Закрити
Японія
17 Грудня 2017, 01:00 , Переглядів: 478
FacebookTwitterLivejournal
Японія Японія

Розробка авторського уроку учасника V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Анотація

Одним з найважливіших завдань шкільного курсу «Всесвітньої  історії»  є формування компетенцій, притаманних громадянину демократичного суспільства. Представлені нижче матеріали мають на меті презентувати шляхи формування ключових компетентностей засобами інтерактивного навчання на уроці  історії. Сучасні вимоги освітніх стандартів змушують, нас, учителів, не тільки насичувати учнів інформацією, а й шукати шляхи практичного застосування її у повсякденному житті. Знання не заради знань, а знання – для збагачення життєвого досвіду. Тому я обрала урок всесвітньої історії на тему: «Японія», як один із яскравих уроків курсу «Всесвітньої історії» у 11 класі. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання ігор, спільне розв‘язування проблем, вона ефективно сприяє формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери співробітництва і взаємодії.  В.О.Сухомлинський писав, що учень повинен не тільки слухати і думати, а й щось робити». Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Можна швидко повідомити учням те, що вони повинні знати, і вони забудуть  це ще швидше. За умови якісного навчання, учні повинні мати такі навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, і вже на основі цього шукати потрібну інформацію, трактувати її і застосовувати в конкретних умовах. Саме цьому, я працюю над проблемою:  «Формування ключових  компетентностей засобами інтерактивного навчання на уроках історії».                                     

Вибір даної проблеми був невипадковим, бо нова парадигма освіти пропонує розглядати учня як мету, а не засіб. Відповідно обраній проблемі були визначені такі задачі:

  1. Впровадження інтерактивних методів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.
  2. Розвиток ключових компетентностей через інтерактивні методи навчання.
  3. Спонукання учнів до активного навчання.  
  4. Виховання любові до предмету.

На уроці  застосовую колективну (кооперативну) форму навчальної діяльності учнів – це організація навчання в групах . Отримавши завдання, учні об‘єднуються в групи - команди по 6 чоловік для досягнення спільної мети. Почуття групової належності дає учням змогу подолати труднощі, які постають на їхньому шляху.

Використовую наступні методи на різних етапах уроку:

  • метод стимулювання інтересу до навчання (створення психологічного настрою класу та бажання працювати);
  • метод контролю і самоконтролю (за допомогою інтелектуальної розминки  « Займи позицію» та «Аркуша оцінювання»);
  • метод   мотивації (використання поезії за музичним супроводом);
  • наочний метод (під час роботи з політичною картою світу учні складають «Свою опору», схему, яка дає загальну характеристику держави);
  • практичний метод (обговорення  «Повоєнного облаштування Японії» за допомогою «Інформаційного листа» та закріплення матеріалу під час виконання інтерактивної вправи «нотатки на згадку» );
  • аналітичний метод(сприйняття та аналіз учнями навчальної інформації: «Японське економічне диво», виконання інтерактивної вправи «Що? Де? Коли?»);
  • метод управління навчанням (робота з документами, робота в  командах);
  • метод письмового контролю (самостійна робота учнів із інформаційними картками ).

Застосування інтерактивних методів навчання сприяє розвитку критичного мислення та пізнавальних інтересів. На уроці діти почувають себе впевнено, вільно висловлюють свої думки і сприймають зауваження, бо вони є активними учасниками навчального процесу. 

Кожен учитель хоче, щоб його уроки були цікавими, захоплюючими та добре запам‘ятовувались. Однак для цього не достатньо знати предмет і вміти цікаво розповісти матеріал. Треба володіти різноманітними формами навчання,  які допоможуть учням активно оволодівати знаннями, розвивати навички самостійного добору та оцінки отриманої інформації, тобто формувати в учнів ключові компетенції – результати навчання загальноосвітньої школи.

Однією з форм навчання, що може розвинути ці навички є практичне дослідження, яке розкриває світоглядні ідеї, формуючи базовий зміст предмета, розвиває здібності учнів та бажання вчитися.

Навчально-методичне забезпечення уроку: презентація, інформаційні картки, схеми - допомогли учням скоротити час виконання роботи певного етапу уроку і наочно та практично закріпити отримані знання.

Досягаючи основної мети власного педагогічного пошуку як вчителя  історії, шляхом власних висновків, аналізуючи  проблеми сьогодення приходжу до висновку, що знання і вміння, які отримують учні під час даного уроку   сприяють вихованню конкурентоспроможного випускника, який би почувався повноцінним членом суспільства.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Шарова Лариса Анатоліївна, спеціаліст І кат., Шандриголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Лиманської міської ради, Донецька обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна