Закрити
Проект Концепції Державної цільової соціальної програми "Футбол України: здоров'я, престиж та єдність нації"
06 Лютого 2013, 12:22 , Переглядів: 3136
FacebookTwitterLivejournal
Проект Концепції Державної цільової соціальної програми Проект Концепції Державної цільової соціальної програми "Футбол України: здоров'я, престиж та єдність нації"

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надає для громадського обговорення проект Концепції Державної цільової соціальної програми "Футбол України: здоров'я, престиж та єдність нації" на 2013–2017 роки.

Зауваження та пропозиції до проекту Концепції просимо надсилати за електронною адресою: SSYMU@i.ua, тел.: 486-62-94 (Комітет з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).

Проект

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової соціальної програми
"Футбол України: здоров’я, престиж та єдність нації"
на 2013–2017 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Впродовж останніх років все відчутнішою для суспільства стає тенденція до звуження потенційних можливостей вітчизняного футболу щодо реалізації його соціальних функцій.

Насамперед слід відзначити, що футбол в Україні ще не використовується широкими верствами населення як ефективний засіб подолання гіпокенезії (один із провідних факторів ризику багатьох хронічних захворювань, що обумовлюють передчасну смертність громадян України), а також формування й ведення здорового способу життя, відволікання дітей та молоді від негативного впливу «вулиці». Футболом та його різновидностями (футзал, пляжний футбол) в Україні станом на 1 січня 2012 року регулярно займалось лише 295 тис. осіб, або 0,6 % від загальної кількості населення.

Система вітчизняного футболу не забезпечує гідної репрезентації держави у світовому спортивному співтоваристві, а відповідно не сприяє вихованню патріотичних почуттів у співгромадян. Національна збірна команда України з футболу жодного разу не брала участі в Іграх Олімпіад, лише по одному разу з п’яти можливих брала участь у фінальних частинах чемпіонатів світу та Європи. Крім цього в умовах сьогодення спостерігається істотне погіршення позиції національної збірної у рейтингу ФІФА (55 місце станом на 15 листопада 2012 року), що обумовлено низькими результати у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 року, а також невдалим стартом у відбірних матчах за вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2014 року.

Істотною проблемою вітчизняного футболу стало комплектування національної збірної команди з футболу через практичну відсутність конкуренції серед футболістів за право представляти Україну у престижних спортивних змаганнях. Провідні футбольні клуби України здебільшого залучають до складів команд гравців-вихідців з інших країн, оскільки система резервного (дитячо-юнацького та молодіжного) футболу не забезпечує ефективної підготовки футболістів високої кваліфікації. Станом на 1 січня 2012 р. в Україні функціонує 952 відділення футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах, в яких займається понад 150 тис. юних футболістів. Для порівняння зазначимо, що у Нідерландах, населення якої майже у три рази менше ніж в Україні, до системи занять футболом залучені практично усі діти країни. У Німеччині з 2002 року успішно реалізується національна програма з футболу «Підготовка юних талантів». А у Великій Британії відповідна програма була прийнята 2011 році.

Істотно перешкоджають розвитку футболу, завдають невиправної шкоди його популярності серед населення порушення правил «чесної гри» (Fair Play) з боку офіційних осіб, тренерів, суддів та гравців. В окремих випадках належним чином не забезпечується громадський порядок та безпека до, під час та після проведення футбольних змагань. На стадіонах України зростає кількість проявів неадекватної поведінки глядачів.

Національні інтереси потребують нагального вжиття ефективних заходів для розв'язання не лише суто спортивної, а й соціально значущої проблеми забезпечення розвитку футболу в Україні відповідно до Конституції України, Законів України «Про фізичну культуру і спорт» і «Про державні цільові програми», Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту, затвердженої Указом Президента України від 28 вересня 2004 р. № 1148, та інших нормативно-правових актів.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Основними причинами виникнення проблеми у розвитку футболу є:

 • недосконалість законодавчого забезпечення розвитку футболу та сприяння діяльності суб’єктів системи вітчизняного футболу;
 • неврегульованість механізму співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією футболу України (далі - Федерація), іншими суб’єктами діяльності у футболі, підприємствами, організаціями та установами у вирішенні питань, пов’язаних з розвитком футболу;
 • згортання програми впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах уроків фізичної культури з елементами футболу;
 • неналежні умови для занять футболом у загальноосвітніх навчальних закладах, оскільки більшість шкільних майданчиків знаходяться в непридатному стані та є травмонебезпечними;
 • відсутність централізованих програм будівництва майданчиків із природним і штучним покриттям для шкільного футболу, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів футбольними м’ячами, наборами інвентарю, екіпіровки та методичних матеріалів;
 • розбалансованість системи залучення дітей та молоді до масових занять футболом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
 • відсутність належної кількості облаштованих та доступних місць для занять футболом різних груп населення;
 • малоефективні дії держави, громадськості та приватного сектору щодо популяризації занять футболом у дитячому та молодіжному середовищі;
 • недостатня кількість відділень з футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву з футболу та низький рівень їхнього кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення;
 • нераціональна система навчально-тренувальної та змагальної діяльності у дитячо-юнацькому футболі;
 • відсутність необхідної інфраструктури для відбору та підготовки талановитих юних футболістів у регіонах України, а також сучасних навчально-тренувальних баз для підготовки збірних команд України з футболу;
 • низька ефективність системи підготовки, підвищення кваліфікації, атестації та матеріального стимулювання тренерських кадрів;
 •  невідповідність сучасним вимогам науково-методичного та медико-біологічного забезпечення розвитку футболу;
 • недостатня кількість сучасних спортивних споруд вітчизняного футболу, які належать до державної або комунальної власності, та невідповідність міжнародним стандартам переважної більшості з існуючих таких споруд.

Причини виникнення проблеми свідчать про її глибинний соціально-економічний характер та необхідність системних дій з її подолання. Попередні цільові програми, які сприяли вирішенню часткових питань розвитку футболу, не змогли докорінним чином змінити ситуацію на краще, оскільки у них не були чітко визначені та забезпечені ресурсами найбільш пріоритетні для суспільства напрями розвитку футболу.

Розв'язання проблеми неможливо здійснити в рамках Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, оскільки вона буде спрямована на вирішення загальних питань удосконалення державної політики у цій сфері гуманітарної політики держави. А комплексне розв'язання проблеми забезпечення інноваційного розвитку футболу на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2013-2017 років Державної цільової соціальної програми "Футбол України: здоров’я, престиж та єдність нації" (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є створення нормативно-правових, соціальних, економічних та організаційних умов для послідовного приведення системи вітчизняного футболу у відповідність до потреб формування здорового способу життя різних груп населення, насамперед молоді, та підвищення престижу українського футболу на міжнародній арені й на цій основі забезпечення консолідації суспільства.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Розв'язання наявної проблеми є можливим за двома варіантами.

Перший з них передбачає збереження існуючої моделі розвитку вітчизняного футболу завдяки зусиллям Федерації, її місцевих осередків, ліг, асоціацій, клубів та інших структур без належної підтримки органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це, як свідчить більш ніж двадцятирічний досвід розвитку футболу в Україні, не дасть позитивного результату і ще більше загострить нинішню негативну ситуацію у вітчизняному футболі.

Другий (оптимальний) варіант полягає у розв’язанні проблеми завдяки послідовному розвитку та удосконаленню інфраструктури вітчизняного футболу з урахуванням світових стандартів, що дозволить привести систему вітчизняного футболу у відповідність до потреб формування здорового способу життя різних груп населення, насамперед молоді, та підвищить престиж українського футболу на міжнародній арені. Реалізація цього варіанта можлива за рахунок об'єднання ресурсів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вітчизняних і зовнішніх інвесторів, громадських організацій, у тому числі Федерації, ліг, асоціацій і приватних структур та інших зацікавлених сторін.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Проблему передбачається розв'язати протягом 2013-2017 років шляхом реалізації комплексу заходів, спрямованих на:

 • підготовку та внесення в установленому порядку змін до законодавства з метою створення сприятливого правового поля для розвитку вітчизняного футболу;
 • створення умов для масового залучення дітей до короткочасного навчання технічним елементам футболу на основі реалізації проекту УЄФА «Відкриті розважальні футбольні школи»;
 • відновлення практики масового залучення школярів до занять футболом під час уроків з фізичної культури, проведення змагань з футболу у позанавчальний час на базі загальноосвітніх навчальних закладів; забезпечення з цією метою вказаних закладів необхідною кількістю футбольних полів та майданчиків, футбольних м’ячів, інвентарю, екіпіровки та методичних матеріалів;
 • підвищення рівня участі дітей у змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч» та в інших змаганнях масового футболу;
 • сприяння розвитку «дворового футболу» та інших форм залучення різних груп населення до масових занять футболом;
 • поліпшення матеріально-технічної бази футболу, реконструкція існуючих та будівництво нових футбольних полів та майданчиків, у тому числі з штучним покриттям;
 • удосконалення системи дитячо-юнацького футболу на основі збільшення кількості вихованців у існуючих відділеннях футболу та відкриття нових відділень у дитячо-юнацьких спортивних школах та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву з футболу, належного забезпечення їхніх потреб у фінансуванні та матеріально-технічному оснащенні, а також впровадження інноваційних підходів до організації навчально-тренувального процесу та системи змагань юних футболістів;
 • вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації вчителів з фізичної культури для проведення уроків з елементами футболу, тренерів з футболу, психологів, менеджерів та інших фахівців на базі спеціалізованих вищих навчальних закладів; створення Інституту футболу Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 • формування мережі регіональних центрів резервного (дитячо-юнацького та молодіжного) футболу із сучасною інфраструктурою, у тому числі критих футбольних манежів;
 • будівництво Державного центру з підготовки збірних команд України з футболу та інших ігрових видів спорту у с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області та забезпечення в його структурі роботи необхідних функціональних підрозділів, у тому числі наукової та медико-біологічної лабораторій, медичного центру;
 • використання соціальної реклами та підвищення ролі засобів масової інформації у популяризації масового футболу.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

 • удосконалити систему управління вітчизняним футболом за рахунок впровадження ефективного механізму співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією, іншими суб’єктами діяльності у футболі, підприємствами, організаціями та установами;
 • створити сприятливе правове поле для розвитку вітчизняного футболу;
 • забезпечити перебування національної збірної команди з футболу серед двадцяти найсильніших команд світу за рейтингом ФІФА;
 • збільшити до 2,5 млн. чисельність осіб, залучених до різних форм занять футболом;
 • поліпшити матеріально-технічну базу вітчизняного футболу: побудувати 5 критих футбольних манежів (на базі міжрегіональних центрів резервного (дитячо-юнацького та молодіжного) футболу, 54 стадіони (включаючи реконструкцію існуючих) (по 2 у кожному регіоні), 135 футбольних полів із природним покриттям, 27 футбольних полів зі штучним покриттям (по 1 у кожному регіоні), 608 футбольних майданчиків із природним покриттям (по 1 у кожному районі), 608 футбольних майданчиків зі штучним покриттям 60 х (по 1 у кожному районі), 608 футбольних майданчиків зі штучним покриттям 42 х (по 1 у кожному районі);
 • забезпечити загальноосвітні навчальні заклади необхідною кількістю футбольних полів та майданчиків, футбольних м’ячів, інвентарю, екіпіровки та методичних матеріалів;
 • забезпечити функціонування 150 новостворених відділень з футболу дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 • розширити практику використання соціальної реклами та підвищити роль засобів масової інформації у популяризації масового футболу;
 • започаткувати роботу Інституту футболу Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 • розпочати формування мережі регіональних центрів резервного (дитячо-юнацького та молодіжного) футболу: ввести у дію 27 регіональних (по 1 у кожному регіоні) та 5 міжрегіональних (на заході, півдні, південному сході, північному сході, у центрі України) центрів із сучасною інфраструктурою, у тому числі з критими футбольними манежами;
 • забезпечити сприятливі умови для участі збірних команд у фінальних частинах чемпіонатів Європи, світу та Ігор Олімпіад, успішної участі клубних команд у змаганнях Ліги чемпіонів, Ліги Європи та в інших міжнародних турнірах;
 • запровадити новітні технології науково-методичного та медико-біологічного забезпечення навчально-тренувального процесу збірних команд України з футболу та в усіх професіональних футбольних клубах;
 • ввести в експлуатацію Державний центр з підготовки збірних команд України з футболу та інших ігрових видів спорту із сучасною інфраструктурою у с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області.

Виконання Програми у повному обсязі дасть змогу підвищити рівень розвитку вітчизняного футболу та привести його у відповідність до національних інтересів та наблизити до стандартів розвитку футболу у світі.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел.

За рахунок державного бюджету передбачається забезпечення видатків обсягом до 640 млн. грн. щороку, які, насамперед, будуть спрямовані на будівництво спортивних об'єктів для занять футболом.

Необхідний обсяг фінансування програми, зокрема з державного бюджету, визначається щороку, виходячи з наявності фінансових ресурсів, а також з урахуванням матеріально-технічних і трудових ресурсів, науково обґрунтованих пріоритетів, нових можливостей щодо розвитку футболу, конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні роки.

Джерело: МОНМС
Видалити Відміна
Забанити Відміна