Закрити
Взаємодія тіл. Сили в механіці
14 Лютого 2018, 11:27 , Переглядів: 943
FacebookTwitterLivejournal
Взаємодія тіл. Сили в механіці Фото: thinglink.com Взаємодія тіл. Сили в механіці

Розробка учасника Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Авторський урок та система уроків.  Фізика, 8 клас, розділ «Взаємодія тіл. Сили в механіці».

Теми уроків. Тиск. Сила тиску. Атмосферний тиск. Барометри. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

Система уроків формує в учнів наукові знання та вміння з теми: «Взаємодія тіл. Сили в механіці»; дає  поняття  про тиск, вчить встановлювати залежність між  тиском, площею та силою. Знайомить  із сферами  використання  знань про тиск в природі і техніці. Характеризує атмосферний тиск та знайомить з правилами роботи з барометром-анероїдом та його будовою. Формує поняття про виштовхувальну  силу.

На уроці використовуються інтерактивні форми роботи, рольові ігри, елементи самостійної роботи з підручником, обладнанням кабінету.

Опис роботи: Урок чи система уроків.

Висновки:

Очікувані результати: Продовжувати формувати в учнів наукові знання та вміння з теми: «Взаємодія тіл. Сили в механіці», ввести поняття  тиску, навчити встановлювати залежність між  тиском, площею та силою; ознайомити  із сферами  використання  знань про тиск в природі і техніці. Сформувати поняття про виштовхувальну силу, ознайомити учнів з законом  Архімеда, формувати вміння застосовувати закон Архімеда під час розв’язування типових задач; з'ясувати умови, за яких можливе плавання тіл; показати практичне застосування  закону Архімеда.

Отримані результати: Ознайомились з характеристикою  тиску, навчилися встановлювати залежність між  тиском, площею та силою; ознайомились  із сферами  використання  знань про тиск в природі і техніці; сформували поняття про виштовхувальну силу, ознайомилися із законом  Архімеда, навчилися застосовувати закон Архімеда під час розв’язування типових задач; з'ясували умови, за яких можливе плавання тіл, практичне застосування  закону Архімеда.

На уроці учні показали  винахідливість, конструкторські здібності, підвищили свій пізнавальний інтерес до фізики як науки, навики роботи з обладнанням.

При підготовці до заняття учні активно включилися до пошукової роботи, до створення відеороликів.

Джерела інформації:

 1. В. Д. Шарко Сучасний урок технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2006-220 с.
 2. Пєхоти О.М. Освітні технології: вчитель фізики: навчальний посібник /О.М.Пєхота, І.В.Манькусь. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 228 с.;
 3. Ю.І.Бєляєв «Інтерактивні методи навчання»
 4. І.А. Зязюн «Педагогічна майстерність»

Урок фізики № 27, 8 клас.

Тема. Тиск. Сила тиску.

Мета уроку:

 • продовжувати формувати в учнів наукові знання та вміння з теми: «Взаємодія тіл»; ввести поняття  тиску, навчити встановлювати залежність між  тиском, площею та силою; ознайомити  із сферами  використання  знань про тиск в природі і техніці;
 • розвивати інтелект, винахідливість, науковий світогляд, логічне мислення, увагу, конструкторські здібності, вміння робити висновки та узагальнення;
 • виховувати самостійність, колективізм,  почуття власної безпеки; залучати школярів до спілкування та обговорення проблем, узгоджувати  досвід учня з науковим змістом знань, що набуваються;  підвищувати пізнавальний інтерес до фізики як науки.

Обладнання: брусок із загостреними цвяхами, тягарці, пісок, комп’ютер, екран.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку.

І. Етап орієнтації.

Учитель. Добрий день. Розпочнемо урок з давньоіндійського афоризму «Найвищим благом є знання: його не відібрати, воно неоцінне, воно ніколи не зникне.»

Отож здобувайте з радістю знання, воно вам обов’язково стане в пригоді.

Сьогодні на уроці помічниками у мене будуть: Працівники довідкового бюро -Механік - …., біолог - …, будівельник - …,столяр - …

ІІ. Покладання мети.

Дослід. Якщо натиснути на дерев'яну дощечку долонею, то дія Вашої руки рівномірно розподілиться по всій поверхні долоні і не спричинить помітної дії на дощечку.

Якщо тепер з тим же зусиллям натискати на дощечку гострим цвяхом, то та сама сила діятиме на малу поверхню вістря цвяха  і він увійде в дерево.

Кожен з вас спостерігав як рухається людина по шару снігу на лижах та без них. Чим відрізняється рух? (учні висловлюють свої  думки)

Повідомлення теми уроку. Тема нашого уроку "Тиск".

Сьогодні на уроці:

 • сформуємо поняття про тиск і силу тиску;
 • встановимо залежність між тиском, діючою силою та площею поверхні;
 • одержимо практичні навички розв’язування задач;
 • пов’яжемо одержані знання з практикою.

ІІІ. Етап проектування.

 1. Формування поняття про тиск і силу тиску.
 2. Встановлення залежності тиску дослідним методом.
 3. Розв’язування задач на обчислення тиску, сили тиску.
 4. Практичне застосування матеріалу.
 5. Тиск в живій природі.

ІV. Організація виконання плану.

Висновок після проведення досліду.

Результат дії сили залежить не тільки від її модуля, напрямку та точки прикладання, але і від площі тієї поверхні, перпендикулярно до якої вона діє.

Цей висновок підтверджений досвідом. Тому при розрахунку дії багатьох інструментів і механізмів важливо знати не тільки силу, з якою одне тіло діє на інше, але й площу, на яку діє сила.

Тиск — це фізична величина, що визначається відношенням  сили тиску до площі поверхні, на яку вона діє.

Де F – діюча сила (сила тиску); S – площа поверхні;  р – тиск.

У Міжнародній системі одиниць (СІ) тиск виражають у Паскалях (Па). Ця одиниця названа так на честь видатного французького вченого Блеза Паскаля. 

1 Па - це тиск, який створює сила  1 Ньютон на площу поверхні 1 м2.

Повідомлення довідкового бюро ( повідомлення учня про Блеза Паскаля.)

На практиці застосовують кратні одиниці:

1 гектопаскаль=100 Па = 1 гПа;
1 кілопаскаль = 1000 Па = 1 кПа;
1 мегапаскаль = 1 000000 Па = 1  МПа.

Довідкове бюро ( коментарій учнів)

Тиск повітря на висоті 800 км 10-8 Па.
Тиск танка на ґрунт 105 Па.
Тиск автомобіля на шлях 0,3∙105 Па.
Тиск жала бджоли 0,5∙108 Па.
Тиск у центрі вибуху водневої бомби 1014 Па.

Учитель. Давайте перевіримо, як тиск залежить від площі поверхні і сили, що на неї діє. Завдання виконуються паралельно.

Учень  працює  з карткою біля дошки

Розвяжи задачу.
Порівняти тиски p1 і p2.  F1 = F2 = 10 H,  S1 = 2 м2 ,  S2 = 4 м2 .

Експериментальне завдання. (учні працюють біля дошки)

Обладнання: дві посудини з піском, дерев’яний брусок, дві гирі.

Завдання: порівняти два тиски, що чинить брусок, за глибиною занурення бруска в пісок.

Хід роботи.

 1. Одну з гир покласти на брусок, що лежить на піску. Зробити те саме, перевернувши брусок на бік.
 2. Одну з гир покласти на брусок, що лежить на піску. Зробити те саме, взявши іншу гирю.
 3. Зроби висновок.
 4. Робота з класом
 5. Запишемо формулу для обчислення тиску.

Запишіть вираз для обчислення площі та сили.

Учні  роблять висновки  за результатами своїх завдань.

Учитель: Оскільки тиск прямо пропорційний силі тиску, то, збільшуючи її, можна збільшити тиск. Значно простіше збільшити тиск можна, зменшивши площу поверхні, на яку діє сила. І навпаки, із збільшенням площі тиск зменшиться.

Проблемне запитання: Наведіть приклад.  Коли, зменшуючи тиск, можна зберегти життя людини? Уникнути травм?

Довідкове бюро

Відомості з уроку ОБЖ "Безпека на льоду. Допомога потерпілому"

Тому, хто провалився під лід, дуже важко вибратися з лунки, адже лід кришиться під вагою тіла. Щоб запобігти цьому, треба широко розвести руки в сторони, розпластавшись на льоду, і перекотитися на спину, щоб витягти ноги. Чим більше ти розпластаєшся на льоду, тим менше тиснутимеш на нього.

Вибравшись з ополонки, не можна ставати на ноги, а слід перекотитися чи переповзти на безпечне місце, пам'ятаючи, що вага тіла стала більшою через мокрий одяг.

Допомогти тому, хто провалився під лід, можна, якщо з безпечного місця подати потерпілому довгу жердину, гілку, кинути мотузку, зв'язані паски, шарфи. Підбиратися до потерпілого найкраще, прив'язавшись мотузкою, лігши на лижі або дошку і обережно просуваючись до ополонки.

Ситуація 1. Хлопчик підійшов до ополонки, зняв пасок і кинув потерпілому.

Ситуація 2. Хлопчик знайшов уламок  огорожі, ліг на неї і підповз до ополонки, закинувши потерпілому канат.

Хто з цих дітей найменше ризикує провалитися під лід? Чому?

Розвязування задач.

Задача.  Який тиск чинить на підлогу ваше тіло?  Площа ступні, що стикається з підлогою,  наближено дорівнює 200 см2?

Усні задачі. № 164 – 167, ст. 84.

Довідкове бюро  « Це цікаво знати» ст.83.(робота з підручником)

Рольова гра

Механік.  Важкий гусеничний трактор, маса якого становить десятки тисяч кілограмів, чинить на ґрунт тиск 40 – 50 кПа, тобто всього в 2 - 3 рази більший, ніж хлопчик масою 45 кг. Пояснюється це тим, що вага трактора розподіляється на велику площу. Залежно від того, малий чи великий тиск треба мати, площу опори збільшують або зменшують. Шини вантажних автомобілів і шасі літаків роблять значно ширшими, ніж легкових. Особливо широкими роблять шини в автомобілів, призначених для пересування в пустинях.

Будівельник.  Наприклад, щоб ґрунт міг витримати тиск будинку, який споруджують, збільшують площу нижньої частини фундаменту.

Столяр.  Леза різальних і вістря колючих інструментів (ножів, ножиць, різців, пилок, голок тощо) добре загострюють. Гостре лезо має маленьку площу, тому навіть від малої сили створюється великий тиск, і таким інструментом легко працювати.

Біолог. Різальні й колючі пристрої трапляються і в живій природі — це зуби й кігті, дзьоби, шипи тощо. Усі вони з твердого матеріалу, гладенькі й дуже гострі.

Виступ гості уроку – мами одного з учнів, відомої майстрині села.

Розповідь про призначення наперстка, якість голок для вишивання.

ІV. Усвідомлення досягнення мети.

Учні виділяють головне у вивченому матеріалі (за підручником);

Запитання до вивченого: ( запитання після параграфа 23)

Перегляд відео

Перегляньте будь ласка відеоролик знятий вашим однокласником, пов’яжіть побачене з нашою темою і складіть запитання для своїх товаришів.

Які труднощі ви відчули при вивченні матеріалу?  Оцінювання учнів.

V. Домашнє завдання.  Параграф 23, задача № 171. Підготуватися до конкурсу «Сама цікава задача з теми «Тиск» ( підібрати дві – три задачі)

Урок  фізики № 29, 8 клас.

Тема.  Атмосферний тиск. Барометри.

Мета:

 • дати уявлення про атмосферний тиск, формувати знання про причини зміни атмосферного  тиску, дати поняття про практичне застосування знань про дію атмосферного тиску, познайомити з будовою та принципом роботи барометра;
 • розвивати логічне мислення, інтелект, науковий світогляд; практичні навички роботи з фізичним обладнанням, підручником;
 • виховувати працьовитість, старанність, колективізм, бережливе ставлення до обладнання. залучати школярів до інтерактивних бесід та ігор.

Обладнання: барометр, шприц, піпетка, лівер, склянка з водою, папір.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок-дослідження.

Хід уроку:

І. Етап орієнтації.

«Замало бути обізнаним у нових ідеях. Потрібно знати, де можна Використати ці ідеї, вміти з ними поводитися, а не лише захоплюватися.»
Майкл Фурман

ІІ. Покладання мети.

Бесіда з класом.

 1. Сформулюйте закон Паскаля.
 2. Що називається гідростатичним тиском?
 3. Як розрахувати тиск рідини на дно і стінки посудини?
 4. Від чого залежить гідростатичний тиск?
 5. Чому водолази на великих глибинах користуються скафандрами, що виготовлені з кращих сортів сталі?
 6. На якому поверсі будинку вода з кранів витікає під більшим тиском: нижньому чи верхньому?
 7. Чому стінки внутрішніх органів глибоководних риб, швидко витягнутих на поверхню, виявляються розірваними?
 8. Наведіть приклад застосування сполучених посудин.
 9. Закон сполучених посудин.

Розв’язування задач (паралельно).

 1. Аналіз домашньої задачі № 191 (один учень)

Який тиск створює гас на дно бочки, висота якої 1,2 м?

 1. Біля нашої школи є водонапірна башта. Напір води у водокачці створюється насосами. На яку висоту піднімається вода, якщо тиск, який створюється насосом, дорівнює 400 кПа? ( робота з карткою)
 2. Тиск у морі може бути достатньо великим, щоб нашкодити здоров’ю живих істот та загрожує їх життю.  На якій глибині тиск у морі становить 412 кПа? ( колективно)   

Мотивація навчальної діяльності.

Учитель.  Спостерігаючи, як ходять, бігають, стрибають люди, нікому не спаде на думку, що на кожного з них тисне стовп повітря масою близько 15 т. Спробуйте уявити себе, весело підстрибучим із таким тягарем на плечах. Не виходить? Звідки ж узялася така маса повітря і чому ми не беремо її до уваги щохвилини? Про це ви дізнаєтеся на сьогоднішньому уроці.

Запис теми.

Працювати будемо згідно плану уроку.

ІІІ. Етап проектування.

 1. Ознайомлення з поняттям  «атмосферний тиск».
 2. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі.
 3. Барометри. Будова та принцип роботи барометрів.
 4. Залежність  атмосферного тиску від висоти.
 5. Вплив зміни атмосферного тиску на живі організми.

ІV. Організація виконання плану.

Учитель. Люди живуть на дні повітряного «океану» - атмосфери. Усі тіла й речовини, у тому числі й атмосферне повітря, мають вагу, хоча повітря дуже легке, але протяжність його шару обчислюються багатьма сотнями кілометрів. Наслідком цього і є атмосферний тиск повітря.

Дослід 1.  Нальємо в склянку води, накриємо аркушем паперу і швидко перевертаємо на долоні. Заберемо руку – вода зі склянки не виливається. Це атмосферне повітря тисне на аркуш.

Дослід 2.  Візьмемо дві скляні трубки й опускаємо до склянки з водою. Закриємо верхні отвори пальцями і піднімемо трубки. Вода не виливається, доки ми не відкриємо один з верхніх отворів. Це тисне повітря на воду.

Атмосферний тиск є одним з показників погоди. Тривалий час люди не здогадувалися про його існування. Першим довів існування атмосферного тиску і виміряв його італійський вчений Еванджеліста Торрічеллі в середині 18 ст. для цього він використав запаяну з одного кінця скляну трубку завдовжки 1 м із нанесеними поділками. Трубку він наповнив ртуттю і перевернув її у миску з водою. При зміні тиску ртуть у трубці то піднімалася, то опускалася – цей прилад був названий ртутним барометром. За одиницю тиску прийняті міліметри ртутного стовпа ( мм рт.ст.)

Якщо атмосферний тиск збільшується – то буде ясно, якщо – зменшується – похмуро.

Нормальним атмосферним тиском прийнято вважати тиск атмосфери, що дорівнює тиску стовпа ртуті висотою 760 мм при  00  С.

Еколог - консультант

Основні пояси атмосферного тиску на Землі.

Утворення поясів із переважанням низького і високого тиску пов’язано з властивостю повітря змінювати об’єм і масу залежно від температури. ( згадайте домашню кухню, коли мама готує їжу – внизу холодніше ніж під стелею). На Землі утворюються три пояси з переважанням низького тиску: у районі екватору, помірних широтах, і чотири – із переважанням високого тиску.

Аналіз таблиці виміряного атмосферного тиску на різних висотах( ст.98) підручника.

Практичне застосування знань про дію атмосферного тиску.

Демонстрація.

 1. Робота присосків для кріплення предметів.
 2. Принцип роботи медичного шприца, піпетки.

Виступ винахідника – раціоналізатора « Принцип роботи поїлки з поліетиленової пляшки»

Для вимірювання атмосферного тиску на практиці використовують барометр – анероїд і барограф.

Робота в парах. Ознайомитися з будовою та принципом роботи барометрів. Аналіз роботи. Демонстрація барометра – анероїда.

Практична робота. (повторення інструктажу з техніки безпеки) «Вимірювання атмосферного тиску

Віртуальна екскурсія до кабінету фізики іншої школи. Перегляд відео.

Робота інформаційного бюро.  « Це цікаво знати» ст. 101.

Робота інформаційного бюро. « Це цікаво знати» ст.104.

Розв’язування задач усно ( ланцюжком203, 204, 205, 207.

Гра «Вірю – не вірю»(відповідь так – хлопок в долоні, ні - розведемо руками)

 1. Атмосферний тиск – це сила, з якою повітря тисне на земну поверхню.
 2. Атмосферний тиск знижується з підняттям на 1 км на 10,5 мм рт. ст..
 3. Атмосферний тиск вимірюється за допомогою барометра.
 4. Нормальним атмосферним тиском для всіх точок планети є 760 мм рт.ст

Працює довідкове бюро.

Ще в 1924 р. альпіністи на Евересті відзначали, що після дев'яти тижнів, проведених на проміжних висотах, людина може піднятися до 8530 м і спати дві або три ночі на висоті до 8230 м. Як показали вперше підйоми на вільних аеростатах в сімдесятих роках минулого століття, неадаптований повітроплавець, піднявшись на такі висоти, швидко втрачав свідомість і гинув. Якщо в барокамері на рівні моря піддати людей дії зниженого тиску, то при тиску, відповідному висоті 7620 м, вони втрачають свідомість через 10 хвилин, а при тиску, відповідному висоті 8230 м, - через 3 хвилини.

Найбільша відома висота, на якій є постійне населення, дорівнює 5335 м. В Андах на цій висоті є селище при руднику під назвою Аконквілча. Кажуть, що шахтарі вважають за краще щодня опускатися з цієї висоти на 455 м і не жити в спеціальному таборі, побудованому для них адміністрацією копальні на висоті 5790 м.

V. Усвідомлення досягнення мети.

Запитання підручника ст.101, §27.
Виділення головного. Робота з підручником.

Які труднощі ви відчули при вивченні матеріалу?

Продовжте мою думку:

Я не вмів, тепер вмію…
Я не знав, тепер знаю…

Де на практиці можна використати одержані знання?

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати текст § 27, дати відповідь на запитання;.

 Скласти екологічну задачу на  визначення атмосферного тиску на різній висоті. 

Урок фізики № 30, 8 клас.

Тема уроку.  Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

Мета уроку: сформувати поняття про Архімедову силу, ознайомити учнів з законом  Архімеда, формувати вміння застосовувати закон Архімеда під час розв’язування типових задач; з'ясувати умови, за яких можливе плавання тіл; показати практичне застосування  закону Архімеда; розвивати логічне мислення, інтелект, пам'ять, навики виконання та осмислення експерименту; виховувати вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі, впроваджувати екологічне виховання.

Обладнання: відерце Архімеда,склянка з водою, терези, важки однакового об’єму і різного, динамометри;комп’ютер, мультимедійний проектор,екран; смайлики.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Форма уроку: урок- подорож.

Хід уроку.

І. Етап орієнтації.

Учитель: Добрий день. Я рада бачити всіх присутніх. Чи доводилось вам, дорогі учні, бачити радісні обличчя ваших друзів, які досягли якогось успіху?

Учні:  Звичайно, так!

Учитель:  Але для того щоб досягти  успіху, треба багато і наполегливо працювати. Попрацюємо і ми під девізом: « Не соромно не знати, соромно не вчитися». Так говорить народна мудрість.

ІІ. Покладання мети.

Сьогодні я вас запрошую  уявно перенестися до міста Сиракузи. Ви познайомитеся: з життям та працями відомого вченого Давньої Греції – Архімедом.

Існує легенда, що ідея відкриття  з яким сьогодні ознайомимося, прийшла до Архімеда, коли він приймав ванну. З вигуком « Еврика» він вискочив з ванни  і побіг записувати наукову істину. А в чому суть її нам сьогодні необхідно вияснити.

Записуємо тему уроку: « Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.» 

Виходячи з теми уроку, що б ви хотіли сьогодні вивчити, про що дізнатися? (учні висловлюють думки)

Сьогодні ми:

 • Сформуємо поняття про виштовхувальну силу;
 • Ознайомимось із законом  Архімеда та  практичним його застосуванням;
 • З’ясуємо умови плавання тіл;

А працювати будемо за планом (план на дошці).
Але перш ніж мандрувати необхідно підготуватися до походу. Вияснимо чи знаєте ви…?

Бесіда з учнями

 • Що називається силою? ( фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл і є причиною зміни швидкостей тіл або їх частин)
 • Позначення сили та її одиниці вимірювання?
 • Які ви знаєте види сил?
 • Позначення, одиниці вимірювання ваги?
 • Напрям дії сили тяжіння?
 • Формула для обчислення сили тяжіння, ваги?
 • Що називається густиною? Формула густини.
 • Позначення густини та її одиниці вимірювання?
 • Позначення та одиниці вимірювання об’єму.

ІІІ. Етап проектування.

 1. Ознайомлення  із життєвим шляхом та досягненнями Архімеда.
 2. Формування  поняття про виштовхувальну силу.
 3. Ознайомлення із законом Архімеда.
 4. Вивчення умов плавання тіл.
 5. Практичне застосування закону.

ІV. Організація виконання плану.

Бачу, що можна вас взяти в дорогу. Отож мандруємо  далі.

Хто ж такий Архімед, який залишив такий яскравий слід в науці? ( фото)

Народився Архімед в 287 році до н. е. в місті Сиракузи на острові Сицилія. Архімед одержав гарну освіту від свого батька – астронома. В юнацтві провів декілька років в Александрії. Це послужило розвитку його надзвичайних здібностей. В Сицилію повернувся зрілим вченим. Він прославився багаточисленними науковими працями в області фізики і геометрії.

Останні роки життя Архімед був у м.Сиракузи, обложеним римським флотом і військом. Він побудував багато дивовижних бойових машин, які топили ворожий флот, розносячи їх на друзки, знищували ворожих солдат, наводячи на них панічний страх. Існує легенда, що за допомогою дзеркал Архімед підпалив кораблі римлян. Однак дуже малим було військо захисників міста і в 212 р. до н. е. Сиракузи були взяті. Дуже прикро, що загинув Архімед.

Фото, звучить музика

Діти, ви скучили за літом?… Уявіть себе на березі рідного Інгульця. Тепло, сонячно, пташки співають, вода хлюпочеться, і ви купаєтесь. На мілині ви обіперлися на руки. Ноги витягнули вперед підняли і хлюпочитеся у воді. А чи змогли ви б цю вправу зробити на березі?

Дослід 1.

Киньте корковий кубик у склянку з водою і спробуйте його занурити у воду. Що відбувається, чому?
Те ж саме ви спостерігали граючись з м’ячем у воді.

Висновок: на тіло з боку води діє сила, яка його виштовхує з води. Цю силу називають виштовхувальною силою.

Сила напрямлена вгору. Вперше виштовхувальну силу розрахував Архімед. Тому цю силу називають Архімедовою силою.

Демонстрація 1. Зробимо дослід, для цього візьмемо: відерце Архімеда, пружину із стрілкою підвішеною до штативу, відливну посудину, склянку.

 1. Підвішуємо відерце за дужку до пружини, а до відерця – вантаж. Пружина розтягнулася. Відмітимо положення краю пружини крейдою.
 2. Зануримо вантаж в склянку з водою.

Питання до класу: Що ми спостерігаємо? (пружина скоротилася, вантаж виштовхується з води).

Так, на вантаж, окрім сили тяжіння,  діє сила, яка називається виштовхувальна  або архімедова. Унаслідок дії сили Архімеда пружина стискається і стрілка підніметься вище мітки (відмітимо крейдою її положення), а вода, яка витісниться вантажем зіллється в посудину.

 1. Почнемо заповнювати водою відерце, адже об’єми важка і відерця рівні. Пружина поступово  буде розпрямлятися. Коли відерце заповниться повністю водою, пружина повернеться в початковий стан точно на першу мітку.

Висновок: отже виштовхувальна сила, що діє на тіло, дорівнює вазі рідини в об’ємі цього тіла.

Дослід 2. (учні виконують дослід за партами в парах, один учень робить записи біля дошки.)

Визначити силу Архімеда.

 1. Підвісити тіло до динамометра.
 2. Записати покази динамометра.
 3. Зануримо тіло в рідину. Запишемо покази динамометра.
 4. изначимо різницю показань динамометра. Одержане значення і буде силою Архімеда.

 F1 = …                                             FА = F1- F2

=…

Ті ж самі процеси будуть відбуватися і в газах.

Розв’язування завдань паралельно.

А зараз сформулюємо самостійно закон Архімеда. Для цього вам необхідно заповнити відповідні пропуски.

На тіло, _занурене__________ в рідину  або газ, діє_виштовхувальна___________ сила, яка дорівнює_вазі___________ рідини або газувитісненої……………. цим тілом.
(Діти звіряють правильну відповідь з підручником.)

1. Дослідимо від чого залежить виштовхувальна сила?
(учні одержують картки із завданнями)

Перша ініціативна група дослідників (2 учня)

Дослід 3.
Два тіла різного об’єму і однакової маси зануримо у одну і ту ж рідину. Спостерігаємо.…( діти розповідають про побачене)
Друга ініціативна група дослідників( 2 учня)

Дослід 4
Зануримо два тіла однакового об’єму в різні речовини. Спостерігаємо…
Висновок: виштовхувальна сила залежить від густини рідини та об’єму цього  тіла.

Запишемо формулу для обчислення виштовхувальної сили. F = рVт

Розв’яжемо задачу на обчислення виштовхувальної сили.
Задача. Визначте виштовхувальну силу, яка діє на камінь об’ємом 1,6 м3 у морській воді.

Проблемне запитання.

Чи задумувались ви над тим: чому маленький цвях тоне у воді. А велике судно ні?
Дослідимо дане питання. Вияснимо умови плавання тіл.

А) співвідношення між силою тяжіння та силою Архімеда.

Б) співвідношення між густиною рідини та густиною  тіла.

  ρр  >  ρт                                    ρр =  ρт                                 ρр  <  ρт
плаває на поверхні           плаває в середині рідини          тоне

Цікавий  дослід 5.

Кинемо яйце у чисту воду, а потім у солону. Поясніть побачене.

Задача за малюнком.

Склади умову задачі за малюнком.

Речовини: лід, дерево, корок, вода.

Вчитель. Подивіться на фото розташування айсберга. Порівняйте місцезнаходження кульки з льодом у попередній задачі з айсбергом.

Бліц - турнір

Вчитель. А зараз запрошую вас взяти участь у бліц турнірі. Працювати будемо трьома командами. За кожну правильну відповідь ваша команда одержить смайлик.

Помічниками у мене будуть:

 • Коментатори – літератори;
 • Коментатори – біологи.

Фото – задача 1.

Учитель. Якось я переглядала фотоальбом і мені зустрілося ось це фото. Дайте відповідь: де відбуваються події?
Письменник Марк Твен, який відвідав це море, кумедно описує ті відчуття, які він і його супутники пережили.
Марк Твен ( коментатор – літератор)

«Це було кумедне купання! Ми не могли потонути. Тут можна простягнутися на воді на всю свою довжину, лежачи на спині і склавши руки на грудях, до того ж, більша частина тіла буде над водою. Можна зовсім підвести голову… Ви можете лежати зручно на спині, підвести коліна до підборіддя й охопити їх руками. Кінь не може плавати і навіть стояти у Мертвому морі, він відразу лягає на бік…».                      

2. Коментатор - біолог

Обростання морських суден.

У Чорному морі біля причалу стояла баржа, дуже довго стояла. А потім раптом потонула. Вирішили що в старої баржі була пробоїна. Але виявилося, що її потопили… мідії, водорості, морські жолуді, вусоногі рачки. Їх стільки налипло на днище й борти, що баржа стала масивнішою на кілька тонн. Обростання морських суден завдає великої шкоди: судна втрачають швидкість, використовують зайве пальне, гірше слухаються керма. І щоб цього не відбулося, днища кораблів фарбують особливою фарбою.

 •  Що відбувалося з виштовхувальною силою, коли баржа тонула?

Фото 3                ( Коментатор – біолог)

Місто восьминогів

Перейти на сайт с картинкой

Загрузка картинки... Открыть на сайте. 

Посиделки с осьминогом

Перейти на сайт с картинкой

Загрузка картинки... Открыть на сайте

Посиделки с осьминогом

Перейти на сайт с картинкой

Загрузка картинки... Открыть на сайте

Посиделки с осьминогом

Перейти на сайт с картинкой

Загрузка картинки... Открыть на сайте

Посиделки с осьминогом

Перейти на сайт с картинкой

Загрузка картинки... Открыть на сайте

Перейти на сайт с картинкой

Загрузка картинки... Открыть на сайте

На плоскому дні Атлантичного океану аквалангісти знайшли… місто восьминогів.

У цьому надзвичайному місті безліч будинків. І побудували їх восьминоги. Дахом слугував плоский камінь масою 1 пуд ( пуд=16 кг). Бічні стінки теж із каменів і уламків цегли. Під дахом – заглибина, у якій сидить господар будинку. Перед ним вал із черепків, панцирів крабів і раковин. Восьминіг сидить нерухомо й стежить за людьми сонними очима. Коли людина наближається, восьминіг рукою – щупальцем присуває весь мотлох до себе і закриває вхід – « замикає двері будинку». Для зведення своїх будинків восьминоги приносять камені в 20 разів важчі від їхньої ваги.

 • Чому основним будівельним матеріалом у восьминога є камінь?

Фото 4     Учитель. Чому горіхи кокосових пальм не тонуть у воді, а з течіями досягають далеких материків?

Фото 5 Вчитель. Чому великі листки вікторії не тонуть у воді? Коментатор – біолог. Вантажопідйомність та міцність латаття забезпечують не лише його розміри, а й міцні ребра, розташовані на його нижнтому боці. Ці ребра наповнені повітрям, як поплавки підтримують його на поверхні.

Практичне застосування сили Архімеда.

Вчитель. Де ж на практиці людина використокує знання про виштовхувальну силу та умови плавання сил?

А) - Піднімаєте воду з колодязя, вам допомагає сила Архімеда;

В повітрі діє теж сила Архімеда. Різниця в тому, що густина повітря менша ніж густина води; отже і виштовхувальна сила у повітрі менша ніж у воді.

Б) Робота з підручником.Опрацювавши матеріал §31, ст.. 114, виясніть які прилади використовують для дослідження верхніх шарів атмосфери, принцип їх дії.

В) Екологічне повідомлення.

Учень – еколог

Останнім часом набуває катастрофічних розмірів забруднення Світового океану нафтопродуктами та іншими шкідливими домішками. Це призводить до загибелі знаної кількості птахів та ссавців. Тому очищенню стічних вод приділяється багато уваги. На умовах плавання тіл ґрунтується дія очисних обладнань – нафтопасток. Густина нафти менша за густину водо. Тому вона спливає на поверхню води. Нафтові плями за допомогою спеціального обладнання відгороджують від чистої води, стягують у менші площі і посипають спеціальним порошком, який вступає з нафтою в реакцію, знешкоджуючи її.

Учитель. Г) Облаштунки водолазів дуже важкі, але завдяки виштовхувальній силі можливе їх вільне переміщення під водою.

V. Усвідомлення досягнення мети.

Підходить урок до закінчення, всі добре попрацювали.
І зараз давайте пограємо в гру «Який я молодець.» ( учні перелічують свої досягнення на уроці)

Робота з підручником. Знайти головні визначення, закон Архімеда.

Домашня робота. § 30, 31, дати відповіді на запитання, № 236, 237, творче завдання: упорядкувати збірочку якісних задач на виштовхувальну силу.

VІ. Оцінювання учнів.    Учитель. Діти давайте оберемо найактивнішого учня сьогодні на уроці і подаруємо йому ножиці. Що таке ножиці? Це два важеля – винахід  Архімеда.

Виставлення оцінок.

Джерело: Острів знань
Автор: Школьна Раїса Миколаївна, Баратівська ЗОШ І- ІІІ ступенів Снігурівської районної ради, Миколаївська обл.
Видалити Відміна
Забанити Відміна