Закрити
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при викор
22 Січня 2013, 16:45 , Переглядів: 4057
FacebookTwitterLivejournal
Проект постанови Кабінету Міністрів України Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при викор

Впровадження проекту сприятиме підвищенню відповідальності авторів, видавництв або інших фізичних та юридичних осіб за якість лексикографічних об'єктів.

Пояснювальна записка до проекту постанови

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників" розроблено на виконання частини четвертої статті 6 Закону України "Про засади державної мовної політики".

2. Мета і шляхи її досягнення

Реалізація проекту акта надасть можливість унормувати порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників.

3. Правові аспекти

Проект акта розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про засади державної мовної політики", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 15 серпня 2012 р. (протокол № 62).
У цій сфері суспільних відносин діють: Закони України "Про засади державної мовної політики", "Про освіту". Реалізація проекту акта не передбачає розроблення нових актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових фінансових та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством культури, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції, Державним комітетом телебачення і радіомовлення та Національною академією наук.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом, оскільки містить норми регуляторного характеру.

11. Прогноз результатів

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників" забезпечить належну якість підготовки та видання словників української мови та довідників з українського правопису.

Міністр освіти і науки, молоді
та спорту України Дмитро Табачник

Нагору

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови
та офіційного видання цих довідників"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, та аналіз причин її виникнення

Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.
Проблемою, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, є підвищення якості словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності державного регулювання.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та порядку офіційного видання цих довідників" розроблено на виконання частини четвертої статті 6 Закону України "Про засади державної мовної політики".

Основні групи та підгрупи, на які впливає ця проблема

  1. Держава

Державне регулювання діяльності у цій сфері є необхідним для контролю за якістю словників української мови і довідників з українського правопису.

  1. Автори, видавництва або інші фізичні та юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що мають виключні права на використання лексикографічного об'єкту.

Державне регулювання діяльності у цій сфері сприятиме підвищенню відповідальності авторів, видавництв або інших фізичних та юридичних осіб за якість лексикографічних об'єктів.

  1. Громадяни

Відчують опосередкований вплив через підвищення якості словників української мови і довідників з українського правопису.

2. Мета державного регулювання

Підвищити якість словників української мови і довідників з українського правопису.

3. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проект передбачає встановлення порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників.

4. Можливість досягнення визначеної мети у разі прийняття регуляторного акта

Мета може бути досягнута у разі чіткого виконання затвердженого регуляторним актом порядку.

5. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів.
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься у межах їх компетенції центральними органами виконавчої влади: МОНмолодьспортом та Держкомтелерадіо.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Від прийняття регуляторного акта очікуються позитивні наслідки – підвищення якості словників української мови і довідників з українського правопису.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта є необмеженим, оскільки словники української мови і довідники з українського правопису видаватимуться постійно.

8. Показники результативності регуляторного акта

Результативність акту можна оцінити за показником якості лексикографічних об'єктів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта – до кінця календарного року з моменту схвалення проекту Кабінетом Міністрів України.
Строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта – через рік після проведення базового відстеження.
Метод проведення відстеження результативності – якісний.

Міністр освіти і науки, молоді
та спорту України Дмитро Табачник

Нагору

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 2013 р. №

Київ

Про схвалення Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови
та офіційного видання цих довідників

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників, що додається.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___________2013 р. № _______

ПОРЯДОК
затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників

1. Цей Порядок визначає механізм затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання цих довідників з метою підтвердження можливості їх використання в державному діловодстві, засобах масової інформації, сфері освіти і науки, інших сферах суспільного життя.

2. З метою розгляду рукописів словників української мови і довідників з українського правопису (далі – лексикографічні об'єкти) утворюється Міжвідомча комісія з питань розгляду рукописів словників української мови і довідників з українського правопису (далі – Міжвідомча комісія), яка діє відповідно до затвердженого МОНмолодьспортом положення. До складу Міжвідомчої комісії включаються представники МОНмолодьспорту, Національної та національних галузевих академій наук, заінтересованих центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, інших наукових установ. Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджується МОНмолодьспортом за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

3. Визнання відповідної якості лексикографічних об'єктів реалізується через процедуру надання Міжвідомчою комісією дозволу на їх офіційне видання, який є обов'язковим для розгляду у встановленому порядку питання про можливість їх використання у навчально-виховному процесі в навчальних закладах.

4. Дозволи надаються лексикографічним об'єктам, що видаються за бюджетні кошти або використовуються у навчально-виховному процесі в навчальних закладах, зокрема:

  • паперовим словникам української мови — окремим книжковим словниковим виданням усіх різновидів (одно-, дво- та багатомовні словники – загальномовні, спеціальні та термінологічні), а також словникам у складі інших видань;
  • електронним словникам української мови — словникам усіх різновидів на машинних носіях інформації;
  • довідниковим посібникам з української мови — довідковим виданням прикладного характеру, побудованим за абеткою назв статей або в систематичному порядку.

5. Для одержання дозволу автор, видавництво або інші фізичні та юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що мають виключні права на використання лексикографічного об'єкту, звертаються з листом-клопотанням до Міжвідомчої комісії.

6. У листі-клопотанні зазначаються: повна назва та вид лексикографічного об'єкта, відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання), призначення об'єкта.
До листа-клопотання додаються:

  • електронний файл попередньо відредагованого рукопису, а для електронних лексикографічних об'єктів їхня інсталяційна версія на машинному носії;
  • письмові офіційно завірені рецензії не менше ніж двох фахівців;
  • відповідь авторів на зауваження рецензентів.

7. Міжвідомча комісія розглядає подані матеріали протягом одного місяця.

8. Дозвіл на офіційне видання лексикографічних об'єктів підписується головою Міжвідомчої комісії, а у разі відсутності голови – його заступником.

9. Інформація про наданий дозвіл розміщується на звороті титульного аркуша паперового видання або у випускних даних електронного лексикографічного об'єкту.

10. Міжвідомча комісія має право скасувати виданий нею дозвіл у разі невідповідності змісту випущеного лексикографічного об'єкта поданому до комісії тексту.

Нагору

Джерело: МОНМС
Видалити Відміна
Забанити Відміна