Закрити
Нумерація багатоцифрових чисел. Читання багатоцифрових чисел
06 Листопада 2012, 13:59 , Переглядів: 22101
FacebookTwitterLivejournal
Нумерація багатоцифрових чисел. Читання багатоцифрових чисел Нумерація багатоцифрових чисел. Читання багатоцифрових чисел

Конспект уроку математики за програмою "Росток", проведеного в 3 класі.

Мета: формувати уявлення про поняття "багатоцифрове число", "клас", "розряд", "розрядні одиниці", здатність до читання багатоцифрових чисел; актуалізувати знання про натуральний склад чисел, нумерацію трицифрових чисел; тренувати навички письмового множення на одноцифрове та кругле число; виховувати організованість, взаємопідтримку.

Обладнання: презентація, картки з числами, картки.

Хід уроку

1. Самовизначення до діяльності.

Продзвенів і стих дзвінок.
Починається урок
Всі за парти тихо всілись
І на мене подивились.

На дошці діаграма Венна.

Множина A — множина всіх натуральних чисел.

Назвіть підмножини натуральних чисел, з якими ми вже знайомі. (одноцифрові, двоцифрові, трицифрові, парні, непарні, круглі, некруглі)

Хто здогадався, чому буде присвячено наш урок?

Так, сьогодні ми будемо подорожувати множиною натуральних чисел, побуваємо в одній із підмножин.

Множина чисел попереду в нас,
Сміливо та впевнено крокує наш клас.

Як треба побудувати урок, щоб ви дізналися щось нове?( спочатку повторимо, з’ясуємо, що нам невідомо, поставимо мету, знайдемо щось нове).

Отже, з чого почнемо? (з повторення)

2. Актуалізація знань і фіксація утруднення

1) Актуалізація знань нумерації трицифрових чисел чисел

Приготуйте картки з цифрами.

(Викликаю до дошки від 1 до 3 дітей. Діти виходять з різними цифрами, складають числа. Інші читають число, дають йому характеристику. 3 – 4 числа)

Покажіть число, в якому 4 сотні, 5 десятків , 6 одиниць.

Скільки різних чисел можна скласти із цифр 4, 5 и 6? (6.)

Діти складають числа. ( запис в зошит)

456; 465; 546; 564; 645; 654.

Скільки цифр існує для запису будь - яких чисел? (10 – від 0 до 9)

Скільки одиниць кожного розряду утворюють нову лічильну одиницю? (10 одиниць кожного розряду утворюють нову лічильну одиницю.)

Скільки разрядів в трицифровому числі? Назвіть їх.

сот. дес. од.

 

2) Усні та письмові обчислення

На дошці  вирази:

16 : 4        13 · 5        14 · 70.

Знайдіть значення першого виразу. (4.) Запис на дошці.

Знайдіть значення другого виразу. (65.)  На дошці (465.)

Прочитайте число, яке отримали.

Знайдіть значення третього виразу. Як будете виконувати обчислення?

Один учень записує розв’язок на дошці з коментуванням, решта – в зошитах.

Що означає нуль в записі числа?

Підведемо підсумок.  Що повторили? (Числа записуємо різними цифрами; нуль позначає відсутність одиниць певного разряду, запис трицифрових чисел за еталоном

розряди: с., дес., од.)

Що будете робити далі? ( отримаємо завдання, в  якому буде щось нове)

3) Завдання для пробної дії

Вчитель записує число 980 на дошці поряд з цифрами 465 (465980).

У кажного учня  різні ваіанти читання числа 465980, один з яких правильний.

Прочитайте число і обведіть правильний варіант відповіді читання числа

1. 46 тисяч 598
2. 465 тисяч 980 одиниць
3. 4 мільйона 65 тисяч 980
4. 465 тисяч 980
5. 46 мільйонів 5 тисяч 980
6. не знаю

Які варіанти відповідей обвели?

Хто обрав перший варіант відповіді?

 Варіанти відповідей дітей вчитель фіксує  на дошці.

Число одне, а варіантів читання багато. Чи може таке бути? (Ні.)

Який варіант правильний?

Що ми не змогли зробити?

3. Виявлення місця і причини утруднення

- Яке завдання виконували? (Обводили  правильний варіант читання даного числа.)

Чим це завдання відрізняється від тих, які ми виконували? ( ми читали трицифрові числа)

Чому виникло утруднення? (Немає способу читання багатоцифрових чисел);

4. Побудова проекту виходу з утруднення

Як можна назвати всі числа, які записані за допомогою великої кількості цифр? (Багатоцифрові числа.)

Що ми повинні навчитися робити на уроці? (навчитися читати багатоцифрові числа.)

Сформулюйте тему уроку. (Багатоцифрові числа.)

Що нам допоможе? (уміння читати трицифрові числа)

5. Реалізація проекту виходу з утруднення.

Викладіть на парті картки з цифрами 4, 6, 5, 9, 8, 0.

Розбийте число на групи по 3 цифри в кожній.

Можете прочитати? (Так, ми отримали два трицифрових чила.)

Як треба прочитати число, щоб було зрозуміло, що записано одне багатоцифрове число? (треба після кожної групи поставити слова: мільярд, мільйон, тисяча.)

Такі групи цифр утворюють класи. Скільки класів в нашому числі? (Два класи.)

Чим схожі класи? В кожному класі три розрядні одиниці.

Розрядні одиниці кожного класу називаються однаково: сотні, десятки, одиниці.

одиниці

сот.   дес.   од.   сот.   дес.   од.  

Назвіть число, яке записано в класі одиниць. (980.)

Прочитайте число другого класу. (465.)

Скільки розрядних одиниць в числі? (Шість: 3 розрядних одиниці  класу одиниць,
3 розрядних одиниці класу тисяч
.)

Прочитайте число.(465 тисяч 980.)

 Називаються всі класи, крім одиниць. Перевірте правильність вашого вибору.

Діти на листочках фіксують правильный варіант читання числа.

Які ще назви класів ви знаєте? (Мільйон, мільярд.)

Робота з нумераційною таблицею.

класи мільярди мільйони тисячі одиниці
розряди сот. дес. од. сот. дес. од. сот. дес. од. сот. дес. од.


числа

 

                  3 6 8
                  8 0 5
                  9 8 0
                5 0 0 0
                8 3 1 9
              5 0 0 0 0
              8 1 3 6 7
          9 7 2 1 2 1 0
        6 8 0 4 5 9 0 0
      8 3 0 0 0 0 0 0 0
    6 9 8 2 0 5 0 1 6 5
  8 4 3 3 4 2 1 7 5 2 9
8 3 8 5 2 7 4 4 4 4 1 2

Що спільного у всіх класах? (В кожному класі 3 розряди. Назви розрядів однакові)

Чим відрізняються  класи? (назвами)

Як прочитати будь - яке багатоцифрове число? (розбиваємо на класи, по 3 цифри справа наліво, читаємо число одиниць кожного класу, не називаючи класу одиниць)  

Еталон:

Прочитайте числа в нумераційній таблиці "ланцюжком".

6. Первинне закріплення в зовнішньому мовленні

Потренуємось читати багатоцифрові  числа, не записані в таблиці. Для читання користуйтеся опорною схемою.

№ 2 (б, в), ст.62.

1) Прочитайте числа, записані під буквою в.

Діти  читають з місця з коментуванням кроків. (Розбиваємо число на класи, по три розряди справа наліво. Читаємо число, називаючи класи.)

2) Пропоную вам попрацювати в парах. Виконайте завдання б , читаючи числа один одному.

Діти працюють в парах.

7. Самостійна робота з самоперевіркою  за еталоном

Завдання: Прочитайте числа «мовчки», послухайте читання вчителя.

Числа Так - ні Результати перевірки
1) 7398    
2) 53 429    
3) 200 674    
4) 8 670 052    
5) 20 000 000    
6) 756 453 895    

Я прочитаю числа. Якщо число буде прочитано правильно, запишіть у другий стовпчик таблиці слово «так», якщо – неправильно, то «ні».

7 тис.398; 53 тис.429 од.; 200 тис.674; 8млн.670 тис.52; 2 млн.; 756 млн.453 тис.89.

Діти слухають і записують на листочках необхідні слова.

Перевірте свою роботу.  Результат перевірки запишіть в третій стовпчик таблиці.

Діти перевіряють правильність виконання завдання.

Хто помилився? (…)

Яку помилку допустили? (…)

Що робити, щоб не припускатися помилок?

Хто виконав завдання без помилок поставте собі «+».

8. Включення в систему знань і повторення

1)   № 7 (б), ст.63.

Виконайте роботу самостійно

Які числа отримали у відповідях ? ( багатоцифрові.)

Прочитайте числа.

9. Рефлексія навчальної діяльності

Перед вами  діаграма Венна.

 Яку множину чисел ми сьогодні вивчали? (Множину багатоцифрових чисел.)

Що вчилися робити з багатоцифровими числами?

Вчитель доповнює малюнок  стрілкою та пише слово "читання".

Оцініть власні досягнення на уроці , заповнивши картку – твердження.

Картка - твердження

  + -
1. Я вмію називати багатоцифрові числа.    
2. Я не припустився помилок в самостійній роботі.    
3. Я вмію виконувати множення в стовпчик.    
4. У мене все сьогодні вийшло, я не припустився помилок.
 
   

10. Домашнє завдання

Придумати і записати 5 багатоцифрових чисел, прочитати їх.

Або знайти речення з великими числами і записати їх.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Матвейко Лариса Павлівна, вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії спеціалізованої початкової школи № 244 Оболонського району міста Києва.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна