Закрити
Розвиток творчих здібностей дітей засобами сканографії
24 Квітня 2017, 12:40 , Переглядів: 1370
FacebookTwitterLivejournal
Розвиток творчих здібностей дітей засобами сканографії Фото: tinkerlab.com Розвиток творчих здібностей дітей засобами сканографії

Відсутність установлених канонів в сканографії відкриває широке поле діяльності та безмежної фантазії. Робота учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

«Немає абстрактного учня. Мистецтво й
майстерність навчання і виховання полягає в тому,
щоб розкривати сили й можливості кожної дитини,
дати їй радість успіху в розумовій праці...»

В.О.Сухомлинський

Сучасний розвиток цивілізації перебуває в активному динамізмі, відбувається стрімке зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, швидка зміна технологій у всьому світі. Усе це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи, оскільки у швидко мінливих умовах зростає потреба в людях, здатних творчо підходити до будь-яких змін, нетрадиційно та якісно вирішувати існуючі проблеми.

Творчість - це позитивно спрямована діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві, культурі, це багатогранне поняття, що пронизує всі сторони діяльності особистості й проявляється в усіх напрямках життєвої практики.

Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, креативна, яка може самостійно вийти за межі «стандартизованого набору» знань, умінь і навичок, здатна до генерування і використання нового.

Перехід України до високотехнологічного інформаційного суспільства зумовлює необхідність глибокого оновлення системи освіти, яка є основою розвитку країни, запорукою її майбутнього. У проекті національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті наголошується, що стрижнем освіти має стати виховання особистості, здатної до творчої праці, самонавчання і професійного розвитку, мобільної в освоєнні та впровадження новітніх наукомістких технологій. Одним із вирішальних чинників модернізації системи освіти є створення нового покоління засобів навчання, які поєднують досягнення сучасної педагогічної науки з потужними дидактичними можливостями комп’ютерних технологій.

І вже сьогодні комп’ютер став не тільки потужним інструментом, а й повною мірою третім партнером у педагогічній взаємодії. Все частіше на заняттях використовуються інформаційні технології для розвитку творчих здібностей учнів та підвищення ефективності навчання. Педагоги на власному досвіді переконуються, що використання ІКТ у навчально-виховному процесі надає широкі можливості для реалізації творчих здібностей учнів.

В наш час вже нікого дивують мультимедійні уроки, які допомагають вчителю урізноманітнити процес навчання, збільшити продуктивність навчальної роботи, поліпшити якість, наочності та інтерес учнів на уроках. Для розвитку творчих здібностей дітей я також пропоную використовувати засоби сканографії. Сканографія на уроках може стати тим «двигуном», який запустить в роботу механізм мислення.

Відомий психолог Л. Виготський зазначав, що «…творчою ми називаємо таку діяльність, яка створює щось нове, однаково, чи буде це створене творчою діяльністю будь-якою річчю зовнішнього світу або побудовою розуму або почуття, яке живе та виявляється тільки в самій людині. Стверджуючи, що творчість є необхідною умовою існування і все, що виходить за межі рутини і в чому міститься хоч йота нового, зобов’язане своїм походженням творчому процесу людини». Сканограми, створені дітьми засобами сканографії, як раз і будуть тим новим, створеним ними у ході творчого процесу.

Сканограма – це зображення отримане шляхом сканування. По суті це є фотографія, однак для її створення використовується сканер.

Процес сканування різноманітних об’єктів з метою створення придатних для друку зображень за допомогою звичайного планшетного сканера називається сканографією. Раніше цей термін використовувався лише в медицині.

Сьогодні сканографія – це самостійний та відносно новий напрямок у фотомистецтві. Пік популярності сканографії припав на період з 1993 по 1997 роки, коли планшетні сканери стали широкодоступними і фотохудожники отримали змогу придбати такий апарат. Вся суть цього методу полягає в тому, що ті предмети, зображення яких ми хочемо отримати, розташовуємо на скляній поверхні сканера. Ми ж з вами скануємо різні документи, сторінки книг, фотографії, фотоплівку. Так чому ж не відсканувати предмети? (Додаток 1)

Якихось загальних правил при створення сканограм немає, але деякі основні моменти слід пам’ятати (Додаток 2):

 • робоча поверхня сканера повинна бути чистою, так як при скануванні дрібних деталей і у великому розширенні будуть видимими сміття та розводи;
 • сканувати потрібно в темній кімнаті або накривати скановані предмети світлонепроникним матеріалом для того, щоб зовнішнє світло не проникало на робочий простір;
 • треба бути уважними до тих предметів, які «блікують» (склянки з рідиною, блискучі предмети і т.п.), так як світло від сканера знаходиться близько від предмету і відблиск може бути сильним та неприроднім);
 • кришку сканера закривати не потрібно, бо предмети не можна сплющувати;
 • скановані предмети потрібно розташовувати лицьовою стороною вниз;
 • якість сканограми залежить від типу сканера, розташування джерела світла, робочої поверхні сканера, його дзеркал, але і найпростіший сканер дозволяє отримати цікаві знімки без участі фотокамери.

Відсутність установлених канонів в сканографії відкриває широке поле діяльності та безмежної фантазії. Можна експериментувати зі скануванням тих чи інших предметів, їх розстановкою та композицією.

Сканографія буде дієвим засобом при засвоєнні теми композиції на заняттях з образотворчого мистецтва, її можна вивчати як окрему тему на заняттях з фотомистецтва (Додаток 3).

Цікавим буде використання прийомів сканографії на уроках з літератури. Наприклад, дати завдання учням створити сканограму, яка відповідатиме змісту відповідного твору (Додаток 4).

Також дітям сподобається створювати чудові листівки, маючи під рукою сканер та трохи фантазії (Додаток 5).

Таким чином, можна постійно проводити власні творчі експерименти та отримувати неочікувані результати. Засвоюючи досвід творчої діяльності, характерні для неї процедури, учні набувають здібності видозмінювати ті стереотипи мислення, яким вони вже навчилися, вчаться відмовлятися від стереотипів, конструювати нові підходи до осмислення раніше засвоєного або нового змісту.

Підводячи підсумок, можна відмітити, що у наш вік цифрових технологій зробити будь-який урок цікавим, змістовним, продуктивним та таким, що спонукатиме дітей до бажання мислити та творити, стало зовсім не важко. Одним із засобів для досягнення цієї мети може бути сканографія. Цей процес створення цифрових зображень буде до вподоби дітям, які із задоволенням займатимуться розміщенням предметів на скляній поверхні сканера, щоб миттєво побачити готовий результат сканування. Необхідно просто дати волю своїй фантазії та зануритися у творчий процес створення приголомшливих зображень.

Природа щедро наділила кожну дитину можливостями розвиватися, і потрібно лише знайти, як реалізувати ці можливості, і тоді кожна дитина зможе піднятися на найбільші висоти творчої діяльності. Творчість - доля всіх в тому чи іншому ступені, вона ж є нормальним та постійним супутником дитячого розвитку.

Використана література

 1. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібностей: Посібник для студентів вищ. навч. закладів. - М.: Изд. Центр "Академія", 2002.
 2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психолог. очерк: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 94 с.
 3. Грузенберг С. О. Психология творчества. - Минск, 1923.
 4. Давиденко А. А. Науково-дослідницька діяльність учнів - членів Малої академії наук України: Калошин В. Ф., Гоменюк Д. В.  Розвиток творчості учнів. Х.: ВГ «Основа», 2008
 5. Сухомлинський В.О. Особистість учителя. Педагогічний колектив і всебічний розвиток вихованців. — Т. 1. — К.: Рад. шк., 1976.
Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Гуназа Леся Миколаївна, вчитель інформатики, Броварська ЗОШ І-ІІІ стпенів № 2, м.Бровари, київська обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна