Закрити
Проект. Рідний край. 1 клас.
02 Березня 2018, 13:25 , Переглядів: 1224
FacebookTwitterLivejournal
Проект. Рідний край. 1 клас. Фото: uagate.com Проект. Рідний край. 1 клас

Проект учасника Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Назва проекту. Рідний край (за матеріалами розділу програми «Природознавство. 1 клас»)

Виконавці проекту. Учні 1 класу НВК.

Місце проведення. НВК «Грабовецька ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» (Тернопільський район Тернопільська область).

Мета проекту. Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставлення до природи.

Тематика проекту. Природа в селі та його околицях. Водойми рідного краю. Охорона водойм. Дикорослі рослини рідного краю. Лікарські рослини. Охорона рослин. Червона книга. Червонокнижні рослини рідного краю. Культурні рослини рідного краю. Тварини рідного краю. Охорона тварин. Свійські тварини рідного краю. Праця людей в селі. Екскурсія до водойми та у ліс. Правила поведінки поблизу водойми та у лісі. Улюблені місця відпочинку на природі в селі. Чим славиться моє село.

Завдання проекту:

 • формування базових, загальнопредметних і предметних компетентностей;
 • формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;
 • формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, їхні взаємозв’язки у системі «жива – нежива природа», «природа – людина», усвідомлення свого місця у навколишньому світі;
 • формування дослідницьких умінь та умінь учнів спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи;
 • формування досвіду навчально-пізнавальної й практичної природоохоронної діяльності учнів;
 • формування способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів; вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі;
 • формування навиків самостійної роботи учнів з інформацією;
 • засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи.
 • систематизація зібраних матеріалів.

Учасники проекту. Вчителі НВК, учні 1 класу НВК, батьки.

Термін реалізації проекту. 20 лютого 2014 року – 07 квітня 2014 року.

Прогнозований результат. Учні: 
знають назву свого села; домашню адресу; 
називють водойми рідного краю, пам’ятки природи в рідному краї; 2-4 представники вивчених систематичних груп об’єктів живої природи своєї місцевості рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;
дотримуються правил поведінки поблизу водойм;
пояснюють господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості;
знаходять необхідну інформацію з додаткових джерел знань про природу свого краю та обговорюють отриману інформацію;
формулюють висновки про необхідність захищати рослин і тварин рідного краю;
працюють в парах та групах: аналізують інформацію, висувають пропозиції, аргументи, судження щодо розв’язання сумісного завдання; аналізують розповідь вчителя, малюнки, текст  підручника, розповідають про отриману інформацію; про результати спостережень у природі; презентують проект;
постерігають за життям тварин;
дотримуються інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, екскурсій;
досліджують особливості природи рідного села;
оцінюють власну діяльність.

Разом з тим прогнозується:

 • підвищення компетенції з методики використання проектів на уроках;
 • цілеспрямоване формування самостійного здобування знань, систематизацію їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі для отримання реальних знань;
 • поширення досвіду з даної проблеми;
 • вироблення рекомендацій щодо використання методу проектів як засобу креативно-пізнавальної діяльності учнів на уроках в початкових класах;
 • апробація проекту.

Ресурси:

 • людські: адміністрація та учні НВК, залучення до співпраці учителів природознавства, географії, біології , членів МО, батьків, журналістів;
 • матеріально-технічні: наявність ПК, фотоапарат, копіювальний апарат, методична література, доступ до мережі Інтернет, пошта, підручники та посібники з природознавства, матеріально-технічна база НВК;
 • фінансові: витрати на канцелярське приладдя, кошти для придбання папок;

потреби: папір (формат А4), DVD-диски, допомога у тиражуванні.

Джерело: Острів знань
Автор: Лучка Іван Романович, вчитель початкових класів та інформатики, НВК "Грабовецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад", Тернопільська обл.
Видалити Відміна
Забанити Відміна