Закрити
Авторські програми з німецької мови
02 Вересня 2013, 15:50 , Переглядів: 6706
FacebookTwitterLivejournal
Авторські програми з німецької мови Фото: www.arthursclipart.org Авторські програми з німецької мови

Програми передбачають комплексну реалізацію практичних, розвивальних, загальноосвітніх, виховних цілей в процесі викладання та вдосконалення знань і навичок учнів з німецької мови.

Посібник містить три навчальні програми з німецької мови:

  • програму роботи з обдарованими учнями, 8-11 кл.;
  • навчальну програму гуртка «Німецька мова та література» наукового відділення філології та мистецтвознавства РМАНУМ 9-11кл.;
  • програму курсу за вибором для профільного навчання «Ділове спілкування німецькою мовою» 10-11кл.

Запропоновані програми передбачають комплексну реалізацію практичних, розвивальних, загальноосвітніх, виховних цілей в процесі викладання та вдосконалення знань і навичок учнів з німецької мови. Навчальні цілі програм розтлумачені за допомогою конкретних положень, що відповідають нормативним документам Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

Програми можуть бути використані вчителями та викладачами німецької мови, а також студентами факультетів іноземних мов. Запропоновані програми призначені також викладачам іноземних мов для використання як зразок подібного типу програм для більш широкої репрезентації.

Вступ

Підвищення якісного рівня освіти в Україні має бути спрямоване на забезпечення економічного зростання країни та вирішення соціальних проблем суспільства, оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації учня.

Слід виділити декілька аспектів, які становлять пріоритетні напрями у вивченні іноземних мов. Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях спричинили модернізацію змісту мовної освіти Україні. Мова зараз є засобом пізнання світу, прилучення до цінностей, створених іншими народами. Водночас мова – це ключ для відкриття унікальності, своєрідності, власної національної самобутності та історичних досягнень представників інших культур.

Істотно змінився соціокультурний контекст вивчення іноземних мов. Значно зросли їх освітня й самоосвітня функції в школі та ВНЗ, професійна значущість на ринку праці в цілому, що зумовило посилення мотивації у вивченні мов міжнародного спілкування.  

З метою забезпечення можливостей рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, безперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства створена Концепція профільного навчання в старшій школі. Навчально-виховний процес у профільній школі має якнайповніше сприяти формуванню ключових компетентностей старшокласників, набуттю ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвитку їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагненню до саморозвитку та самоосвіти. Саме у профільній школі якнайкраще реалізується принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.

Особливого значення для організації навчально-виховного процесу в профільній школі у контексті Концепції профільного навчання в старшій школі, окрім уроків, що передбачають вивчення окремих предметів на поглибленому рівні, набувають такі форми навчальної діяльності, як курси за вибором. Опрацьовуючи зміст курсу за вибором, учні мають можливість реалізувати свої здібності та творчі нахили, сформувати стійкий інтерес до окремих галузей знань, знайти відповіді на запитання, що знаходяться за лаштунками шкільних підручників, і, найголовніше, зорієнтуватися у виборі майбутньої професії. Курси за вибором – це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети. Їх зміст може бути зорієнтований як на шкільні предмети, так і носити міжпредметний або позапредметний характер.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Янів Раїса Стратонівна, Навчально-виховний комплекс «Рівненський обласний ліцей-інтернат»

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна