Закрити
Чернігівська область
13 Квітня 2005, 00:00 , Переглядів: 14991
FacebookTwitterLivejournal
Чернігівська область Чернігівська область

Наукова розробка питання з економічної та соціальної географії України

Економіко-географічна характеристика Чернігівської області

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТІ

 1. Загальні відомості (площа населення). Фгп, егп.
 2. Географічне положення (фізично-географічне і економічне).
 3. Природні умови і ресурси:

а) характеристика клімату;
б) характеристика рельєфу;
в) характеристика природних ресурсів.

 • мінеральні;
 • земельні;
 • агрокліматичні;
 • водні;
 • лісові;
 • біотичні (звірі в заповідниках);
 • рекреаційні;
 • ресурси морів.
 1. Населення:

а) динаміка чисельності населення;
б) розміщення населення (густота);
в) природний рух (природний приріст населення (+; -));
г) механічний рух;
д) система розселення:

 • міське;
 • сільське;
 • рівень урбанізації.

е) структура населення:  

 • статева;
 • вікова.

є) національний склад населення.

 1. Загальна характеристика господарства:

а) характеристика промисловості;
б) характеристика с/г;
в) характеристика соціального комплексу;
г) характеристика транспорту;
д) економічні зв'язки (ввіз, вивіз).

 1. Проблеми та перспективи розвитку області.

1. Загальні відомості.

Чернігівська область утворена 17 жовтня 1932 р. її площа дорівнює 31,9 тис.кв.км, що складає 5,3% території України. Чисельність населення -1285,9 тис. чоловік, тобто 2,8% усього населення України, у тому числі міське населення - 758,9 тис. чоловік (58,3%), сільське - 526 тис. чоловік (41,7%). Щільність населення - 40 чол. на 1 кв. км.

Чернігівська область - одна із самих північних областей України, межу з Білорусією (Гомельська область) на північно-заході і Росією (Брянська область) на півночі. На сході розташована Сумська область, на півдні -Полтавська, на південно-заході і заході - Київська.

Чернігово-Сіверська земля залишилася в складі Росії, за винятком невеликої частини біля Остера. У 1653 р. було прийняте рішення про возз'єднання України з Росією, і між Польщею і Росією почалася чергова війна. Воєнні дії закінчилися в 1667 р. Андрусівським перемир'ям, по якому Лівобережна Україна і Чернігівщина ввійшли до складу Росії. У 1781 р. засновані Чернігівське і Новгород-Северське намісництва, з 1796 р. замість них створена Малоросийська губернія з центром у місті Чернігові. У 1802 р. Малоросийську губернію поділили на двох: Чернігівську і Полтавську. У 1923-1932 р. було проведено кілька адміністративних реформ, остання з який привела в 1932 році до створення Чернігівської області.

2. Природні умови і ресурси.

а) характеристика клімату:

Клімат області помірно континентальний. Літо прохолодне й вологе, зима помірно холодна. Річна кількість опадів: 550 - 580 мм, переважно влітку.

б) характеристика рельєфу:

В ґрунтовому покриві північної частини області переважають дерново-підзолисті ґрунти, на півдні - чорноземи та опідзолені ґрунти. Трапляються світло-сірі лісові, темно-сірі та інші ґрунти.

в) характеристика природних ресурсів:

 • мінеральні:

Паливно-енергетичне господарство області базується на місцевій нафті й природному газі, торфі, девізному донецькому вугіллі.

 • водні:

Чернігівська область у достатньому ступені забезпечена водними ресурсами. Річки Чернігівщини належать басейну Дніпра, що протікає уздовж західної границі області, з північного сходу на південний захід територію області перетинає Десна.

 • лісові:

Область лежить у зонах мішаних лісів і лісостеповій. Ліси займають близько 20% території. Північно-східна частина області забруднена радіонуклідами внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

 • біотичні:

У Чернігівській області багато територій і об'єктів природно-заповідного фонду.
Основні визначні пам'ятки: національний історико-архітектурний заповідник "Чернігів старожитній", державний історико-культурний музей-заповідник "Слово об полку Ігоревім" у м. Новгороді-Сіверському й інші.

 • ресурси морів:

В Чернігівській області протікає одна з найбільших річок України - Десна. Вона впадає до Київського водосховища. Середній стік Десни - 50-100 куб.м/с (багаторічні).

3. Населення

а) динаміка чисельності населення:

У Чернігівській області від'ємний приріст населення, тому що народжується менше, ніж помирає. Населення області = 1285,3 тис.чол.

б) розміщення населення (густота):

Густота населення Чернігівської області дорівнює 40 осіб на 1 кв. км. Серед загальної кількості населення переважає міське (758,9), сільського ж населення менше (526,4).

в) природний рух (природний приріст населення (+; -)):

Населення області постійно скорочується, причому як за рахунок природного збитку, так і за рахунок міграційного відтоку населення. Серед інших регіонів України область характеризується найбільш високими показниками природного збитку населення. Дуже багато (здебільшого) міського населення від'їжджає до інших країн світу та Європи: США, Франції, Португалії, Росії, Канади, Бельгії, Польщі, Болгарії тощо.

г) система розселення:

 • міське:

Міське населення значно переважає сільське - 758,9 тис. осіб, що становить 59% усього населення.

 • сільське:

Сільського населення 526,4 тис. чол., що дорівнює 41%.

 • рівень урбанізації:

Чернігівська область - одна з найменш урбанізованих областей в Україні. Найбільш заселені центральні і південні райони області. По характеру сполучення народногосподарських функцій виділяють 5 типів міських поселень. По-перше, багатофункціональні місто - центр обласної системи розселення з розвитий промисловістю (Чернігів); середні міста - багатогалузеві промислові центри з розвитими невиробничими і міжрайонними функціями (Ніжин, Прилуки); малі промислові центри з розвитком окремих галузей промисловості (Корюківка, Новгород-Сіверський, Семенівка, Городня, Ічня, Міна, Носівка, Бобровиця, Остер, Борзна, Варва, селища міського типу Замглай, Ладан); міські поселення промислово-транспортного типу (Бахмач, Щорс); міські поселення місцевого значення (селища міського типу Михайло-Коцюбинське, Радуль, Седнов, Десна й ін.).

д) структура населення:

 • статева:

Як і по всій Україні, так і в Чернігівській області переважає жіноча стать. Вона становить 63,7% усього населення.

Чоловіків в області відповідно 46,3%.

 • вікова:

Віковий склад Чернігівської області характеризується деформованою структурою убік старших віків.

Область відрізняється найвищою часткою облич старше працездатного віку в порівнянні з іншими регіонами України.

 • національний склад населення:

В етнічній структурі переважають українці, частка яких перевищує 90%. Найбільш численні вони в центральних і східних районах області.

Друга по чисельності етнічна група - росіяни, їхня частка в населенні області складає близько 6%. Основна зона їхнього проживання - це міська місцевість. Серед інших національностей виділяються білоруси - це третя по чисельності національність в області. Найбільш висока їхня частка в загальній чисельності населення в північно-західних районах області, що граничать з Білорусією.

4. Загальна характеристика господарства

а) промисловість:

Значна частина території належить Придніпровської низовини, південно-східна частина відноситься до краю Полтавської рівнини. На півночі області переважають змішані ліси (68% території області), і лише на півдні зустрічаються ділянки лісостепу. Мінеральні ресурси області представлені родовищами нафти, газу, торфу і будівельних матеріалів. Промисловість Чернігівської області представлена цілим поруч галузей, що з'явилися як на основі місцевої сировинної бази, так і виниклих у роки існування Радянського Союзу з метою обслуговування підприємств і галузей загальносоюзного значення. Паливна промисловість Чернігівської області представлена видобутком нафти, газу, газового конденсату і торфу, а також первинною переробкою газу на Гнединцевському газопереробному заводі.

б) характеристика с/г:

Сільське господарство області спеціалізується на виробництві яловичини і свинини, а також на вирощуванні зернових, картоплі, льону і цукрового буряка.

в) характеристика транспорту:

Машинобудування одержало в Чернігівській області досить широке і багатопрофільне поширення. Можна виділити кілька основних напрямків машинобудування. Серед них: сільськогосподарське машинобудування, найбільшим підприємством в області є АТ "Ніжинсельмаш", завод спеціалізується на виробництві устаткування для птахівництва; транспортне машинобудування, тут можна виділити завод "Черніговавтозапчастини" - одне з найбільших промислових підприємств області; був створений для виробництва комплектуючих і запасних частин для автомобілів "ГАЗ", а також АТ "Пожмашина", що є практично єдиним на території СНД виробником устаткування для гасіння пожеж, і інші.

г) економічні зв'язки:

Серед інших підприємств варто виділити тютюнову фабрику СП ЗАТ "БАТ Прилуки", що роблять близько 15% усіх тютюнових виробів України (вона є основним платником в обласний і місцевий бюджети); АТ "Чексил", що робить вовняні тканини усіх видів (перше місце по Україні); Корюківська фабрика технічних паперів. Унікальним є ще одне підприємство - Чернігівська фабрика музичних інструментів, що робить піаніно, щипкові музичні інструменти і дитячі музичні іграшки.

5. Проблема та перспективи області

Так як і в Україні загалом, у Чернігівській області найбільш поширеною проблемою є екологічне забруднення, пов'язане з ЧОРНОБИЛЕМ. Багато річок, озер, ставків також забруднені, що не дає змогу нормально розвиватися таким галузям, як скотарство, свинарство і птаство.

Автор: Попов В.О., учень Авіакосмічного ліцею НАУ Солом'янського району м.Києва, Вчитель вищої категорії Кравченко Н.В.
Видалити Відміна
Забанити Відміна