Закрити
Програма роботи гуртка «ЮНКОР»
06 Листопада 2017, 12:40 , Переглядів: 1575
FacebookTwitterLivejournal
Програма роботи гуртка «ЮНКОР» Фото: http://www.liveinternet.ru Програма роботи гуртка «ЮНКОР»

Матеріали учасника Всеукраїнського конкурсу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми "Школа – джерело талантів" (2015-2016 навчального року)

Пояснювальна записка

У сучасних умовах надзвичайно вагомий вплив публіцистики на життя людей різного віку. Темп життя у XXI столітті такий, що не дозволяє витрачати час даремно. Діти гостро відчувають зміни у суспільстві і відповідно на них реагують.

Твори у різних жанрах відповідають духу сучасної освіти і дають змогу виражати своє «Я», свій світогляд, глибоко торкаються інтересів школярів, приєднують їх до життя школи, краю, країни.

Дана програма допомагає вирішити важливе завдання - розвиток усної та писемної мови учнів, формування активної життєвої позиції, виховання небайдужості до проблем суспільства, до якого вони належать.

Вміння викласти в газетному жанрі свій досвід, критичні зауваження, надбання необхідних практичних навичок допоможе у навчанні та подальшому житті.

Мета: підвищення інформаційно-комунікативної культури учнів.

Завдання:

 1. Формування первісного уявлення про журналістику як вид діяльності.
 2. Оволодіння навиками та прийомами журналістської роботи.
 3. Оволодіння навиками роботи з фотоапаратом, диктофоном, сканером, принтером.
 4. Удосконалення навиків роботи з комп'ютером.
 5. Виховання любові до рідної мови, розвиток мислення та творчих здібностей, художньої майстерності та вміння спілкуватися.
 6. Формування активної життєвої позиції, культури спілкування та поведінки у групі.

Програма адресована учням 9-11 класів.

Термін реалізації програми 1 рік. Загальна кількість годин - 35.

Тижневе навантаження - 1 години.

Програма включає три основних блоки:

 1. Обов'язковий мінімум - освітня програма, яка включає в себе знання журналістської діяльності.
 2. Практична частина - підготовка власних публікацій для гімназійної та районної дитячої газети, для участі у районних та обласних конкурсах дитячої преси
 3. Видавницька справа – оволодіння комп'ютерними технологіями, пов'язаним з газетною журналістикою.
 4. Культура мовлення і стилістика - спрямована на розвиток комунікативності творчих здібностей, гнучкості мислення, сприяє формуванню тактовності, делікатності, створенню позитивного психологічного клімату у групі під час спілкування. У результаті цих занять у юних журналістів повинні формуватися світогляд, культура мовлення, громадянська позиція, лідерські якості.

Форми занять:

 1. Вільна творча дискусія.
 2. Психолого-педагогічні й рольові ігри.
 3. Виконання творчих завдань.
 4. Активні методи формування системи спілкування.
 5. Практична робота (підготовка матеріалів для публікацій у пресі, робота з технічними засобами).

По закінченню вивчення програми учні повинні знати:

 • особливості написання жанрових статей;
 • структуру статті.

Вміти:

 • писати жанрові статті;
 • друкувати їх у програмі Word;
 • фотографувати і обробляти фотографії у фотошопі;
 • сканувати зображення і друковані тексти;
 • роздруковувати газету.

В основу даної програми взято програму гуртка «Юнкор» зі збірника «Програми для гуртків, секцій, творчих об’єднань, позашкільних закладів суспільно-громадського та художньо-естетичного напряму», Київ, 1996

Тематичне планування

№ з/п Назва розділів і тем Заг. кіл-ть годин Теоретичних Практичних
Тема 1. Журналістика як наука 10 4 6
1. Журналістика як форма громадської та літературної діяльності. 1 1  
2. Журналістика як професія. Журналістика як наука. 1 1  
3. Журналістика як періодичні видання. З історії дитячої преси. Поняття «дайджест» 1 1  
4. Розмаїття жанрів публіцистики. Аналітичні жанри. Кореспонденція. Стаття. Рецензія. 1   1
5. Жанри журналістики. Замітка. Звіт. 1   1
6. Інтерв'ю. Види інтерв’ю. 2 1 1
7. Репортаж. Завдання, емоційність, обсяг репортажу 2   2
8 Найбільш поширені помилки журналіста. Аналіз заміток і статей. 1   1
Тема 2. Видавницька справа. 8 3 5
9. Об'єкти друкарського видавництва. Текст. Робота з текстом. 1 1  
10. Заголовок. Добір заголовків. 1   1
11. Фотографія. Добір та використання фотографій 1   1
12. Ілюстрація. Добір та використання ілюстрацій 2 1 1
13. Верстка і друк. Випуск тематичного номеру газети 3 1 2
Тема  3. Створення матеріалів для гімназійної газети «Гімназист». Редагування матеріалів різних форм та жанрів 13   13
Тема 4. Культура мовлення і стилістика. Знайомство. 4   4
14. Людське спілкування як обмін цінностями. Тактовність та її складові: коректність, делікатність (витонченість), люб’язність. Людина у дзеркалі спілкування. Культура спілкування і стилістика. 2   2
15. Гнучкість мислення. Засоби стилістики української літературної мови. Стилістичні можливості простого речення. Творчість. Дискусія. 1   1
16. Підсумкове заняття. Соціологія як практична складова знань журналіста 1   1

Зміст програми.

Тема 1. Основи журналістики (10 годин)

Журналістика як форма громадської та літературної діяльності, що полягає в збиранні, опрацюванні та поширенні інформації через засоби масової інформації.

Журналістика як наука. Журналістика як професія. Класифікації ЗМІ: радіо, ТБ, Інтернет, газетно-журнальна періодика. Обласна, районна, міська преса. Журналістика як періодичне видання.

З історії дитячої преси. Перші дитячі видання Європи. Піонерська преса. Шкільні газети. Особливості сучасних дитячих видань. Короткий огляд газет і журналів, що видаються в області, районі. Поняття «дайджест»

Розмаїття жанрів публіцистики. Поняття про жанр. Найбільш поширені жанри публіцистики (інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні). Короткі характеристики.

Аналітичні жанри. Кореспонденція. Стаття. Рецензія.

Інформаційні жанри. Замітка. Характерні особливості замітки: оперативність, новизна інформації. Стислість і конкретність як важливі ознаки. Призначення. Основні вимоги до  заміток. Звіт.

Практикум. Інтерв'ю. Особливості жанру. Призначення. Основні види інтерв'ю. Практикум. Репортаж. Особливості жанру. Призначення. Основні види інтерв'ю. Практикум. Найбільш поширені помилки журналіста. Аналіз заміток і статей.

Тема 2. Видавницька справа. (8 годин)

Об'єкти друкарського видання. Види друкарських видань. Ознаки, за якими відрізняються. Структура друкованого видання. Рубрики.

Текст. Структура тексту. Робота в комп'ютерних програмах. Основні правила внесення, редагування і форматування тексту. Сканування тексту. Практикум.

Заголовок. Оформлення заголовків і підзаголовків. Стилі оформлення. Практикум. Вчимося писати заголовки. Способи написання заголовків. Основні вимоги до заголовку. Зміст. Заголовок і підзаголовок.

Фотографія. Робота з фотографією. Сканування. Робота з цифровим фотоапаратом. Добір та використання фотографій.

Ілюстрації. Змістовне значення ілюстрації. Робота з ілюстраціями. Сканування зображення. Добір та використання ілюстрацій.

Верстка і друк. Спільне розміщення тексту і графіки. Підготовка до друку. Друк. Практична робота «Створення шаблону газети».

Тема 3. Створення матеріалів для гімназійної газети «Гімназист». Підготовка матеріалів для участі в районних та обласних конкурсах дитячої преси. Видання додатку до гімназійної газети для учнів початкової школи. (13 годин)

Тема 4. Культура мовлення і стилістика (4 години)

Людське спілкування як обмін цінностями

Людина у дзеркалі спілкування. Культура спілкування і стилістика.

Тактовність та її складові: коректність, делікатність (витонченість), люб’язність. Гнучкість мислення.

Засоби стилістики української літературної мови. Стилістичні можливості простого речення.

Творчість. Дискусія. Що таке дискусія? Правила ведення дискусії. Дискусія на запропоновану тему.

Ігрове заняття. Посвята у журналісти.

Соціологія як практична складова знань журналіста.

Очікувані результати

Діти повинні вміти:

 1. правильно визначати тему і жанр матеріалу, свідомо продумувати композицію твору, підбирати заголовки відповідно до теми та жанру;
 2. вибирати головне з-поміж численних деталей;
 3. фотографувати та обробляти фотографії у фотошопі, сканувати зображення і друковані тексти, роздруковувати газету;
 4. готувати найпростіші замітки, звіти, інтерв’ю, репортажі зі шкільного життя;
 5. дотримуватися правил журналістської етики, бути коректними, тактовними, делікатним співрозмовниками.

Список використаної літератури

 1. Буше Ж. Репортаж у друкованій пресі: Посібник. - Інститут масової інформації (Київ), Центр підготовки та вдосконалення журналістів, 2003. - 104с.
 2. Владимиров В.М. Вступ до спеціальності «Журналістика»:навчальний посібник – К.: МАУП, 2007. - 174с.
 3. Здоровега В.Й. Про журналістику і журналістів:Статті,есе, виступи, діалоги. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Франка, 2004. - 133с.
 4. Здоровега В.Й. Теорія й методика журналістської майстерності: Підручник – К.:ПАІС, 2004. - 268с.
 5. Капелюшний А.О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз, перевірка фактичного матеріалу. - Л.:ПАІС, 2004. - 576с.
 6. Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста. – Львів:ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 210с.
 7. Літературознавчий словник-довідник / авт. – уклад. Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін.. – К.: ВЦ «Академія», 1997. - 752с.
 8. Мартинчук Н., Бойчук І. Журналістика у школі .- Тернопіль – Харків: Видавництво «Ранок», 2012. - 128с.
Джерело: Острів знань
Автор: Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс Сватівська загальноосвітня школа І ступеня-гімназія»Стешенко Н.М., керівник гуртка.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна