Закрити
Методичні вказівки до семінарських занять з основ філософських знань
12 Лютого 2018, 12:28 , Переглядів: 368
FacebookTwitterLivejournal
Методичні вказівки до семінарських занять з основ філософських знань Фото: graveslibrary.wordpress.com Методичні вказівки до семінарських занять з основ філософських знань

Розробка учасника Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Сучасний етап розвитку України потребує висококваліфікованих, професійно підготовлених фахівців, здатних плідно працювати в різних сферах суспільного життя. Ці вимоги особливо виразно актуалізуються в умовах орієнтації української освіти на європейські норми та включення нашої країни до Болонського процесу. Проте, спеціаліст сьогодні – не тільки грамотний виконавець вказівок та інструкцій, але передусім людина, яка творчо працює й мислить, інтелектуально і морально розвинута та має власний світогляд. Передумовою формування такого світогляду є засвоєння вищих досягнень світової та вітчизняної філософської культури. Успішна реалізація завдання щодо формування особистісного світогляду передбачає великий обсяг самостійної роботи. Курс філософії – один з фундаментальних предметів у системі вищої освіти. У перекладі з грецького слова «філео» – люблю, «cофія» – мудрість, тобто, філософія – мудрість, точніше, постійне прагнення до мудрості, любов до неї. Мудрість – вища цінність культури кожного народу, людини, людства. «Мудрість бо над перли дорожча і нічого, що можна бажати, з нею не зрівняється», – проголошується в Біблії.

Духовна атмосфера, в якій знаходиться сучасна молодь, – це переоцінка нашого історичного минулого, затвердження плюралізму, розмаїття думок та поглядів на різні аспекти суспільного життя.

Загальною метою методичних вказівок є закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення лекційного матеріалу, умінь та навичок з написання реферату та підготовки до семінарських занять.

Необхідною передумовою формування власної позиції в молоді є ознайомлення з сучасною філософією та її ідейною основою – загальнолюдськими цінностями. Вивчення філософії є однією з передумов залучення кожної молодої людини в загальнокультурну світову спільноту.

Період студентського життя – це період інтенсивних напружених пошуків свого місця у світі, це час формування усталеної системи ціннісних орієнтацій, побудови реалістичних життєвих планів та формування ідеалів. Філософія є однією з тих навчальних дисциплін, які покликані сприяти процесу вирішення зазначених проблем.

Необхідною передумовою продуктивного вивчення філософії є увага до своєрідності предмета філософії як навчальної дисципліни.

Мистецтво думати – велике багатство людини. Прагнення до істини, зростання духовності, творче мислення і сміливість пошуку нових ідей, інтелектуальна чесність, критичність і самокритичність розуму, уміння використовувати попередній досвід, вислухати і прийняти іншу думку, якщо вона правильна, – такі риси потрібно постійно формувати в нашої студентської молоді. Провідне місце в цій відповідальній світоглядній діяльності повинна зайняти філософія, і ніяка інша сфера знань впоратися з таким завданням не спроможна.

Джерело: Острів знань
Автор: Домальчук Сергій Васильович, Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, Волинська обл., смт. Любешів.
Видалити Відміна
Забанити Відміна