Закрити
Донецька область
11 Травня 2005, 00:00 , Переглядів: 10202
FacebookTwitterLivejournal
Донецька область Донецька область

Наукова розробка питання з економічної та соціальної географії України.

Економіко-географічна характеристика Донецької області

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТІ

  1. Загальні відомості (площа населення). Фгп, егп.
  2. Географічне положення (фізично-географічне і економічне).
  3. Природні умови і ресурси:

   а) характеристика клімату;
   б) характеристика рельєфу;
   в) характеристика природних ресурсів. 

1) мінеральні;
2) земельні;
3) агрокліматичні;
4) водні;
5) лісові;
6) біотичні (звірі в заповідниках);
7) рекреаційні;
8) ресурси морів.

  1. Населення:

а) динаміка чисельності населення;
б) розміщення населення (густота);
в) природний рух (природний приріст населення (+; -));
г) механічний рух;
д) система розселення:

1) міське;
2) сільське;
3) рівень урбанізації.

е) структура населення:

1) статева;
2) вікова.

є) національний склад населення.

  1. Загальна характеристика господарства:

а) характеристика промисловості;
б) характеристика с/г;
в) характеристика соціального комплексу;
г) характеристика транспорту;
д) економічні зв'язки (ввіз, вивіз).

  1. Проблеми та перспективи розвитку області.

Донецька область

Район займає крайній схід України, межує з Російською Федерацією, Придніпровським та Північно-Східним соціально-економічними районами України. З півдня омивається Азовським морем. Особливу роль у розвитку регіону відіграє йога розташування на території Донецького вугільного басейну. Вугілля Донбасу стало основою формування тут Донецького територіально-виробничого комплексу з переважаючою спеціалізацією у розвитку добувних і пов'язаних з ними переробних галузей. Займаючи порівняно незначну територію, район посідає перше місце за обсягами промислового виробництва та концентрацією підприємств в Україні.

Природні умови і ресурси. Територія району - рівнинна, місцями піднята, слабохвиляста, розчленована глибокими балками і ярами. На значній території чітко виражені антропогенні форми рельєфу (кар'єри, терикони, кургани і т. п.).

Клімат району помірно континентальний, з недостатнім зволоженням. Часто бувають засухи, суховії. Амплітуда зимових і літніх температур значно більша порівняно з іншими регіонами країни. Район найменше водозабезпечений в Україні. Місцеві річки (Сіверський Донець з притоками, Кальміус та ін.) забезпечують потреби регіону не більше, ніж на 40%. Для поліпшення водопостачання побудовано канали Дніпро - Донбас та Сіверський Донець - Донбас. Ускладнює використання місцевих поверхневих і підземних вод їх значна забрудненість. Район знаходиться у степовій зоні. Ліси займають незначні території, здебільшого у вигляді полезахисних лісосмуг. ґрунти родючі, переважно чорноземні, і при зрошенні та правильному обробітку дозволяють вирощувати різні сільськогосподарські культури. Для району характерна висока частка земель, зайнятих промисловими об'єктами, населеними пунктами, шляхами сполучення.

Серед корисних копалин найважливіші - кам'яне вугілля Донбасу (коксівне, енергетичне, антрацит), кіновар (ртутна руда) Микитівського родовиша, кам'яна сіть, яка залягає в Артемівському, Слов'янському, Новокарфагенському родовищах, різноманітні природні будівельні матеріали. Серед них - цементний мергель (родовище біля Амвросіївки - одне з найбільших у світі), вогнетривкі глини (Часів Яр), Красногорівка, Красноармійськ, Микитівна), крейда (район Слов'янська, Артемівська. Краматорська), гіпси, будівельні піски, пісковики. Слід зауважити, що геологічне вивчення регіону триває. Є ознаки великих покладів цирконію, ніобію, танталу, літію, кімберлітових трубок у Приазов'ї, свинцево-цинкових руд - на північному сході району.

Населення. В Донецькому економічному районі проживає 15,4% населення України. Це - найбільш заселений регіон країни, щільність населення становить 146 осіб/км2. Заселений район нерівномірно: найбільша концентрація населення в середній частині Донецької області та на півдні Луганської. Щільність сільського населення в районі - одна з найнижчих у країні і ніде не перевищує 20 осіб/км2. Переважна більшість людей проживає в містах. Рівень урбанізації району найвищий в Україні (понад 90%). В регіоні густа мережа міських поселень. Тут знаходиться найбільша в Україні міська агломерація - Донецько-макіївська, а також Горлівсько-Єнакіївська, Торезо-Сніжнянська, Стаханово-Комунарська агломерації. Негативні демографічні процеси в районі посилюються інтенсивними міграціями населення в інші регіони. Темпи скорочення його чисельності - тут одні з найвищих у країні. В регіоні найвищий і рівень безробіття, але рівень зайнятості населення також вищий за середній в Україні. Етнічний склад населення регіону склався історично внаслідок інтенсивної колонізації та освоєння території. Українців в регіоні проживає 81%, росіян - 44%, проте українською мовою послуговується не більше 10% населення.

Господарство району являє собою складний комплекс, в якому переважає важка промисловість. Регіон виробляє близько 1/4 промислової продукції України, в тому числі 29% електроенергії, 69% палива, 43% продукції чорної металургії, 13% машинобудування, 24% цементу і т.п. Провідна галузь господарства району - вугільна промисловість, яка видобуває 99% українського вугілля. В останні роки спостерігається скорочення видобутку вугілля, що пов'язано зі складними умовами залягання і малою потужністю пластів, погіршенням стану шахтного фонду, недостатніми капіталовкладеннями, неефективним управлінням галуззю. На основі місцевого палива в регіоні сформувалась потужна теплоенергетика. Тут працюють такі великі електростанції, як Вуглегірська, Зуївська, Луганська, Старобешівська, Курахівська та ін. Традиційно регіон є другим в Україні (після Придніпров'я) за обсягами виробництва чорних металів. Найбільші підприємства галузі знаходяться в Маріуполі, Алчевську, Харцизьку, Макіївці, Луганську, Алмазному, Донецьку, Краматорську.

З чорною металургією пов'язане коксохімічне виробництво в Горлівці, авдіївці, Макіївці, Алчевську, Стаханові, а також виробництво вогнетривів (Часів Яр, Дружківка, Новотроїцьк, Костянтинівка, Микитівка та ін.).

Кольорова металургія регіону представлена виробництвом цинку та свинцю в Костянтинівці, ртуті - в Горлівці, алюмінієвих сплавів - у Сверддювську, прокату міді та алюмінію із брухту - в Артемівську. Потужності цих виробництв невеликі.

Машинобудування району має високий рівень спеціалізації. Більшість підприємств виробляють устаткування для гірничої промисловості, металургії. Найбільші центри важкого машинобудування - Маріуполь, Краматорськ, Дружківка, Горлівка, Ясинувата, Антрацит, Харцизьк, Слов'янськ, Донецьк. Вагомо представлене і виробництво устаткування для залізниць. В Луганську тепловозобудівний завод випускає тепловози, електровози, електрички, дизель-поїзди, трамваї. Підприємства галузі розташовані також в авдіївці, Стаханові (вагонобудівні заводи), Донецьку.

Устаткування для хімічної промисловості продукують у Слов'янську, Сніжному, Кремінний Більшість підприємств машинобудування регіону унікальні, як, наприклад, виробництво кранів у Краматорську чи виготовлення побутових холодильників і морозильних камер у Донецьку. В районі сконцентровано 1/3 потужностей хімічної та нафтохімічної промисловості країни. В Лисичанську знаходиться найбільше нафтопереробне підприємство України "ЛІнос". Крім того, тут є потужне підприємство з виробництва соди. Содовий завод діє також у Слов'янську. В Сєвєродонецьку підприємство ВО "Азот" виготовляє азотні добрива, кислоти, полімери. В Рубіжному знаходиться найбільше в Європі підприємство з виготовлення барвників. Потужними підприємствами галузі є також ВАТ "Стирол" (Горлівка), Костянтинівський хімічний завод, Донецький завод хімічних реактивів. Для потреб регіону розвинулась потужна промисловість будівельних матеріалів. Основними центрами виробництва цієї продукції є Амвросіївка, Краматорськ, Єнакієве (цемент), Костянтинівна, Дружківка, Луганськ, Лисичанськ, Алчевськ, Рубіжне.

Легка промисловість району за обсягами виробництва займає передові позиції в державі. Виділяються текстильна (Донецьк, Луганськ, Лисичанськ), швейна, взуттєва (Луганськ) галузі. Харчова промисловість покликана забезпечити значні потреби району у продуктах харчування. Особливо добре розвинуті виробництво борошна (14% українського виробництва цієї продукції), хліба, хлібобулочних виробів (19%), олії (13%). У 2000 р. в Донецьку почало працювати нове сучасне олійно-жирове підприємство фірми "Каргілл" потужністю понад 300 тис. тонн соняшнику на рік. На солеварні Артемівська і Слов'янська припадає 3/4 українського видобутку кам'яної солі. У той же час рівню потреб району не відповідають обсяги виробництва м'ясної та молочної промисловості. Розвитку сільського господарства району сприяють агрокліматичні умови, наявність значної кількості сільськогосподарських угідь. Тут вирощують зернові культури, соняшник, овочі, кормові культури. Сільське господарство району виробляє 10% зерна, 15% соняшнику, 10% овочів в Україні.

Тваринництво району спеціалізується на скотарстві, свинарстві й птахівництві. Має добрі умови, однак не набуло значного рівня розвитку рибальство в Азовському морі.

Транспорт. За обсягами вантажоперевезень район посідає перше місце у країні. Тут - найгустіша мережа залізниць, якими перевозиться найбільша частина вантажів у регіоні. Найбільші залізничні вузли - Дебальцеве, Ясинувата, Красний Лиман, Іловайськ, Попасна, Луганськ, Донецьк. Значна мережа й автомобільних шляхів (загальна протяжність майже 14 тис. км). Територією району проходять нафтопроводи Грозний-Лисичанськ-Кременчук та Самара-Слов'янськ, газопроводи Оренбург-Ужгород та Ставрополь-Москва, декілька потужних продуктопроводів. Маріуполь е найбільшим портом на Азовському морі.

Перевагами Донецького економічного району: є близькість до споживачів, вихід до моря, спільність кордонів з Росією. При підтримці економічних відносин України з Росією зв'язки двох держав здійснюватимуться через територію Донецького району, що активізує його економічне життя. Якщо ж відносини з Росією дестабілізуються, район опиниться в невигідному становищі, адже його східні кордони стануть економічно "мертвими".

Район унікальний завдяки скупченню важливих природних ресурсів: кам'яного вугілля, будівельних матеріалів, різних солей тощо. Вигідно розташований він щодо сировинних і промислових баз Придніпров'я, Криворіжжя, Криму. Це територія високого рівня економічного розвитку зі складним комплексом виробництв, таких як електроенергетика, кам'яновугільна промисловість, чорна металургія, важке, електротехнічне і транспортне машинобудування, коксохімія, виробництво мінеральних добрив, содова, цементна і скляна промисловість.

На базі високо інтенсивного сільського господарства розвинуті АПК приміського типу. Територія району займає вигідне транспортне положення. Цьому сприяють вихід до Азовського моря, близькість до водних шляхів Дніпра.

Район посідає перше місце за щільністю населення. Найбільш урбанізована територія України з Донецько-макіївською, Горлівсько-Єнакіївською, Кадіївсько-Алчевською та іншими агломераціями. Серед проблем району - недостатня забезпеченість водними ресурсами в Донецькій області, найбільш несприятлива екологічна ситуація в Україні, складна демографічна ситуація через гіперрозвиток важкої промисловості, що забезпечує зайнятість переважно чоловічого населення, та нерозвиненість легкої промисловості, що створює нестачу робочих місць для жінок, криза вугільної промисловості основоположної галузі економічного району.

Мінеральні ресурси: кам'яне вугілля - 214 шахт Донецького кам'яновугільного басейну, природний газ, ртуть, кам'яна сіль, фосфорити, вогнетривкі глини, кварцити, піски формувальні, флюорит, облицювальний камінь, піски скляні.

Галузі спеціалізації: теплова енергетика, металургія, важке машинобудування, хімічна І нафтохімічна, харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів, вирощування зернових, соняшнику, овочів.

Загалом господарство Донецького економічного району дає 15,3% національного доходу України. Промисловість виробляє 20% валової продукції галузі. Сільське господарство - 8% валової продукції галузі. Транспорт і зв'язок забезпечують 14,3% валового продукту галузі.

Джерело: Острів знань
Автор: Яблонський Є.В., учень Авіакосмічного ліцею НАУ Солом'янського району м.Києва; вчитель вищої категорії Кравченко Н.В.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна