Закрити
Школа Радості та Добра
11 Грудня 2012, 12:50 , Переглядів: 7451
FacebookTwitterLivejournal
Школа Радості та Добра Фото: http://afield.org.ua Школа Радості та Добра

Навчально-виховний проект учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Формування моральних цінностей через вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського

Виходячи із вимог сучасного суспільства та відповідно до нормативно - правових документів щодо розвитку освіти, пріоритетними напрямками виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах визначено: формування національної свідомості, виховання духовної культури особистості, забезпечення духовної єдності поколінь, утвердження принципів загальнолюдської моралі.

Сьогодні школа формує в учнів ціннісні орієнтації. Моральне виховання займає одне із провідних місць у педагогіці, бо воно формує духовно багату, орієнтовану на загальнолюдські цінності особистість. Увага до морального виховання закономірна. В моральній вихованості людини віддзеркалюється певний рівень її відношення до суспільства, до оточуючого світу.

Основи моральних цінностей закладаються в школі. Розуміючи завдання української національної школи, метою проекту стала проблема: "Формування моральних цінностей через вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського"

Ознайомившись з педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського, переконуємось ще раз, що спадщина відомого педагога різнопланова, багатоаспектна. Його педагогічні ідеї не втратили свого значення й досі. Виходячи з цього, розроблений проект "Школа Радості та Добра "є актуальним.

Відзначаючи день народження В. О. Сухомлинського, ми звертаємося до його спадщини, перечитуємо твори, зіставляємо його думки з сьогоднішніми реаліями, трансформаціями, що відбуваються в освітньому просторі. Прагнення усвідомити проблеми сучасної освіти притаманне освітянам. Виходячи з цього, народилася ідея творчо освоїти педагогічний спадок В. О. Сухомлинського з нагоди 90 – річчя з дня народження великого педагога.

Педагогічний колектив Новокатеринівської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів Старобешівського району, в якій я працюю, вирішив розробити діючу, результативну, цікаву та різнобічну систему виховної роботи школи через вивчення педагогічної спадщини педагога В. О. Сухомлинського.

І саме тому був складений проект "Школа Радості та Добра".

Школа Радості та Добра - це моральне та соціальне виховання, що виявляється в першу чергу постійними зв’язками між учителем і дитиною. В. О. Сухомлинський писав "Виховувати людину - це передусім знати її душу, бачити і відчувати її індивідуальний світ "Педагогічна спадщиина В. О. Сухомлинського різнопланова, багатоаспектна. Його педагогічні ідеї не втратили свого значення й досі. Тому проект передбачає впровадження в роботу педагогічних ідей В. О. Сухомлинського:

 • Створення загальнолюдських норм життєдіяльності
 • Вироблення 5 - умінь для здобуття знань
 • Використання народної педагогіки
 • Використання ідеї педагогічної співдружності учень - учитель - учень
 • Азбука моралі "10 Не можна"

Проект передбачає реалізацію таких завдань:

 1. Впровадження в роботу школи педагогічних ідей  В. О. Сухомлинського.
 2. Організація цілеспрямованої роботи педагогічного колективу школи щодо реалізації проекту.
 3. Визначення оптимальних методів, форм, засобів, що сприятимуть формуванню моральних цінностей у школярів через вивчення спадщини В. О. Сухомлинського.
 4. Розробка інструментарію для моніторингового вивчення рівня вихованості школярів.

 Реалізація цих завдань буде здійснюватись шляхом втілення у практику:

 • Уроків мислення серед природи
 • Уроків добра та краси
 • Азбуки моралі "10 НЕ можна"
 • Виховних годин, заходів на моральні теми
 • Роботи творчої групи "Відродження"
 • Програми курсу "Принципи щасливого дитинства"
 • Видання рукописних книжок

Керівник проекту: заступник директора з виховної роботи.

Учасники проекту:

 • директор школи;
 • педагогічний колектив;
 • учні школи;
 • батьки.

Виконання проекту розраховане на півтора роки і передбачає участь учителів, учнів та батьків, які зможуть планувати та впроваджувати заходи направлені на формування моральних цінностей через вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.

Перспективність проекту полягає у дієвості моделі виховної діяльності школярів.

Моніторинг проекту буде здійснюватись шляхом діагностування, анкетування, опитування.

З метою формування моральних цінностей учнів через вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського проект передбачає заходи щодо реалізації завдань проекту "Школа Радості та Добра".

Календарний план

Загальна тривалість проекту - (березень 2010 - травень 2011 рр.)

Термін виконання Зміст роботи Виконавці
Березень – квітень 2010 1. Вивчення досвіду з проблеми. Автор проекту Поливода Т. В.
Травень – вересень 2010 2. Включення педколективу, учнів, батьків в роботу щодо ознайомлення та реалізації проекту "Школа Радості та Добра". Заступник директора з виховної роботи, автор проекту.
Вересень 2010 3. Засідання Ради школи з питань розгляду проекту. Заступник директора з виховної роботи, автор проекту.
Серпень – вересень 2010 4. Складання планів роботи щодо реалізації проекту "Школа Радості та Добра":
 • класних керівників;
 • учителів початкових класів;
 • методичних об’єднань класних керівників;
 • батьківської Ради;
 • корекція річного плану роботи школи:
 • дитячих організацій: "Барвінчата", "Козачата","Юнь Донбасу".
Класні керівники, заступник директора з виховної роботи, педагог - організатор
Протягом виконання проекту 5. Забезпечення науково – методичної підтримки проекту:
 • консультації у методичних службах;
 • отримання практичної допомоги,
 • проведення заходів;
 • розробка шкільною методичною службою методичних рекомендацій щодо реалізації проекту;
 • забезпечення підтримки проекту психологічною службою школи.
 
Вересень – жовтень 2010; квітень – травень 2011р. 6. Моніторингове забезпечення проекту:
 • здійснення вхідної діагностики;
 • створення системи моніторингу.
Автор проекту
Вересень 2010 р. - травень  2011 р. Впровадження проекту "Школа Радості та Добра "у життя школи.  

Реалізація проекту "Школа Радості та Добра "відповідно до поставлених завдань передбачає такі результати:

 1.  Підвищення рівня вихованості учнів.
 2.  Збагачення духовного світу вихованців, вміння бачити прекрасне.
 3.  Прищеплення учням моральних цінностей, правової культури.
 4.  Робота з відродження національної культури. Творча група "Відродження".
 5.  Вдосконалення виховного процесу через впровадження ідей В. О. Сухомлинського.
 6.  Сформованість моральних цінностей школярів, загальнолюдських норм життєдіяльності.

Вважаю, що такі результати свідчать про досягнення поставленої мети. Отже, формування моральних цінностей у школярів потребує виховання людини з моральними почуттями, життєвими орієнтаціями та моральними переконаннями.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Поливода Тетяна Василівна, учитель української мови та літератури, Новокатеринівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua