Закрити
Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти
11 Грудня 2013, 13:10 , Переглядів: 1941
FacebookTwitterLivejournal
Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти

Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
№ 1573 від 08.11.2013

Положення
про апеляційну комісію
Українського центру оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія) під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році.

2. Дія цього Положення поширюється на апеляційну комісію, фахові групи, залучені до розгляду апеляційних заяв, регіональні центри оцінювання якості освіти, осіб, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання та подали апеляцію (далі – заявники).

3. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які бажають пройти або проходили зовнішнє незалежне оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання).

4. Основними функціями апеляційної комісії є розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання, скарг абітурієнтів на рішення регламентних комісій, а також клопотань регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо результатів зовнішнього оцінювання (далі – апеляційна заява).

5. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти, цим Положенням, а також ухвалами фахових предметних комісій.

6. Процедура подання апеляційної заяви, її розгляду, виконання прийнятого апеляційною комісією рішення визначена Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08 листопада 2013 року № 1573.

7. Апеляційна комісія має право:

  • одержувати в установленому порядку від працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, персоналу пунктів тестування інформацію та документи (бланки відповідей, аудиторні протоколи проведення зовнішнього оцінювання, акти, складені під час проведення зовнішнього оцінювання тощо), необхідні для виконання покладених на неї завдань;
  • залучати кваліфікованих фахівців для встановлення об'єктивності перевірки екзаменаторами виконання тестових завдань із розгорнутою відповіддю;
  • залучати предметні фахові комісії у випадках виникнення нетипових, конфліктних ситуацій, пов'язаних зі змістом тестових завдань і способом їхнього оцінювання;
  • у разі потреби запрошувати на засідання комісії заявника з метою отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення.

8. У разі неправомірного використання членами апеляційної комісії своїх повноважень вони несуть відповідальність, що передбачена законодавством.

9. До складу апеляційної комісії входять заступники директора Українського центру оцінювання якості освіти, керівники структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти, а також представники Міністерства освіти і науки України, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, громадських організацій (за згодою).

10. Очолює роботу апеляційної комісії один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

11. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти до початку реєстрації осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому оцінюванні. Цим самим наказом призначається відповідальний секретар комісії (один або декілька), який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішення.

12. При апеляційній комісії створюються фахові групи у складі не менше трьох осіб із числа кваліфікованих педагогічних, науково-педагогічних працівників, які здійснюють перевірку шляхом повторного оцінювання виконання тестових завдань.

13. У процесі формування персонального складу комісії, фахових груп враховується професійна компетентність кожного члена, а також можливість неупередженого розгляду ними апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

14. Організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації забезпечує її голова.

15. Документами апеляційної комісії, що зберігаються протягом п'яти років, є:

  • апеляційні заяви;
  • протоколи засідань комісії;
  • матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв.

16. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Директор
департаменту вищої освіти Ю. М. Коровайченко

Джерело: МОН України
Видалити Відміна
Забанити Відміна