Закрити
Лист МОН України № 1/9-429 від 04.08.2017
04 Серпня 2017, 15:55 , Переглядів: 4025
FacebookTwitterLivejournal
Лист МОН України № 1/9-429 від 04.08.2017 Лист МОН України № 1/9-429 від 04.08.2017

Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1/9-429 від 04.08.2017

Департаменти (управління) освіти і науки
(молоді та спорту) обласних та
Київської міської державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти

Про використання у 2017/2018 навчальному році
навчальних програм з позашкільної освіти

Відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

У 2017 році 29 навчальних програм з позашкільної освіти дослідницького, експериментального, туристсько-краєзнавчого, фізкультурно-спортивного, художньо-естетичного, науково-технічного напрямів позашкільної освіти отримали гриф Міністерства освіти і науки України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та схвалені до використання в позашкільних навчальних закладах (перелік додається).

Навчальні програми з позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, розміщені на офіційних веб-сайтах Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти та державних центрів позашкільної освіти: Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Національного центру «Мала академія наук України», Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Українського державного центру позашкільної освіти.

                               Заступник Міністра                                                                                          П.Хобзей

Додаток
до листа МОН України
від 04.08.2017 № 1/9-429

Перелік навчальних програм із позашкільної освіти,
які отримали гриф Міністерства освіти і науки України
та схвалені для використання в позашкільних навчальних закладах


з/п
Назва навчальної літератури Автор (и) Висновок науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України Відомості про надання грифу/схвалення
1. Методичний посібник «Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах» Бойко А. Е., Корнієнко А. В., Литовченко О. В., Любич О. І., Мачуський В. В., Просіна О. В., Пустовіт Г. П. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11- 7047.
2. Навчальна програма з позашкільної освіти (гуманітарний напрям) «Дебати» Масютіна М. Е. «Схвалено науково-методичною комісією 3 позашкільної освіти Науково- методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Е-400

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти


з/п
Назва навчальної літератури Автор (и) Висновок науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України Відомості про надання грифу/схвалення
1. Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти: Дослідницько- експериментальний напрям. Філософія та суспільствознавство»:
- «Філософія»;
- «Соціологія»;
- «Правознавство»;
- «Теологія, релігієзнавство та історія релігії»;
- «Педагогіка»;
- «Журналістика».
Авт. кол.: Адаменко Н. Б., Баценко С. В., Іллюк Н. О. та ін. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11- 7076
2. Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько- експериментальний напрям. «Фізика і астрономія»:
- «Експериментальна і теоретична фізика»;
- «Біофізика»;
- «Класична механіка і гідродинаміка» ;
- «Наукові дослідження у фізиці»;
- «Сучасна фізика та проблеми природознавства як основа філософії»;
- «Астрономія»;
- «Аерофізика та космічні дослідження»
Авт. кол.: Артем’єва О. О., Білоус С. Ю., Кичижиєва М. В., Козак Л. В., Кулій Л. І., Лихота С. О., Лісовий О. В., Шарабура А. О., Шац Н. В., Ховай І. В., Черній З.І. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11- 7046
3. Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму «Юні географи-дослідники» Чернуха В. А. «Схвалено науково-методичною комісією 3 позашкільної освіти Науково- методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-400

Науково-технічний напрям позашкільної освіти


з/п
Назва навчальної літератури Автор (и) Висновок науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України Відомості про надання грифу/схвалення
1. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Цікава інформатика» Шугаєвська Л. В «Схвалено науково-методичною комісією 3 позашкільної освіти Науково- методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-403

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти

№ з/п Назва навчальної літератури Автор (и) Висновок науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України Відомості про надання грифу/схвалення
1. Навчальні програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Спортивний туризм» Наровлянська М. Д., Наровлянський О.Д., Петрова Н. М., Пшінка Б. О Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11- 7080
2. Навчальні програми з позашкільної освіти туристсько- краєзнавчого напряму «Спортивне орієнтування» Наровлянська М.Д., Тяпкіна К. М. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7077
3. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько- краєзнавчої напряму «Юні туристи-краєзнавці» Омельченко Д. Г. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7081
4. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько- краєзнавчої напряму «Геологічне краєзнавство» Скриль I. А. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7082
5. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько- краєзнавчої напряму «Історичне краєзнавство» Омельченко Д. Г., Савчук О. А. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7083
6. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Географічне краєзнавство» Копилець С. В., Омельченко Д. Г. Схвалено до видання згрифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7084
7. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Літературне краєзнавство» Бондарчук О. С., Бондарчук Д. О. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7048

Фізкультурно-спортивний/спортивний напрям позашкільної освіти


з/п
Назва навчальної літератури Автор (и) Висновок науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України Відомості про надання грифу/схвалення
1. Навчальна програма з позашкільної освіти «Юний рятувальник» Сагайдак Л. Д., Білоус П. М. Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти України» Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11- 7047

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти


з/п
Назва навчальної літератури Автор (и) Висновок науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України Відомості про надання грифу/схвалення
1. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо- естетичного напряму «Радіотеатр» Єрьоміна В. В. «Схвалено науково-методичною комісією 3 позашкільної освіти Науково- методичної ради з питаньосвіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № 2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-407
2. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо- естетичного напряму «Художня кераміка» Сєрков О. О. «Схвалено науково- методичною комісією 3 позашкільної освіти Науково- методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-399)
3. Комплексна навчальна програма модельно-хореографічної студії (Зразковий художній колектив модельно-хореографічна студія «Індустрія моди») Ходорівська К. В. «Схвалено науково- методичною комісією з позашкільної освіти Науково- методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України»
(протокол №2 від 29.06.2017)
Лист Інституту модернізації змісту освіти від 17.07.2017 №21.1/10-1490
4. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо- естетичного напряму «Музичний калейдоскоп» Сафонова О. О., Шевчук А. С. «Схвалено науково-методичною комісією 3 позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України»(протокол №2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-406
5. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо- естетичного напряму «Музична абетка» Лисак Г. Г., Скоробагатько Л. О., Шевчук А. С.  «Схвалено науково-методичною комісією 3 позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-406
6. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Танцювальна мозаїка» Сафонова О. О., Шевчук А. С. «Схвалено науково-методичною комісією 3 позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-406)
7. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Вірменський народний танець» Авагян М. Г., Оганесян Г. С. «Схвалено науково- методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-404

 

Видалити Відміна
Забанити Відміна