Закрити
Програма гуртка загальної фізичної підготовки «Олімпієць» для учнів 12-17 років
11 Жовтня 2016, 14:59 , Переглядів: 3254
FacebookTwitterLivejournal
Програма гуртка загальної фізичної підготовки «Олімпієць» для учнів 12-17 років Фото: http://www.olimp.cheltravel.ru/ Програма гуртка загальної фізичної підготовки «Олімпієць» для учнів 12-17 років

Матеріали учасника Всеукраїнського конкурсу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми "Школа – джерело талантів" (2014-2015 навчального року)

Пояснювальна записка

Реалії сучасного життя, бажання учнів та батьків, розширення спектру завдань, що ставляться перед позашкільною освітою потребують урізноманітнення тематики гурткової роботи.

За основу даної модифікованої (адаптованої) програми взято програму гуртка військово-патріотичного для учнів 12-17 років, затверджену на засіданні науково-методичної ради комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет» (протокол № 4 від 20.08.2013 року).

Завдання гуртка:

 • вдосконалення методики національно-патріотичного виховання підростаючого   покоління,   формування   особистості   –  Патріота   і   громадянина;
 • оволодіння основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;
 • зміцнення морально-психологічного стану і фізичного розвитку вихованців,
 • надання базової підготовки для служби в підрозділах ЗСУ, МНС, МВС;
 • виховання екологічної культури.

Форми проведення занять: теоретичні, практичні заняття, тренування, туристські подорожі, участь у змаганнях та тренувальних зборах.

Програма розроблено для дітей 12-14 років

Програма включає теоретичний та практичний матеріал по розділам:

 • Історія козацтва;
 • Військова підготовка;
 • Прикладна фізична підготовка;
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист;
 • Топографія, туризм, орієнтування на місцевості.

У розділі "Військова підготовка" відпрацьовується теоретичний та практичний матеріал по предметам:

 • Стройова підготовка
 • Вогнева підготовка

У розділі "Прикладна фізична підготовка" шляхом розучування та тренування вдосконалюються:

 • Загально-фізична (атлетична) підготовка
 • Легка атлетика
 • Гімнастика та акробатика
 • Рукопашний бій
 • Спортивні ігри

У розділі "Безпека життєдіяльності та цивільний захист" вивчаються та засвоюються правила та методи особистої безпеки, формується психологічна готовність до небезпеки, уміння і готовність їй протидіяти, діяти самому та організовувати взаємодопомогу в екстремальних ситуаціях.

У розділі "Топографія, туризм, орієнтування на місцевості" вивчаються основи топографії, техніка туризму, прийоми орієнтування, основи виживання в природному середовищі та під час техногенних катастроф.

Навчальні завдання вирішуються на навчально-тренувальних заняттях у формі комплексних та спеціалізованих уроків в класі, спортивному залі, польових умовах, спортивних змаганнях, що дозволяє вдосконалювати та розвивати у дітей свідоме прагнення до здорового образу життя, сприяє формуванню особистості – Патріота та Громадянина України.

Зміст навчально-тренувальної роботи гуртка будується на основі даної Програми, місцевого клімату та індивідуальних особливостей учнів.

Програма розрахована на 3 години на тиждень для кожної групи.

Назва розділу програми Кількість годин
1. Теоретична підготовка 20
2. Військова підготовка 16
3. Прикладна фізична підготовка 44
4. Безпека життєдіяльності та цивільний захист 10
5. Топографія, туризм орієнтування 15
  Всього годин 105

Зміст програми

 1. Теоретична підготовка

Військове мистецтво древніх слов'ян і Київської Русі. Арійські корні слов'янства. Давня історія козацтва. Бойові мистецтва України.

 1. Військова підготовка.

Стройова підготовка: Стрій. Шикування. Повороти на місці. Рух у складі відділення.

Вогнева підготовка: Заходи безпеки при поводженні із зброєю. Пневматична гвинтівка. Основи стрільби з ПГ. Виконання вправ.

 1. Прикладна фізична підготовка.

Визначення рівня фізичної підготовленості. Розучування і тренування вправ на розвиток сили, швидкості, витривалості. Спортивні ігри.

 1. Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Складові здоров'я. Особиста гігієна школяра. Ситуації, небезпечні для життя і здоров'я людини. Долікарська допомога. Надання долікарської допомоги при незначних порізах, забоях, опіках.

 1. Топографія, туризм, орієнтування.

Основи орієнтування. Сторони світу. Компас. Мапа. Туристські подорожі, безпека учасників, правила поведінки. Виконання не категорійної туристської подорожі – похід вихідного дня.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Протягом року гуртків ці повинні здобути:

 • уявлення про ранню історію української держави;
 • загальні уявлення з медичної, пожежної підготовки;
 • поняття про стрій, колективні дії в строю;
 • усвідомлення необхідності дотримування правил техніки безпеки при поводженні із зброєю;
 • знання з найпростіших дій в непередбачуваних умовах;
 • знання з використання найпростішого обладнання.

Повинні навчитися:

 • надавати першу медичну допомогу в разі опіків, відморожень; загального охолодження;
 • профілактиці виникнення пожеж, діям, спрямованим на порятунок під час пожеж;
 • основам стрільби з пневматичної гвинтівки;
 • працювати з малою та компасом.

З боку особистісного розвитку гуртківець повинен чітко усвідомлювати мету самовдосконалення, свідомо ставитися до дотримання норм безпечної поведінки, вміти оцінювати рівень небезпеки, передбачати можливі наслідки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Програма гуртка військово-патріотичного спрямування для учнів 12-17 років (авт.. Е.Г. Пархоменко. Схвалена на засіданні науково-методичної ради комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет». Протокол № 4 від 20.08.2014 року).
 2. Военно-патриотическое воспитание студентов средствами туристических походов: Метод. рекомендации для преподавателей педагогических институтов / Сост. А.И. Тихомиров. – К.: Министерство народного образования УССР, 1989. – 40 с.
 3. Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання в школі. Спецвипуск. -  Директор школи, № 27-28 (315-316), липень, 2004. – 128 с.
 4. Кириченко О.В. Козацька педагогіка: розробки занять, сценарії виховних заходів, методичні рекомендації. – Х.: Вид. група «Основа»: «Триада +», 2008. – 185 с. – (Серія «Виховання в школі»).
 5. Нормативы по начальной военной и физической подготовке. Методические рекомендации. – К.: Радянська школа, 1989. – 71 с.
 6. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил СССР. – М.: Воениздат, 1985. – 479 с.
 7. Організація патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області: Методичні рекомендації / Уклад. Т.М. Сорочан, І.І. Цимбал, Б.А. Дьяченко, О.М. Рудіна. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 360 с.
 8. Соколов В.Д. Військово-патріотичне виховання: організація та проведення конкурсів. – Миколаїв, 2010. – 64 с. – (Серія Персональний методист).
 9. Соломянская Л., Глязер С. Игры молодёжи. – Вып. 1. – М.: Сов. Россия, 1980. – 56 с. – (Б-чка «В помощь сельск. клубному работнику» № 11).
 10. Цивільна оборона в установах та закладах освіти. Методичний посібник / Упорядники: Р.Р. Лещишин, М.М. Величко. – Тернопіль: Мандрівець, 2002. – 140 с.
 11. Наровлянський О.Д. Шкільний туризм / О.Д. Наровлянський , М.Д. Наровлянська, В.О. Пустовойт. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.  – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 12. Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях / пер. с англ. Е. Швецова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 320 с.
 13. Організація та проведення туристичних зльотів і змагань з школярами. Методичні рекомендації для організаторів дитячих туристичних змагань, керівників гуртків, вчителів шкіл./ Самойлов І.В.- Луганськ, 2007.- 30 с.
 14. Серба Т.Б. Спортивний туризм. – Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2010. – 128 с. – (Серія «Шкільний гурток»).
 15. Скрипник И. Большая книга узлов. Морские. Туристские. Рыболовниые. Альпинистские. Бытовые. / Донецк: ООО «Агенство-Мультипресс», 2013.- 288 с.
 16. Следопыт. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 248 с. – (Библиотека туриста).
 17. Смирнов В.И. Зовут дороги дальние…; Булич Э.Г. «Секреты» молодости. – М.: Знание, 1989. – 190 с. – (Физкультура и спорт; № 5).
 18. Туристські спортивні маршрути Луганської області. Збірка маршрутів для керівників походів з учнівською та студентською молоддю / Упорядник Самойлов І.В. – Луганськ, 2011. – 104 с.
 19. Туристські маршрути вихідного дня та тематичні екскурсії по рідному краю. Збірка маршрутів для керівників походів та екскурсій з учнівською та студентською молоддю / Упорядники: Самойлов І.В., Данько Є.Б.- Луганськ: 2012.- 80 с.
 20. Гітін В.Г. Орден козацького лицарства / Харків: Торсінг, 2008.- 352 с.
 21. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями / Сост. И.И. Брояк, В.Ф. Верстюк.- Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2007.- 768 с.
 22. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України / Львів: Літ. Агенція «Піраміда», 2007.- 304 с.
 23. Каляндрук Т. Тайни козацьких характерників. - Львів: Літ. Агенція «Піраміда», 2009.- 316 с.
 24. Каныгин Ю.М. Вехи священной истории: Русь-Украина / 2-е изд., доп.- К.: А.С.К., 2006.- 432 с.
 25. Каныгин Ю.М. Путь Ариев: Украина в духовной истории человечества. Роман-эссе / К.: А.С.К., 2003.- 576 с.
 26. Королько Л.М. Сватівщина – край козацький / Сватове, 2006.- 90 с.
 27. Крушинський В.Ю., Лебединець Ю.А. Історія України. Події. Факти. Дати / 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Зодіак, ЕКО, 1993.- 176 с.
 28. Пензев К.А. Арии Древней Руси / М.: Алгоритм, 2007.- 272 с.
 29. Савельев Е.П. Древняя история казачества / М.: Вече, 2008.- 480 с.
 30. Саєнко І.В. Минуле українського козацтва на Луганщині / І.В. Саєнко.- Харків: СІМ, 2-10.- 100 с.
Джерело: Острів знань
Автор: Д.Є. Онопко – керівник гуртка, Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс Сватівська загальноосвітня школа І ступеня-гімназія»

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна