Закрити
Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови
28 Квітня 2016, 15:05 , Переглядів: 4436
FacebookTwitterLivejournal
Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови Фото: https://learnenglishteens.britishcouncil.org Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови

Авторська розробка учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Вступ

Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої – підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому, актуальним завданням дослідження є реалізація компетентнісно орієнтованого підходу у системі навчання іноземної мови у школі, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових  і предметних компетенцій особистості.

Сучасна парадигма шкільної іншомовної освіти зорієнтована на таку організацію навчання, яка забезпечує комунікативно-діяльнісний характер процесу оволодіння іноземною мовою в інтеграції з міжкультурним спрямуванням його змісту. Цей підхід зумовлений процесами глобалізації міжнародних контактів, де іноземній мові належить роль важливого спілкування. У зв’язку з цим посилення соціокультурного контексту змісту навчання є соціально і педагогічно доцільною тенденцією розвитку сучасної іншомовної освіти. Вона забезпечується:

  • готовністю учнів використовувати іноземну мову як засіб міжкультурного спілкування;
  • можливістю для учнів створювати власну соціальну та культурну ідентичність шляхом зіставлення й усвідомлення культури носіїв мови та власної національної культури;
  • когнітивним розвитком учнів, що активізує їхню навчальну діяльність, адаптує її до європейських стандартів  і створює умови для входження в сучасний світовий соціум.

Об’єктом дослідження є процес розвитку творчої особистості школяра в системі компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови в загальноосвітньому навчальному закладі.

Проблема формування компетентної особистості стала предметом глибокого і різнобічного дослідження, яке проводять міжнародні організації, що працюють у сфері освіти, - ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Ради Європи, Організації європейського співробітництва, Міжнародного департаменту стандартів та ін.

Предметом дослідження є шляхи формування компетентностей школярів в системі орієнтованого підходу навчання німецької мови.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності шляхів, методів, форм і засобів формування компетентностей школярів в системі орієнтованого підходу навчання німецької мови.

Завданнями дослідження є:

  • спрямовувати освітній шкільний процес на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей школярів;
  • розкривати творчий потенціал учнів засобами навчання іноземної мови;
  • впроваджувати в практику навчання такі альтернативні форми, як проектна та дослідницька діяльність школярів;
  • формувати належний рівень культури спілкування, мовленнєвий такт та культурну толерантність учнів на уроках іноземної мови.

Мета і завдання компетентнісно орієнтованого навчання полягають  в створенні максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявленні та активному використанні його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.

Гіпотеза ґрунтується на припущенні того, що ефективність шляхів, методів, форм і засобів компетентнісно орієнтованого підходу в системі навчання німецької мови сприяє розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь  і навичків та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.

Основними методами дослідження є спостереження за навчально-виховним процесом, моделювання навчального процесу, застосування, проектних, інтерактивних та нестандартних технологій.

Практична мета дослідження передбачає інтелектуальний та творчий розвиток школяра шляхом включення його індивідуально-особистісного досвіду до навчально-пізнавальної діяльності  на уроках німецької мови.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Дікал Інна Вікторівна, Загальноосвітня школа I-III ст.№2 ім.Т.Г. Шевченка м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна