Закрити
Виховний проект «Створи себе сам»
20 Листопада 2017, 15:14 , Переглядів: 788
FacebookTwitterLivejournal
Виховний проект «Створи себе сам» Фото: osvitavber.klasna.com Виховний проект «Створи себе сам»

Виховний проект «Створи себе сам» розроблено з урахуванням змісту «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом МОН України від 31.10.11 №1243, а також виховних програм «Майбутнє починається сьогодні», «Діалог» та інших.

Перед сучасною школою стоїть складне і відповідальне завдання – виховати особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань, готової діяти і жити в умовах ринкової економіки. Професійна діяльність вчителя багатогранна. Він виконує функції вихователя, організовує навчальну, позаурочну та позашкільну діяльність учнів, що вимагає нового підходу до технології практичної реалізації концепції формування вільного громадянина, творчого, активного, здатного розв’язувати завдання, які забезпечать поступ нації.

Важливою характеристикою особистості є здатність учня до саморегуляції поведінкових реакцій, до самоорганізації свого життя, уміння планувати свою і чужу діяльність, мати і відстоювати свої переконання, реалізовувати свої проекти. Для цього необхідно сформувати такі якості особистості, як: відповідальність, надійність, совість, повага, людяність, патріотизм.

Мета: виховання учня-особистості з високою національною і громадською свідомістю, який володіє життєвими компетентностями в найголовніших сферах людського життя, майбутнього учасника розбудови суспільства.

Завдання:

 • створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;
 • забезпечення соціально-психологічної діяльності, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей в негативні ситуації;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі, справедливості,

патріотизму, працелюбності, інших доброчинностей;

 • допомога вихованцям у збагаченні знань і оволодінні мистецтвом самовиховання; викликати у кожного бажання свідомого прагнення до вдосконалення власного «Я»;
 • стимулювання учнів до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації.

Очікувані результати:

 • сприятливі умови для повноцінного психологічного, соціального й духовного розвитку дітей;
 • профілактика шкільної дезадаптації;
 • демонстрація позитивних якостей особистості для підвищення соціального статусу ізольованих учнів у класному колективі;
 • реалізація творчих, фізичних здібностей школярів шляхом залучення до роботи в гуртках та спортивних секціях;
 • сприяння нормалізації стосунків із дітьми через залучення батьків до колективних справ;
 • посилення індивідуальної роботи з учнями із соціально-незахищених категорій.

Критерії оцінювання:

 • створення загального сприятливого психологічного клімату в класному колективі, формування позитивних стосунків між дітьми;
 • широке охоплення учнів позаурочною діяльністю та її результативність;
 • участь батьків у навчально-виховному процесі закладу, підвищення їхньої відповідальності за виховання своїх дітей;
 • орієнтація на здоровий спосіб життя, психічне здоров’я, відсутність шкідливих звичок.

Кожного місяця у виховний процес навчального закладу вводиться та оголошується нове слово, яке означає рису характеру, наприклад, «патріотизм». Це слово наочно демонструється, його вносять в кожний навчальний предмет, і в навчальному закладі проводиться низка заходів, яка сприяє розвитку та корекції визначеної риси характеру.

Дана програма створює середовище для вирощування благородних морально-етичних якостей в дитині, використовуючи приклади з життя великих людей, їх висловлювання, роздуми, розігрування проблемних ситуацій. Під час спільної творчої роботи створюються ситуації проживання етапів уроку, спрямованих на самовизначення учнями своїх завдань.

Тривалість виховної програми не обмежується навчальним семестром, навіть навчальним роком: він розрахований на всі роки навчання учнів певного класного колективу у школі.

Джерело: Острів знань
Автор: Громадська Ніна Володимирівна, вчитель української мови, с. Стрітівка Кагарлицького району Київської області.