Закрити
Соціальний захист та суспільна адаптація дітей
02 Червня 2005, 00:00 , Переглядів: 12769
FacebookTwitterLivejournal
Соціальний захист та суспільна адаптація дітей Фото: vse1.com.ua Соціальний захист та суспільна адаптація дітей

Система виховної роботи школи побудована на основі положень Конституції України, Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", Державної Національної програми "Освіта", Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, з урахуванням соціального замовлення сьогодення.

Одним із важливих напрямків роботи школи є посилення соціального захисту та суспільної адаптації дітей - сиріт, та дітей, які залишились без піклування батьків. А таких дітей у школі немало. Станом на 1.09.2004 р. на обліку в школі знаходиться 3 дітей-сиріт та 23 напівсиріт, 3 дітей-інвалідів. В школі навчається 18 учнів, що потерпіли внаслідок аварії ЧАЕС. Цими дітьми займається заступник директора з виховної роботи та психолог.

Діти з малозабезпечених сімей, сироти та 5% соціальне незахищених харчуються безкоштовно. Учні 1-4 класів отримують чай або молоко з борошняними виробами. Кожен рік оздоровлюються учні, що мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.

У школі працює медкабінет. Створено банк даних дітей, які перебувають на диспансерному обліку, банк даних, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Медичний кабінет потребує оновлення. Недостатньо коштів виділяється на медикаменти, що також приводить до ряду проблем.

Медичний огляд

Медогляд 2000р. 2001р. 2002р. 2003 р. 2004 р.
К-ть учнів, які пройшли диспансерний огляд
276
269
261
262
256

Організаційні принципи виховної діяльності педагогічного колективу школи

Система виховної роботи школи побудована на основі положень Конституції України, Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", Державної Національної програми "Освіта", Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, з урахуванням соціального замовлення сьогодення. Основним змістом виховної системи стало створення в школі умов для формування цілісної всебічно розвинутої особистості учня.

Система виховної роботи школи має таку структуру

Розроблена система виховної роботи школи базується на загальних принципах національного виховання. При створенні концепції виховної роботи в школі враховано, що процес формування особистості безперервний і складний, відбувається під час її соціалізації, виховання і саморозвитку.

Також були враховані основні вимоги оновлення зміст)', форм і методів виховання молоді на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій, наповнення змісту виховання культурно-історичними надбаннями українського народу.

Система виховної роботи розподіляє роботу класних керівників на декілька етапів:

 • 1-2 класи - "Я - частина суспільства" (ознайомлення з правилами поведінки в колективі класу, школи, в суспільстві в цілому; виховання елементарних норм поведінки: повага до себе, до інших людей, взаємодопомога та ін.; розвиток духовності: чесність, доброта, порядність, толерантність, співчуття та ін.; робота з сім'єю; сімейні захоплення, цікаві люди навколо нас, "Все робимо разом!");
 • 3-4 класи - "Мій рідний край" (знайомство з природою, географією рідного краю; вивчення головних історичних подій краю; знайомство з фольклором краю; знайомство з сучасною культурою краю);
 • 5 клас - "Я і моя родина" (засвоєння моральних цінностей та ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільстві; виховання культури поведінки, здатності піклуватися про молодших і немічних; забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу; виховання в дітях національної свідомості);
 • 6 клас - "Людина серед людей" (розвиток навичок поведінки в суспільстві, особистих якостей учнів, характерних рис колективу класу; робота з сім'єю; проблеми взаємовідносин "хлопчик-дівчинка");
 • 7-8 класи - "Земля, де ти живеш" (вивчення головних економічних, політичних, екологічних проблем України, рідного краю; культура України і рідного краю: джерела і сучасність; фольклор (традиції, звичаї, обряди): минуле і сьогодення);
 • 9 клас - "Екологія душі" (розвиток норм поведінки в суспільстві: взаєморозуміння, здатність сприймати інші точки зору, почуття обов'язку, патріотизм та інші.; людські почуття; проблема батьків і дітей; пошук особистого "Я", розвиток почуття особистої гідності);
 • 10-31 класи - "Людина у сучасному світі" (глобальні проблеми людства; економічні та політичні проблеми суспільства; світова культура; пошук свого місця в житті; психологія людських відносин). Велика увага приділялась проведенню позакласних заходів: конференцій, конкурсів, ранків, виставок (доробок з природничого матеріалу), конкурсів творів, листівок ("Привітаймо любу неньку", "Я вас вітаю, люба вчителько моя"), вікторин, екскурсій (Священні місця с. Рудня, м. Київ, м. Бровари, м. Умань), спортивних змагань, шкільних свят до Дня вчителя. Нового року, 8 Березня, Шевченківських днів, усних журналів, військово-спортивних змагань.

Класними керівниками проведено виховні години: змістовні, оригінальні.

З метою формування правової культури, здорового способу життя, профілактики наркоманії, алкоголізму і тютюнопаління серед учнів школи велась ціленаправлена робота по правовому вихованню.

Чітко визначено в школі соціальну групу учнів: сирота, напівсирота, дитина з багатодітної сім'ї, малозабезпеченої сім'ї, інвалід, учні "групи ризику".

Класні керівники шляхом анкетування та індивідуальних бесід з учнями, батьками визначили соціальний статус учнів у класній групі (лідер, популярний, непопулярний, замкнутий). Для дослідження соціального статусу учнів використовується такий педагогічний метод, як спостереження.

Вчителі школи постійно підвищують знання з питань правової освіти. В школі проводяться на дану тематику виробничі наради при директорові, оперативки, випускаються методичні бюлетені.

Було проведено педради: "Профілактика та попередження злочинності та правопорушень серед учнівської молоді", "Шляхи забезпечення творчого співробітництва педколективу, учнів та батьків в умовах демократизації школи". Постійно в полі зору адміністрації школи, класних керівників відвідування учнями школи, з'ясовуються причини пропусків занять.

В бібліотеці оформлений куточок з правової освіти.

Заступник директора з виховної роботи організувала постійно діючий консультпункт для надання допомоги класним керівникам у плануванні й організаційному забезпеченні правової освіти, індивідуальній роботі з учнями та їхніми батьками.

Кожен класовод, класний керівник, плануючи роботу класного батьківського лекторію, включили лекції на правову тематику.

Правове виховання в школі має таку структуру

У школі створено учнівську організацію "Друг" (Добровільна Руднянська учнівська громада), яка під керівництвом педагога-організатора, брала активну участь у підготовці свят, зустрічей, конкурсів, виставок. Зокрема члени тов. "Спадкоємці" підготували і провели "Українські вечорниці", тов.

"Правознавців" активно проводили тижні права, дні права, тов. "Сім'я" почало роботу по дослідженню національного складу жителів с. Рудні, об'єднання юних природолюбів "Животоки" проводить активну роботу по зберіганню в чистоті території школи, парку села, священних місць с. Рудні. Товариство

"Лицарі" організувало і провело спортивні конкурси, змагання, КВК.

Тов. "Шкільний дім" займалося піклуванням про порядок, чистоту, дисципліну в шкільному домі.

Вожаті молодших класів - члени тов. "Джерельце" - активно проводили ігри, змагання молодших школярів, допомагали у підготовці ранків, конкурсів, екскурсій.

Економіка школи визначається статтями бюджету та позабюджетними находженнями. Використання бюджетних коштів постійно аналізується, особливо стан оплати за спожиті енергоносії.

Джерелами позабюджетних находжень є спонсорська допомога. Протягом 2005-2004 н.р. по цій лінії отримано дві тисячі гривень.

За рахунок бюджетних коштів в 2001 році в дію була введена газова міні-котельня, що дало можливість створити належний тепловий режим.

Зараз у школі немає відповідної матеріально-технічної бази, педагогічного забезпечення для надання платних послуг. Відсутні і вільні приміщення, які можна здати в оренду.

Завдання школи на ближайші перспективи такі:

 • продовжити роботу по створенні комплексу "школа-КСК";
 • зміцнювати матеріальну-технічну базу школи і, насамперед, домогтися оснащення комп'ютерного класу новою технікою;
 • запроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес;
 • вдосконалювати роботу з вивчення та поширення передового педагогічного досвіду; забезпечувати належний рівень профілактичної роботи з учнями, що входять до групи ризику.
 • формувати в учнівської молоді загальнолюдські цінності, здоровий спосіб життя.
Видалити Відміна
Забанити Відміна