Закрити
Навчальна програма з позашкільної освіти профільного гуртка філологічного напрямку (англійська мова) «Школа юного науковця»
23 Листопада 2017, 16:08 , Переглядів: 2028
FacebookTwitterLivejournal
Навчальна програма з позашкільної освіти профільного гуртка філологічного напрямку (англійська мова) «Школа юного науковця» Фото: vk.com Навчальна програма з позашкільної освіти профільного гуртка філологічного напрямку (англійська мова) «Школа юного науковця»

Матеріали учасника Всеукраїнського конкурсу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми "Школа – джерело талантів" (2015-2016 навчального року)

У посібнику пропонується програма організації роботи профільного гуртка філологічного напрямку (англійська мова) для учнів старшої ланки.  Програмою передбачено проведення лекцій, практичних занять, індивідуальних занять, розвиваючих тренінгів, вікторин, навчально-тренувальних занять, тощо.  Матеріали пропонуються для використання в гуртковій роботі вчителям англійської мови з метою підготовки учнів до участі  в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дослідження в сучасному стрімко змінному світі розглядається не тільки як вузькоспеціальна діяльність науковців, але і як невід’ємна частина будь-якої діяльності, як стиль сучасної людини.

Необхідно озброїти учнів-членів МАН уміннями пошуку будь-якої інформації, відстоювання  своєї точки зору, доведення її, публічного виступу, долати труднощі в навчанні. У зв’язку з цим, актуальним стає формування дослідницької компетентності в учнів, тобто умінь самостійно одержувати нові знання, збирати необхідну інформацію, умінь висувати гіпотези, робити  висновки.

Програма профільного гуртка філологічного напрямку (англійська мова) «Школа юного науковця» повною мірою відповідає положенням компетенції навчання. Вона дозволяє учням здійснити евристичні проби, оцінити свої потреби і можливості. Знання, одержані під час роботи гуртка, сприяють формуванню соціально активної особи.

Під час захисту науково-дослідних робіт членів МАН здійснюється перевірка їх практичного володіння іноземною мовою. Тому в програму гуртка включені також практичні заняття з англійської мови. Подана програма має на меті привернути увагу учнів та їхніх вчителів на специфічні проблеми англійської граматики, стилістики, особливості спілкування, ознайомити учнів з низкою широковживаних фразових дієслів та іншими цікавинками лексичного строю мови. Це є певний орієнтир в роботі з підготовки учнів до практичного туру конкурсних змагань в МАН.

Програму було розроблено на основі Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Програма «Юні мовознавці», представленої авторським колективом Биковською О.В., д-р пед. наук, Борзенко О.І., д-р філ. наук, професор, Лісовим О.В., Левчук Т.П., канд. філ. наук, доцент, Николиним М.М., канд. пед. наук та схваленої комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді науково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 2 від 30.03.2010). Внесено необхідні зміни та доповнення відповідно профільності та напрямку  гуртка.

Навчальна програма реалізується у гуртку філологічного напрямку (англійська мова) та спрямована на учнів 9-11 класів.

Мета програми -  формування дослідницької компетентності школярів (забезпечення рівня освіти, достатнього для самостійного творчого пошуку).

Основні завдання:

 • навчити основам методології дослідницької діяльності;
 • розвивати навички роботи з різними джерелами інформації;
 • вдосконалювати уміння проведення та оформлення дослідницької роботи, підготовки доповіді і презентації, виступу перед аудиторією;
 • створити сприятливі умови для учнів застосувати свої знання і здібності в навчальній і позаурочній діяльності;
 • розширити науковий кругозір учнів;
 • формувати уміння ставити перед собою проблему, порівнювати і вибирати інформаційний матеріал;
 • навчити перекладу знань, умінь і навичок, одержаних при вивченні предметів на рівень дослідницької діяльності;
 • навчити учнів усвідомлювати значення і результат знань, здобутих дослідницьким шляхом;
 • розширити кругозір учнів;
 • поглибити знання учнів з англійської мови;
 • навчити учнів алгоритмам виконання, написання та захисту дослідницької роботи.

Навчальна програма передбачає 288 год. на рік, 8 год. на тиждень.

Програмою передбачено проведення лекцій, практичних занять, індивідуальних занять, розвиваючих тренінгів, вікторин, навчально-тренувальних занять, тощо.  

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, навчального проекту або портфоліо, розробка презентації, публікації, стенду, альбому, участь в конкурсах.

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Янцева Н.В. – вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням іноземних мов, вища категорія, старший вчитель

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна