Закрити
Задачі і вправи з хімії виробничого і побутового змісту
21 Квітня 2017, 12:29 , Переглядів: 1616
FacebookTwitterLivejournal
Задачі і вправи з хімії виробничого і побутового змісту Фото: shutterstock.com Задачі і вправи з хімії виробничого і побутового змісту

У збірнику для 8-11 класів подані не тільки задачі виробничого змісту, а й показано, як учитель хімії може використати для складання задач дані про роботу підприємств хімічної, залізорудної, кам'яновугільної та інших галузей промисловості. Робота учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Зміст

Вступ
1. Хімія навколо нас
2. Галогени
3. Виробництво сірки, сульфатної кислоти. Солі сульфатної кислоти
4. Виробництво нітратної кислоти, нітратів, амоніаку, солей амонію
5. Виробництво фосфору, ортофосфатної кислоти і мінеральних добрив
6. Сполуки карбону
7. Метали
8. Обчислення об’єму газів у хімічних реакціях
9. Органічні сполуки
10. Розчини
Література

Вступ

Викладання хімії в школі повинно якнайтісніше пов’язуватись із життям, з виробництвом. У цьому велику роль відіграє розв’язування задач на виробничу тематику. Розв’язування задач виробничого змісту конкретизує матеріал підручника, розвиває хімічне мислення, виховує зацікавленість до хімії та її практичного застосування.

У збірнику подані не тільки задачі виробничого змісту, а й показано, як учитель хімії може використати для складання задач дані про роботу підприємств хімічної, залізорудної, кам’яновугільної та інших галузей промисловості.

Задачі на виробничу тематику громіздкіші за умовою від тих, що використовують в шкільній практиці. Тому їх доцільніше розв’язувати тоді, коли більшість учнів оволодіє методикою розв’язування задач такого типу. Але й серед задач цього типу є різні щодо складності задачі. Тому вчитель, виходячи з рівня знань учнів класу, повинен сам визначити, які із задач виробничого змісту слід використати.

Особливо цінними такі задачі можуть бути під час повторення окремих тем.

До змісту

1. Хімія навколо нас

1. У літературних пам’ятках Київської Русі згадується багато речовин: вино гаряче (таку назву мав спирт), оцет, нафта, камфора, оліфа, цукор, свинцеве білило, купорос, мідь червона, сіль, сулема, ртуть, свинець, вапно негашене.
Які з цих речовин відомі вам і де вони застосовуються?

2. Хімічний склад атмосфери Венери визначили за допомогою газоаналізаторів, які помістили на космічні станції. Виявилось, що атмосфера Венери майже повністю складається з вуглекислого газу (більше 97 % ), азот складає менше 2 %, кисень — менше 0,1 %, водяна пара — менше 1 %, аміак — менше 0,1%.

Припустимо, що у лабораторії є два балони: перший наповнили повітрям на Землі, а другий — на Венері. Два скляних циліндри заповнили газами з першого і другого балонів. Як визначити, у якому циліндрі міститься зразок, що доставлений з Венери? Як вивільнити зразок газу, що відібраний на Венері, від домішок аміаку? Як вивільнити зразок повітря, що відібраний на Землі, від домішок вуглекислого газу?

3. Як пояснити той факт, що у повітрі, яким ми дихаємо, практично немає водню, а вище 50 км від поверхні Землі вміст водню у повітрі складає вже кілька десятків відсотків (за об'ємом)?

4. Які речовини називають селітрами? Наведіть приклади. Де використовують селітри? Чи можна отримати з повітря будь-яку з селітр?

5. У місячному ґрунті виявлені мінерали, що відомі на Землі,— енстатіт MgSiO3 воластоніт CaSiO3, феросиліт FeSiO3 альбіт NaAlSi3O8, форстеріт Mg2SiO4 , ільменіт FeTiO3. Виразити склад мінералів через оксиди, що їх утворюють.

6. Автори «Енциклопедії домашнього господарства» наводять багато відомостей про використання хімікатів у побуті, проте їхні властивості описують без пояснень. Як хімік пояснить такі факти, що містяться у даній енциклопедії: «Мідний купорос не можна зберігати у залізному посуді», «Розчини солей феруму (II) треба зберігати у склянках, що заповнені повністю».

7. Який елемент періодичної таблиці:

а) названий на честь Росії;
б) названий на честь Польщі;
в) названий на честь Франції;
г) вперше відкритий на Сонці;
ґ) відкритий першим серед радіоактивних елементів;
д) першим отриманий штучно.

8. Назвіть елемент:

а) найрозповсюдженіший на Землі;
б) найроз-повсюдженіший у земній атмосфері;
в) найрозповсюдженіший у космосі;
г) найрідкісніший з елементів, що містяться у земний корі;
ґ) який має найбільше стабільних ізотопів;
д) який має найбільшу кількість алотропних модифікацій;
е) який входить до складу найбільшої. кількості різноманітних сполук.

9. Назвіть:

а) найлегший газ;
б) найважчий газ;
в) найлегший метал;
г) найважчий метал.

10. Назвіть:

а) два метали, що вибухоподібно реагують із холодною водою;
б) два метали, які пасивні за умов кімнатної температури й тому використовуються для нанесення захисних покриттів;
в) два метали, оксиди й гідрооксиди яких мають амфотерні властивості.

До змісту

2. Галонени

1. Рідкий хлор перевозять у балонах, які вміщають 50 кг хлору. Який об’єм займе ця кількість хлору в газоподібному стані у нормальних умовах?
2. Рідкий хлор перевозять у балонах місткістю 40 л. 1 л рідкого хлору важить 1,25 кг. Який об’єм займе хлор, що міститься в балоні, у нормальних умовах?
3. Щоб запобігти забрудненню хлором синтетичного хлороводню під час його вироблення, водень беруть з надлишком 5% від теоретично потрібної кількості. Скільки потрібно водню для виробництва 36,5 т синтетичного хлороводню?
4. Продуктивність контактної установки для виробництва синтетичного хлороводню - 18,25 т на добу. Який об’єм 95% хлору і 98% водню переробляє установка за добу, якщо водень беруть з надлишком 5%?
5. До контактної установки для виробництва синтетичного хлороводню подають сухий хлор, який містить 96,5% Сl2, і осушений водень, який містить 98% хімічно чистого Н2. Які об’єми хлору і водню витрачаються на вироблення 146 т хлороводню, якщо виробничі втрати хлору становлять 3,2% і водню 7%?
6. На заводах синтетичної хлоридної кислоти на вироблення 1 т хлороводню витрачається 375 м3 водню. Який вихід хлороводню у відсотках від теоретично можливого?
7. Продуктивність контактної установки для виробництва хлороводню — 30 т хлороводню на добу. При цьому витрачається 11250 м3 водню. Обчислити вихід хлороводню у відсотках від теоретично можливого.
8. Який об’єм газу, що містить 40% (за об’ємом) хлороводню, повинен пройти через вбирну установку під час добування 5 т хлоридної кислоти, яка містить 36,5% НСl?
9. На заводах синтетичної хлоридної кислоти на вироблення 1 т 31% хлоридної кислоти витрачається в середньому 112 м3 водню. Обчислити вихід хлоридної кислоти у відсотках від теоретично можливого.
10. З установки для виробництва синтетичної хлоридної кислоти виходить за добу 18 т 36,5% хлоридної кислоти. Який вихід від теоретично можливого становить вихід кислоти, якщо установка за добу переробляє 190 кг водню?

До змісту

3. Виробництво сірки, сульфатної кислоти. Солі сульфатної кислоти

1. Вміст феруму (II) дисульфіду в колчедані становить 79,5%. Який відсотковий вміст Сульфуру в цьому колчедані?
2. Елементарну сірку добувають взаємодією карбон (II) оксиду та сульфур (II) оксиду. При цьому, крім сірки, утворюється вуглекислий газ. Написати рівняння цієї реакції і обчислити, який об’єм карбон (II) оксиду витрачається на вироблення 10 т 96% сірки.
3. Зі свердловини добувають за добу 400 т самородної сірки, що містить 0,5% домішок. Скільки сірчистого газу можна отримати з сірки, яку видобувають з однієї свердловини за добу?
4. Елементарну сірку добувають у промисловості пропусканням сульфур (IV) оксиду крізь розжарене вугілля. Складіть рівняння реакції, яка становить основу цього способу виробництва сірки.
5. На заводі, де виробляють сульфатну кислоту з елементарної сірки, до контактного апарату подають газ, який містить 8% сірчистого ангідриду. Який об’єм цього газу утвориться внаслідок спалювання 1 т сірки, що містить 0,5% домішок?
6. У випалювальній печі за годину переробляється 1210 кг колчедану, який містить 79,5% феруму (II) дисульфіду. Яка маса сірчистого газу утворюється в печі за годину?
7. Пропускна здатність печі для випалювання колчедану – 30 т за добу. Вихід сірчистого газу становить 97,4 % від теоретично можливого. Скільки сірчистого газу виробляє піч за добу, якщо вміст Сульфуру в колчедані становить 42,4%?
8. В результаті випалювання 3,2 т колчедану, який містить 40% сірки, добуто 2,496 т сірчистого газу. Який вихід від теоретично можливого?
9. У середньовіччя сульфатну кислоту виробляли із сірчаного ангідриду, який виділявся в результаті прожарювання ферум (III) сульфату. Написати рівняння реакції і обчислити, скільки 98% сульфатної кислоти виробляли з 10 кг ферум (III) сульфату.
10. Окисненням в контактному апараті 38,4 т із сірчистого газу добули 45,02 т сульфур (VI) оксиду. Який відсоток це становить від теоретично можливого виходу?

До змісту

4. Виробництво нітратної кислоти, нітратів, амоніаку, солей амонію

1. Амоній сульфат, який використовується як добриво, відповідно до стандарту повинен містити 21% Нітрогену. Який відсотковий вміст амоній сульфату в технічному сульфаті амонію?
2. На деяких заводах амоній сульфат виробляють з гіпсу, обробляючи його розчином амоній карбонату. Написати рівняння реакції і обчислити, яка кількість амоній сульфату вийде в результаті взаємодії 17,2 т гіпсу і розчину, що містить 10 т 96% амоній карбонату. Яку речовину взято в надлишку?
3. Скільки сульфату амонію вийде, якщо використати 87 т 100% гіпсу?
4. В 1 м3 коксового газу міститься 12 г амоніаку. Який об’єм коксового газу може ввібрати 1 т 98% сульфатної кислоти?
5. Амоніак коксового газу на деяких заводах вбирається холодною водою, утворюючи амоній гідроксид. Скільки 25% розчину амоній гідроксиду виробляє за добу коксохімічний завод, що переробляє 6000 т вугілля, якщо з 1 т вугілля виходить 325 м3 коксового газу, який містить 12 г амоніаку в 1 м3?
6. У середньовіччя нітратну кислоту добували, нагріваючи суміш натрієвої селітри з сульфатною кислотою. Скільки 65% нітратної кислоти можна було добути з 42,5 кг натрієвої селітри, яка містить 95% натрій нітрату?
7. Реактив амоній нітрат повинен містити 99,5% амонію нітрату. Який відсотковий вміст Нітрогену в амоній нітраті?
8. Синтетична калійна селітра містить 44,5% калію оксиду. Скільки відсотків чистого калію нітрату є в селітрі?
9. Під колоскові культури вносять у середньому 45 кг Нітрогену на 1 га. Яка кількість аміачної селітри містить стільки Нітрогену?
10. Аміачна селітра, яка використовується як добриво, за технічними умовами повинна містити 97,5% амонію нітрату. Обчисліть відсотковий вміст Нітрогену в аміачній селітрі.

До змісту

5. Виробництво фосфору, ортофосфатної кислоти і мінеральних добрив

1. Фосфор відновлюють з фосфатів кальцію вугіллям у присутності силіцій оксиду при температурі 1400 - 1600°. Утворюється фосфор, карбон(II) оксид, кальцій силікат. Скільки фосфориту, який містить 65% фосфату кальцію, вугілля і силіцій оксиду потрібно для вироблення 1 т фосфору, якщо вихід від теоретично можливого становить 98%?
2. Визначте відсоток виробничих втрат у виробництві білого фосфору, якщо з 5 т фосфориту, який містить 62% кальцію ортофосфату, добуто 496 кг білого фосфору.
3. Скільки червоного фосфору, який містить 98,77% Фосфору, виходить з 50 т фосфориту, який містить 62% кальцію ортофосфату і вугілля, яке містить 75% Карбону, якщо вихід становить 82%.
4. З 100 т фосфориту, який містить 62% кальцію ортофосфату, вироблено сульфатним методом 38,416 т ортофосфатної кислоти. Який вихід кислоти?
5. Ортофосфатну кислоту можна добути окисненням фосфору парою води при нагріванні. Утворюється ортофосфатна кислота та водень. Написати рівняння реакції. Які кількості фосфору, що містять 98% фосфору, і води витрачаються на вироблення 2 т 98% ортофосфатної кислоти, якщо виробничі втрати фосфору становлять 4,5%, а води беруть у півтора рази більше від теоретично потрібної кількості?
6. Відповідно до стандарту перший сорт фосфоритного борошна повинен містити не менше 22% фосфор (V) оксиду. Скільки домішок міститься в 1 т фосфоритного борошна першого сорту?
7. Світове виробництво фосфорних добрив у перерахунку на суперфосфат становить 20 млн. т за рік. Скільки фосфору вносять з цією кількістю добрив у грунт щороку?
8. У техніці простий суперфосфат виробляють, діючи сульфатною кислотою на фосфорити або апатити. Яку кількість простого суперфосфату можна виробити з фосфориту, якщо витрачено 28 т 70% сульфатної кислоти?
9. Картопля виносить з грунту в середньому 70 кг фосфор (V) оксиду з 1 га. Яку кількість подвійного суперфосфату, який містить 12% домішок, треба внести в грунт для поповнення втрат фосфору на площі 5 га?
10. Цукровий буряк виносить з грунту 120 кг фосфор (V) оксиду з 1 га. Яку кількість преципітату, що містить 8% домішок, треба внести в грунт на площі 1 га для поповнення фосфору?

До змісту

6. Сполуки карбону

1. Атмосфера Землі важить 5 000 000 000 000 000 т. Вміст вуглекислого газу в повітрі — 0,03%. Скільки Карбону міститься в атмосфері Землі?
2. Доросла людина видихає за добу в середньому 1320 г вуглекислого газу. Скільки грамів вуглецю «згоряє» за добу в організмі людини? Яка кількість повітря, що містить 20% (за об’ємом) кисню, проходить через легені людини за добу?
3. За добу людина видихає в середньому 0,6 м3 вуглекислого газу. Яка кількість вуглецю «згоряє» в організмі людини за цей час?
4. Скільки вуглекислого газу високої чистоти (за об’ємом), що містить 95% карбон (II) оксиду, утвориться з 1 т вугілля, яке містить 75% Карбону, якщо виробничі втрати вуглекислого газу становлять 12%?
5. У промислових установках вуглекислий газ виробляють, зв’язуючи його розчином поташу (калій карбонат). При цьому поташ перетворюється в калій гідроген карбонат. Скільки вуглекислого газу вбирає 1 т 28% розчину поташу?
6. Станція підземної газифікації кам’яного вугілля виробляє за рік приблизно 89,6 млн. м3 генераторного газу. Яку кількість вугілля, що містить 75% Карбону, переробляє станція за рік?
7. Станція підземної газифікації кам’яного вугілля за 7 місяців виробила 22,4 млн. м3 генераторного газу. Скільки кузнецького вугілля, що містить 83% Карбону, переробила станція за цей час?
8. Станція підземної газифікації кам’яного вугілля розрахована на перероблення за рік 220 тис. т вугілля, що містить 67% Карбону. Який об'єм генераторного газу даватиме ця станція за рік?
9. Середня продуктивність обертових печей для виробництва випаленого вапна — 80 т кальцій оксиду за добу. Скільки вапняку, який містить 93% кальцію карбонату, переробляє піч за добу і скільки вуглекислого газу виділяється?
10. Продуктивність шахтної печі для випалювання вапняку — 125 т кальцію оксиду за добу. Скільки вапняку, що містить 95% кальцію карбонату, переробляє піч за добу і скільки вуглекислого газу виділяється?

До змісту

7. Метали

1. Одна з марок латуні містить 59% міді і 41% цинку. Які маси міді і цинку у 2 т такого сплаву?
2. Щоб визначити відсотковий склад твердого латунного припою, який складається з міді і цинку, 1 г припою розчинили в хлоридній кислоті, виділилось 224 мл водню. Який відсотковий склад припою?
3. Натрій гідроксид можна добути, діючи гашеним вапном на натрій карбонат або натрій гідрогенкарбонат. Скільки натрій гідроксиду можна добути з кожної з солей, якщо витрачати щоразу 1 т гашеного вапна?
4. Виробництво натрію сульфату сульфатним методом полягає в обробленні кухонної солі сульфатною кислотою при температурі
500-550° С. Скільки натрію сульфату і 28% хлоридної кислоти можна виробити з 5,85 т кухонної солі?
5. На содових заводах на вироблення 1 т кальцинованої соди (натрію карбонату) витрачається в середньому 1550 кг кухонної солі . Який вихід кальцинованої соди?
6. Скільки натрій гідрогенкарбонату, що містить 93% чистого натрій гідрогенкарбонату, витрачається на виробництво 1 т кальцинованої соди (натрію карбонату)?
7. На чайні плантації потрібно вносити 140 кг калію оксиду на 1 га. Скільки потрібно калію сульфату, що містить 87% калію сульфату, щоб внести цю кількість калій оксиду?
8. Скільки було перероблено вапняку, що містить 95% кальцію карбонату, для вироблення 12,8 млн. т цементу, якщо середній вміст кальцію оксиду в цементі становить 64%?
9. Продуктивність обертової печі для випалювання вапняку – 112 т кальцію оксиду на добу. Скільки відхідних газів дає піч, якщо в них міститься 40% вуглекислого газу?
10. Кальцієва селітра використовується як мінеральне добриво, містить 13% Нітрогену. Який відсотковий вміст кальцію нітрату в кальцієвій селітрі?

До змісту

8. Обчислення об’єму газів у хімічних реакціях

1. Цистерна для перевезення кисню вміщує 30 т рідкого кисню. Який об’єм займе ця кількість кисню в нормальних умовах?
2. Коли зварювати високо вуглецеві сталі ацетиленом, на 1 м3 ацетилену витрачається 1,1 м3 кисню. Чи будуть гази, які реагують, у такому співвідношенні, яке потрібне для рівняння реакції горіння ацетилену?
3. Для виробництва водню використовують крекінг метану. Який об’єм метану потрібний для виробництва 3360 м3 водню, якщо вихід становить 80% від теоретично можливого?
4. Продуктивність установки для виробництва хлороводню способом спалювання водню в хлорі становить 18,25 т за добу. Які об’єми хлору та водню переробляє установка за добу, якщо водню беруть на 5% більше від теоретично потрібної кількості?
5. Пересувні генератори, що виробляють ацетилен для газового зварювання, розраховані на 4 кг кальцію карбіду. Який об’єм ацетилену виробляє такий генератор, якщо вміст кальцію карбіду в технічному карбіді кальцію становить 68,5%?
6. З 1 кг технічного кальцію карбіду добувають 0,25 м3 ацетилену. Яка кількість домішок міститься в технічному кальцій карбіді?
7. Водневий газ, який утворюється при газифікації вугілля, містить за об’ємом 50% водню, 38% вуглекислого газу, 0,5% метану. Який об’єм повітря, що містить 20% кисню, потрібний для спалювання 10 м3 водневого газу?
8. Продуктивність обертової печі для випалювання вапняку – 112 т випаленого вапна за добу. Скільки вуглекислого газу випускає така піч в атмосферу за 30 діб роботи?
9. Піч для випалювання вапняку переробляє на добу 210 т вапняку, який містить 95% кальцій карбонату. Скільки вуглекислого газу виділяє піч за добу?
10. Природний газ містить (за об’ємом) 98% метану, 0,5% етану, 0,15% пропану та 0,14% бутану. Який об’єм повітря необхідний для спалювання 15 м3 цього газу?

До змісту

9. Органічні сполуки

1. У промисловості водень добувають способом взаємодії метану з водною парою. Внаслідок реакції утворюється карбон (II) оксид і водень. Написати рівняння реакції добування водню. Який об’єм водню вийде з 100 м3 природного газу, в якому метан становить 90%?
2. У термічному способі виробництва сажі метан при нагріванні розкладається на вуглець і водень. Написати рівняння хімічної реакції. З 1 м3 природного газу можна добути 240 г сажі. Який відсоток виходу сажі, якщо цей газ містить за об’ємом 89% метану?
3. Сажу, яку використовують як наповнювач у гумовій промисловості, виготовляють спалюванням природних газів при недостачі повітря. На сажу переробляється 3,5% Карбону, що міститься в газі. Скільки природного газу, що містить 90% метану, витрачається на виробництво 1 т сажі?
4. Для добування ацетилену в ацетиленових генераторах на 1 кг кальцію карбіду додають 15 л води. У скільки разів води додають більше, ніж за розрахунками?
5. При нагріванні в присутності каталізаторів етилен і ацетилен сполучаються з воднем, утворюючи етан. Написати рівняння реакцій. У скільки разів більше витрачається водню при добуванні 1 м3 етану з ацетилену, ніж з етилену?
6. Органічний розчинник дихлоретан утворюється при пропусканні суміші етилену і хлору над вугіллям при нагріванні. Вихід становить 81%. Скласти рівняння реакції і обчислити, які об’єми хлору і етилену витрачаються для виробництва 495 кг дихлоретану.
7. Сировина для виробництва пластмас вінілацетат утворюється при взаємодії ацетилену етановою (оцтовою) кислотою. Написати рівняння реакції добування вінілацетату і обчислити, який об’єм ацетилену та масу етанової кислоти для виробництва 430 кг вінілацетату.
8. Для промислового виробництва етилового спирту розроблено метод гідрогенізації етаналю. Скласти рівняння реакції і обчислити, скільки 96% етилового спирту можна добути з 2464 м3 водню, якщо вихід становить 90%.
9. Етиловий спирт добувають гідратацією етилену. Написати рівняння хімічної реакції структурними формулами. Обчислити, скільки етилену потрібно для вироблення 1т 92% етилового спирту, якщо вихід від теоретично можливого становить 88%.
10. У промисловості етиловий спирт можна добувати окисненням етану. Написати рівняння реакції. Обчислити,яку кількість 96% етилового спирту можна добути з 10752 м3 етану.

До змісту

10. Розчини

1. Визначити маси натрію хлориду і води, необхідні для приготування 500 г 10% розчину натрію хлориду.
2. У 1 м3 морської води міститься 5 10-5 г Ауруму. Розрахуйте, який об’єм води необхідно переробити, щоб добути з неї 1 кг золота. Чи рентабельне було б таке підприємство?
3. У 1 м3 морської води міститься 0,05 г Йоду. Який об’єм води потрібно переробити, щоб добути з неї йод, якого вистачить для приготування 50 мл йодної настойки. Йодна настойка – це 5% розчин йоду в етиловому спирті. Густина спирту 0,7893г/мл.
4. Яку найбільшу кількість столового оцту (3% розчин етанової кислоти) можна отримати з 200 г 90% розчину етанової кислоти?
5. Потрібно приготувати 500 г столового оцту (3% розчин етанової кислоти). Яку кількість 90% розчину етанової кислоти потрібно взяти для цього?
6. У 250 г розчину натрій карбонату з масовою часткою розчиненої речовини 0,04 розчинили 20 г кристалогідрату натрій карбонату декагідрату. Яка масова частка натрій карбонату в розчині?
7. Розчини залізного купоросу (ферум (II) сульфату гептагідрату) використовують у сільському господарстві. Визначити масу кристалогідрату і води, необхідні для приготування 200 г 10% розчину залізного купоросу.
8. До розчину масою 160 г з невідомою масовою часткою солі у вихідному розчині додали 80 г води. Розрахувати масову частку солі у вихідному розчині, якщо після розбавлення вона складала 20%.
9. Робітникам гарячих цехів потрібно пити не чисту воду, а 0,2% розчин кухонної солі. Скільки такого розчину можна виготовити з 0,5 кг солі?
10. Стальні деталі очищають 8% розчином хлоридної кислоти. Скільки 36% розчину хлоридної кислоти потрібно для приготування 200 кг 8% розчину?

До змісту

Література

  1. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект. - К., 2005.
  2. Казанцева Н.Е. Общая методика преподавания химии. – М.: Просвещение, 1994.
  3. Мар’яненко Л. В. Особливості структурної організації пізнавальної активності учнів // Педагогіка і психологія. – 1997.
  4. Король А. Традиційні та нетрадиційні методи навчання у розвитку творчої особистості //Рідна школа. – 2000. - №12.
  5. Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. – К., 2006. – 112 с.
  6. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол. за ред. Ю.І.Машбиця. - К.: ІЗМН, 2007.– 214 с.
  7. Пєхота О. М., Кікиенко А. З., Любарська О. М. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. – К.: А. С. К.. 2002. – 255с.
  8. Шевцов В.Я. Задачі і вправи з хімії виробничого змісту. – Рад. школа, 1971.- 85с.

До змісту

Джерело: Острів знань
Автор: Говоровська Наталія Святославівна, вчитель НВК № 8, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна