Закрити
Традиційна британська кухня
03 Жовтня 2017, 20:02 , Переглядів: 2179
FacebookTwitterLivejournal
Традиційна британська кухня Фото: https://www.pinterest.com Традиційна британська кухня

Відкритий урок з предмета «Англійська мова» (для учнів І курсу ПТНЗ, які навчаються за професією «Кухар, кондитер»).

АНОТАЦІЯ
до уроку англійської мови з теми: ”Традиційна британська кухня

Інноваційний урок побудований на основі урахування можливостей учнів та творчого потенціалу викладача.
Даний урок – це приклад застосування новітніх інтерактивних технологій, які передбачають навчальний процес за умови активної взаємодії всіх учнів. При підготовці уроку викладачем ретельно проведено відбір матеріалу, засобів, методів і форм діяльності, які допомагають учням досягти головних цілей навчання. На уроці використовуються усі види мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письмо та аудіювання, застосовуються індивідуальні, групові, парні та ігрові форми роботи, методи стимулювання зацікавленості учнів, творча робота. Використання ігрових та інтерактивних форм роботи сприяє ефективнішому засвоєнню матеріалу, виконуючи завдання учні мають змогу визначити свої знання з даної та попередніх тем.

Організація уроку логічно побудована, включаючи різні етапи роботи:

 1. Організаційний момент.
 2. Перевірка домашнього завдання.
 3. Уведення в іншомовну атмосферу.
 4. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
 5. Усвідомлення і сприйняття учнями матеріалу.
 6. Підсумок. Домашнє завдання.

У кінці уроку кожен учень може висловити свої власні враження і думки щодо його проведення. Аналіз виконання завдань та підведення підсумків здійснюється за участю учнів та викладача, що створює неформальне середовище навчання, стимулює високу активність та мотивацію учнів.

Конспект відкритого уроку з предмета «Англійська мова»

Тема уроку: “Traditional British Cuisine” («Традиційна британська кухня»)

Мета уроку:

навчальна: активізувати новий лексичний матеріал з теми, розширити кругозір за даною темою та удосконалити уже наявні знання учнів;
виховна: формувати лінгвістичну і соціокультурну компетенцію, викликати інтерес до вивчення англійської мови та повагу до традицій британського народу в харчуванні;
розвиваюча: розвинути зорову і слухову пам'ять, фонематичний слух, вміння роботи в групі та парах, удосконалити навички аудіювання, читання, усного і писемного мовлення.

Тип уроку: комбінований.

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедійна презентація “Traditional British Cuisine”, картки із текстом “English Cookery and Meals, картки із вправою “Find a pair”, картки із вправою “True - False, картки із вправою “Who is faster”, відеоматеріал “Food in Britain”, учнівські мультимедійні презентації, ілюстративний матеріал, кросворд.

Структура уроку

 1. Introduction. Greeting
 1. Організаційний момент.Greeting.
 2. Перевірка домашнього завдання. Checking on home work.
 3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming – up.
 • Interactive exercise “Associative game”. Інтерактивна вправа «Асоціативна гра».
 1. Main part of the lesson
 1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.Title, aim.
 2. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming – up.
 • Interactive exercise “Associative game”. Інтерактивна вправа «Асоціативна гра».
 1. Усвідомлення і сприйняття учнями матеріалу.

Speaking

 • Exercise – game “To make your choice” (Pair work). Вправа – гра «Зроби свій вибір» (робота в парах).
 • Interactive exercise “Find a pair”. Інтерактивна вправа «Знайди пару».

Reading

 • Reading and analysing the text “English Cookery and Meals”. Читання та розуміння тексту «Англійська кулінарія та продукти харчування».
 • Relaxation time (Work with crossword). Релаксація (робота з кросвордом).

Listening

 • Video “Food in Britain”. Відео «Їжа в Британії».

Writing

 • Exercise – game “True – False”. Вправа – гра «Правда – неправда».
 • Exercise – game “Who is faster” (Group work). Вправа – гра «Хто швидше» (групова робота).
 1. Summarizing. Home task
 1. Підсумок. Домашнє завдання. Summarizing. Home task.

PROCEDURE

Introduction. Greeting

 1. Організаційний момент.Greeting

Слайд № 1

мультимедійної презентації «Традиційна британська кухня». “Traditional British Cuisine”)

T: Good morning girls and boys. I am glad to see you again. I hope you are okay today and ready to work hard and enthusiastically .First of all I ask as a usually:
Who is on duty/absent today?
What is the weather today?
What day/date is it today?/etc.

 1. Перевірка домашнього завдання. Checking on home work

(Слайд № 2)

T: At the previous lesson we spoke about our traditional cuisine – Ukrainian. Every person has own tastes and favourite dishes. And your home task for today was to prepare report or presentation of recipe of Ukrainian dish.

(Перегляд учнівських мультимедійних презентацій”My favourite Ukrainian dish. Vegetable soup”, “My favourite dish. Ukrainian borsch. )

Main part of the lesson

 1. Повідомлення теми , мети і завдань уроку.Title, aim

T: We continue to speak about the food. The theme which we are going to learn today is very interesting and closely connected with Great Britain. It is a part of the British life. First I propose you to look at the illustrations on the blackboard and tell what is the topic of our lesson.
As you understand the title of our today's lesson is “Traditional British Cuisine”. We will speak about British food. From the previous lesson you know about food in Ukraine and now I invite you to travel to Great Britain. But first of all I want to ask you: “What is your favourite food in general?”
P1: My favourite food is borsch.
P2: My favourite food is fried potatoes.
P3: My favourite food is chocolate. etc.

 1. Уведення в іншомовну атмосферу. Warmingup

(Слайд №3)

Interactive exerciseAssociative game”. Інтерактивна вправа «Асоціативна гра»

T: As you know our mood depends on many things. And one of them is our meal. I'd like to add one more saying “A hungry man is an angry man”. What is food for us? What does the word “Food” means for you? We can answer this question with the help of associative game. Tell me any associative words to keyword “Food”.
P1: borsch.
P2: porridge.
P3: roast chicken.
P4: mashed potatoes.
P5: pancakes/ etc.

 1. Усвідомлення і сприйняття учнями матеріалу

Speaking

(Слайд № 4)

Exercise – game “To make your choice” (Pair work). Вправа – гра «Зроби свій вибір» (робота в парах)

T: You know that people can't live without good weather, air, water and food. So let's continue to speak about your food and meals with the game “To make your choice”. You must work in pair. Put the question to your partner what you want to choose from the list and your partner must answer. Then vice versa:

 1. What do you eat for breakfast?
 2. What do you usually have for dinner?
 3. What do you usually have for supper?
 4. What was your last meal?

Interactive exercise “Find a pair”. Інтерактивна вправа «Знайди пару»

(Слайд № 5)

T: Before speaking about British food I propose you to travel to the country of proverbs. We will do it with an interactive exercise “Find a pair”. Your task is to find the correct translation of the proverbs.

  The proverbs   The Ukrainian equivalents
1 Man does not live by bread alone a Їж вволю, а пий в міру
2 You can't eat your cake and have it b Занадто багато кухарів псують юшку
3 Eat with pleasure, drink with measure c Коли я їм – я глухий і німий
4 Every cook praises his own broth d Не хлібом єдиним живе людина
5 Too many cooks spoil the broth e Апетит приходить під час їжі
6 The appetite comes from eating f Кожен кухар свою юшку хвалить
7 When I am eating I am deaf and dumb! g Не можна одночасно з'їсти пиріг і зберігати його.

(Слайд № 6)

1d; 2g; 3a;4f; 5b; 6e; 7c.

Reading and analyzing the text “English Cookery and Meals”. Читання та розуміння тексту «Англійська кулінарія та продукти харчування»

T: In order to have a talk about British food, we need some special vocabulary. We’ll continue our lesson with the text «English Cookery and Meals.
T: There is a new lexicology on the screen, so let’s look at it and repeat it after me:

Reading

(Слайд № 7)

Читання тексту ланцюжком

Prereading
Exception - – виняток
Fastidious – вибагливий
Timesstrictly - режим харчування
Porridge – вівсяна каша
Ham – шинка
Pudding – пудинг
Substantial – суттєвий, реальний

While-reading
Reading and analyzing the text “English Cookery and Meals”
English Cookery and Meals”

With the exception of breakfast meals in England are much the same as in another countries. The usual meals in Great Britain are breakfast, lunch, tea and dinner. The English are very fastidious about their meals and keep to their meal timesstrictly. Breakfast time is between 7 and 9 a. m. Many people like to begin it with porridge.
English people eat porridge with milk or cream and sugar, but the Scots —and Scotland is the home of porridge — never put sugar in it.
Then comes bacon and eggs, marmalade with toast and tea or coffee.
For a change you can have a boiled egg, cold ham or perhaps fish.
The two substantial meals of the day, lunch and dinner, are more or less the same.
Lunch is usually taken at one o'clock.
Many people, who go out to work, find it difficult to come home for lunch and go to a café or a restaurant, but they never miss a meal.
Lunch is a big meal — meat or fish, potatoes and salad, puddings or fruit are quite usual for it. In the afternoon, about four o'clock, the English have a cup of tea and a cake, or a slice or two of bread and butter.
Tea is very popular with the English; it may be called their national drink.
Tea is accompanied by ham, tomatoes and salad, bread and butter, fruit and cakes.
Dinnertime is generally about half past seven or later. In some houses dinner is the biggest meal of the day. They begin with soup, followed by fish, roast chicken, potatoes and vegetables, fruit and coffee. But in great many English homes the midday meal is the chief one of the day, and in the evening they only have light meal, for example, bread and cheese and a cup of coffee or cocoa and fruit.

Post – reading task
Task 1. Complete the sentences

(Слайд № 8)

 1. The usual meals in Great Britain are… ( breakfast, lunch, tea and dinner).
 2. English people eat porridge with… ( with milk or cream and sugar).
 3. Scotland is the home of… (porridge).
 4. Tea is may be called… (their national drink).
 5. Dinner begins with… (with soup, followed by fish, roast chicken, potatoes and vegetables, fruit and coffee).

(Слайд № 9)

Task 2. To choose the right variant

(Слайд № 10)

 1. Breakfast time is between:
 1. 8 and 10 a. m.;
 2. 7 and 9 a. m.;
 3. 9 and 11 a. m..

(Слайд № 11)

 1. For breakfast people in Great Britain eat:

(Слайд № 12)

 1. potatoes and salad;
 2. ham and lamb;
 3. bacon and eggs.

(Слайд № 13)

 1. The two substantial meals of the day are:

(Слайд № 14)

 1. breakfast;
 2. lunch and dinner;
 3. dinnertime and supper.

(Слайд № 15)

 1. British people prefer:

(Слайд № 16)

 1. coffee;
 2. cocoa;
 3. tea.

(Слайд № 17)

 1. Dinnertime is:

(Слайд № 18)

 1. about five o'clock;
 2. about three o'clock;
 3. after seven o'clock.

(Слайд № 19)

Relaxation time. Work with crossword. Релаксація. Робота з кросвордом.

(Слайд № 20)

T: I think you are tired a bit. Let's have a break. If you remember at the previous lessons we learned different kinds of food. Let's revise it again. You have a look at the board. There are some words for you which you know. Find the words in the square and highlight them.

T Y P S J B A C
O S A U S A G E
M A S F P C M R
A M T I R O L E
T O A S T N L A
O N I H E G K L
C H I P S G A Y
P I Z Z A M G L

Tomato, sausage, pasta, fish, bacon, chips, pizza, eggs
Listening
Video “Food in Britain”. Відео «Їжа в Британії».

(Слайд № 21)

T: Do you know much about British food? What facts do you know? In several minutes we will watch the film about British food and play the game “True – False”. Be attentive and try to remember the information.

(Перегляд фільму “Food in Britain”)

Writing
Exercise – game “True – False”

(Слайд № 22)

T: Now, after watching video please, read the sentences and say “True” or “False”.

 1. Seller brings milk to people's houses. (False)
 2. Usual breakfast - milk and cereal, toast with jam or marmalade.(True)
 3. British people don’t drink fresh fruit juice for the breakfast. (False)
 4. Very often British people eat traditional English breakfast. (False)
 5. Lunch is at about 12 or 1 o'clock. (True)
 6. For the lunch people buy snack and sandwiches. (True)
 7. Most people buy convenience food and fresh food. (True)
 8. Dinner is usually at about 5 or 6 o’clock. (False)
 9. People eat only at home. (False)
 10. Britain has a lot of foreign restaurants. (True)
 11. British teenagers have different tastes. (True)
 12. Chips and chicken is a traditional English food. (False)

(Слайд № 23)

Exercise – game “Who is faster”. (Work in group)

(Слайд № 24)

Cereal, sandwich, vegetables, tomato, pizza, porridge, cocoa, meat, fish, sausage, milk, pasta, toast with jam and marmalade, tea, bread and butter, coffee, roast chicken, bacon, potatoes, cake, cold ham, puddings, eggs, salad, fruit, soup, fruit juice, cheese.

T: I would like to ask you to work in groups. Having analyzed the text and video we know a lot about British food. Now your task is to make three different lists answering the question: “What do British people have usually for breakfast (1st group), lunch (2nd group) and dinner (3rd group)?”

(Слайд № 25)

Key:

Breakfast

Lunch

Dinner

Cereal, tomato, porridge, sausage, milk, toast with jam and marmalade, tea, coffee, bacon, cold ham, eggs, fruit juice. Sandwich, meat, fish, tea, bread and butter, potatoes, cake, puddings, salad, fruit. Vegetables, pizza, cocoa, meat, fish, pasta, tea, coffee, roast chicken, potatoes, fruit, soup, cheese.

Summarizing. Home task

 1. Підсумок. Домашнє завдання. Summarizing. Home task

Summarizing

T: Do you like our today's lesson?
P1: Yes, I like today's lesson.
P2: To my mind our lesson was very interesting today.
T: Have we realized all our tasks for today?
P1: Yes, we have realized all our tasks.
T: What was informative and interesting for you today?
P1: We have done many exercises - games which were for me very interesting.
P2: I liked interactive exercises. They were very interesting and informative.
P3: I have found many interesting facts about British food.
P4: The most interesting for me was to watch video and do task concerning it.
T: What British food do you remember?
P1: bacon, fish, meat, potatoes etc.

T: Today we have spoken about British meals. To my mind you have learnt a lot of new information about it. And during our lesson we have done all our plans and tasks. Thanks for your work. Who was very active - I give excellent marks.

Home task

(Слайд № 26)

T: Your home task for the next lesson will be to prepare recipe of any British food.

ВИСНОВКИ

Очікувані результати: учні називають вивчені лексичні одиниці та використовують їх у діалогічному і монологічному мовленні; здобувають інформацію на слух та з текстів; удосконалюють навички читання, говоріння, письма і аудіювання за допомогою інтерактивних та ігрових вправ; вміють висловлювати свою думку за темою уроку.

Результати уроку: учні застосовують вивчені лексичні одиниці у різних мовленнєвих ситуаціях, у діалогічному і монологічному мовленні; удосконалюють навички читання, говоріння, письма і аудіювання; вміють працювати в групі та парах; розвивають свою пізнавальну активність за допомогою інтерактивних та ігрових методів; виявляють наявність міцних і глибоких знань з предмета, інтерес до вивчення англійської мови.

Відео роботи: https://youtu.be/7DPFYEd-6IU

Джерело: Острів знань
Автор: Мартиненко Аліна Іванівна, Полтавський професійний ліцей

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна