх можна з успіхом застосовувати на уроках, рекомендувати використовувати їхнім батькам під час занять із дітьми. Тим більше, що нетрадиційні завдання, вправи, ігри в цей час не є дефіцитом. Величезна кількість друкованої продукції, відео продукції, усіляких ігор – усе це можна, вибірково з обліком вікових і психологічних особливостей учнів використовувати в навчальній, позакласній роботі й відповідно в родині.

Але розвиток логічного мислення неможливо в принципі без знань особливостей психології молодшого шкільного віку. Усе це необхідно для того, щоб дитина успішно закінчила молодші класи, успішно вчився в середній ланці школи, тобто необхідно допомогти йому в розвитку його психічних процесів, становленні психічних функцій, які сприяють:

 • формуванню  теоретичного мислення;
 • «пам'ять стає мислячою»;
 • «сприйняття стає думаючим»;
 • увага стає довільним;
 • формуванню  здатності до саморегуляції;
 • відбувається усвідомлення свого особистого відношення до миру;
 • змінюється зміст внутрішньої позиції дітей;
 • змінюється характер самооцінки;
 • складається характер;
 • формується інтерес до змісту навчальної діяльності, придбанню знань.

Враховуючи все це потрібно починати навчання логічним діям з формування відповідних елементарних умінь.

У якості завдань розвиваючих логічне мислення на уроках математики – це   завдання на:

 1. Виділення ознак предметів
 2. Дізнавання предметів по заданих ознаках
 3. Формування здатності виділяти істотні ознаки предметів
 4. Порівняння двох або більш предметів
 5. Класифікація предметів і явищ.
 6. Вправи, спрямовані на формування вміння ділити об'єкти на класи по заданій підставі
 7. Геометричне лото.

Тут триває робота з дітьми, закріплюються їхні знання, форми, величини й кольору предметів.

 1. Розвитку логічного мислення сприяють завдання, які можна назвати «Помилки - невидимки».
 2. Логічні завдання.

Більшість елементів розвитку логічного мислення носять ігровий зміст, але не слід привчати дітей до того, щоб на кожному уроці вони чекали ігор або казок, тому що гра не повинна бути самоціллю, а обов'язково повинна бути підлегла тем конкретним навчально-виховним завданням, які зважуються на уроці й у позаурочний час.

Систематичне використання на уроках математики й позаурочних заняттях спеціальних завдань і завдань, спрямованих на розвиток логічного мислення, розширює математичний кругозір молодших школярів і дозволяє більш упевнено орієнтуватися в найпростіших закономірностях навколишньої їхньої дійсності й активніше використовувати математичні знання в повсякденному житті.

Розвиток мислення впливає й на вихованість дитини, розбудовують  позитивні риси характеру, потреба до розвитку своїх гарних якостей, працездатність, планування діяльності, самоконтроль і переконаність, любов до предмета, інтерес, бажання вчитися й багато знати. Усе це дуже потрібно для подальшого життя дитини. Достатня підготовленість розумової діяльності знімає психологічні перевантаження в навчанні, зберігає здоров'я дитини.

Головне завдання навчання математиці, причому із самого початку, з першого класу, - учити міркувати, учити мислити, - писав педагог-новатор А.А. Столяр. Найважливішим завданням математичного утвору є озброєння учнів загальними прийманнями мислення, просторової уяви, розвиток здатності розуміти зміст поставленого завдання, уміння логічне міркувати, засвоїти навички алгоритмічного мислення.

Завдання, вправи, завдання на розвиток логічного мислення

1. Виділення ознак предметів:

 • З яких цифр полягає число: 27?
 • З якої цифри починаються числа:14,18,25,46,37,56?
 • Яку форму має фігура?
 • Назвіть які-небудь три ознаки цієї фігури.
 • Укажіть ознаки чисел: 2,24,241
 • Назвіть ознаки трикутника, квадрата, п'ятикутника.
 • Укажіть ознаки чисел: 5, 55, 555.
 • Назвіть ознаки наступної геометричної фігури:
 • З якої цифри починаються числа: 21,215,23,242?
 • Чому дана фігура називається трикутником?

2. Дізнавання предметів по заданих ознаках

 • Який предмет має одночасно наступні ознаки:

а) має 4 сторони й 4 кута;
б) має 3 сторони й 3 кута.

 • Скільки у фігури вершин, зі скількох відрізків вона полягає? Як називається ця фігура?
 • Вставте пропущені числа:

а) 5,15,…35,45; 
б) 34,44,54…,…,84; 
в) 12,22,…,42,52,…72; 
г) 6,12,18,…30,36,…; та ін.

 • Які числа пропущені в прикладах?

а)15+5х2=25 
б)15+5х4=35 
в)15+5х…=… 
г)15х5х…=… 
д)15+5х…=… 

 • Які числа пропущені в наступних прикладах?

а)12+12:2=18 
б)12+12:3=16 
в)12+12: …=…
г)12+12: …=… та ін..

3.  Формування  здатності виділяти істотні ознаки предметів

 • Трикутник (кути, сторони, креслення, фанера, картон, площа)

Відповідь: (Кути, сторони).

 • Куб (кути, креслення, камінь, сторона)

Відповідь: (кути, сторона)

Істотні ознаки – це такі ознаки, кожний з яких, узятий окремо, необхідний, а все разом достатні, щоб з їхньою допомогою можна було відрізнити даний предмет від усіх інших.

4. Порівняння двох або більш предметів

 • Чим схожі числа?

а) 7 і 71 б) 77 і 17 в) 31 і 38 г)24 і 624 д) 3 і 13 д) 84 і 754

 • Як відрізняється трикутник від чотирикутника?
 • Знайдіть загальні ознаки в наступних чисел:

а) 5 і 15 б) 12 і 21 в) 20 і 10 г) 333 і 444 д) 8 і 18 е) 536 і 36

 • Прочитайте числа кожної пари. Чим схожі вони й чому відрізняються?

а) 5 і 50 б) 17 і 170 в) 201 і 2010 г) 6 і 600 д) 42 і 420 е) 13 і 31

 • Подані числа: 12,16,20,24,28,32.

Чим схожі ці числа? Чим вони відрізняються?

 • Як відрізняється чотирикутник від п'ятикутника?

У якості предмета засвоєння виступає сама дія класифікації, коли учневі доводиться самостійно розділяти предмети на класи, групи шляхом виділення в цих предметах тих або інших ознак.

5. Класифікація предметів і явищ.

1. Даний набір квадратиків – чорних і білих, більших і маленьких.

Розкласти квадрати на такі групи:

а) більші й білі квадрати;
б) маленькі й чорні квадрати;
в) більші й чорні квадрати;
г) маленькі й білі квадрати.

2. Дані кружки: більші й маленькі, чорні й білі. Вони розділені на 2 групи:

За якою ознакою розділені кружки:

а) по кольору;
б) по величині;
в) по кольору й величині (правильна відповідь).

3. Дано два пересічні кола в прямокутнику. У них поміщені трикутники, більші й маленькі, чорні й білі.

Завдання: 
а) покажи, де лежать більші білі трикутники;
б) покажи, де лежать маленькі білі трикутники;
в) покажи, де лежать більші чорні трикутники;
г) покажи, де лежать маленькі чорні трикутники.

4.Завдання: 
а) розкласти картки з фігурами за формою;
б) по величині;
в) по кольору.

Потім завдання можна ускладнити:

а) вибери картки із трикутниками червоного кольору;
б) вибери картки із трикутниками синього кольору;
в) вибери картки із квадратами…. кольору і т.д.

6. Вправи, спрямовані на формування вміння ділити об'єкти на класи на заданій підставі

1.Роздягнули на 2 групи наступні числа: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Парні числа______________
Непарні числа____________

До якої групи віднесеш числа: 16,31,42,18,37?

2.Роздягнули на 2 групи наступні числа: 2,13,3,43,6,55,18,7,9,31 

однозначні числа____________
двозначні числа______________

3.Назви групи чисел одним словом:

а) 2,4,6,8 – це ________________
б) 1,3,5,7,9 – це ______________

4.Назви групу чисел одним словом:

а)2,4,7,9,5, 6-це__________________ 
б)18,25,33,48,57 – це_____________
в)231,564,872,954 – це ___________

5. Школярам дається набір карток.

Завдання: розкласти картки на наступні групи:

а) за формою
б) по кількості предметів

6.Даний набір геометричних фігур:

 • двох форм (трикутники й квадрати)
 • двох квітів (червоні й зелені)
 • двох розмірів (більші й маленькі)

Завдання: розкладете фігури:

а) по кольору
б) за формою
в) по величині

Перевірка результатів класифікації.

1. Наступні числа:1,2,3,5,8,12,16,24,35,48 – розподілити на 2 групи:

однозначні й двозначні:

-однозначні______________ 
-двозначні_______________ 

У якій таблиці числа розташовані на групи правильно?

а) 1,2,3,5,12 8,16,24,35,48
б) 1,2,3,5,8,16 12,24,35,48
 

г) 2,3,5,8 1,12,6,16,24,35,48

2. Прочитай числа: 22,35,48,51,31,45,27,24,36,20

Розбий ці числа на 2 групи: парні й непарні

Парні_____________ 
Непарні___________ 
На якому рядку числа розподілені по групах правильно?

а) 31,35,27,45,51,22 48,24,20,36
б) 31,35,27,45,51 27,20,24,36,22,48
в) 27,31,35,45,51 20,22,24,36,48
г) 26,31,36,35,45,51 20,22,24,48

3. Прочитай числа кожного рядка:

а) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
б) 20,21,22,23,24,25,26,27,28 
в) 321,322,323,324,325,326,327 
Що послужило підставою для такої класифікації?

Вибери правильну відповідь:

а) числа розподілені на парні й непарні;
б) числа розподілені на однозначні, двозначні й тризначні

4. Числа: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,29 розподіли на групи двома способами і т.д.

З різних цифр я зробив намисто,
А в тих кружках, де чисел ні,
Розставте мінуси й плюси,
Щоб даний одержати відповідь.

7. Геометричне лото.

Тут триває робота з дітьми, закріплюються їхні знання, форми, величини й кольору предметів.

Великої спостережливості вимагають від учнів логічні ланцюжки, які потрібно продовжити вправо й уліво, якщо таке можливо. Щоб виконати завдання, необхідно встановити закономірність у записі чисел:

Відповіді 
……5 7 9…… (1 3 5 7 9 11 13)
…..5 6 9 10….. (1 2 5 6 9 10 13 14)
…..21 17 13….. (29 25 21 17 13 9 51)
6 12 18………. (6 12 18 24 30 36..)
…..6 12 24…… (36 12 24 48 96…)
0 1 4 5 8 9…….. (014589 12 13 16 17)
0 1 4 9 16……… (0149 16 25 36 49..)

Цікава гра «Зайве число».

Дані числа: 1,10,6 Яке з них зайве?
Зайвим може бути 1 (непарне)
Зайвим може бути 10 (двозначне)
Зайвим може бути 6 (1 і 10 використано 1)

Дані числа:6,18,81 Яке число зайве?

Порівняння можна провести по парності, непарності, однозначності, двозначності, участь цифр 1 і 8 у написанні. Але крім того їх можна зрівняти й по наявності однакових дільників.

Порівнювати можна й математичні вираження:

3+4 
1+6 
Що загального?

На перший погляд нічого загального, крім знака дій, але … перші, що складаються менше других,перші доданки – непарні, а другі парні. Та й сума однакова.

8. Розвитку логічного мислення сприяють завдання, які можна назвати «Помилки - невидимки».

На дошці записується кілька математичних виражень, що містять явну помилку. Завдання учнів, нічого не стираючи й не виправляючи, зробити помилку невидимої. Діти можуть дати різні варіанти виправлення помилки.

Завдання й варіанти виправлення помилок:

10 < 10 8=7 6+3=10
10 < 100 15-8=7 6+3=10-1
10 < 10+1 8=7+1 1+6+3=10
12-10 < 10

Представлені завдання, ігри, вправи викликають у дітей великий інтерес. Але ж саме він повинен лежати в основі навчання молодшого школяра. Інтерес підтримує високий рівень пізнавальної активності, що у свою чергу сприяє розвитку інтелектуальних здатностей дитину.

Логічні завдання дозволяють продовжити заняття з дітьми по оволодінню такими поняттями, як ліворуч, праворуч, вище, нижче, більше, менше, ширше, уже, ближче, далі й ін. 
9Логічні завдання.

Приклади логічних завдань пов'язаних з математикою сприятливих розвитку логічного мислення:

 1. На мотузці зав'язали п'ять вузлів. На скільки частин ці вузли розділили мотузку? 
 2. Щоб розпиляти дошку на кілька частин, учень зробив на ній шість оцінок. На скільки частин учень розпиляє дошку?
 3. По вулиці йдуть два сини й два батьки. Усього три людини. чи може так бути? 
 4. Термометр показує три градуси морозу. Скільки градусів покажуть два такі термометри? 
 5. Петро на дорогу в школу витрачає 5 хвилин. Скільки хвилин він витратить, якщо піде вдвох із сестрою?
 6. Микола ростом вище Андрія, але нижче Сергія. Хто вище Андрій або Сергій? 
 7. У прямокутній кімнаті слід розставити 8 стільців так. Щоб у кожної стіни стояло по 3 стільця.
 8. Щоб зварити 1 кг м'яса потрібно 1 година. За скільки годин звариться 2 кг м'яса? 
 9. Знайдіть закономірність і вставте пропущене число.
 10. Яке число зайве? 9,7,4,1,3,7.11. 
 11.  З 5 паличок потрібно побудувати 2 трикутника.
 12. Із семи паличок потрібно скласти 3 трикутника.
 13. Запиши такі двозначні числа, де сума десятків і одиниць рівна 5. Приклад:14,23,32,50,41 
 14. Запиши такі двозначні числа, у яких різниця між числом десятків і одиниць рівна 6. Приклад 93,82,71,60
 15. Установи закономірність і знайди відсутнє число:

а) 2 5 7 6 1 7 1 4 ? (5)
б) 2 5 9 4 7 3 6 12 ? (12) і т.д.

Комплекс інтелектуальних ігор для розвитку логічного мислення дітей Ігровий тренінг мислення корисний усім учнем, особливо тем, які зазнають помітних труднощів у виконанні різних видів навчальної роботи: розумінні й осмисленні нового матеріалу, його запам'ятовуванні й засвоєнні, установлення зв'язків між різними явищами, вираженні своїх думок у мові. Комплекс інтелектуальних ігор дозволяє розбудовувати й удосконалювати мислення. В іграх використовуються завдання, складені на основі простого, добре знайомого матеріалу. 
Гри: 
1.«Складання пропозицій».

Дітям пропонується три слова не зв'язані між собою за змістом, наприклад: «олівець», «трикутник», «учень».

Завдання: скласти якнайбільше пропозицій, які б обов'язково включали всі ці три слова. За часом приділяється приблизно 10 хвилин. Ця гра розбудовує здатність установлювати зв'язок між предметами і явищами, творчо мислити, створювати нові цілісні образи зі зруйнованих предметів.

2.«Пошук загальних властивостей».

Дітям пропонуються два слова, мало зв'язані між собою. За 10 хвилин вони повинні написати якнайбільше загальних ознак для цих об'єктів.

Наприклад, «цебро», «повітряна кулька». У грі перемагає той, у кого список загальних ознак більше, довше. Ця робота необхідна для того. Щоб діти навчилися розкривати зв'язки між предметами, а також гранично чітко засвоїли, що таке істотні й несуттєві ознаки предметів.

3.«Що зайве?»

Дітям пропонуються будь-які три слова:

Завдання: із запропонованих трьох слів треба залишити тільки ті два, які мають у чомусь подібні властивості, а одне слово – «зайве», воно не має цю загальну ознаку, тому його слід виключити.

Приклад: шість, вісімнадцять, вісімдесят один.

4. Ця гра розбудовує здатності описувати властивості, порівнювати по певних параметрах, установлювати зв'язки, а також переходити від одних зв'язків до інших. Гра формує установку на те, що можливі зовсім різні способи об'єднання й розчленовування деякої групи, а тому не слід обмежуватися якимось одним розв'язком. Розв'язків може бути ціла безліч. Ця гра, отже, учить мислити творчо.

5.«Пошук предмета (чисел та ін.), що володіють подібними властивостями».

Пишеться на дошці слово. Наприклад: «квадрат». Час на виконання цього завдання обмежено 5-10 хвилин.

Завдання: необхідно написати якнайбільше предметів (чого-небудь), що є аналогом даного слова й указати по якому саме властивості він має подібність із названим. Ця гра вчить виділяти в предметі найрізноманітніші властивості, а також оперувати окремо кожним з них, формує здатність класифікувати явища (форми і т.д.) по їхніх ознаках.

6. «Пошук предметів із протилежними властивостями».

Наприклад слово «коло».

Завдання дітям: напиши якнайбільше слів, які протилежні за ознаками записаному на дошці.

Ця гра формує здатність вивчати властивості, знайомить із такою категорією, як протилежність, що дуже важливо для розвитку інтелектуальних здатностей дитину.

У роботі можна також використовувати й інші ігри, наприклад:
«Пошук предметів (чого – або) по заданих ознаках»,
«Пошук елементів, що поєднують дані елементи»,
«Пошук способів застосування елементів»,
«Вчимося формувати визначення»,

«Вчимося виражати думки іншими словами» і т.д. Розвиток логічного мислення в початковій школі 

Дата: 20.02.2015

Урок: математика.

Клас: 2-Б

Вчитель: Бондаренко Ольга Миколаївна.

Тема: Закріплення таблиць множення і ділення на4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Розв’язування задачі на 2-3 дії різних ступенів, задач на конструювання геометричних фігур.

Мета: Закріпити таблицю множення на 4. Ознайомити з правилом  знаходження невідомого множника. Повторити форму запису розв’язання рівняння. Удосконалювати навички усного рахунку. Розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять учнів. Виховувати самостійність, навички колективної співпраці в групах, наполегливість, позитивне ставлення до математики.

Обладнання: Відео ролик  по матеріалу уроку, аудіо запис «Дзеркало», дійові особи: бабуся, Оля, записи на дошці,геометричні фігури,зошит, картка з задачами, виразами, ключі, геометричні фігури.

Зміст уроку

І. Актуалізація опорних знань

/Дзвінок годинника./

На стільці сидить Оля до неї підходить бабуся.

Бабуся. Оля вставай. А то запізнишся до школи.

Оля. Не запізнюся, ще 5 хвилинок.

/Знову дзвінок годинника/

Оля бурчить.   Школа, школа, уроки, уроки. Поспати людині не дають. Надоїло вчитися, хочу співати, цілими днями гратися,  дивитися телевізор. А в школі сидиш, пишеш, а тебе ще і сварять, двійки ставлять.  Просто жах.

/Оля бере дзеркало і дивлячи в нього промовляє./

Яка гарна дівчинка! Розумна, вихована,нарядна. Просто ангелок, а не дитина. / Корчить рожицю/.

Дзеркало.(см. Додатки файл 1.mp3Ех Оля, Оля! Яка ти хваста.

Оля. Хто це?

Дзеркало. (см. Додатки файл 2.mp3Це я дзеркало. Я не просте, я чарівне. Показую людям не тільки їх красу, але і їх недоліки. І допомагаю їх виправляти.

Оля. А причому тут я? Я гарна , розумна, мене всі люблять.

Дзеркало. (см. Додатки файл 3.mp3Знову  хвастаєш. Недарма твоя бабуся хотіла, щоб ти на себе подивилася з іншого боку.

Оля. А це можливо?

Дзеркало. (см. Додатки файл 4.mp3Звичайно. Для цього тобі потрібно побувати по ту сторону дзеркала.

Відео. (см. Додатки файл кривое зеркало.avi)

Запис дати.

Вчитель. По дорозі будемо зустрічати мешканців країни. Діти давайте разом із Олею вирушимо  до країни Кривих дзеркал. Але повторимо деякі основні математичні правила.

«Мозковий штурм»

Продовжить речення.

 • Дія множення – це…
 • Числа при множенні називаються…
 • Числа при діленні називаються…
 • Дія множення пов’язана з дією …

Відео. (см. Додатки файл кривое зеркало.avi)

Перша зустріч. Двоє дідусів і Оля.

Усна лічба.

Скільки днів у 2 тижнях? (14)

Скільки лап у трьох зайчат? (12)

Скільки вух у 5 їжаків? (12)

Скільки лап у 3 павуків? (24)

Відео. Друга зустріч . Гурд, Нушрок і Оля.

Запис на дошці.

Виберіть лише ті числа, які діляться тільки на 2, на 3, на 4, і на 2 і на 3.

2  3  6  8  9  10  12  15  18  20  24  27  30  32  36  40

(см. Додатки файл кривое зеркало.avi)

Про коршуна. Коршун хижий птах, поїдає птахів менше за себе. Але не цурається будь-якого м’яса, навіть несвіжого. Коршуни є чорні та червоні.

ІІ. Основна частина

Тема  - допомогти Гурду і повторити таблицю множення на 2,3, 4.

Третя зустріч. Тітонька  Аксал.

Як знайти невідомий множник? Розв’язування  рівняння.

Х*4=20

Четверта зустріч. Йогупоп і Оля. Задача від Йогупопа.

В Австралії, в Сіднеї є школа для папуг, в ній навчається 50 учнів. 24 – добре розмовляють, середнячків -  у 4 рази менше, а решта відраховані.  Скільки папуг відрахованих?

Відео. (см. Додатки файл кривое зеркало.avi)

Задачу від Йогупопа розв’язала, отримали ключ. Йдемо далі.

Фізвилинка. Видео (см. Додатки файл кривое зеркало.avi)

П’ята зустріч. Абаж і Анідаг. Виконавши завдання отримаємо  ключ.

Змії можуть 3 роки проспати, не приймаючи їжу.

Доросла жаба з’їдає за своє життя більше 3 тон комарів.

Самостійна робота /картки/.

Розв’яжіть приклади, відповідно до кожної відповіді знайдіть геометричну фігуру.

2*6+3*4=24    Д                        21:3*2=14      Р
4*4+8:2=20      У                      46-3*9=19    Ж
5*4 +(20-10)=30  А                  23:23*2= 14  Б

Складіть слово. Дружба. Яка геометрична фігура зайва? Чому?
Як знайти периметр будь-якої геометричної фігури з кутами?

ІІІ. Підсумок уроку. Що  нам допомогло виконати всі завдання ?  /знання, дружба/

Недарма кажуть:

Дружба - найбільший скарб.
Дружба родиться в біді, а гартується в труді.
Дружба - як дзеркало: розіб'єш, не складеш.

Пісня про дружбу.

Домашнє завдання.

Висновки. Основною метою математичної освіти повинне бути розвиток уміння математично, а виходить, логічно й усвідомлено досліджувати явища реального світу. Реалізації цієї мети може і повинне сприяти рішення на уроках математики різного роду нестандартних логічних задач. Тому використання  цих задач на уроках математики є не тільки бажаним, але навіть необхідним елементом навчання математиці.

Відео роботи:

http://youtu.be/rvv9YifdEMs
http://youtu.be/b6c0z9f2m9Q
http://youtu.be/Attg2jnKlWk
http://youtu.be/wS0UtKmvDlE

Використані інтернетресурси

 1. http://www.br.com.ua/
 2. http://referatbank.com.ua/

Використана література:

 1. Логіка і математика. – К., 1983.
 2. Математична логіка. – М., 1986.
 3. Методика викладання математики в середній школах. – Харків, 1990.
 4. Бабкина Н.В. Нетрадиционный курс "Развивающие игры с элементами логики" для первых классов начальной школы. // Психологическое обозрение. 1996. № 2 (3), с. 47-52.
 5. Зайцев Т.Г. Теоретические основы обучения решению задач в начальной школе. – М.: Педагогика, 1983.
 6. Зак А.З. 600 игровых задач для развития логического мышления детей. Ярославль: "Академия развития", 1998.
 7. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. М.: Просвещение, Владос, 1994.
 8. Липина И. Развитие логического мышления на уроках математики // Начальная школа. – 1999. - № 8. С. 37-39.
 9. Лихтарников Л.М. Занимательные логические задачи. Для учащихся начальной школы. – СПб.: "Лань", "Мик", 1996.
Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Бондаренко Ольга Миколаївна, НВК Престиж, м. Одеса,
Видалити Відміна
Забанити Відміна