Закрити
Грунти
11 Травня 2005, 00:00 , Переглядів: 5632
FacebookTwitterLivejournal
Грунти Фото: http://www.cityfarmer.info Грунти

Розробка питання з соціально-екологічної географії України.

План

 1. Вступ
 2. Земля як життєвий фундамент для людства
 3. Земельні відносини в Україні
 4. Охорона земель
 5. Висновок

Початок природоохоронного законодавства сягає ще часів Київської Русі. У правовому документі "Руській правді" містилося чимало законів, які стосувалися полювання на тих чи інших звірів, було заборонено виловлювати деякі породи риб, містилося чимало попереджень щодо збереження та використання природних ресурсів, було передбачено деякі кари, переважно грошові, за порушення вимог "Руської правди". Наприклад, за знищення журавля і вбивство людини нерідко накладали однакову кару. У князівські часи фактично було закладено і початки формування заповідних територій - "мисливських угідь".

У наш час захист навколишнього середовища висувається на перший план. Наслідки недостатньої уваги до проблеми можуть бути катастрофічними. Мова йде не тільки про добробут людства, а і про його виживання. Забруднення вод завдає шкоди здоров'ю людини і рибних запасів. Деградація сільськогосподарських угідь призвела до посухи й ерозії ґрунтів у багатьох районах. Звідси недоїдання, голод, хвороби. Забруднення повітря завдає суттєвий збиток здоров'ю людей. Масове знищення лісів негативно позначається на кліматі і скорочує біологічне розмаїття рослин і тварин. Серйозною загрозою для людства становить руйнування озонового шару землі, що захищає від шкідливих випромінювань сонця. Нераціональне використання мінеральних, рослинних і тваринних ресурсів веде до їхнього зникнення, що знову ставить проблему виживання людства. Ще і аварії на підприємствах, пов'язані із радіоактивними й отруйними речовинами, не говорячи вже про іспит ядерної зброї, заподіюють величезну шкоду здоров'ю людей і природі. Достатньо пригадати про аварію на ЧАЕС і на американському хімічному заводі в Індії. Великий збиток навколишньому середовищу приносять збройні конфлікти, про що свідчить досвід війн у В'єтнамі, Кампучії, Перській затоці, у Югославії та ін.

У житті будь-якої людини земля відіграє важливу екологічну, економічну і політичну роль. Земля - це територія держави. Земля використовується як фундамент, як основний засіб виробництва в сільському і лісовому господарстві, та як база для розвитку всіх галузей народного господарства. Щодо охорони земель від забруднення й інших чинників говориться про охорону ґрунтів. Ґрунт - це родючий поверхневий прошарок землі, що утворився в результаті тривалої взаємодії органічних і неорганічних природних чинників. Його товщина коливається від декількох і сантиметрів до 2 метрів.

Земельні відносини в Україні регулює Стаття 1 (земельне законодавство України) та інші акти законодавства України і Республіки Крим. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання і охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю.

Гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря регулюються спеціальним законодавством України і Республіки Крим.

Відповідно від призначення всі землі України поділяються на:

 • землі сільськогосподарського призначення;
 • землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів);
 • землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;
 • землі природоохоронного, оздоровчого, та історико-культурного призначення;
 • землі лісового фонду;
 • землі водяного фонду;
 • землі запасу.

Поряд із Конституцією України, Законом "Про охорону навколишнього природного середовища", іншими законами, що містять деякі загальні норми щодо землекористування й охорони земель, збереженням та охороною земель займається земельне законодавство.

Охорону земель складають закріплені в законодавстві правові заходи, спрямовані на:

 • раціональну організацію території;
 • відновлення і підвищення родючості ґрунтів;
 • захист земель від водяної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, засолення, висушування, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами, від інших процесів руйнації;
 • захист від зараження сільськогосподарських угідь і інших земель карантинними шкідниками і хворобами рослин, заростання бур'янами, чагарником і дрібноліссям, інших процесів погіршення культуртехнічного стану земель;
 • відновлення родючості земель, та інших корисних властивостей земель;
 • зняття, використання і зберігання родючого прошарку ґрунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель.

На сьогодні існує багато методів, що зберігають і покращують ґрунт, такі, як тестування, контурна оранка, компостування і вирощування покривних культур, використання полікультур і сівозміни застосовуються у світі протягом сторіч. Мільйони фермерів в усіх країнах світу уже впроваджують обґрунтовані сільськогосподарські технології, що охороняють ґрунти і екологічно. В Україні впровадженню таких методів може і повинно проводити Міністерство сільського господарства і продовольства України. З урахуванням існуючих в Україні масштабів деградації землі особливе місце в системі земельного законодавства займає Закон України про меліорацію земель. Меліорація земель - це корінне поліпшення земель шляхом проведення гідротехнічних, культуротехнічних, хімічних, протиерозійних, агротехнічних та інших меліоративних заходів. Закон України, що відповідає за порядок проведення меліорації земель включає планування, розробку, узгодження, затвердження і реалізацію проектів меліорації. Відповідно до закону про меліорацію земель, проекти меліорації повинні враховувати будівельні, екологічні, санітарні й інші стандарти, норми і правила. Проводиться меліорація громадянами й організаціями, що мають ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Одним із заходів охорони земель є консервація деградованих земель. Консервація земель, або тимчасовий виняток їх із господарського використання, здійснюється з метою запобігання розвитку й усунення процесів деградації ґрунтів, відновлення їхньої родючості і реабілітації забруднених територій. Виявлення деградованих земель провадиться шляхом обстежень територій, що визначають місце розташування деградованих і забруднених земель, їхню площу, склад угідь, якісний стан земель, зміни в останні 5-10 років, причини, що призвели до деградації. За результатами обстежень складаються карти і таблиці по видах і ступеню деградації, а також підготовляється висновок по їхньому подальшому використанню.

Є надія, що незалежна Україна переступить поріг в III тисячоліття з високою екологічною культурою. Але тільки у співпраці людини з природою може забезпечити людству майбутнє, подальший розвиток цивілізації і удосконалення людського розуму. Людина повинна зрозуміти, що вона є частиною природи. Тому знищуючи природу, вона знищує і наближує до трагічного кінця своє буття на планеті. Досить тривалий занепад української економіки, високий рівень бідності населення країни, важкі наслідки Чорнобильського лиха, паводки та ряд інших катаклізмів не зламають працьовитий український народ, який поступово виведе країну з економічної кризи, стабілізує роботу підприємств усіх галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, науки, культури і стане високорозвиненим суспільством світу. Для цього український народ має терпіння і бажання, але щоб здійснити "українське чудо" - потрібний час.

Джерело: Острів знань
Автор: Поляков М.С., учень Авіакосмічного ліцею НАУ Солом'янського району м.Києва; вчитель вищої категорії Кравченко Н.В.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна