Закрити
Характеристика прокаріотів – еубактерій та архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності
16 Грудня 2017, 17:53 , Переглядів: 2433
FacebookTwitterLivejournal
Характеристика прокаріотів – еубактерій та архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності Фото: http://sbio.info Характеристика прокаріотів – еубактерій та архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності

Розробка учасника V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Анотація

Актуальність роботи.Освітня технологія розвитку критичного мислення у процесі навчання дитини – це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької  творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань, спрямованих на розвиток самостійного свідомого мислення.

Використання визначених форм і методів привчають учнів до критичного аналізу, формують власну думку, навчають коректному скептицизму, зіставленню інформації з протилежних точок зору, розробці системи доказів на підтримку певної точки зору, вчать ретельно досліджувати нову інформацію, просіювати її, оцінювати нові ідеї, вирішувати, що важливо, а що ні, визначати загальну цінність нових знань на основі власних потреб і цілей.

На уроках технології розвитку критичного мислення учитель не займає домінуюче становище, його голос стає рівноправним. Він не є тією людиною, що дає готові знання, а є тим, хто допомагає оволодіти ними самостійно.

Технологія критичного мислення допомагає учню не тільки оволодіти певним обсягом знань, а й сприяє розвитку його особистості, навчає того, як у подальшому житті використовувати набутий ним досвід для розв’язання власних проблем.

Важливою педагогічною умовою формування критичного мислення учнів є створення зацікавленості та доброзичливої співпраці на уроці, активне залучення до парної та групової роботи.

Використання цих прийомів створює можливості для формування інформаційних компетентностей. Вони пов'язані з умінням добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел.Інформація належить зовнішньому світу. Коли ми засвоюємо її, іншими словами, включаємо в структуру своєї психіки, вона набуває для нас значущості і змісту – стає знаннями.

Мета роботи – поглибити знання учнів про особливості прокаріотичних організмів: архебактерій та еубактерій, їх спосіб життя та процеси життєдіяльності, показати різноманітність форм. Розвивати критичне мислення, вміння проводити аналогії, порівнювати. Виховувати самостійність у здобутті знань з предмету, зацікавленість в оволодінні біологічними науками, формувати мотивацію прагнення до успіху.

Інноваційністьавторського розвивального уроку полягає у використанні прийомів та методів технології розвитку критичного мислення, які дозволяютьнавчати нетрадиційно: у центрі навчально-виховного процесу перебуває учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

Практична значимість даної роботи полягає у формуванні інформаційних та комунікативнихкомпетентностей, відпрацюванні умінь добувати, опрацьовувати і використовувати інформацію з різних джерел, розвитку позитивної самооцінки учнів, активізаціїроботи мовчазних, невпевнених учнів.

Урок біології у 10 класі

Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій.  Особливості їх організації і життєдіяльності

Мета: поглибити знання учнів про особливості прокаріотичних організмів: архебактерій та еубактерій, їх спосіб життя та процеси життєдіяльності, показати різноманітність форм. Розвивати критичне мислення, вміння проводити аналогії, порівнювати. Виховувати самостійність у здобутті знань з предмету, зацікавленість в оволодінні біологічними науками.

Тип уроку:засвоєння нових знань.

Завдання:порівняти будову клітин прокаріотів та еукаріотів, архі- та еубактерій, визначити схожість та відмінності, особливості пластичного та енергетичного обміну прокаріотичних клітин,  з’ясувати причинивиживання прокаріотів протягом мільйонів років.

Обладнання:біологічний конструктор, ноутбук, проектор, екран, мультимедійна презентація, словник, додаткова інформація про архе- та еубактерії.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Слово вчителя: нехай девізом нашого уроку будуть такі віршовані рядки:

Отправимся в путь без сомнений и муки,
Чтоб тайны освоить великой науки.
Раскроим сегодня бактерий секреты –
Без ядер, зато санитары планеты!
Их изучали до нас очень многие
Открыли секреты заведомо строгие.
Придется пройти нам по дебрям науки
Желательно только без лени и скуки

ІІ. Актуалізація опорних знань

Питання до учнів:

 • Які рівні організації життя ви знаєте?
 • Представники яких царств мають клітинну організацію життя?

Асоціативний кущ «ПРОКАРІОТИ»

Узагальнення відповідей учнів.

Будова бактеріальної клітини

Слово вчителя:зовнішній вигляд бактерій настільки вдалий, що не змінювався протягом мільярдів років. Еволюція бактерій була виключно внутрішньою. Цей феномен називається «синдромом Фольксвагена»: зовнішній вигляд знаменитого «Фольксвагена-жука» був такий вдалий, що його зберігали майже 40 років.

СЛАЙД 2

Питання до учнів:

 • Якої ж форми бувають бактерії?

Відповіді учнів. Кулясті- коки, паличкоподібні, циліндричної форми – бацили, спірально вигнуті палички – спірили, у формі коми – вібріони.

Перевірка.

СЛАЙД 3

Слово вчителя: як ви пам’ятаєте бактерії були вперше відкриті голландським ученим АнтоніоЛевенгуком в кінці 17 століття. Але тоді можна було розглянути тільки зовнішню форму бактерій. Подробиці внутрішньої будови бактерій стали відомі тільки в 30-х роках ХХ століття, завдяки винаходу електронного мікроскопу.Зараз ми спробуємо поновити в пам’яті подробиці будови бактеріальної клітини.

Гра «Біологічний конструктор»

Слово вчителя: у васна столах складові бактеріальної клітини. За одну хвилину, об’єднавшись в групи, визначте, що це за складова і яку функцію вона виконує в життєдіяльності бактеріальної клітини.

Представники груп відтворюють будову бактеріальної клітини. Кожна група додає одну органелу до загальної будови, пояснюючи її особливості у прокаріотичній клітини.

Один з учнів робить висновок.

Клітина бактерій складається з:

 • Клітинної стінки;
 • цитоплазматичної мембрани;

Уточнення вчителя: чи всі бактерії мають однакову структуру поверхневого апарата?

(деякі бактерії мають зовнішню мембрану)

 • цитоплазми,
 • включень;
 • генетичного матеріалу.

Крім того можуть бути додаткові утворення:

 • пілі;
 • капсула;
 • слиз;
 • джгутики.

Питання до учнів:

 • А яких органел, що містяться в клітинах еукаріотів не було названо?

Відповіді учнів.

ІІІ. Оголошення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності

СЛАЙД 4

Слово вчителя: будова завжди пояснюється функціями, способом життя, середовищем проживання, тому сьогодні на уроці ми і спробуємо зазирнути в таємниці будови та життєдіяльності прокаріотичних клітин та дізнатися про особливості процесів, які відбуваються в клітині .

ІV. Етап засвоєння нових знань

Систематика прокаріотів

Питання до учнів:

 • На які царства поділяється надцарство прокаріотів? (архебактерії та еубактерії).

СЛАЙД 5

 •  Які відмінності мають представники архебактерій і еубактерій?

Робота з інформаційним листком (додаток 2). Виписати в зошит основні відмінності архебактерій і еубактерій.

Обговорення результатів роботи.

Слово вчителя: за типом дихання прокаріоти поділяються на аероби, анаероби, факультативні бактерії.

СЛАЙД 6.Коментарі учнів.

За типом живлення на автотрофи та гетеротрофи. Аналіз схеми.

СЛАЙД 7.Коментарі учнів.

Процеси життєдіяльності прокаріотів

Слово вчителя: давайте прослідкуємо, як проходять процеси життєдіяльності клітин-прокаріотів на прикладі бактерій, враховуючи особливості простоти їх будови.

Виступи учнів.

 1. Особливості енергетичного обміну в клітинах бактерій.
 2. Особливості пластичного обміну в клітинах бактерій.

Завдання класу: занотувати основні моменти, що стосуються енергетичного та пластичного обміну в клітинах прокаріотів

Перевірка роботи класу.

Розмноження прокаріотичних клітин

Слово вчителя: всім живим організмам властиве відтворення собі подібних. Як цей процес відбувається у прокаріот?

Учні працюють з текстом підручника с.211, використовуючи методику критичного мислення «Маркування тексту», відмічають знайому і незнайому інформацію (кожномутипу інформації відповідає певний символ, який запис на дошці: «!» (знак оклику) - знайома інформація;  «+» (плюс) - нова для вас інформація; «-» (мінус) - інформація, яка протиставляється вашим попереднімуявленням (раніше ви думали інакше); «?» (знак питання) - інформація, що здивувала вас і викликала інтерес, але інформації не достатньо і ви хочете дізнатися про це більше).

Перевірка завдання.

Питання до учнів:

 • Які способи ділення притаманні прокаріотичним клітинам?
 • В чому особливість процесу кон’югації прокаріотів?

Узагальнення відповідей.

СЛАЙД 8,9

Слово вчителя: прокаріотичні клітини мають достатньо просту будову, дуже маленький розмір. Яким чином їм вдається існувати протягом мільйонів років?

СЛАЙД 10

Відповіді учнів: здатність утворювати спори і цисти, і ділення кожні 20-30 хвилин при сприятливих умовах.

Перегляд відеофрагменту «Утворення спор»

СЛАЙД 11

Завдання класу: сформулювати питання, відповідь на яке отримали під час перегляду відеофрагменту.

Перевірка роботи класу.

V. Узагальнення і систематизація знань

Вправа «Сніжний ком»: термін, речення, питання, відповідь.

СЛАЙД 12

VІ. Підведення підсумків

Питання до учнів:

 •  Якщо б ми писали наукову працю про бактерії, щоб ми мали написати у висновках?

Домашнє завдання: опрацювати §35, скласти «шпаргалку» до параграфу, повторити §23.

СЛАЙД 13

Загальні висновки педагога про ефективність проведеного уроку

Проведений урок спрямований на сприйняття та засвоєння навчального матеріалу з теми уроку, формування компетентно розвиненої особистості з критичним мисленням, здатної до самоосвіти, самооцінювання та орієнтації у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі.

Використання методів і прийомів технології розвитку критичного мислення («Маркування тексту», складання питань до відеофрагменту), завдань на встановлення відмінностей, аналіз схем щодо класифікації прокаріотів дозволило урізноманітнитинавчальну діяльність, що сприяло інтелектуальній активності учнів, а відповідно і ефективності уроку.

Позитивні результати мали місце також завдяки оптимальному поєднанню різних форм роботи:

 • індивідуальної (учні, які мали високий рівень навчальних досягнень з предмету, отримали випереджальні завдання, підчас виконання яких повинні були зануритися в світ наукової інформації, опрацювати її і висвітлити на уроці особливості протікання пластичного та енергетичного обміну прокаріотів у зв’язку з їх будовою);
 • групової (повторення на початку уроку навчального матеріалу - виконання умов гри «Біологічний конструктор» - стало підґрунтям для засвоєння нового матеріалу); це сприяло залученню до активної діяльності весь склад групи та підвищило емоційну привабливість навчальної діяльності;
 • фронтальної (перед кожним наступним етапом роботи на уроці учням пропонувалось завдання, яке підлягало перевірці), що дало можливість включити до активного сприйняття та засвоєння навчального матеріалу всіх учнів класу.

Ефективність уроку була підвищена використанням авторської мультимедійної презентації, в якій були представлені цікаві факти, схеми, ілюстративний матеріал.

Таким чином, на уроці не лише реалізовані завдання, передбачені конкретною навчальною темою уроку, зокрема «Характеристика прокаріотів – еубактерій та архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності», а й продемонстровано оптимальне поєднання форм, методів і прийомів роботи для активного занурення в світ знань кожного учня.

Список використаних джерел

 1. П.Г. Балан, Ю.Г. Верес, В.П. Поліщук  Біологія, 10 кл.: Підруч. Для загальноосвіт. навч. закладів.
 2. Л.А. Кац Санітарія та гігієна перукарської справи [Электронний ресурс]: http://medbib.in.ua/sanitariya-gigiena-parikmaherskogo.html
 3. Вікіпедія – вільна енциклопедія [Электронний ресурс]: https://uk.wikipedia.org/wiki/
 4. Технічна енциклопедія TechTrend  [Электронний ресурс]: http://techtrend.com.ua
 5. Моя освіта Дихання мікроорганізмів. Особливості дихання бактерій [Электронний ресурс]: http://moyaosvita.com.ua/biologija/dixannya-mikroorganizmiv/
 6. Типи дихання бактерій. Створення анаеробних умов [Электронний ресурс]: http://intranet.tdmu.edu.ua
 7. МикробиологияБиосинтез нуклеотидов и нуклеиновых кислот бактеріями [Электронний ресурс]: http://meduniver.com/Medical/Microbiology/65.html MedUniver
 8. https://www.youtube.com/watch?v=NAcowliknPs

Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=NAcowliknPs

Джерело: Острів знань
Автор: Мазур Марина Анатоліївна, Миколаївська гімназія №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна