Закрити
Узагальнення й контроль знань з теми. Урок №48
18 Травня 2013, 21:45 , Переглядів: 4856
FacebookTwitterLivejournal
Узагальнення й контроль знань з теми. Урок №48 Фото: myquoteshome.com Узагальнення й контроль знань з теми. Урок №48

Методичні розробки уроків біології з теми "Історичний розвиток і різноманітність органічного світу" з використанням інтерактивних прийомів на різних етапах уроку учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

МЕТА: узагальнити й закріпити знання учнів про основні закономірності еволюційних процесів та історію розвитку життя на Землі; розвивати вміння практичного використання набутих знань; виховувати бережливе ставлення до живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

ОБЛАДНАННЯ: підручники, зошити, таблиці, скам’янілості, відбитки, викопні рештки рослин і тварин.

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: еволюція, вид, природний добір, макроеволюція, мікроеволюція, темпи еволюції, історичний розвиток, геохронологічна шкала.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • Приведення в систему знання про історичний розвиток і різноманітність органічного світу;
 • Виявити рівень  засвоєння учнями навчального матеріалу з теми.

ТИП УРОКУ: урок узагальнення і контролю знань з теми.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний етап

 2. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

 1. Бесіда з висновками, що є результатом спільного обговорення. Питання для бесіди:
 2. Як формувалися сучасні погляди на еволюцію живих організмів?
 3. Які основні положення синтетичної теорії еволюції?
 4. Що таке коеволюція?
 5. Як діє природний добір?
 6. Які механізми лежать в основі процесу видоутворення?
 7. Які особливості притаманні макроеволюційному процесу?
 8. Які основні етапи розвитку життя на Землі?
 1. Контроль знань з теми

3 бали
1 варіант 2 варіант
1. Період палеозойської ери, протягом якої відбувся вихід життя на суходіл

 

2. Гіпотезу абіогенного самозародження сформулювали: а) С.Арреніус і В.І.Вернадський, б) Ф.Реді і Л.Пастер, в) Д.Холдейн і А.І.Опарін, г) Ф.Крік і Дж.Уотсон

 

3. В девонський період палеозойської ери існували групи організмів: а)земноводні, б)плауни, хвощі, папороті, в) комахи, г)риби
1. Поняття «природний добір» вперше запропонував: а)Ч.Дарвін, б)В.О.Ковалевський, в) Ж.Б.Ламарк, г) С.С.Четвериків.

 

2. Учення, згідно з яким життя виникло на Землі в наслідок хімічних реакцій,-це теорія: а)хімічної еволюції, б)креаціонізму, в)панспермії, г)дарвінізму.

 

3. Еукаріоти з’явилися   в еру: а)архейську, б)протерозойську, в)палеозойську.
6 балів
1 варіант 2 варіант

1. Бактерії належать до: а) прокаріотів, б)еукаріотів.

2. Людина з’явилася _______період, ___________________________ери.

3. Назвати особливості клімату кам’яновугільного періоду палеозойської ери.

4. Установіть правильну послідовність систематичних категорій від вищої до вищої:
А вид , Б царство, В родина, Г тип, Д рід, Є клас, Ж порядок.

5. Показники біологічного розквіту виду є: А збільшення чисельності популяції, Б поширення ареалу, В утворення нових підвидів і видів, Г утворення нових родин і класів.

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу ери: а)палеозойська, б)архейська, в)мезозойська, г)протерозойська

1. Водорості належать до: а) нищих рослин, б)вищих рослин.

 

2. Суходіл сформувався у сучасному вигляді в: а) мезозойську еру, б)кайнозойську еру.

 

3. Елементарною одиницею еволюції є: а) порода тварин, б) популяція, в)вид, г)рід.

 

4. Які були перші ссавці в мезозойську еру?

 

5. Яке значення має виникнення фотосинтезу?

6. Які форми називаються перехідними?

9 балів
1 варіант 2 варіант

1. Яке значення має виникнення статевого процесу?

2. Наведіть приклади викопних перехідних  форм.

3. Назвати ери і періоди геохронологічної шкали.

4. Яких ви дотримуєтися поглядів на виникнення життя на Землі?

1. Яке значення мало виникнення аеробного дихання?

2. Наведіть приклади сучасних перехідних форм.

3. Перелікуйте важливі основні та допоміжні таксони.

4. Зробіть опис відомих вам гіпотез походження еукаріотів.

12 балів
1 варіант 2 варіант

1. Підготуйте опис еволюції прокаріот.

2. Чим пояснить поширення покритонасінних рослин в кайнозойську еру.

3. Підтвердити аргументами висновок про складність тваринного та рослинного світу в процесі еволюції.

1. Опишіть важливі ароморфози у риб, які мали значення в еволюції хребетних.

2. Чим пояснити провідне положення ссавців в кайнозойську еру.

3. Підтвердити аргументами висновок про єдність органічного світу.

 1. Домашнє завдання

Підготувати есе «Роль біології в майбутньому людства». Обміркувати свої враження щодо вивчення біології та значення науки в своєму житті.

Джерело: Острiв знань
Автор: Кириллова Людмила Василівна, Вчитель географії і біології, НВК «ЗОШ I-III ступенів №40-дитячий садочок»

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна