Закрити
Конспекти уроків літературного читання в 2 класі
03 Жовтня 2017, 19:02 , Переглядів: 1437
FacebookTwitterLivejournal
Конспекти уроків літературного читання в 2 класі Фото: http://www.freepik.com Конспекти уроків літературного читання в 2 класі

Розробка учасника V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Конспекти уроків з літературного читання в 2 класі:

 • Тема. Вступ до теми. Поняття про народну казку.  Українська народна казка «Вовк та козенята»
 • Тема. Як посолиш, так і їстимеш. Українська народна казка «Лисичка та журавель»
 • Тема.   Калинка – згадка про добре серце.  Г. Демченко «Калинка»

Цілепокладання
Актуальність та перспективність

Перед сучасною початковою школою стоїть завдання сприяти становленню дитини як неповторної індивідуальності , розвивати її творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Розвиток пізнавальних інтересів, допитливості, спостережливості, бажання вчитися у молодших школярів – «вічні» завдання, які покликана вирішувати початкова школа. Одне з важливіших засобів їхнього розв’язування, за результатами досліджень, - це інформативність уроку, тобто використання у навчальному процесі інформаційно-насичених матеріалів, творчих завдань і вправ, складених з урахуванням мотиваційного, змістовного та процесуального компонентів навчання, елементів гумору, тощо. Лише ті знання розвивають мислення і перетворюються в переконання, що підкріплюються живою думкою людини, яка їх засвоїла.

Робота з комп'ютерними засобами забезпечує умови для формування в учнів уміння працювати з інформацій­ними масивами (таблицями, списками, словниками тощо) та комп'ютерними інформаційними моделями. Уроки  стають більш насиченими, розвивальними та емоційними внаслідок обґрунтованого використання на ньому мультимедійних презентацій та комп’ютерних ігор навчального та розвивального призначення.

З точки зору дидактики ІКТ дозволяють:

 • забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;
 • зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефекттивним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;
 • підвищити  унаочненість навчального процесу;
 • забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;
 • індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливистями сприйняття.
 • моделювати досліджувані процеси або явища;
 • організувати  колективну й групову роботи;
 • здійснювати контроль навчальних досягнень;
 • створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

Проблеми, що вирішую

Загальнодидактичні :

 • визначаю роль  комп’ютерних ресурсів в методичній (дидактичній, педагогічній) системі серед інших використовуваних засобів навчання;
 • визначаю умови, в яких може бути здійснений педагогічний процес з використанням комп’ютера.

Організаційно-методичні:

 • враховую специфіку змісту навчального предмета,                                                                                        
 • особливості методичної системи, яка використовується при вивченні предмету (конкретного розділу, теми, етапу);
 • обґрунтовую доцільність використання комп’ютера;
 • створюю мультимедійні презентації;
 • впроваджую  програмний продукт  в технологію навчання предметів.

Інформаційні:

 • формую системи таких завдань з навчальних предметів з урахуванням різноманітних програмних засобів.

Використання ІКТ вирішує проблеми:

 • мотивації  учнів
 • адаптивності  навчального матеріалу
 • одночасної  роботи  групи користувачів
 • інтерактивності
 • зміни способів керування  навчальною  діяльністю

Одним  з найцікавіших і найважливіших завдань учителя початкових класів – допомогти дитині стати справжнім читачем.  Досягти якісного читання можна тоді, коли вчителеві вдається підтримувати у вихованців інтерес до книжки й розвивати його на кожному уроці. Моє завдання , щоб уроки залишали помітний слід у свідомості кожного учня, були спрямовані на те, щоб просувати дітей у їх розумовому, емоційному, естетичному і мовленнєвому розвитку; розвивати у школярів інтерес до книги, любов до читання.

Формуючи навички читання, не варто надавати перевагу якійсь одній із них; необхідний тісний взаємозв’язок. Усвідомленість залежить від правильності й виразності читання: правильність – від темпу і усвідомленості, виразність – від усвідомленості, правильності, темпу. Навчити читати дитину швидко й усвідомлено дуже важливо, адже читання є основою всіх наук.

Щоб зацікавити учнів, продумую, яку проблемну, мовленнєву, ігрову ситуацію створити, щоб учні мимовільно спрямували свою увагу, активізували пам'ять, мислення на засвоєння знань. Фантазія , казка, гра – це частина духовного життя дитини, що пробуджує в кожного добрі почуття, роздмухує вогник думки та творчості.

Компетентнісний аспект завдань уроків

Коло читання: учень співвідносить вивчений твір з відповідним жанром: казки.

Формування і розвиток навички читання: читає вголос правильно, свідомо, виразно, цілими словами та групами слів; вибирає та застосовує під час читання тон, темп, логічний наголос.

Літературознавча пропедевтика: учень усвідомлює і визначає тему і мету твору; самостійно визначає головного героя, пояснює, яким є персонаж (позитивним чи негативним); правильно називає жанр твору, визначаючи жанрові ознаки (з допомогою вчителя).

Усвідомлення  жанрової специфіки  твору:   усвідомлює   жанрову   специфіку   твору; практично розрізняє казки, має уявлення про умовність подій у творі.

Смисловий і структурний аналіз тексту: уміє за допомогою вчителя встановлювати причиново - наслідкові зв'язки, складати план, визначати головне, узагальнювати.

Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору: учень уміє висловлювати оцінні судження морального характеру про вчинки персонажів творів; висловлювати своє ставлення до прочитаного.

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного: учень уміє за допомогою  вчителя висловлювати почуття від імені героїв творів.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Філенко Тетяна Миколаївна, Вчитель-методист, Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів №22

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна