Закрити
Програма факультативу "Перші кроки до енергозбереження і економного природокористування" для дітей 8-10 років розрахована на 2 роки навчання
04 Червня 2014, 14:46 , Переглядів: 6801
FacebookTwitterLivejournal
Програма факультативу Фото: inconcrete.be Програма факультативу "Перші кроки до енергозбереження і економного природокористування" для дітей 8-10 років розрахована на 2 роки навчання

Авторська розробка учасника ІІ Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень"

Пояснювальна записка

Сучасне виробництво і споживання енергії, необхідні для існування нашої цивілізації, досягли того рівня, коли їх вплив на оточуючу природу став шкідливим для всього живого. Якщо не змінити способу існування людства на цій планети, то поступово виникне загроза життю людини.

Усвідомлюючи це люди постійно шукають, апробовують і починають використовувати у житті нові і добре забуті старі методи і технології енергозбереження і економного природокористування.

В Україні для рішення цього питання у 1994 році був прийнятий закон «Про енергозбереження». Виходячи з його положень, основними стратегічними завданнями, поставленими перед освітою, є такі:

 • розбудова системи освіти з питань енергозбереження і виведення її на рівень концептуальних, структурних та організаційних засад освіти розвинених країн;
 • набуття всіма громадянами України необхідного рівня побутових знань з енергозбереження, основними з яких є усвідомлення необхідності та набуття знань та вмінь щодо раціонального використання природних ресурсів.

У 1996 році в Україні розроблена комплексна програма енергозбереження, а в 1997 р.- обласні регіональні програми енергозбереження. Сьогодні відбувається реалізація цієї комплексної програми.

Для того щоб в майбутньому кожен громадянин України свідомо проник ся ідеями енергозбереження і економного природокористування, починати роз’яснювати їх поступово і послідовно необхідно вже з початкових класів. І коли кожен житель нашої планети внесе свій посильний вклад у справу енергозбереження і економного природокористування, наше життя зміниться на краще.

Мета програми:

 1. на простих прикладах донести до кожної дитини життєву необхідність енергозбереження і економного природокористування;
 2. ознайомлення з простими доступними кожному способами енергозбереження;
 3. формування всебічно розвинутої особистості, прищеплення дітям почуття відповідальності за рідну природу;
 4. вироблення навичок і умінь практичної діяльності з енергозбереження і економного природокористування;
 5. виховання екологічної культури, відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Задачі програми

Навчальні:

 • забезпечувати опанування учнями цілісної системи знань про оточуючу природу;
 • спираючись на вивчений програмовий матеріал, ознайомити з основними джерелами енергії;
 • показати як використовується енергія для потреб людини;
 • показати і практично освоїти найпростіші прийоми енергозбереження і раціонального природокористування;
 • розвивати вміння спостерігати, аналізувати побачене, робити висновки;
 • удосконалювати уміння роботи з додатковими джерелами;
 • розвивати навички самостійного знаходження інформації, яка цікавить.

Виховні:

 • виховувати екологічну культуру, відповідальність перед майбутніми поколіннями;
 • залучати близьких, знайомих і друзів стати на шлях енергозбереження і раціонального природокористування;
 • формувати життєву позицію майбутніх громадян України;
 • сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;
 • сприяти трудовому, патріотичному, естетичному, політехнічному вихованню дітей, які відвідують факультатив;
 • виховувати вміння працювати як самостійно, так і в колективі;
 • сприяти розвитку суспільної та соціальної відповідальності.

Розвивальні:

 • розвивати практичні уміння і навички з енергозбереження і раціонального природокористування;
 • пробуджувати зацікавленість, винахідливість;
 • розвивати уяву, увагу, креативне мислення;
 • формувати духовну культуру, розвивати творчі здібності кожної дитини;
 • розвивати наполегливість, цілеспрямованість, рішучість і незламність у досягненні поставленої цілі

Організація діяльності факультативу

Запропонована програма факультативу розрахована на два роки. Під час її відвідування учні знайомляться з поняттям основних джерел енергії, її споживання, збереження і раціонального природокористування. Перший рік навчання відвідують головним чином з учнів третіх класів, другий – четвертих класів. Оптимальна кількість дітей в групі – 13-15 чоловік.

Режим роботи факультативу – одне заняття на тиждень по сорок п`ять хвилин кожне.

Програма пропонує роботу з дітьми у формі занять, сумісної роботи вчителя і учнів, а також дітей і батьків.

Матеріал програми факультативу «Перші кроки до енергозбереження і економного природокористування» спирається на знання, отримані під час вивчення курсу «Я і Україна. Природознавство», «Основи здоров’я», і життєвий досвід дітей. особливістю цієї програми є не тільки розгляд теоретичних знань, а й практична і агітаційна спрямованість. Кожна тема має практичні і творчі завдання, екскурсії, підібрані з урахуванням вікових особливостей дітей.

Вивчення цього курсу сприятиме навчанню і вихованню небайдужих і відповідальних громадян України з високим рівнем екологічної культури.

3 клас (70 годин)


з/п
  ТЕМА ЗАНЯТТЯ
1. Т Вступне заняття. Мета і завдання курсу. Екологічна катастрофа на Землі. Чи можна її попередити.
2. Т Поняття енергії. Види енергії (механічна, теплова, електромагнітна, хімічна, атомна).
3. Т Джерела енергії. Поновлювальні та не поновлювальні джерела енергії.
ПОНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
СОНЦЕ
4. Т Найголовніше джерело енергії – Сонце. Світлова і теплова енергія Сонця. Її роль для життя людей, тварин і рослин.
5. Т Особливості сонячних променів. Висота Сонця на небосхилі і нагрівання Сонцем повітря. температура вдень і вночі.
6. Пр. Гномон. Вимірювання висоти Сонця у різні години дня для ознайомлення із сонячним годинником.
7. Т Нагрівання Сонцем поверхні землі. Чи однакова температура на полюсі, у середніх широтах і на екваторі.
8 Пр. Термометр. Вимірювання температури на вулиці і в приміщенні за допомогою термометру.
9. Т Сонце і пори року. Чи однаково змінюються пори року по всій планеті.
10. Т Зміна пор року в нашій місцевості. Який сезон називають опалювальним. Чому потрібне теплопостачання у квартири і дома?
11. Т Загальне уявлення про основну схему теплопостачання у міській будівлі. Як опалюються сільські будинки.
12. Пр. Екскурсія на міську ТЕЦ.
13. Т Старі і нові методи збереження тепла в приміщенні. Як зменшити втрати тепла.
14. Пр. Практичне ознайомлення з утепленням приміщення, сонячними батареями.
15. Аг. Випуск стіннівки «Сонце – головне джерело енергії на планеті»
16. Аг. Конкурс малюнків «Якби не було Сонця»
17. Аг. Усний журнал «Сонячні батареї – вигадка чи реальність»
18. Аг. Розповсюдження буклетів «Сонячна енергія»
19. Аг. Театральна вистава «Зірка, яка дарує нам світло і тепло»
ВІТЕР
20. Т Повітря і його властивості.
21. Т Склад повітря. Що йому загрожує? Як охороняти повітря?
22. Т Вітер. Як утворюється вітер
23. Т Куди дує вітер вдень, а куди вночі. Чи на всій планеті так?. Денні і нічні бризи. Сезонні вітри. Вітри нашої місцевості.
24. Пр. Флюгер Визначення напряму і сили вітру.
25. Т Як вітер допомагає людині (флюгер, вітряк, вітрильники…)
26. Пр. Екскурсія до вітряка.
27. Т Енергія вітру. Як вона виникає і як використовується людиною.
28. Пр. Перегляд учбового кінофільму «Енергія вітру»
29. Аг. Усний журнал «Хто забруднює повітря?»
30. Аг. Підготовка буклету «Як зберегти повітря чистим»
31. Аг. Розповсюдження буклету «Як зберегти повітря чистим»
32. Аг. Свято «Вітре, вітре, найсильніший…»
33. Аг. Конкурс-виставка моделей вітряків. Захист робіт
ВОДА
34. Т Вода – дар, без якого не прожити. Властивості води.
35. Т У якому стані є вода на планеті.
36. Т Як вода перетворюється. Кругообіг води в природі.
37. Т Такі різні опади.
38. Пр. Знайомство з приладом для вимірювання опадів.
39. Т Скільки питної води на Землі. Як живуть люди в країнах, де питної води зовсім мало.
40. Т Хто і як забруднює воду. Як цьому запобігти. Чи всіх людей на планеті стосується забруднення води?
41. Т Що таке очисні споруди. Як вони працюють?
42. Пр. Екскурсія на очисні споруди.
43. Пр. Акція «Бережи кожну краплину!»
44. Т Історія споживання людиною води.
45. Т Як вода допомагає людині у господарстві.
46. Пр. Екскурсія до водяного млина.
47. Т Як сьогодні вода приходить до нашої оселі. Чи можна пити цю воду. Як економити воду.
48. Пр. Як економити воду. Лічильник спожитої води. Обчислення вартості спожитої води.
49. Пр. Екскурсі до водоканалу.
50. Т Вода як джерело енергії. робота гідроелектростанції. Як вода виробляє світло.
51. Пр. Перегляд учбового кінофільму «Вироблення енергії на електростанції»
52. Т Заходи раціонального використання і економії води в усьому світі і в Україні.
53. Т Забруднення води. Чим воно загрожує і як із цим боротися.
54. Т Що ми можемо зробити для економії, збереження і очищення води.
55. Пр. Операція «Живи, джерельце!»
56. Аг. Випуск стіннівки «Вода як джерело енергії»
57. Аг. Фестиваль авторських казок «Пригоди краплинки»
58. Аг. Свято «Вода – це життя»
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
59. Т Історія вивчення електричного струму. Електроенергія на службі у людини. Попередження нещасних випадків при користуванні електроенергією.
60. Т Електроенергія. Як і де вона народжується. Види електростанцій. Які електростанції є в Україні.
61. Пр. Перегляд учбового кінофільму «Вироблення електроенергії на атомній електростанції»
62. Т Де використовується електроенергія сьогодні. Чи можна прожити без електроенергії? Як передається електроенергія із стації до квартири.
63. Т Які електроприлади є у вашому домі? Як ви ними користуєтеся?
64. Пр. Електроприлади. Правила безпечного користування ними
65. Пр. Електролічильник. Вимірювання спожитої електроенергії. Обчислення її вартості. Як економно користуватися електроенергією.
66. Пр Лампочка. Види лампочок. Які лампочки є економними.
67. Аг. Конкурс колажів «Ти, я і електроенергія»
68. Аг. Виступ агітбригади «Лиш натисни вимикач»
69. Аг. Виготовлення і розповсюдження листівок «Чи економна ваша лампочка?»
70 Т Підсумок роботи за рік.

4 клас (70 годин)


з/п
  Тема заняття
1. Т Вступ. Чи зможе прожити людство без існуючих джерел енергії.
2. Т Джерела енергії. Поновлювальні та на поновлювальні джерела енергії.
ПОНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
РОСЛИНИ
3. Т Рослини. різноманітність рослин. Будова рослин.
4. Т Як рослини допомагають людині. Чому без них неможливе життя людини на Землі.
5. Т Яку енергію дають рослини.
6. Т Як відновити втрачені рослини. розмноження рослин.
7. Пр. Акція «Я посаджу деревці»
8. Пр. Розбивка клумби біля школи.
9. Аг. Конкурс - виставка плакатів «Бережи природу!»
10. Аг. Радіолінійка «Наші зелені друзі»
ПАРА (ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ)
11. Т Що таке геотермальна енергія. Як і де вона з’являється на Землі.
12. Т Як геотермальна енергія допомагає людині.
13. Пр Перегляд презентації «Альтернатива – геотермальна енергія»
14. Аг Виставка фотографій «Це геотермальна енергія»
15. Аг Виготовлення і розповсюдження буклетів  «Геотермальна енергія на службі у людини»
НЕПОНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
ПРИРОДНИЙ ГАЗ
16. Т Природний газ. Його властивості. Як природний газ слугує людям
17. Т Як і де видобувається природний газ.  Як від родовища природний газ поступає у дім.
18. Т Чи можна прожити без природного газу. Як живуть у селі без використання природного газу.
19. Т Які газові прилади є у вас в домі. Як ви ними користуєтеся?
20. Пр. Газові прилади. Попередження нещасних випадків при користуванні газовими приладами.
21. Пр. Знайомство з газовим лічильником. Вимірювання спожитого газу. обчислення його вартості. Як економно витрачати газ.
22. Аг. Виготовлення і розповсюдження буклетів «Економте природний газ!»
23. Аг. Виступ агітбригади «Жити раціонально – не важко!»
НАФТА
24. Т Нафта. Її властивості.
25. Т Для чого людині нафта? У що переробляють нафту?
26. Т Як і де виробляють нафту.
27. Т Чи зможе людство прожити без нафти. Запаси нафти на Землі.
28. Т Нафтопроводи.
29. Пр. Перегляд презентації «Енергія нафти»
30. Пр. Екскурсія до АЗС. Загальне знайомство з лічильниками бензину. Скільки бензину потрібно автомобілю.
31. Аг. Дискусія «Автомобіль – ворог людини чи помічник?»
32. Аг. Усний журнал «Забруднення нафтою вод Світового океану»
ВУГІЛЛЯ
33. Т Вугілля. Його властивості.
34. Т Як і де видобувають вугілля.
35. Пр. Екскурсія до шахти
36. Т Для чого людині вугілля.
37. Т Чим краще опалювати будинок – вугіллям чи природним газом. Правила безпеки при використанні вугілля для обігріву оселі.
38. Аг. Виставка колажів «Вугілля на службі людини»
39. Аг. Створення і розповсюдження буклетів «Вугілля чи газ?»
ТОРФ
40. Т Торф. Його властивості.
41. Т Як виник торф. Де і як його видобувають?
42. Т Яку користь приносить людині торф. У що його переробляють?
43. Т Правила безпеки при обігріванні оселі торфом.
44. Пр. Перегляд презентації «Торф на службі у людини»
45. Пр. Створення колекції корисних копалин.
46. Аг. Виставка малюнків «Це все торф»
47. Аг. Виступ агітбригади «Все це джерела тепла»
ЕНЕРГІЯ ЛЮДИНИ
48. Т Про енергію людського організму. на що людина витрачає енергію. що потребує найбільших витрат енергії.
49. Т Що слугує джерелом енергії для людини
50. Т Про жири, білки і вуглеводи. звідки вони з’являються і для чого потрібні людині.
51. Пр. Дискусія «Чим більше їси – тим більше енергії?»
52. Т Чи можна їсти все , що заманеться?
53. Пр. Екскурсія до лікарні. Розповідь лікаря «Про товстих і худих. Та хвороби, які їх очікують»
54. Т Наступають холоди. Як людина береже своє тепло.
55. Пр. Лекція медсестри «Хто винен у наших хворобах?»
56. Пр. Дискусія «Як краще одягтися – красиво чи відповідно погоді?»
57. Аг. Радіо лінійка «Хочеш бути здоровим – правильно харчуйся!»
58. Аг. Конкурс малюнків «Джерела людської енергії»
59. Аг. Інсценізація «Суперечка жирів, білків і вуглеводів»
СМІТТЯ
60. Т Як виникає сміття. Чому важливо про це говорити і приймати рішення.
61. Т Як сміття загрожує життю людини.
62. Т Шляхи сміття від нашої квартири до звалища.
63. Т Заводи з переробки сміття.  Якщо сміття не попадає на такі заводи, що з ним відбувається?
64. Пр. Екскурсія на звалище.
65. Т Що робити аби сміття стало менше. Рециклювання сміття.
66. Пр. Збір і здача макулатури, пластикових пляшок, ганчір’я.
67. Аг. Фотовиставка «Хто переможе – сміття чи людина?»
68. Аг. Виступ агітбригади «Ми – за довкілля вільне від сміття»
69. Аг.  Рейд захисників природи.
70. Т Підсумок роботи за рік.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • поняття енергії, види енергії;
 • використання різних видів енергії в різних галузях життя;
 • причини і необхідність економного використання енергії;
 • процес одержання різних видів енергії (в загальних рисах);
 • споживання енергії окремою людиною і шляхи раціонального витрачання енергії;
 • енергія людини: на що вона витрачається і як відновлюється.

Учні повинні вміти:

 • вимірювати температуру повітря і рідини;
 • пояснювати причини утворення вітру, кругообігу води;
 • знімати показники лічильників, порівнювати їх з попередніми, робити висновки;
 • раціонально використовувати світло, воду, природний газ, бережливо відновитися
 •  до тепла оселі, берегти оточуючу природу;
 • вести пошуково-дослідницьку роботу по добору книг, репродукцій, матеріалів про
 • раціональне природокористування;
 • обирати здоровий спосіб харчування.

Список використаної літератури:

 1. Атлас экологии/ Хосе Тола, Ева Инфьеста, Харьков: Издательство «Ранок», 2005
 2. Початкове навчання та виховання № 27 2004р.
 3. Енергозбереження в шкільному курсі фізики. / Упоряд. І. Ю Ненашев – Х. : Вид. група «Основа», 200
Джерело: Острів знань
Автор: Колпакова Олена Миколаївна, вчитель початкових класів ЗОШ I-III ступенiв № 1 м. Сєвєродонецька Луганської обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна