Закрити
Англійське ділове спілкування
18 Травня 2013, 23:35 , Переглядів: 9772
FacebookTwitterLivejournal
Англійське ділове спілкування Фото: bestclipartblog.com Англійське ділове спілкування

Навчальна програма для учнів 6-7 гімназійних класів або 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (економічний профіль). Робота учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Анотація

Програма курсу за вибором «Англійське ділове спілкування» для  учнів 6-7 гімназійних класів або 10-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів (економічний профіль) має на меті оволодіння усними та письмовими мовленнєвими зразками у тематичних рамках бізнес-сфери, розвиток основ етикету ділового спілкування та збагачення лексичного запасу через розширення ситуацій спілкування в діловій сфері.

Курс кожного класу передбачає 35 годин, заняття проводяться один раз на тиждень тривалістю 45 хвилин. Програма структурована, у ній представлені такі розділи як професії, влаштування на роботу, заробітна плата, кар’єра, бізнес, торгівля, виробництво, маркетинг, діловий етикет, використання Інтернету, партнерство, філософія бізнесу, видатні бізнесмени сучасності, фінанси, фінансові центри.

Протягом вивчання курсу учні вдосконалюють мовленнєву компетенцію в сфері ділового спілкування та вивчають основи економіки, збагачують свій лексичний запас, отримують мовні знання, необхідні для подальшого особистісного розвитку, в тому числі професійного.

Перевірка результативності вивчення курсу учнями проводиться за допомогою тестових завдань і оцінюється згідно критеріям, затвердженим Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-7407 від 08.09.2009 р.)

Пояснювальна записка

В умовах інтеграції України до Європейського та світового простору з'явилась необхідність розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Відповідно до Концепції загальної середньої освіти сучасна парадигма шкільної іншомовної освіти зорієнтована на таку організацію навчання, котра забезпечує комунікативно-діяльністний характер процесу оволодіння іноземною мовою. Цей підхід зумовлений процесами глобалізації міжнародних контактів. Досягнути такого освітнього результату можна на основі формування ключових і предметних компетенцій. Усі вони мають комплексний характер і формуються на міжпредметній основі, що обумовило створення нових навчальних програм в контексті загальноєвропейського навчання. Вивчення іноземної мови в школах нового типа (гімназіях) становить за мету отримання мовних знань та мовленнєвих навичок на рівні, достатніх для підтримки контактів із зарубіжними ровесниками, та необхідному для подальшого особистісного розвитку, в тому числі професійного.

В гімназії «Інтелект» практикується викладання спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для профільних класів. Для класів економічного профілю це курс  з «Англійського ділового спілкування», що вивчає не тільки норми ділового спілкування, а також основи економіки та прикладну економіку. Істотні зміни в соціокультурному та економічному житті нашої країни, економічні зв'язки між українськими і зарубіжними фірмами обумовлюють актуальність цих спецкурсів та курсів за вибором.

Дана програма призначена для профільного навчання учнів ділового спілкування англійською в 6-7 (10-11) класах гімназії і шкіл економічного напрямку. У ній подано основні завдання щодо оволодіння англійською мовленнєвою компетенцією в сфері ділового спілкування, розкрито зміст вивчення ділової англійської мови у контексті сучасних соціально-економічних відносин та із врахуванням сучасних дидактичних вимог до комунікативно-мовленнєвої грамотності.

Мета вивчення ділового англійського мовлення в профільних класах старшої школи підпорядковується основній меті навчання іноземної мови в навчальних закладах.  Відповідно до Програми навчання іноземної мови у профільній школі основною метою є оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, розвитку здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. З огляду на вищезазначене стає актуальним вивчення курсу ділового англійського спілкування як засобу індивідуально-особистісного ознайомлення із діловим етикетом та культурою ділового мовлення, із основами економічних знань та основними поняттями бізнес-сфери, засобу знайомства із соціально-економічними реаліями англомовних країн

 Дана мета досягається в ході реалізації наступних задач:

  • розширення словникового запасу учнів;
  • розвитку мовної та мовленнєвої компетенцій;
  • формування комунікативної та соціокультурної компетенцій,
  • розвитку творчих здібностей учнів;
  • формування діяльнісної компетентності;
  • розвитку уміння працювати з текстами різних типів та стилів мови.

У процесі навчання ділової англійської мови в профільних економічних класах постає мета оволодіння мовленнєвою компетенцією в сфері ділового спілкування, що включає в себе розвиток економічних знань учнів, ознайомлення їх з основними положеннями економіки, з вимогами до ведення ділових переговорів, вимогами до оформлення ділової кореспонденції.

Курс з навчання англійського ділового спілкування передбачає:

  • оволодіння усними та письмовими мовленнєвими зразками у тематичних рамках бізнес-сфери;
  • навчання читання текстів публіцистичного та науково-популярного характеру з метою отримання інформації з теми на рівні повного або часткового розуміння;
  • розвиток основ етикету ділового письма, знайомство із міжнародними стандартами ведення ділової документації (в практично необхідних межах);
  • збагачення лексичного запасу через розширення ситуацій спілкування в діловій сфері.

Головними методичними принципами вважаються принципи комунікативно-орієнтованого навчання на основі інтенсивних та сучасних інноваційних методик, які засновані на дотриманні наступності навчання, особистісно орієнтованому спілкуванні, рольовій організації навчального процесу, колективній співпраці.

Особливістю даної програми є те, що вона дає змогу ефективно задовольнити освітні потреби учнів, пов'язані з їх подальшими життєвими планами, тому що однією з пріоритетних її функцій є розвиток саме соціокультурної компетенції як необхідної основи успішної життєдіяльності індивіда в сучасному світі.

Програма курсу «Англійське ділове спілкування» має звичайну структуру. Вона складається  з пояснювальної записки, навчально-тематичних планів для 6-7 гімназійних (або 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів), навчальної програми та орієнтованих результатів навчальних досягнень учнів.

Курс кожного класу розрахований на 35 годин, заняття проводяться один раз на тиждень тривалістю 45 хвилин.

Перевірка результативності вивчення курсу учнями проводиться за допомогою тестових завдань і оцінюється згідно з критеріями, затвердженим Міністер-ством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-7407 від 08.09.2009 р.)  (Додаток 1)

Прикріплені файли
Джерело: Острiв знань
Автор: Сапега Наталя Володимирівна, Спеціаліст І категорії, Горлівський НВК “ЗОШ № 14- багатопрофільний ліцей “Лідер”

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна