Закрити
Наказ МОН України № 417 від 08.04.2013
13 Квітня 2013, 13:31 , Переглядів: 5343
FacebookTwitterLivejournal
Наказ МОН України № 417 від 08.04.2013 Наказ МОН України № 417 від 08.04.2013

Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 417 від 08.04.2013 р.                            

Про проведення
Всеукраїнського конкурсу
«Шкільна бібліотека» у
2013/2014 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.02.2013 № 79 «Про утворення Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», протоколу № 1 від 19.02.2013 засідання Організаційного комітету з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», який проходитиме у 2013/2014 навчальному році, та з метою належної організації конкурсу

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2013/2014 навчальному році Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» (далі – конкурс) у три етапи:

 • 1-й етап: міський, районний – листопад-грудень 2013 року;
 • 2-й етап: міський (у містах Києві та Севастополі), обласний, республіканський в Автономній Республіці Крим) - лютий-березень 2014 року;
 • 3-й етап: всеукраїнський – з 12 травня по 20 червня 2014 року.

2. Затвердити: номінації Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» згідно переліку (додаток 1);
критерії оцінювання, за якими визначаються переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у відповідних номінаціях (додаток 2).

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити:
3.1. Організацію та проведення 1-го та 2-го етапу конкурсу.
3.2. Подання в установленому порядку організаційними комітетами 2-го етапу конкурсу на 3-й всеукраїнський етап матеріалів, з врахуванням рекомендацій (додатки 3, 4).

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) здійснити організацію проведення 3-го всеукраїнського етапу конкурсу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Додаток 1
до наказу МОН України
від 08.04.2013 № 417

Перелік
номінацій Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» проводиться в номінаціях:

1. «Сучасній школі – сучасну бібліотеку» (для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

На номінацію подаються роботи, у яких представлено діючий управлінський проект із модернізації бібліотеки, перетворення її на сучасний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр закладу.

Проект включає: теоретичне і практичне значення, мету, завдання, локальні організаційні документи (концепцію/ програму/ модель, план діяльності, шляхи реалізації), вихідні, проміжні та кінцеві результати втілення задуму, взаємодію з педагогічним колективом, батьками учнів, громадськістю та практичні результати їх спільної діяльності в розвитку бібліотеки та створенні її позитивного іміджу.

2. «Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу» (для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)
На номінацію подаються роботи, в яких представлено узагальнений досвід роботи за обраною темою в контексті:

 • особливостей функціонування бібліотеки в умовах упровадження нових освітніх стандартів;
 • забезпечення інформаційної підтримки навчально-виховного процесу, упорядкування різноманітних інформаційних ресурсів навчального призначення, як власних так і віддалених, забезпечення безперешкодного доступу до них;
 • стимулювання читання, формування у дитини навичок незалежного бібліотечно-інформаційного користувача та навичок критичного мислення, уміння використовувати на практиці інформацію незалежно від виду, формату та носія;
 • співпраці з педагогічним колективом, публічними бібліотеками, батьками, громадськістю.

Матеріали підкріплюються авторськими доробками: програмами, методиками, методичними матеріалами тощо, в т.ч. електронного характеру.

3. «Бібліотечний веб-ресурс» (для бібліотекарів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)
Учасники даної номінації презентують діючі сайти (сторінки) бібліотек навчальних закладів, блоги бібліотекарів, які сприяють оптимізації діяльності бібліотек, створенню бібліотечно-інформаційного середовища навчального закладу, формуванню інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури педагогів та учнів тощо.

Надсилається опис-анотація (презентація) веб-ресурсу (назва, електронна адреса, його особливість, значення для різної категорії користувачів).

4. «Методист-порадник» (для працівників органів управління освітою та науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади, методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотек)

На конкурс представляється узагальнений оригінальний досвід роботи методиста з науково-методичного супроводу діяльності бібліотек навчальних закладів або підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки та матеріали, що розкривають тему (програми, положення, моделі, схеми, тести, розробки, презентації, пам’ятки, буклети, проспекти, списки літератури, копії статей тощо).

Робота має ґрунтуватися на принципах:

 • систематичності;
 • інноваційності;
 • авторському підходу;
 • взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, публічними та шкільними бібліотеками, громадськістю;
 • виявлення кращого досвіду роботи керівників навчальних закладів, діяльності бібліотек, бібліотекарів;
 • самоосвіти;
 • поширення власного досвіду роботи.

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 2
до наказу МОН України
від 08.04.2013 № 417

Критерії оцінювання,
за якими визначаються переможці та лауреати Всеукраїнського
конкурсу «Шкільна бібліотека» у відповідних номінаціях

1) у номінації «Сучасній школі – сучасну бібліотеку»:

 • актуальність та значущість проекту;
 • якісне забезпечення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів;
 • ефективне використання різноманітних форм і методів, сучасних технологій;
 • створення умов для позакласної діяльності учнів та організації додаткової освіти;
 • активна участь педагогічного, дитячого колективів у створенні позитивного іміджу бібліотеки;
 • позитивне ставлення дітей, педагогів, батьків до бібліотеки;
 • продуктивність реалізації проекту;
 • якість викладу матеріалу, його структуризація та відповідність вимогам оформлення конкурсної роботи;
 • акуратність та естетичність оформлення, творчий підхід;
 • участь у професійних громадських організаціях, асоціаціях, об’єднаннях.

2) у номінації «Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу»:

 • якісне забезпечення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки;
 • створення умов для позакласної діяльності учнів та організації додаткової освіти;
 • ефективне використання різноманітних форм і методів, сучасних технологій в роботі бібліотеки з користувачами, формуванні бібліотечно-інформаційної культури учнів;
 • практична значущість авторських матеріалів;
 • якість викладу матеріалу, його структуризація та відповідність вимогам оформлення конкурсної роботи;
 • акуратність та естетичність оформлення, творчий підхід;
 • участь у професійних громадських організаціях, асоціаціях, об’єднаннях.

3) у номінації «Бібліотечний веб-ресурс»:

 • а) змістовність контенту веб-ресурсу:
  • інформаційна наповнюваність (наявність текстових, аудіовізуальних та інших матеріалів), їх відповідність профілю закладу, потребам навчально-виховного процесу;
  • наявність і коректна робота електронних каталогів і забезпечення доступу до інших каталогів, розміщених на інших веб-ресурсах;
  • наявність блоку новин;
  • наявність додаткових бібліотечно-інформаційних сервісів (віртуальної довідкової служби, електронної доставки документів, віртуальної читальної зали тощо);
  • повнота надання інформації про бібліотеку (історія, структура, послуги, розпорядок роботи, аудиторія, наявність контактної інформації (адреса, телефон, e-mail);
 • б) інтерфейс веб-ресурсу:
  • оригінальність дизайну;
  • відповідність зовнішнього вигляду та змісту;
  • грамотність викладеного матеріалу;
 • в) інтерактивність веб-ресурсу:
  • частота та регулярність оновлення матеріалу;
  • реалізація зворотнього зв’язку з користувачами;
  • реєстрація сайту в соціальних мережах (vk.com, twitter.com, facebook.com.ua тощо);
 • г) ергономічність веб-ресурсу:
  • зрозумілість та легкість запам’ятовування доменного імені;
  • швидкість завантаження сайту;
  • зручність навігації;
  • наявність пошукових функцій та карти ресурсу;
 • д) технічні показники веб-ресурсу:
  • наявність реєстрації в найбільших пошукових системах;
  • популярність веб-ресурсу (наявність лічильників);
  • сумісність з популярними інтернет-браузерами (Opera, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox);

4) у номінації «Методист-порадник»:

 • актуальність та значущість обраної теми;
 • повнота та глибина розкриття теми;
 • цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів;
 • ефективне використання різноманітних форм і методів в роботі, творчий підхід у використанні традиційних форм роботи;
 • практична значущість авторських матеріалів;
 • забезпечення методичної допомоги віддаленим користувачам;
 • якість викладу матеріалу, його структуризація та відповідність вимогам
 • оформлення конкурсної роботи;
 • акуратність та естетичність оформлення, творчий підхід;
 • участь у професійних громадських організаціях, асоціаціях, об’єднаннях.

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 3
до наказу МОН України
від 08.04.2013 № 417

Рекомендації
щодо оформлення звіту про підсумки проведення 2-го етапу
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»

Відповідно до пункту 4.6. Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522, міські (міст Києва та Севастополя), обласні, республіканський в Автономній Республіці Крим організаційні комітети надсилають організаційному комітету всеукраїнського етапу звіт про підсумки проведення 2-го етапу конкурсу.

Звіт має містити:

 1. статистичні дані про учасників і конкурсні матеріали:
  • загальна кількість робіт, що надійшла на конкурс,
  • кількість робіт за номінаціями,
  • кількість учасників за категоріями (бібліотекарі, педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, методисти),
  • кількісні показники по навчальних закладах (загальноосвітні навчальні заклади нового типу, міські загальноосвітні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади із сільської місцевості, загальноосвітні школи-інтернати, позашкільні навчальні заклади);
 2. стислий аналіз матеріалів поданих на кожну з номінацій, виділяючи в них позитивне, інноваційне, методично доцільне тощо;
 3. інформацію про недоліки поданих матеріалів учасників;
 4. пропозиції щодо вдосконалення роботи з організації та проведення конкурсу, участі конкурсантів; внесення змін у Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» (за наявності).

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 4
до наказу МОН України
від 08.04.2013 № 417

Рекомендації
щодо оформлення матеріалів для участі у
Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека»

Конкурсні матеріали повинні бути оформлені відповідно до вимог, зазначених у розділі V Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522.

Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді. Обсяг матеріалів із додатками має бути оптимальним і не повинен перевищувати 50 сторінок формату А4.

Згідно з номінаціями, зазначеними у додатку 1 цього наказу, основна робота може бути подана учасником у формі: проекту, опису досвіду роботи, портфоліо або опису-анотації (презентації) веб-ресурсу.

З метою належного оброблення конкурсних робіт учасників матеріал в окремих їх структурних частинах (за наявності) слід викладати з урахуванням нижченаведених рекомендацій.

Зміст викладають на новій сторінці під заголовком «Зміст» посередині рядка. До змісту включають усі заголовки (без змін) структурних частин: розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки) і додатків із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені.

Вступ. Обґрунтовується вибір теми, вказується її актуальність. Коротко висловлюється оцінка стану питання, формулюється мета і завдання роботи.

Основна частина. При складанні основної частини слід практично оцінити власний досвід, проаналізувати фактичний матеріал і продумати, як стисло, логічно та лаконічно його викласти. У процесі написання тексту слід дотримуватися плану.

Зауважимо, що використання ілюстративного матеріалу та таблиць у роботі дозволяє стисло та наочно подати результати власного досвіду, у конкретній і зрозумілій формі, пояснити цифрові дані та взаємозв'язок між ними. Основними видами ілюстративного матеріалу в роботах можуть бути: схема, діаграма, графік, фотографія.

Ілюструють роботу, виходячи з певного загального задуму, за продуманим планом. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо в тексті відсутні безпосередні посилання на ілюстративний матеріал, тоді його зручно
розташовувати в додатках.

У процесі аналізу й узагальнення матеріалу слід дотримуватися наукової етики. Не можна чужі думки видавати за власні. Такі дії підлягають моральному та юридичному осуду як плагіат. Кожна цитата, кожна авторська думка, що були використані у тексті роботи, обов’язково мають супроводжуватися посиланням на джерело.

При цитуванні джерела чи посиланні на нього у тексті роботи ставляться квадратні дужки, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номер сторінки, використаної у роботі, наприклад [5, 10].

Висновки мають бути продуманими, чіткими, точними та конкретними, логічно випливати з проведеного аналізу, відповідати поставленим завданням. У висновках мають бути подані найважливіші теоретичні та практичні результати власного досвіду. Доцільно у висновках провести оцінку значущості результатів роботи з точки зору їх впровадження.

Додатки. У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів. Кожний додаток починається з нового аркуша (сторінки) із вказівкою в правому верхньому куті слова «Додаток», надрукованого прописними буквами, і має змістовний заголовок.
Якщо в роботі більше одного додатка, їх нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 і т.д.

Список використаних джерел містить перелік книг, статей, різних документів використаних у роботі. У список вносяться джерела, процитовані у роботі, ті, на які були посилання.
Список використаних джерел може бути поданий одним із таких способів: в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв праць; у порядку згадування джерел у тексті за наскрізною нумерацією. Відомості про літературні джерела оформлюються відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць, їх авторів та повних вихідних даних джерела.

Матеріали в електронному вигляді подаються на окремому носії.

Носій повинен вміщувати файли, назви яких мають відповідати його текстовій частині. Не допускається вкладати файли, які не мають взаємозв'язку зі змістом роботи.

З метою належного оброблення цих матеріалів текстову частину роботи (з усіма структурними частинами) слід подавати в одному файлі програми Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, кегль - 14, інтервал -1,5.

Презентації подаються тільки в електронному вигляді оптимального обсягу з зазначенням: найменування конкурсу, номінації, теми, прізвища, ім’я, по батькові учасника, посади, найменування навчального закладу, міста (села), області.

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти О. А. Удод

Джерело: МОН України
Видалити Відміна
Забанити Відміна