Закрити
Система освіти Ізраїлю. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми
16 Січня 2014, 15:04 , Переглядів: 9118
FacebookTwitterLivejournal
Система освіти Ізраїлю. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми Фото: jewishlearningworks.org Система освіти Ізраїлю. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми

Ізраїль є відносно молодою державою, і з перших років свого становлення одним із пріоритетних завдань постало створення оптимальної системи освіти. І це не випадково. Держава, що не має природних багатств, робить ставку в своєму розвитку на створення нових технологій.

Ізраїль – країна-борець. Країна-мішень. Країна, що постійно перебуває під прицілом пильного ока загарбників. Подорожуючи Ізраїлем, неможливо знайти житловий будинок, у підвалі якого не було б бомбосховища.

За трохи більше ніж півстоліття свого існування країна перенесла на своїх тендітних плечах більше десятка воєн. Країна, що наскрізь пронизана сповненим безвиході та відчаю завиванням сирен, що звістують бойову тривогу. Звук, до якого неможливо звикнути. Звук неспокою, передчуття війни і втрати, і обережне, проте таке чітке усвідомлення того, що немає жодної сили, яка б у цій країні могла б гарантувати, що ти проживеш ще бодай один день на землі. І тут немає звички відкладати щось на потім, бо «потім» – настільки невизначене, що може будь-якої миті постукати в двері з кулеметом, зі звісткою про черговий теракт чи навіть з крижаними обіймами смерті. Тож не дивно, що тут не зволікають і з просуванням у наукових відкриттях, і з інноваціями в галузі освіти.

Не дивлячись на вкрай напружено політичну ситуацію, на постійну бойову готовність, Ізраїль посідає перше в світі місце за кількістю вчених на 10 000 населення – 145. Для порівняння у США на 10 000 населення вчених лише 80, в Німеччині – 60. Ізраїль посідає перше місце в світі за кількістю комп’ютерів на душу населення. За недовгий час свого існування за плечима цієї країни закріпилось безліч наукових відкриттів, винаходів та досягнень, у тому числі й у галузі освіти.

Тож, досвід цієї країни в жодному разі не можна оминати, бо за своєю динамікою, прогресивністю, сміливістю та навіть певним напіввідтінком відчайдушності, з якою протягається шлях кожного школяра, студента, академіка, науковця, є унікальним та цікавим у світовому масштабі.

Історія

Перші відомості про масову школу в євреїв відносяться до кінця епохи Другого Храму. В Талмуді розповідається про те, як і чому була введена шкільна освіта. З розповіді виходить, що до кінця епохи система освіти, що панувала у той час, зіткнулася з великими труднощами. Тому її реформували, і як результат  по всій країні була створена мережа шкіл.

На шляху, який пройшла єврейська школа з того часу, вона не могла не зазнати безліч змін, реагуючи на зміни умови, місця і часу. В той же час протягом цього нелегкого шляху вона зберегла деякі головні риси, що істотно відрізняють її від моделей, прийнятих в неєврейській освіті.

Починаючи з періоду єврейської освіти, в єврейському житті взагалі та в освіті зокрема відбуваються істотні зміни. Частина єврейства пішла шляхом зближення з неєврейським світом, що знайшло своє вираження  в запозиченні форм та вмісту неєврейської (головним чином, західноєвропейської і американської) освіти та виховання.

Неєврейська школа зазвичай прагне передати учням універсальні, енциклопедичні знання. Єврейська школа не береться навчити всьому; її завдання – познайомити учнів з єврейськими джерелами. Більш того, як правило, вивчається не весь корпус джерел, а його частина: П’ятикнижжя, фрагменти з пророчої літератури і Писань, окремі трактати Талмуда.

Для формальної освіти характерним є те, що учні займаються в спеціально пристосованих та обладнаних приміщеннях. Єврейські школи рідко мали в своєму розпорядженні такі можливості, заняття зазвичай проходили на квартирі вчителя або учнів в домашньому середовищі та родинній атмосфері. Не було і жорстко структурованого вмісту, загальноприйнятого ділення на різноманітні учбові дисципліни. Як правило, був відсутній чіткий та  рівномірний поділ учбового часу на уроки та зміни.

Набагато менше місце, ніж в європейській школі, займали спеціально розроблені для дітей підручники та посібники. Основу навчання складали джерела: Тора, молитовник, Талмуд. Від вчителя вимагалось, перш за все, щоб він був праведною людиною, хорошим євреєм, вимоги ж щодо його професійних педагогічних знань, освіти та диплома, як правило, не висувалися. Усе це є свідченням того, що традиційна школа, будучи центральною ланкою формальної єврейської освіти, близька в багатьох аспектах до домашньої та неформальної освіти.

Після проголошення незалежності Ізраїлю перед системою освіти постало в першу чергу вкрай непросте завдання, пов’язане з необхідністю інтеграції величезної кількості дітей-репатріантів, що прибули  більш ніж із 70 країн світу. Початок становлення системи освіти був досить важким.

1949 року був прийнятий закон про безкоштовну освіту, і в 50-і роки шкільні класи були переповнені: подекуди навчалося по 50-55 дітей в одному класі. Для всіх дітей існувала лише одна навчальна програма.  Багато дітей кидали навчання в школі приблизно у віці 12 років в основному з двох причин: поганої успішності або скрутного матеріального положення сім'ї. 1968 року зародилась ідея інтеграції. Її ціль полягала в тому, щоб включити в одні класи усіх дітей на пропорційній основі фонових характеристик (сімейних, культурних, економічних, соціальних) для того, щоб надати дітям «рівні можливості освіти» та однакову освіту для всіх. Це було обумовлено соціалістичною ідеологією, котру вважали домінуючою більшість репатріантів.  

Із того часу освіта вишиковується в рамках системного підходу як по віковій (етапно-освітній) вертикалі, так і по горизонтальному співвідношенню елементів. В основу системи лягли варіативна самостійність і відповідальність у виборі траєкторії власної освіти у поєднанні з жорсткою системою підсумкової атестації та особливим підходом.

Ізраїль є яскравим прикладом тієї форми освіти, коли основні, фундаментальні, найбільш значущі аспекти формуються не інакше як у сім’ї. Батьківський дім, сімейна атмосфера – то найперша й найґрунтовніша школа, найвірніше та найсприятливіше середовище для плекання обдарованості. Взаємозв'язок навчання в сім'ї, общині (синагозі) та школі забезпечується єдиним для всіх порядком читання Танаха. В основу цього порядку був покладений принцип читання Тори по тижневих розділах відповідно до єврейського календаря.

Виникнення та розвиток єврейської школи не призвів до відміни фундаментального положення про те, що головна відповідальність за освіту сина лежить на батькові. У різні епохи  в багатьох країнах діаспори школа утримувалась за кошти батьків, тому в них була можливість впливати на шкільне навчання та контролювати його. Так, наприклад, було запроваджено влаштовувати щотижневу перевірку знань у домі батьків у їх присутності. Зрозуміло, що за таких обставин екзаменується не лише учень, а й сам вчитель.

Кропітка, продумана, стимулююча робота з вчителем дозволяє реалізувати принцип «учити вчитися», працювати не з матеріалом предмету, а в особовому просуванні учнів. Принципова «боротьба» за кожного учня, його просування незалежно від рівня його стартових можливостей і принципова реальність оптимального «фінішу» для всіх учнів приносить свої позитивні плоди.

Сучасність

Нині навчальні рамки середньої школи виглядають наступним чином:

 • 1 рік обов’язкової дошкільної освіти;
 • 6 років основної (початкової) школи (1-6 класи);
 • 3 роки середньої школи (7-9 класи);
 • 3 роки гімназії (10-12 класи).

Шкільна освіта є обов'язковою для дітей та підлітків від п'яти (підготовча група дитячого садка) до 16 років і безкоштовною до 18-річного віку. Багато дворічних і майже всі три- і чотирирічні діти відвідують дошкільні установи. Частина ясел і дитячих садів утримується місцевою владою, частина фінансується добровільними жіночими організаціями, деякі дошкільні установи є приватними. Міністерство освіти виділяє додаткові кошти для дошкільних установ, де навчаються діти з малозабезпечених сімей. Для п'яти-шестирічних дітей дитячі садки є обов'язковими і безкоштовними. Програмами дошкільних установ займається Міністерство освіти.

Система шкільного навчання передбачає обов'язкове шкільне навчання з 6 до 16 років, а з 16 до 18 років — за бажанням. Запис в початкову школу (1-6 класів) здійснюється за місцем проживання. Всі початкові школи — державні. У першому класі спостерігається тісний взаємозв'язок між школою і дитячим садом. Оцінка за успішність в молодших класах 100-бальна: 40 балів — дуже погано, 55 балів — нижче посереднього, 60 балів — посередньо, 100 балів — відмінно.

Якщо дитина не встигає, то залишити її на другий рік дуже складно і можливо лише за згодою батьків. Якщо учня залишили на повторний курс, то в майбутньому це призводить до  відстрочення від армії, служба в якій є обов'язковою з 18 років.

В Ізраїлі існують чотири типи шкіл: державні, де вчаться більшість дітей; державно-релігійні, де проводиться поглиблене вивчення іудаїзму і дотримуються єврейських традицій; арабські та друзські, в яких ведеться вчення на арабською мовою і велика увага приділяється історії арабів і друзів, їх релігії та культурі; є також приватні школи.

Діти з різним рівнем знань навчаються в одному класі. Це здійснюється для того, щоб просунути в рівні знань усіх дітей. Це найважча проблема в системі освіти. Для вирішення такої складної проблеми існують різні програми, методики та підручники. Учнів навчають вчитися, дають інструмент для видобутку знань, а надалі вихованці самостійно працюють із вказаними джерелами знань. Більшість учбового часу присвячена вивченню обов'язкових академічних предметів.

Учителі можуть вибирати учбові матеріали з широкого спектру програм, запропонованих Міністерством освіти. Додаткові предмети починають вивчати з третього класу. Окрім загальної шкільної програми, щороку Міністерство освіти вводить спеціальні теми для поглибленого вивчення в усіх класах. Ці теми охоплюють такі питання, як демократичні цінності, повернення євреїв із країн розселення, мирний процес тощо.

У старших класах учень може віддати перевагу вивченню гуманітарних, природничих, технічних, сільськогосподарських або військових предметів.

У деяких середніх школах, окрім загальноосвітньої програми, введені спеціальні програми з професійною орієнтацією. Це так звані універсальні школи. Технологічні школи дають професійну підготовку на трьох рівнях: після першого вищого рівня можна продовжити навчання у вищих учбових закладах; після другого — отримують професійний диплом; після третього — набувають лише практичних професійних навичок.

Сільськогосподарські школи, при яких, як правило, є інтернати, поєднують основні предмети навчання з агрономічними дисциплінами.   Військові училища готують майбутніх кадрових офіцерів і техніків в областях, необхідних оборонній армії Ізраїлю. Це школи-інтернати, куди на курс підготовки кадрових офіцерів приймають лише хлопців, а на курс підготовки техніків і дівчат.

Фізично або розумово відсталі діти займаються або в звичайних школах, або в спеціальних, залежно від міри їх відсталості. В звичайній школі їх збирають в окремі класи або займаються з ними додатково на загальних класах. Мета такого навчання — допомогти їм якнайповніше використовувати свої можливості та досягти максимальної інтеграції в суспільне та професійне життя суспільства.

Відповідальність за навчання фізично або розумово відсталих дітей несуть працівники системи охорони здоров'я, психологи, соціальні працівники і вчителі, а також сім'я дитини та різні громадські організації, що допомагають цим сім'ям.   

Форми і методи навчання визначає спеціальна комісія, що призначається для цього Міністерством освіти. Завершується процес середньої освіти іспитом на атестат зрілості. Школа від Міністерства отримує конверт із завданнями, який розкриває директор у присутності довірених осіб. Кожен учень потім отримує зошит, де позначений лише код. Після іспиту всі роботи вирушають до Міністерства, а з Міністерства прямують на перевірку (кожна) двом вчителям, можливо, з інших міст. Роботи перевіряються, і виставляється оцінка, яка порівнюється з оцінкою школи; якщо вони не збігаються, то робиться повторна робота.

На освіту в Ізраїлі виділяються великі кошти, так, 10% національного доходу йде на освіту, 14,5% державного бюджету витрачається на потреби освіти. За витратами на освіту Ізраїль займає друге місце в світі після Угорщини.   

Вища освіта

Розглядаючи освіту в державі Ізраїль, слід звернути увагу на вищу освіту, яка грає вирішальну роль в наукових, соціальних, промислових досягненнях країни.

Вища освіта в Ізраїлі — автономна. Вона не знаходиться у підпорядкуванні Міністерству освіти чи будь-якій іншій державній установі, завдяки чому зберігається повна академічна й адміністративна незалежність вузів.   Вищими учбовими закладами відає Рада з питань вищої освіти, члени якої призначаються президентом. Раду очолює Міністр освіти, культури і спорту, і її склад включає учених, педагогів, студентів, а також представників громадськості.

Вища освіта в Ізраїлі платна. Тим, кому важко оплачувати навчання, надаються позики та стипендії. Спеціальні фонди гарантують дотримання принципу, згідно з яким жодна людина не зможе втратити можливості здобути вищу освіту через матеріальні труднощі. Студенти, що беруть участь у програмі допомоги відстаючим школярам, звільняються від більшої частини плати за навчання. Нові репатріанти також не платять за навчання та отримують стипендію за участь в суспільній роботі.

Студенти працюють під керівництвом інструкторів 4-5 годин на тиждень протягом академічного року, вони допомагають в садках та яслах, у районних центрах культури та клубах, у багатодітних сім'ях, дають додаткові уроки відстаючим учням, працюють з «важкими» дітьми та підлітками, в закладах для дефективних і відсталих дітей, в будинках для пенсіонерів, у центрах абсорбції, на станціях «швидкої допомоги».

Це допомагає їм освоїтися в ізраїльському суспільстві, зрозуміти його проблеми, ознайомитися з життям країни. В період канікул студенти працюють в кібуцах.  

Студент, що несерйозно ставиться до навчання, не здає сесію, позбавляється стипендії. Він повинен повернути всі субсидії, отримані протягом року: стипендію, гроші для оплати за житло та навчання. Студент, що залишається на другий рік, також не отримує стипендію протягом повторного курсу, але якщо він успішно закінчує його та переходить на наступний курс, то Управління у справах студентів може відновити йому допомогу.

Ізраїль із п'ятимільйонним населенням має 8 університетів, де навчаються 130 тисяч студентів, 7 регіональних коледжів, де навчаються  24 тисячі студентів. При декількох вузах є аспірантура для спеціалізації з різних галузей знань.   Поряд з обов'язковими предметами університети пропонують студентам лекції та семінари на вибір. Велику частину індивідуальної програми студент складає самостійно, погоджуючи свій вибір із консультантом.

Абітурієнти повинні мати документ про повну середню освіту в Ізраїлі або за кордоном та успішно скласти психометричний тест. Разом із громадянами Ізраїлю приймаються й іноземні студенти, окрім медичних учбових закладів, куди зараховують лише громадян Ізраїлю.

Переважна більшість ізраїльських студентів починають навчання у вузах у віці 21 року. Це пов'язано з обов'язковою службою в Армії оборони Ізраїлю (3 роки для хлопців і майже 2 роки для дівчат).   Існують приватні підготовчі курси для підготовки до психометричного тесту. Проходження психометричного тесту платне — 100 доларів. Проводиться психотест для всіх вузів одночасно.
Психометричний тест — це набір питань з альтернативними відповідями, з яких абітурієнт повинен вибрати правильний. Мета психотесту — встановити здібність абітурієнта до занять у вузі взагалі і з обраної спеціальності зокрема. Для вступу на обраний факультет необхідно отримати оцінку не нижче мінімуму, прийнятого на даному факультеті. Мінімальна оцінка варіюється залежно від факультету, тому той, хто не набрав суми балів, необхідної для вступу на один факультет, може подати документи на інший, з менш вимогливим мінімумом.

Результати психотесту пересилаються в учбовий заклад, обраний абітурієнтом, і є дійсними протягом двох років. Якщо на обрану абітурієнтом спеціальність високий конкурс, то крім проходження психотестів та середнього балу в атестаті, задається вступний екзамен із профілюючого предмету. На медичні спеціальності окрім психотесту проходиться співбесіда. Абітурієнт може записатися на декілька спеціальностей, але не більше трьох.

У системі вищої освіти існують три академічні міри: перша — бакалавр (BA, BSC), друга — магістр (МА, Mse і ін.) і третя — доктор (PHD).   Ступінь бакалавра привласнюється після 3-4 років навчання залежно від спеціальності. Студентам надається право вчитися на одному відділенні та слухати додаткові курси на інших факультетах або займатися паралельно на двох відділеннях.

Ступінь магістра привласнюється після наступних 2-3 років навчання. Умови запису на магістрат передбачають високу оцінку при завершенні першого ступеня. Заняття для здобуття другої академічної освіти носять вузький спеціалізований характер і завершуються виконанням дослідницької роботи на кшталт дисертації.

Ступінь доктора привласнюється магістрам після двох і більше років самостійної науково-дослідної роботи докторанта, що вносить істотний вклад в науку чи виробництво. Після закінчення вузу студенти не отримують обов'язкового направлення на роботу, вони її шукають відповідно до своїх вимог та можливостей. Підприємства, зацікавлені в майбутніх фахівцях, підтримують постійний контакт із факультетами й заздалегідь домовляються з випускниками про роботу.

Робота з обдарованими дітьми

В Ізраїлі немає спеціалізованих шкіл для обдарованих дітей, оскільки фахівці вважають, що не слід виривати талант з його звичайного середовища та плекати його відокремлено.  Всі обдаровані діти навчаються в школах за місцем проживання та відвідують спеціалізовані центри, де з ними працюють педагоги-реформатори, які ведуть уроки театрального мистецтва, живопису, фізики, математичного мислення тощо. Це одна з функцій системи неформальної освіти. Існують певні фонди, які допомагають спонсорувати роботу таких центрів, тому оснащеністю технічні лабораторії та секції забезпечені стовідсотково.

Для дітей з проблемних сімей в Ізраїлі діє післяобідня програма. Вона проводиться в окремому будиночку на 15-20 дітей, оснащеному всілякою технікою та майстернями. Діти приходять туди  відразу після школи, де здобувають навички в гончарній справі, працюють з деревом або пластиком, там само педагоги  з ними і роблять уроки, і грають. Додому вони повертаються пізно вечері, лише переночувати. Такі програми є практично в кожному місті й створюються вони в міру необхідності, залежно від наявності соціально неблагонадійних сімей. Догляд за такими дітьми також є основною прерогативою неформальної освіти.

Комп'ютерні центри, які відвідують діти дошкільного віку (3-5 років), а також учні проміжних та середніх шкіл, дають можливість кожному учневі стати дослідником («я нічого не знаю, нічого не розумію, але я можу це досліджувати»)  і так само відносяться до системи неформальної освіти.
Центри позашкільної освіти використовуються також для проведення заходів, виставок робіт відомих художників і спонсорів. Таким чином система позашкільної освіти дає можливість дитині розвинути свої здібності, поглибити знання з предмету, стати дослідником та виконати щось своїми руками, підготувати домашнє завдання у супроводі кваліфікованого фахівця-педагога.

Ізраїль у 1973 році створив при Міністерстві освіти відділ у справах обдарованих дітей. І з того часу розпочалася нова епоха в єврейському суспільстві, коли питаннями обдарованості починає опікуватись безпосередньо Міністерство освіти. Тоді ж було запропоновано створити спеціальні школи для обдарованих дітей, але в результаті тривалих переговорів та дискусій дана пропозиція була відхилена з соціополітичних міркувань. Тож, усі загальноосвітні школи в Ізраїлі й на сьогодні принципово не відрізняються одна від одної, й усі діти отримують обов’язкову середню освіту на рівних умовах. Замість цього була прийнята модель створення класів для обдарованих дітей. Ціль цієї програми полягала в тому, щоб надати класу спеціальний учбовий план, у той же час не відокремлюючи учнів від спілкування з іншими дітьми та проводячи спільні заняття з  легкої атлетики, музики, подорожей чи шкільних комітетів. На сьогодні ж цей відділ опікується приблизно 30 000 обдарованих дітей з усієї країни. Він несе відповідальність за всі аспекти, пов’язані з обдарованими дітьми, включаючи педагогічні, організаційні та бюджетні сфери. Сюди ж входять і спеціалізовані класи в загальноосвітніх школах, програми вступу, курси продовження дня чи спеціальні наукові секції та курси, що пропонуються коледжами чи університетами. Тести, що ідентифікують обдарованих дітей, фінансуються Міністерством та проводяться в усіх школах по всій країні.

Штат відділу підтримує постійний контакт із керівниками шкіл, в яких пропонуються програми для обдарованих дітей, влаштовує регулярні відвідання цих шкіл, зустрічі з викладачами, учнями та їх батьками, а також координує  програми, ініційовані коледжами та університетами.

На відміну від США і Західної Європи, де більшість програм для обдарованих дітей проходять у рамках приватних ініціатив, у Ізраїлі їх веде держава. Як вже було відмічено, у 1973 році Міністерством освіти Ізраїлю було створено спеціальний відділ, покликаний задовольнити потреби обдарованих дітей. Зараз напрацьовано структуровані навчальні плани для кожного року навчання, які передбачають ряд моделей для вибору. Дуже важливим є і те, що у програмі враховуються усі потреби обдарованої дитини – навчальні, соціальні, емоційні.          

3% всіх школярів Ізраїлю — обдаровані діти, які, пройшовши відповідне тестування Міністерства освіти Ізраїлю та навчаються за складнішими програмами. Класи для обдарованих дітей відрізняються високим рівнем занять, на яких велика увага приділяється не лише здобуттю знань, але й умінню застосувати їх до інших дисциплін.

Непросте завдання виявляти обдарованих дітей взяла на себе держава. З 1984 Інститут Генріетти Сзолд (Національний інститут дослідження поведінки) є відповідальним за ідентифікацію обдарованості серед ізраїльських дітей. Обдаровані діти ідентифікуються шляхом тестування по всіх країні у два етапи, перший з яких включає виявлення та дослідження обдарованості, а другий – мотивацію та творчий потенціал.

Відбіркові випробовування проходять у масштабах усієї країни, по всій країні створено державні структури для їх навчання. Тестування обдарованих дітей проводиться у 3-му класі. Перший етап проходить на рівні школи, другий – у спеціальних центрах тестування. У школі тестування проводять за двома напрямками: визначення розуміння прочитаного тексту і виявлення здібностей до математики. Потім 15% дітей, які продемонстрували найкращі результати, направляються на проходження другого етапу тестування (аналог психометричного тесту), який відбувається у загальнонаціональному масштабі. Зрештою 1,5% школярів, які мають найкращі результати у кожному з географічних регіонів, потрапляють у групи, які працюють за спеціальною програмою для обдарованих дітей. 3% найбільш здібних дітей з кожного регіону мають право брати участь у додаткових заняттях, які проходять у другій половині дня, після уроків у звичайній школі.

Ізраїль не є прибічником застарілого традиційного уявлення про те, що обдаровані діти мають бути «круглими відмінниками». Сьогодні ізраїльські педагоги перш за все шукають у дітях творчу жилку, особливий талант. Саме це і є головним критерієм відбору.

В Ізраїлі діють три освітні програми навчання обдарованих дітей, які відрізняються за ступенем і типом їх інтеграції і взаємодії із «звичайними дітьми»:

 1. Програми для просування обдарованих дітей, які навчаються у звичайному класі звичайної школи. Обдаровані діти раз на тиждень окремо від однокласників мають можливість навчатися за спеціальною програмою в групах для обдарованих. Окрім цього, вони можуть відвідувати у другій половині дня інший освітній заклад (коледж або центр громади) та під час канікул брати участь у спеціальних програмах у рамках літніх таборів. Цей формат став найбільш поширеною формою роботи в ізраїльській системі навчання обдарованих дітей.
 2. Спеціальні класи у початковій або середній звичайній школі, які складаються виключно з обдарованих дітей. Такий формат дозволяє  працювати за спеціальним навчальним планом, складеним відповідно до здібностей цих дітей, дає можливість просуватись у темпі, який відповідає їх здібностям. Обдаровані діти постійно взаємодіють з іншими ровесниками, працюючи разом у шкільній раді, у редакції шкільної газети, на уроках фізичної культури, під час різноманітних шкільних заходів.
 3. Спеціальні середні школи для дітей з особливими здібностями до точних наук чи до якогось виду мистецтва. Цей формат застосовується у великих містах паралельно з іншими моделями.

Унікальність ізраїльської програми навчання обдарованих дітей полягає:

 • у системі розробки навчального матеріалу, який готують для усіх трьох моделей державні структури;
 • у загальнонаціональному масштабі її здійснення;
 • у плюралістичній структурі, яка дає можливість місцевим шкільним радам обирати ту з існуючих моделей, яка їм найбільш підходить до конкретних умов;
 • у її характері (усі різновиди програми базуються на комплексному підході, при якому беруться до уваги всі потреби обдарованої дитини – навчальні, соціальні та емоційні).

В Ізраїлі є багато нестандартних навчальних курсів для обдарованих дітей, позашкільних закладів, програм, літніх таборів. Наприклад, один із них побудований на поєднанні законів фізики з цирковим мистецтвом. Наприклад, працюючи за програмою «Геометрія у реальному житті», учні засвоюють геометричні поняття і принципи математики у процесі аналізу архітектури знаменитих історичних споруд.  Цікавим є  досвід Академії мистецтв та науки, Інституту розвитку обдарованості та творчого потенціалу, Ієрусалимської школи фізики та математики для репатрійованих дітей та ін.

Департамент Обдарованих Дітей, Міністерство Освіти Ізраїлю

Контакти:

Rachmel, Shlomit
Head, Department of Gifted Children, Ministry of Education
Department of Gifted Children, Ministry of Education
Dvora hnevia street, Jerusalem, IL-91911
shlomitra@education.gov.il
Tel: +972-2-560-2972

Israel Arts and Science Academy (IASA) (Академія мистецтв та науки Ізраїлю)

Контакти:

Raphi Amram, Director
The Society for Excellence through Education
Kiryat Yovel
P.O. Box 9603
Jerusalem 91096, Israel
Tel. (02) 755111/755100, Fax. (02) 423686  

Мета: Створення унікального освітнього довкілля для розвитку  виняткового потенціалу обдарованості в музиці, математиці, хімії, біології, фізиці, інформатиці, скульптурі та образотворчих мистецтвах. Розвиток пізнавальної, емоційної, соціальної і творчої неперевершеної майстерності.

Цільова аудиторія: Обдаровані діти з усієї країни, не залежно від національності, релігійних переконань та  громадянства.

Програма та діяльність:  Академія Мистецтв і Науки Ізраїлю  –  унікальна трирічна середня школа (класи 10-12) для учнів, обдарованих в мистецтві, науці та математиці. Академія вибирає учнів з усієї держави та надає їм загальну освіту, сумісну з їх незвичайними здібностями, плекає  їх унікальний творчий потенціал.  Сила, що мотивувала створення IASA, була вірою в те, що якщо Ізраїль повинен вижити, то країна має заохочувати молодь досягнути неперевершеності в галузі індивідуальної обдарованості.

IASA відкрилася у вересні 1990 після п'яти років інтенсивного планування як в Ізраїлі, так і за кордоном. Із того часу були засновані інші середні школи та інша програма для обдарованих дітей в Ізраїлі, але тоді, в 1990, планування почалося з осмислення, яких цілей середня школа могла б досягти, акцентуючи увагу на обдарованості та таланті, які виходять за межі або відрізняються від таких в загальноосвітній школі.

Програма IASA включає чотири елементи:

 1. Першокласна освіта в певних галузях обдарованості. Цей елемент акцентований на тому, щоб допомогти дітям стати  екстраординарними, неперевершеними виконавцями та втілювачами  своїх ідей у вибраній ними області спеціалізації.
 2. Регулярні  міждисциплінарні дослідження. Цей елемент покликаний розширювати культурні перспективи студентів і збільшувати взаємозв'язок між студентами технічних наук і студентами відділення гуманітарних наук, забезпечуючи сповна достатні можливості взаємодії  цих дисциплін.
 3. Можливість служити суспільству. Цей елемент стосується відносин між студентами, школою та суспільством. Він був розроблений для збільшення відчуття відповідальності перед суспільством.
 4. Плекання цінностей. Цей елемент підкреслює загальну гуманістичну орієнтацію та обов’язки перед Ізраїлем та єврейським народом.

Є три види викладачів Академії: кадри повністю зайнятих викладачів для основних дисциплін, кадри психологів, адвокатів, екскурсоводів з головною відповідальністю за житлові та неофіційні компоненти програми та кадри частково зайнятих викладачів, що є фахівцями у своїй області - як правило, професори університету чи докторанти, що викладають лише кілька годин на тиждень. Штат та розвиток учбового плану сприймаються як головні обов’язки всіма співробітниками.
Кожен студент, навіть жителі Єрусалиму, повинен жити в університетському містечку в одній з чотирьох будівель. Проживання не дома змушує студентів розвивати різні стосунки з їхніми сім'ями і друзями. Проживання в студентському містечку розкриває нові свободи і нові обмеження, нові зразки управління та соціальної взаємодії.

На додаток до студентських детальних описів і вистав проводяться лекції та зустрічі із зовнішніми виконавцями та експертами, читання та театральні вистави, відео, дебати тощо. Студенти заохочені та допущені пізнавати  в своїх інтересах багате культурне життя Єрусалиму: його театри, концерти, фільми, виставки та конференції. Програма "Пізнай Ізраїль" забезпечує поїздки до біблейських і археологічних місць, природних заповідників та історичних місць, пов'язаних зі статусом державності Ізраїлю. Всі ізраїльські учні зобов'язані здавати bagrut – національні тести якості роботи учня і викладача середньої школи. Міністерство освіти  дозволяє, проте, замінювати тести  альтернативними учбовими процедурами.

The Discovery Program (Програма відкриття)

Контакти:

Raphi Amram, Director
The Society for Excellence through Education
Kiryat Yovel
P.O. Box 9603
Jerusalem 91096, Israel
Tel. (02) 755111/755100, Fax. (02) 423686

Мета: Створення спеціального середовища в бідних співтовариствах, що забезпечить можливість  відкриття потенціалу обдарованої дитини. Ідентифікація та розвиток обдарованих дітей з бідних співтовариств, що мають потенціал талановитості і лідерства, але не мали культурних або освітніх переваг для належного розвитку своїх здібностей

Цільова аудиторія: Обдаровані діти з сьомих, восьмих та дев’ятих класів в школах з бідних околиць.

Програма та діяльність: Відкрита з 1988 року Академією Мистецтв і Науки Ізраїлю  трилітня середня школа для ізраїльської обдарованої та талановитої молоді  забезпечує можливості виявити потенціал учнів серед груп, що за традицією є недостатньо представленими в програмах для обдарованих учнів.

Програма Відкриття заснована на принципі надання можливості розвитку своїх унікальних здібностей та талантів дітям з неблагополучних або бідних сімей.  У кожному зі співтовариств дуже здібні семикласники працюють під пильною увагою викладачів та керівників й надалі, пройшовши восьмий і дев'ятий класи за спеціальною програмою, стають рівноправними кандидатами на продовження своєї освіти в Академії Мистецтв і Науки Ізраїлю.

Програма Відкриття  працює з школярами в позаурочний час, по певним дням, у групах по  12-16 учнів.  Цей формат дозволяє створити фундаментальніше обговорення, дослідження й практичні досліди  в лабораторії або студії.  Студенти беруть участь у трьох типах сесій протягом навчального року:

 • Дві щотижневі сесії:  на математичних інтелектуальних навиках та з різноманітністю предметів у галузях фізики, хімії, біології та технології.
 • П'ять-сім спеціальних сесій в мистецтві та музиці протягом навчального року.
 • Постійні екскурсії, що включають відвідання музеїв, художніх виставок, концертів тощо.

Усі подібні заходи не доступні для дітей з бідних співтовариств.  Вони  включають зустрічі з художниками, авторами та музикантами; симпозіуми творчого потенціалу; театри і кіно. В усіх заходах основна стратегія полягає в тому, щоб розвинути здатність думати в області, що вивчається, і розвинути спосіб наблизитися до предмету замість того, щоб просто надати інформацію про нього. Всі дії націлені на те, щоб учити учасників пізнати як вчитися.

Young Persons’ Institute for the Promotion of Excellence and Creativity (Інститут розвитку обдарованості та творчого потенціалу дітей)

Контакти:

Dr. Erika Landau
Tel Aviv University, Technical College
P.O.B. 17074
Tel Aviv 61170, Israel
Tel: (03) 47014, (03) 415776

Мета: Забезпечення освітніх можливостей, що розширюють загальноосвітню шкільну програму. Мета полягає в тому, щоб забезпечити структуру, в межах якої дитина вчиться насолоджуватися особистим пошуком знання.

Цільова Аудиторія: Обдаровані діти у віці від 5 до  15 років.

Програма та діяльність: Приблизно 2600 обдарованих дітей кожен семестр  беруть  участь в 180 шкільних секціях: у точних та природничих науках, гуманітарних та суспільних науках, мистецтві. Діти приїжджають з усіх прошарків єврейського та арабського населення, зараховуються в Інститут  і закріплюються  за певними викладачами та психологами.

Програма Інституту використовує підхід розширення області пізнання, забезпечуючи вечірні класи та розширюючи загальноосвітню програму у відповідності з індивідуальними інтересами дитини.
Курси призначені для того, щоб стимулювати дітей думати і створювати, реалізувати свою потребу в особливому сприйнятті, втамовувати їх спрагу до знань і залучати їх до проблем суспільства, щоб таким чином вони сформулювали особисту систему цінностей.

На додаток до цієї діяльності в Тель-авівському Університетському містечку Інститут щороку  має справу приблизно з 800 дітьми з бідних районів. Із числа дітей, відібраних як обдаровані відносно до їх оточення, Інститут виявляє і розвиває приблизно 35-40 молодих людей щороку з видатним потенціалом. Без цієї спеціальної програми дуже малоймовірно, що ці діти виявили б в собі і розкрили свій талант, а деякі через несприятливість довкілля, можливо, навіть направили б свій потенціал в низьке, негативне русло. Кредо Інституту: "Якщо дитина не заохочена і не направлена до конструктивних цінностей, вона може  використовувати свої здібності  для руйнівних,  злочинних  цілей".

Більшість викладачів – лектори чи помічники Тель-авівського університету або Академії мистецтв. Вони працюють відповідно до принципів, сформульованих Дорадчим комітетом, і зустрічаються регулярно, щоб обговорити успіхи та проблеми учнів і методи навчання.

Протягом літньої відпустки Інститут спонсорує "Творчий Місяць Діяльності", під час якого діти працюють в галузі мистецтв і наук через освітні ігри, табори та обговорення. Вони відвідують різні науково-дослідні інститути, зустрічаються з ученими, відвідують симпозіуми, вивчають  проблеми, з якими стикається ізраїльське суспільство, — наприклад, арабсько-ізраїльські стосунки, забруднення тощо.

Приблизно шість симпозіумів проводяться щороку для батьків, щоб допомогти їм зрозуміти та підтримувати своїх обдарованих дітей. Також проводяться лекції для психологів та адвокатів, що працюють з обдарованими дітьми.

AMUTA Jerusalem School of Physics and Mathematics (Ієрусалимська школа фізики та математики)

Контакти:

Dr. Nina Lapina
Headmistress
Jerusalem, Israel
Tel. (02) 231311

Мета: Допомога репатрійованим обдарованим дітям  (тобто, іммігрантам з колишнього Радянського Союзу) в адаптації до ізраїльської системи освіти і, в той же самий час, надання можливості викладачам з Росії використовувати свої унікальні знання, методи та досвід.

Цільова аудиторія: Іммігранти віку середньої школи з Росії, які були ідентифіковані як обдаровані в математиці та науці. Зрештою, це охоплює дітей від 4 до 18 років.

Програма та діяльність: Велика кількість експертів із незвичайним досвідом у викладанні математики, природничих наук у спеціалізованих школах колишнього Радянського Союзу тепер можуть застосувати свої  методики та досвід в ізраїльських школах. Єрусалимська Школа Фізики та Математики ґрунтується на унікальному досвіді цих викладачів.

Предмети, пов'язані з культурою та історією Ізраїлю, викладаються на івриті викладачами з Ізраїлю, тоді як технічні та природничі дисципліни викладаються російськомовними викладачами з представленням усіх необхідних термінів на івриті.

Молодші учні беруть участь в квазіекспериментальній діяльності, тоді як старші діти залучені в реальну роботу дослідження в співпраці з університетськими дослідниками. Є великий компонент незалежної роботи. На додаток до обов'язкових шкільних завдань кожен студент зобов'язаний вирішувати приблизно 100-150 додаткових складних завдань і складати 3-5 тестів. Викладачі забезпечують прийоми міждисциплінарних зв'язків, так само як практичні та теоретичні цінності матеріалу, що вивчається. Вони постійно пов'язують свій матеріал з історією науки та загального культурного фону.

Програма прагне протистояти особистим проблемам, з якими стикаються репатрійовані діти, оскільки вони залучені до ізраїльського суспільства. Забезпечуючи комбінацію дослідження їх рідною мовою та нормальних умовах ізраїльської школи, створюється  відчуття власної гідності, віри і спонуки.

Це відрізняється від звичайної практики організації "російські класи" в середніх школах, і метою є не лише подолання мовного бар'єру, але й залучення  до культурного життя єврейського суспільства.
Наступна стадія розвитку націлена на примирення – спільну діяльність дітей, що репатріюють, і об'єднаних уроків і лабораторних досліджень, олімпіад, спеціальних ігор і проектів, у яких найважливішими є інтелектуальні спільності. Мета полягає в тому, щоб включити щойно прибулих дітей в ізраїльське суспільство та зменшити небезпеку майбутньої адаптації.

Пройшов той час, коли прискорене навчання в школі, перестрибування через клас вважалось правильною відповіддю на запити обдарованих дітей. Зараз педагоги, принаймні ізраїльські, зрозуміли, що прискорене навчання не може бути успішним, якщо воно відірване від соціальної інтеграції і паралельного емоційного росту. Тож сучасні програми для обдарованих дітей не концентруються на досягненні лише успіхів у навчанні. Наші ізраїльські колеги показують нам приклад застосування комплексного підходу, який передбачає заохочення соціальної інтеграції дитини, її повноцінного спілкування з ровесниками, увагу до проблем поведінки тощо. Тобто такий підхід вимагає синтезу когнітивних, соціальних і емоційних аспектів зростання обдарованих дітей. З огляду на це на додаток до занять з розвитку творчого і міждисциплінарного мислення Міністерство освіти Ізраїлю розробило спеціальні курси, в ході яких перед обдарованими постають дилеми, які вимагають прийняття моральних рішень, колективної роботи і чуйності до інших.

Батьки обдарованих дітей теж відіграють активу роль у  освітньому процесі і є надійними партнерами педагогів, підтримуючи в цьому стародавню традицію свого народу. Вони проходять спеціальний інструктаж, спрямований на те, щоб допомогти їм навчитись правильно спілкуватись із своїми дітьми вдома. Батьків вчать як стимулювати інтелектуальний розвиток дітей, як плекати їх творчі здібності, не зациклюючись на «хороших» оцінках чи високих результатах тестувань. Акцентують увагу на необхідності культивувати такі соціальні навички у обдарованих дітей як уміння працювати в групі, почуття приналежності до суспільства, відповідальність перед ним.  І гармонійне поєднання приділення уваги емоційному, соціокультурному, духовному розвитку на рівні з інтелектуальним у синтезі з пильною та детально проінструктованою, вірно націленою роботою батьків вдома, коли освітньо-пізнавальний процес не припиняється за межами учбового закладу, а розпочинається і продовжується в родинному колі, засвоюється з молоком матері та прадавніми традиціями, у результаті відкриває світові видатних винахідників, виплекану та збережену, захищену обдарованість і наукову світову еліту.

Корисні посилання

Джерело: Острів знань
Автор: Міленіна М.М., кандидат філологічних наук

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна