Закрити
Економічна та соціальна географія світу, як предмет.
30 Травня 2005, 00:00 , Переглядів: 15454
FacebookTwitterLivejournal
Економічна та соціальна географія світу, як предмет. Фото: http://allday.ru Економічна та соціальна географія світу, як предмет

Розробка уроків з економічної і соціальної географії світу

Урок 1

(програма розрахована на 34-35 годин за рік. Урок на тиждень.)

Тема: Вступ. Економічна і соціальна географія світу як предмет.

Мета: Визначення значення курсу "Екологічної і соціальної географії світу", як останнього курсу шкільної географії.

Розкрити об'єкт дослідження науки, методи вивчення, завдання економічної і соціальної географії світу.

Учні повинні вміти робити аналіз з якими науками пов'язана географія світу.

Обладнання:

 • підручник Б.П. Яценка "Екологічна і соціальна географія світу", стор. 3-4;
 • словник-довідник П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, стор. 7-15;
 • атлас 10 клас "Екологічна і соціальна географія світу", НВП "Картографія";
 • атлас 10-11 клас "Економічна і соціальна географія світу", інститут передових технологій;
 • опорні схеми Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. "Екологічна і соціальна географія світу".

Тип уроку: Вивчення нового курсу.

Зміст уроку:

 1. Організаційні моменти.
 2. Мотивація.
 3. Вивчення нового курсу.

План вивчення.

 1. Основні поняття і категорії ЕСГС (економічна і соціальна географія світу).
 2. ЕСГС - як наука?
 3. Об'єкт дослідження науки.
 4. Методи вивчення.
 5. З якими науками пов'язана?
 6. Завдання економічної і соціальної географії світу.

1. Основні поняття і категорії ЕСГС.

 • Географічний простір - складний земний, планетарний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі і охоплює всі географічні оболонки.
 • Географічній поділ праці - просторова диференціація трудової діяльності в процесі розвитку суспільства, яка проявляється у виробничій спеціалізації. (Пояснення вчителя).
 • Глобальність - географічній принцип, який вимагає обов'язкового співвідношення локальних, регіональних, національних, континентальних та інших проблем світу.
 • Економіка -

1) сукупність відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг в умовах конкретної економічної системи і конкретної держави; (запис в зошитах)

2) вивчає господарство якого не будь регіону, держави або її частини;

3) це галузь людської діяльності, пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням товарів і послуг.

 • Економічна інтеграція - об'єднання регіонів двох і більше країн у зону вільної торгівлі. Узгоджений розвиток і взаємне доповнення підприємств, галузей господарства, регіонів і держав в інтересах ефективнішого використання ресурсів і повнішого задоволення потреб учасників цього процесу і відповідних товарів і послуг.

2. ЕСГС - як наука?

Економічна і соціальна географія світу - галузь науки, яка досліджує географічні основи світового господарства, глобальних проблем людства і світогосподарських зв'язків, а також територіальну організацію суспільства в світі і окремих країнах з урахуванням інтеграційних процесів у різних регіонах планети.

ЕСГС - це складна наукова система, у складі якої нараховується багато наукових дисциплін.

3. Об'єкт дослідження науки:

- світове господарство;
- суспільство і його складові;
- світогосподарські зв'язки;
- господарство окремих країн і т.д.

4. Методи дослідження науки

Методи - це система прийомів і способів пізнання загальних закономірностей і вивчення конкретних об'єктів.

Питання класу: Які методи використовуються?

- математичні;
- статистичні;
- систематизація і районування;
- картографічні;
- системні;
- історичні;
- порівняльні,
- кольорові дослідження і спостереження;
- дистанційні спостереження.

5. З якими науками пов'язана?

6. Завдання економічної і соціальної географії світу:

1) дослідження окремих країн;
2) економіко-географічне вивчення інтеграційних процесів у різних регіонах світу;
3) дослідження географії світового господарства і світогосподарських зв'язків;
4) політико-географічне дослідження країн світу;
5) вивчення географії населення країн світу;
6) природні ресурси світу і розвиток господарства світу у їх взаємодії;
7) дослідження географічних аспектів глобальних проблем людства.

 1. Актуалізація опорних знань:

Питання класу:

- З чому значення останнього курсу географії?
- Що вивчає економічна і соціальна географія світу?
- Які завдання стоять перед вивченням науки?
- В чому ви бачите практичне застосування знань з теми?
- Визначить методи дослідження науки, та наведіть практичні приклади?

 1. Домашнє завдання:

1) Вивчення і доповнення конспекту уроку.
2) Замолювання розгалужену схему (з визначенням) зв'язків ЕСГС з іншими науками.
3) Визначити та записати в словники слідуючи поняття:

- диференціація просторова, географічна;
- дифузія нововведень, просторова;
- економічне зростання;
- конфігурація;
- концепція;
- країнознавство;
- локалізація;
- соціально-географічний простір;
- соціологія;
- суспільство;
- територіальна організація суспільства;
- цивілізація.

Автор: Кравченко Н.В., Вчитель вищої категорії Авіакосмічного ліцею НАУ Солом'янського району м.Києва
Видалити Відміна
Забанити Відміна