Закрити
Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії, як засіб розвитку творчої особливості учнів
26 Лютого 2018, 14:36 , Переглядів: 1098
FacebookTwitterLivejournal
Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії, як засіб розвитку творчої особливості учнів Фото: www.farpost.ru Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії, як засіб розвитку творчої особливості учнів

Розробка уроку до ІV Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень"

Анотація

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів вносять свої корективи у процес навчання і виховання учнівської та студентської молоді. Інформаційні і комунікаційні технології, впровадження яких сьогодні є одним з пріоритетних напрямів розвитку освіти, впевнено займають своє місце у навчальному процесі, входять у життя кожної школи в системах освіти різних рівнів. Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є вимогою часу. Без їх використання забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів неможливо. Активне впровадження нових технологій у навчально-виховний процес є одним з напрямів створення єдиного інформаційного простору навчального закладу та вирішення завдань Програми підвищення якості природничо-математичної освіти. Інформаційно-комунікаційні технології навчання забезпечують високий темп уроку, наочність подання матеріалу, можливість оперативного повернення до раніше вивченого. Проект «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії, як засіб розвитку творчої особливості учнів» створений з метою удосконалення викладання навчального матеріалу з географії, показати ефективність використання ІКТ для підтримки та оцінювання учнів.

ПЕРЕДМОВА

У науково-педагогічній літературі описано багато засобів щодо активізації пізнавальної діяльності учнів: проблемне навчання, нестандартні уроки, позакласні заходи тощо. Проте якісна і цікава для учнів наочність навчального матеріалу є також вагомим і потужним засобом розвитку пізнавального інтересу до географічних знань. Ще К.Д. Ушинський зауважував, що дитяча природа вимагає наочності. Наочність матеріалу підвищує його засвоєння, тому що задіяні всі канали сприйняття учнів – зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання відіграє важливу роль у розвитку спостережливості, уваги, мови, мислення учнів. Традиційне використання статичних схем для унаочнення навчального матеріалу та візуалізації уявних і абстрактних понять, на яких базується предмет «географія», не сприяє їх усвідомленому сприйняттю учнями. Саме тому, під час вивчення шкільного курсу географії вчителю важливо мати змогу продемонструвати учням об’єкт вивчення, познайомити їх із втіленням знань про цей об’єкт у реальній практиці людства, навчити специфічним способам діяльності: експериментувати, спостерігати, робити висновки. Робота з комп’ютером не тільки підвищує інтерес до навчання, але й надає можливість регулювати розв’язання навчальних завдань за ступенем складності, оптимізувати засвоєння матеріалу уроку, забезпечити гнучке навантаження всіх учнів класу. Інтерактивні комп’ютерні технології надають можливість:

 • створювати мультимедійні презентації;
 • використовувати фото- та відеоряд до уроку;
 • виконувати роботу з віртуальними картами, в віртуальних групах,в єдиному освітньо-виховному інформаційному просторі.

Інформаційні й комп’ютерні технології є сучасними засобами навчання, що дозволяють педагогу не тільки формувати в учнів знання, уміння й навички, але й вирішувати більш важливе завдання, яке постає перед навчанням, – розвивати особистість учня, задовольняти його пізнавальні інтереси.

У Відкритому університеті Великобританії щороку випускають доповідь про інновації в педагогіці. У 12014 році британські експерти виділили десять вже існуючих нововведень, які в найближчі роки нададуть найзначніший вплив на освіту в світі.

 • масове відкрите соціальне навчання;
 • розробка педагогічних методик на основі аналітики даних
 • перевернутий клас;
 • BYOD (Bring your own devices - це принцип, при якому для занять активно використовуються смартфони, ноутбуки, планшети і все що завгодно. Але пристрою ці не були надані державою або бізнесом. Мова йде про телефоні комп'ютери, які вже є у самих учнів. Так чому ж їх не використовувати?);
 • мета навчання - це процес отримання знань, при якому саме навчання піддається рефлексії. Тобто учні все частіше замислюються про те, як вони вчаться, як слід вчитися краще і що для цього треба робити;
 • динамічне оцінювання;
 • подієва освіта - з найбільшим завзяттям вчаться не під час щоденних і рутинних походів в школу, а під час освітніх фестивалів і свят;
 • сторітеллінг у навчанні - нова тема повинна бути, як мінімум, добре і логічно структурованна, а, як максимум, ефектно подана. І першим, і другим займається сторітеллінг. З'являється все більше додатків і сервісів, що дозволяють піднести нову тему не тільки у вигляді лекції та презентації, а й у вигляді коміксу або смс;
 • навчання, що дозволяє по-новому поглянути на своє повсякдення;
 • бріколаж - це використання для навчання всього, що завгодно, крім спеціально створених інструментів, тобто підручників.

Можливості хмарних сервісів Learningapps.org. та Thinglink.com для створення навчальних матеріалів

Хмарна технологія — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу.

Всі дані ви розміщуєте на віддаленому сервері і Інтернет, і надалі з будь-якого комп’ютера, який має підключення до Інтернет,можете опрацьовувати свої дані використовуючи потужності віддаленого сервера, достатньо мати підключення до Інтернет та будь-який браузер, встановлений на комп'ютері.

Що також є зручним, що більшість хмарних сервісів мають свої мобільні застосунки для більш зручної роботи з ними на планшетах та смартфонах як під iOS так і під Android, що дозволяє фактично мати постійний зв'язок з усіма вашими даними будь-де і будь-коли.

У "хмарі" підтримуються три основних види діяльності, що зумовлює певні напрямки їх використання:

Комунікація — це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.

Колаборація — процес спільної діяльності, наприклад в інтелектуальній сфері, двох і більше осіб або організацій для досягнення спільних цілей, при якому відбувається обмін знаннями, навчання і досягнення згоди.

Кооперація ― співробітництво, взаємозв'язок людей у процесах їх діяльності.

Що таке LearningApps.org?

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії.

Даний соціальний сервіс можна використовувати вчителям - предметникам в урочної та позаурочної діяльності:

 • Для створення різних дидактичних матеріалів для уроків;
 • Для використання в іграх, конкурсах та ін.

За допомогою шаблонів сервісу можна створити практичну і контрольну частини навчального модуля, що дозволяє діагностувати рівень сформованості спеціальних здібностей у учнів.

Що таке ThingLink.com?

ThingLink – сервіс, що дозволяє перетворювати статичні картинки в інтерактивні об'єкти, де для кожного об'єкта на зображенні можна вибрати і встановити посилання на web - сторінку, презентацію, відео і т.п. У сервісі є можливість колективної роботи по створенню міток для зображення. Можна додати додаток на сайт або в блог, зробити вже наявні фотографії, малюнки в блозі інтерактивними.

За допомогою сервісу ThingLink готовими зображеннями з інтерактивними компонентами можна ділитися в соціальних мережах, а так само можна отримати HTML код для вбудовування зображення на сайти, блоги.

За допомогою даного сервісу можна створити:

 • інтерактивний навчальний плакат з досліджуваної теми ;
 • інтерактивну обкладинку книги з посиланнями, статтю про письменника або поета, електронну версію книги і т.п.
 • інтерактивний портрет з посиланнями на біографію, створені твори ( для письменників, поетів ) або зроблені відкриття ( для учених);
 • інтерактивні фотографії міста з посиланнями на статті та фотографії визначних пам'яток ;
 • інтерактивні фотографії природи з посиланнями на статті, відео та ін. Матеріали про рослини і дерева.

Запропонований урок «Природні зони Австралії» - це приклад використання «хмарних» серверів для перевірки знань, вивчення нового матеріалу, закріплення знань.

ВИСНОВКИ

«Хмарні» сервери забезпечують взаємодію учнів із навчальним матеріалом, заохочуючи їх осмислити нову інформацію. Роль вчителя полягає не у тому, щоб бути "джерелом знань", а у створенні навчальної моделі, в якій учні зможуть розвивати свої знання, вміння та навички. При конструюванні уроку вчитель повинен виходити не стільки з того, яку інформацію потрібно подати, а з того, які знання, вміння та навички мають бути сформовані в учня в результаті навчання. Знання отримуються не у процесі безпосередньої передачі (інструкціонізм або директивне навчання), а у результаті активної діяльності учня у процесі взаємодії із навчальною системою.

Перевага використання «хмар» учнями у тому, що вони можуть використовувати Інтернет –ресурс як вдома, так на уроці. Можливе самостійне вивчення навчальних тем, індивідуальне виконання різноманітних навчальних завдань.

Мета вчителя завжди одна – зробити навчання якіснішим, цікавим, доступним для дітей. Широкі можливості для цього дають нові технології. На сьогодні інтерес до комп`ютеризації зріс, є комп’ютерні карти, атласи, підручники, посібники. Мета – використати ці технології на всіх етапах навчального процесу: засвоєння нового матеріалу, формування практичних знань і навичок, закріплення, поточного і тематичного оцінювання навчальних досягнень.

Географія – це предмет, який особливо потребує актуалізації матеріалів, що не завжди встигають за змінами сучасного світу.

Теоретично не цікаво вивчати країну, де ти ніколи не був. Але Інтернет ресурси дають змогу поєднати текстову і графічну інформацію зі звуком, відео фрагментами, слайдами.

Робота з підготовки велика, але відгуки учнів позитивні. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі є вимогою часу, оскільки вони підвищують пізнавальну цікавість, розвивають творчість учня.

ДЖЕРЕЛА ВИКОРИСТАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Венгренюк Н. «Географіє, прощавай!»,журнал «Географія»,№9, травень, 2009.
 2. Гільберг Т. Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках географії . ж. «Географія та основи економіки в школі» - №4, 2009.
 3. Землянська О. Формування самоосвітньої компетентності учнів: г. «Завуч». – 2005. №6.
 4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К. «Видавництво А. С.К», 2003 .
 5. http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/
 6. http://www.edutainme.ru/post/innovation-teaching-2014/
 7. http://learningapps.org/
 8. http://goo.gl/nPymCZ
 9. https://www.thinglink.com

Додаток 1

Авторський урок
Природні зони Австралії. 7 кл

Мета уроку:

Навчальна: З’ясувати причини унікальності органічного світу Австралії, дослідити закономірності поширення природних зон на рівнинах Австралії та з’ясувати їх причини. Актуалізувати поняття «ендемік», «релікти», «природний комплекс», «природна зона», «широтна зональність», «екологічні проблеми».

Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Удосконалювати практичні уміння учнів працювати з тематичними картами. Розвивати в учнів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи.

Виховна: на основі матеріалу про зміну унікальних природних комплексів Австралії людиною та необхідністю для всієї планети їх охорони сприяти екологічному вихованню учнів

Тип уроку: комбінований

Обладнання:

Хід уроку
Зміст матеріалу уроку
І. Організація класу

ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу.

Для повторення вивченого пропоную відповісти на питання вікторини «Австралія» http://learningapps.org/display?v=p3csu1vga01

Наступне завдання - повторення географічної номенклатури

http://learningapps.org/display?v=pdub1j2f201

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

З кожним уроком австралійський континент вам відкриває свої таємниці: особливості клімату та річок пов’язані з його географічним положенням в Південній півкулі, особливості рельєфу – з геологічною історією материка. Однак європейцям, які вперше побачили невідомих їм рослин та тварин, дуже довго було незрозумілими причини їх незвичайності. Сьогодні на уроці ви знайдете пояснення своєрідності органічного світу материка.

Тема нашого уроку: «Природні зони Австралії».

ІV. Вивчення нового матеріалу

Розглянемо такі питання:
1. Унікальність органічного світу Австралії.
2. Природні зони материка.
3. Екологічні проблеми.

1. Унікальність органічного світу Австралії.

https://www.thinglink.cm/scene/585529009895374848

Любителі географії і Австралії підготували нам повідомлення. (Учні отримали випереджальне завдання)

Розповідь учнів:

А ви знаєте, чому органічний світ Австралії унікальний? Ми з товаришем знайшли відповідь. Адже Австралія була частиною стародавнього материка Гондвана і відокремилася від нього раніше, і тривалий час вона майже не мала зв'язку з іншим світом. Тут збереглося багато ендеміків – таких видів рослин та тварин, які не зустрічаються в інших куточках земної кулі. Тільки тут їх 90%! А ще на материку збереглася велика кількість представників органічного світу, які існували на Землі 50 млн. років тому – тобто залишків рослин і тварин минулих геологічних епох. Це релікти. Коли європейці вперше потрапили в Австралію, вони були здивовані незвичайними видами рослин і тварин.

Наприклад: панівною рослиною Австралії є евкаліпт. З кожних чотирьох австралійських дерев три — евкаліпти. Евкаліптів в Австралії близько 600 видів. Окремі з них дуже великі (до 100 м заввишки і 10 м завтовшки), інші низькорослі, у вигляді чагарників. В одних видів евкаліптів кора звисає лахміттям, в інших, навпаки, гладенька, а є евкаліпти із «залізною» жорсткою корою. Навіть у найсухіші періоди ці дерева не скидають свого листя, а повертають його ребром до сонця.

44% території Австралії пустельні. Але місцеві пустелі незвичайні. Вони вкриті густими заростями з колючих акацій і евкаліптів, крізь які треба продиратися з сокирою. Ці зарості називають скребом.

В лісах Австралії трапляється дивне дерево баньян. Його називають деревом-удавом.

Тваринний світ зовсім не схожий на тваринний світ інших материків. Це — країна сумчастих тварин, яких тут 600 видів. Малята сумчастих народжуються дуже маленькими і мати доношує їх у сумці — шкіряній складці на череві. Характерною сумчастою твариною є кенгуру.

Відео

Друга пануюча група тварин Австралії – це примітивні яйцекладні ссавці. Вони виводять малят з яйця, як птахи, а вигодовують їх молоком, як ссавці. Такими тваринами є єхидна і качкодзьоб.

Коли вперше до Європи мандрівними привезли опудало качкодзьоба, то ніхто не повірив, що така істота може існувати насправді.

Відео

Багато в Австралії унікальних великих птахів. Казуар – дуже великий нелітаючий птах

Відео

Символом країни, зображеним на її гербі Ему. Це третій за розмірами птах світу, який зовні нагадує африканського страуса. З піднятою головою зріст птаха складає 1,5- 2 м. Зазвичай ему важать 32-36 кг, але зустрічаються екземпляри вагою 54 кг. Крила ему недорозвинені, тому він не здатен літати. Але має міцні ноги. По рівнині може птах може бігти зі швидкістю 50 км/год.

Після заселення материка європейцями з’явилися нові види рослин і тварин, що були завезені переселенцями і поширилися по території Австралії, що в деяких випадках призвело до екологічних проблем. Так, завезені європейцями лисиці та горностаї знищують рідкісних представників місцевої фауни.

Справжнім лихом стали кролі, яких завезли у 1859 р. До кінця століття вони заполонили материк, спустошуючи посіви, фруктові сади, а головне — пасовища для овець. Кролів почали знищувати. Війна з кролями триває і досі.

Відео

2. Природні зони материка.

В Австралії,згідно з географічним положенням і кліматом, утворилося декілька природних зон. Назвіть їх

 • Користуючись атласом, малюнками та текстом підручника, скласти коротку характеристику однієї з природних зон за типовим планом.

Працюємо в групах

Робота учнів в творчих групах з використанням тексту підручника та тематичних карт атласу:

 • І група: пустелі та напівпустелі.
 • ІІ група: савани та рідколісся.
 • ІІІ група: лісові природні зони Австралії.
 • Які природні зони в Австралії мають найбільше поширення? Чому?
 • Порівняйте тропічні пустелі Австралії, Африки.

3. Екологічні проблеми.

За час колонізації Австралії європейцями рослинність і тваринний світ Австралії дуже збіднів. Деякі види зникли, як сумчастий вовк з острова Тасманія. Великі території перетворені у пасовиська та плантації сільськогосподарських культур. Оскільки на материку не було тварин, яких би можна було приручити, вони були привезені з Європи. Нині на просторах Австралії випасають величезні отари овець. На зрошуваних землях вирощують пшеницю, цукрові буряки, овочі, фрукти.

Австралійці нині намагаються зберегти неповторні краєвиди, рослинність і тваринний світ своєї батьківщини. На території країни створено понад 1000 заповідників і національних парків.

V. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми

Висновки: (Підбиття підсумків уроку вчителем)

Що ми з’ясували на уроці:

 • Своєрідність органічного світу Австралії пояснюється тим, що материк тривалий час був ізольований від інших материків.
 • Австралія — материк сумчастих тварин, яйцекладних ссавців та евкаліптів.
 • Зони пустель, напівпустель і саван займають більшу частину материка, що пояснюється його географічним положенням, особливостями клімату і рельєфу.

Запитання та завдання для усного контролю знань

http://learningapps.org/display?v=pee70ck1t01

 • Оцінювання

VІ. Домашнє завдання.

VІІ.Рефлексія

Джерело: Острів знань
Автор: Ярославська Наталія Олександрівна, Одеська гімназія №8
Видалити Відміна
Забанити Відміна