Закрити
Щирість ліричного самовираження й унікальний зоровий образ України
03 Жовтня 2017, 02:10 , Переглядів: 1320
FacebookTwitterLivejournal
Щирість ліричного самовираження й унікальний зоровий образ України Фото: http://chtoby-pomnili.com Куїнджі Архип. "Березовий гай"

Реалізація розвивального принципу навчання на уроці української літератури для учнів 8 класу. Розробка учасника V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

ПАСПОРТ УРОКУ

НАЗВА РОБОТИ Реалізація розвивального принципу навчання на уроці української літератури для учнів 8 класу з теми: «Щирість ліричного самовираження й унікальний зоровий образ України  (за поезією «Любіть Україну!» В.Сосюри та неповторними полотнами А.Куїнджі)
Мета:
 • формувати цілісне сприйняття поезії через проекцію змісту вірша В. Сосюри «Любіть Україну» на зразки образотворчого мистецтва (полотна А. Куїнджі) та життєвий досвід учнів,
 •  удосконалювати навички аналізу літературного твору, розвивати соціальну, творчу компетентності учнів;
 • забезпечити таку систему роботи щодо реалізації принципи розвивального навчання, яка передбачає розвиток процесів сприймання, формування загальнонавчальних умінь і навичок, нагромадження індивідуального досвіду пошукової діяльності, розвиток уяви і літературної творчості, використання вправ у комбінуванні, конструюванні, перетворенні,  інтеграції; 
 • формувати естетичні смаки, виховувати патріотичні почуття.
Особливості використання технології розвивального навчання
 • не обмежувати діяльність учня, будувати процес навчання так, щоб у ньому були елементи творчості, які передбачають комбінування, аналогізування, універсалізацію, випадкові видозміни.
 • стимулювати  творчу діяльність учнів завдяки вдалому підбору творчих завдань, використання ігрових моментів, інтеграції у різні види мистецтва тощо.
Очікувані результати:
 • виразно й осмислено читати поезію, здійснювати її аналіз;
 •  виражати своє враження від побаченого та почутого;
 • усвідомити взаємозв’язкок між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • працювати самостійно, опанувати узагальнені прийоми розумової діяльності, розвивати свої творчі здібності;
 • образотворче мистецтво є специфічною формою пізнання навколишнього світу. У процесі художньої діяльності, потяг до якої закладено в глибинах людської психіки, формується художній світогляд. Наше завдання сформувати світогляд дитини пов’язаний на глибинному рівні з рідною землею, культурною спадщиною предків, а значить, із патріотичними почуттями.
Актуальність.
Реалізація виховної
ідеї :
Реформування системи освіти, зміни в українському суспільстві потребують приділити особливу увагу гармонійному розвитку творчої особистості, вихованню всебічно розвиненої людини, яка має яскраву індивідуальність, може приймати зважені рішення, усвідомлювати свою роль у суспільстві. Патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні у системі виховання особистості, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, відповідальності, готовності до змін. (Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді // http://osvita.ua )
Актуальною є головна мета розвивального принципу навчання –  формування активного, самостійного, творчого мислення учня, поступового переходу на цій основі до самостійного навчання.
Унаочнення: Портрет В.Сосюри, А.Куїнджі, картини краєвидів України Архипа Куїнджі «Вечір на Україні», «Степ. Нива», «Вечір на Дніпрі», ілюстрації до поезії, відеопрезентація «Україна очима А. Куїнджі», презентація до уроку (Супроводжуючий матеріал: Дод. № 1, № 2)
Інтеграція: Мистецтво: Куїнджі А.І. «Степ. Нива», «Українська ніч»,
«Вечір на Україні» ,«Березовий гай», «Місячна ніч на Дніпрі»,
«Дніпро вранці», «Захід сонця в степу».
А.Вівальді «Пори року. Літо»
Форми роботи: фронтальна, робота в групах;
Методи та прийоми: Елементи технології розвивального навчання, метод творчого читання, елементи евристичного та дослідницького методів, робота над КСВ (комунікативно-ситуативними вправами)
Інноваційність Основними компонентами уроку є оцінка можливостей учня, створення ситуації успіху через особистісну мотивацію; практичні завдання, доступні для виконання кожним учнем, ураховуючи власний досвід; рефлексія способу дії, обговорення того, що зроблено.
Практична
значимість
Важливим компонентом розвивального навчання визначаємо формування творчих здібностей, а основою творчої діяльності вважають гнучкість мислення, розвинену уяву і фантазію, нестандартність думки. Даний урок сприяє розвитку даних якостей особистості, навчальні завдання носять дослідницький характер, створюють ситуацію успіху. Урок може бути взятий за основу у побудові подібних уроків з літератури.

Відео роботи: https://youtu.be/EYW4HtpoHC8

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Сезько Тетяна Анатоліївна, вища кат., "старший учитель", Краматорська українська гімназія, Донецька обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна