Закрити
Написання складних прикметників разом і через дефіс.
31 Жовтня 2012, 13:04 , Переглядів: 23532
FacebookTwitterLivejournal
Написання складних прикметників разом і через дефіс. Фото: yak-prosto.com Написання складних прикметників разом і через дефіс

Розробка уроку учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Тема. Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Соціокультурна тема уроку. У світі прекрасного. Квітковий годинник.

Мета. Ознайомити шестикласників із правильним написанням складних прикметників; формувати вміння правильно писати складні прикметники і пояснювати їх написання, користуючись правилом;
розвивати вміння конструювати, досліджувати, узагальнювати й синтезувати, сприяти формуванню в учнів навичок мислення високого рівня;
на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному розвиткові особистостей шестикласників.

Цілі уроку:
Учні мають знати:
написання прикметників разом і через дефіс.
Учні мають вміти:
визначати у тексті складні прикметники;
правильно писати та пояснювати написання складних прикметників;
правильно вживати складні прикметники у мовленні;
виокремлювати й запам’ятовувати основну інформацію у прослуханому чи прочитаному тексті, аналізувати його мовні і структурні особливості;
оцінювати власну діяльність.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції на засадах дослідницького підходу).

Методи і прийоми, форми роботи: інтелектуально-мовленнєва розминка, спостереження-аналіз над мовним матеріалом, робота із підручником, комунікативний практикум; «Фігурки», «Акваріум», «Читання з позначками», «Незакінчене речення»; робота в групах, парах.

Обладнання: роздатковий матеріал ( «Цілі уроку», текст «Квітковий годинник», фігурки-настрої), комп’ютер, відеокліп «Вальс квітів».

Перебіг уроку

І. Мотиваційний етап.
З’ясування емоційної готовності учнів до уроку «Фігурки».

Погляньте на графічні зображення і знайдіть ті, які відповідають вашому емоційному стану. Покажіть, будь ласка, вибрані фігурки. Поясніть свій вибір.

Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.
(Інтелектуально-мовленнєва розминка).

Перегляньте відеокліп, в якому звучить «Вальс квітів» П. Чайковського. Слухаючи музику, уважно розгляньте репродукції сучасного митця Ірини Прохорович, зверніть увагу, які кольори та їх відтінки використала художниця, зображуючи квіти. Запишіть їх до своїх зошитів.

Учні переглядають відеокліп, записують прикметники.

 • Чи є серед виписаних слів складні прикметники?
 • Запишіть їх на дошці. Встановіть спосіб творення цих слів.

Завдання - диспут

 • Переглядаючи світлини, я звернула увагу на підписи до зображень. Під однією із них було записано «Білосніжні проліски», а під іншою – «Сніжно-білі проліски». Як ви думаєте, чи не помилилася Ірина Прохорович у написанні прикметників, підписуючи свої фотографії? Чи можете ви пояснити, чому відрізняється написання цих слів?
 • Як ви вважаєте, про що сьогодні піде мова на нашому уроці? Спробуйте передбачити тему нашого уроку.

Формулювання теми, запис у зошити.
«Написання складних прикметників разом і через дефіс».

 • Для чого потрібно вивчати мовний матеріал сьогоднішнього уроку? Де на практиці його можна застосувати? Яку користь він може принести вам у щоденному мовленні?

ІІ. Цілевизначення та планування діяльності.

Учні опрацьовують цілі уроку, роздані їм на картках, доповнюють їх власними, планують роботу на уроці.

 • Ознайомтеся, будь ласка, із запропонованими цілями і узгодьте їх із власними, допишіть свої цілі. Сформулюйте очікувані результати уроку (Відповіді учнів).
 • Як можна досягнути поставлених цілей? Запропонуйте форми роботи на сьогоднішньому уроці (Відповіді учнів).
 • Реалізовуючи цілі, сьогодні ми укладемо таблицю, що допоможе нам узагальнити результати роботи протягом уроку. За таблицею ви повинні будете створити усне повідомлення про особливості написання складних прикметників.

ІІІ. Вивчення нового навчального матеріалу.

1. Лінгвістичне спостереження-аналіз з елементами зіставлення.
Перш за все, ми повинні з’ясувати, як можуть писатися складні прикметники. Прочитаймо текст.

Квітковий годинник
Годинники бувають різні: пісочні, сонячні, маятникові, механічні, електронні.
Все ж, незважаючи на науково-технічний прогрес, сьогодні можна легко дізнатися котра година і за найпростішим годинником – квітковим. Користуватися ним нескладно. Варто лише запам'ятати, які квіти й коли прокидаються і засинають...

Найраніше, о четвертій годині ранку, розпускаються золотаві ромашки козельцю. О п'ятій розплющує синьо-блакитні очі петрів батіг. О шостій - яструбинка, о сьомій - осот, о восьмій - в'юнки польові, о дев'ятій - червоногаряча гвоздика, о десятій - мати-й-мачуха.
Погріються квіти на сонечку, порадують нас своєю красою - і знову вкладаються спати. О першій годині дня - гвоздика, о другій – кульбабка, о четвертій - яструбинка, о п'ятій - мати-й-мачуха, оспівана у народнопісенній творчості, о сьомій - лілійник (В. Приходько).

 • Бесіда за змістом тексту.
  • Чи є у тексті незрозумілі вам слова?
  • Про що дізналися, прослухавши текст?
  • Що виражає заголовок – тему чи ідею?
  • Поставте запитання за змістом тексту сусідові по парті.    
 • Спостереження-аналіз над мовним матеріалом.
  • Випишіть складні прикметники, вжиті у тексті.
  • Як можуть писатися складні прикметники? Запишіть у таблицю.
Через дефіс Приклади Разом Приклади
       

Тепер ми можемо з’ясувати, що впливає на написання складних прикметників. Для цього проведемо лінгвістичне спостереження-аналіз.

Робота у групах ( «Акваріум»).
Поділ на групи (Учні називають відомі їм квіти, доки учитель їх не зупинить. Інші повторюють ці ж квіти, що були названі першою частиною учнів. У групи об’єднуються за названими однаковими квітками).

І група.
З’ясуйте, чому відрізняються за написанням прикметники «синьо-блакитні» та «червоногаряча». Поміркуйте, що означають поєднання слів у складному прикметникові. Зробіть висновок про написання складних прикметників, запишіть висновок до таблиці.
Виходить перша група, обговорює завдання, решта учнів уважно слухає.

 • Запишіть до таблиці свої висновки.

До решти учнів:

 • Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?
 • Чи була їхня думка достатньо аргументованою?
 • Який із доказів ви вважаєте найбільш переконливим?

ІІ група.
З’ясуйте, чому відрізняються за написанням прикметники «народнопісенна» та «науково-технічний». Поміркуйте, які відношення встановлені між поєднаними словами у складному прикметникові. Зробіть висновок про написання складних прикметників, запишіть висновок до таблиці.
 Виходить друга група, обговорює завдання, решта учнів уважно слухає.

 • Запишіть до таблиці свої висновки.

До решти учнів:

 • Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?
 • Чи була їхня думка достатньо аргументованою?
 • Який із доказів ви вважаєте найбільш переконливим?

Робота з підручником.
«Читання із позначками»

 • Зіставте свої спостереження з підручником. Прочитайте правило на стор. 217. Скористайтеся позначками + – знаю; ! – нове ; ? – потребую допомоги вчителя.
 • Чи потребує хтось допомоги ? Що нового з’ясували, читаючи правило? Допишіть у таблицю нове правило.

2. Комунікативний практикум
Презентація результатів дослідження (зв’язне висловлювання за таблицею).
- Чи можете зараз пояснити написання прикметників, використаних у підписах до фотографій?

IV. Рефлексія навчальної діяльності.

1. Тематична рефлексія.
Диктант «Мовчанка»
Учитель показує учням по дві картки, на яких записані слова.
Завдання: скласти із поданих слів складні прикметники і пояснити їх правопис.
Слова: жовтий, гарячий; червоний, щока; кислий, солодкий; науковий, технічний; Західна Україна; шість, поверх.
Перевірка результатів роботи.

2. Інтелектуальна та соціальна рефлексія.
•    Бесіда.
–    Прочитайте цілі уроку. Чи досягли ви їх? Поставте позначку «+» навпроти того, що ви вже знаєте та умієте, «–», якщо над чимось ще потрібно попрацювати. Оцініть свою роботу на уроці.
–    Продовжіть речення:
«Мій успіх на сьогоднішньому уроці – це…; найбільші труднощі я відчув…; я не вмів, а тепер умію… ».

V. Домашнє завдання
Обов’язкове: вивчити правила (с. 217), дібрати власні приклади для підтвердження правил.
За бажанням:

 • вправа 468 (творення складних прикметників);
 • вправа 466 (написання складних прикметників);
 • підготувати за матеріалами сайту http://www.refine.org.ua невелике повідомлення про те, які рослини можуть стати в пригоді, коли поряд немає годинника.

Загальні висновки про ефективність проведеного уроку/

Проведений урок засвідчив ефективність упровадження інтерактивних методик. Учні мали можливість здобувати нові знання через розвиток власної активності, відчули свою успішність та інтелектуальну спроможність. Головним результатом уроку стало те, що кожна дитина мала можливість реалізувати себе і як генератора ідеї, і як виконавця, і як носія інформації, необхідної для виконання завдання.

Прикріплені файли
Джерело: ostriv.in.ua
Автор: Саприкіна Наталія Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №23 Рівненської міської ради

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна