Закрити
Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти
11 Грудня 2013, 13:11 , Переглядів: 1991
FacebookTwitterLivejournal
Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти

Положення визначає основні функції, права та порядок організації діяльності регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
№ 1573 від 08.11.2013

Положення
про регламентну комісію регіонального центру
оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції, права та порядок організації діяльності регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році.

2. Регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – регламентна комісія) – колегіальний орган у системі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання), що створюється при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

3. Основні функції регламентної комісії:

вирішення питань, що належать до компетенції регіонального центру оцінювання якості освіти;
захист прав осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому оцінюванні, об'єктивний розгляд їхніх апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання, які могли негативно вплинути на результати виконання тестів.

4. У своїй діяльності регламентна комісія керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти, цим Положенням.

5. Регламентна комісія має право:

  • одержувати в установленому порядку від працівників регіонального центру оцінювання якості освіти, персоналу пунктів тестування та пунктів обробки бланків відповідей документи, необхідні для виконання покладених на регламентну комісію завдань, а також іншу інформацію про проходження абітурієнтами зовнішнього оцінювання;
  • у разі потреби запрошувати на засідання регламентної комісії заявника, осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання;
  • здійснювати в межах своєї компетенції запити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я тощо.

6. У разі неправомірних дій члени регламентної комісії несуть відповідальність, передбачену законодавством України, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації.

7. До складу регламентної комісії (не менш як п'ять осіб) входять представники регіонального центру оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, закладів охорони здоров'я та інші (за згодою).
Очолює роботу регламентної комісії голова.

8. Склад регламентної комісії затверджується наказом директора регіонального центру оцінювання якості освіти до початку реєстрації осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому оцінюванні.

9. Організацію роботи регламентної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд звернень, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації забезпечує її голова.

10. Документами регламентної комісії, що зберігаються протягом п'яти років після завершення встановленого строку розгляду апеляційних заяв, є:

  • протоколи засідань комісії;
  • апеляційні заяви щодо порушення процедури;
  • матеріали, що необхідні для здійснення розгляду апеляційних заяв (письмові пояснення громадських спостерігачів, персоналу пункту тестування щодо обставин, викладених у зверненні тощо);
  • інші матеріали, що стосуються рішень, прийнятих регламентною комісією.

11. Рішення регламентної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Директор
департаменту вищої освіти Ю. М. Коровайченко

Джерело: МОН України
Видалити Відміна
Забанити Відміна