Закрити
Курси екологічного спрямування
12 Жовтня 2012, 12:26 , Переглядів: 10720
FacebookTwitterLivejournal
Курси екологічного спрямування Курси екологічного спрямування

Навчально-виховний проект учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

"Екологізм тіла та душі"

Програма факультативного курсу для учнів 5-6 класів

Пояснювальна записка

На початку 90-х років з’явилась нова галузь психології, що виникла на тлі усвідомлення того, що екологічну кризу неможливо подолати без зміни панівної екологічної свідомості, яка є її психологічною основою. Одним із найважливіших компонентів екологічної свідомості є наявність такого суб’єктивного ставлення особистості (індивіда) до природи, коли природні об’єкти набувають статусу "особистісно значущого” (суб’єктифікуються, тобто набувають статусу суб’єкта власної життєдіяльності) і починають виступати як мотиваційна основа поведінки індивіда зі ставленням до природного середовища через екологізм свого тіла і душі. Тим самим змінюється протилежність людини і природи в логіці суб’єктивно-об’єктивного ставлення, а формується розуміння того, що суб’єктивне екологізоване ставлення до свого організму,відпочинку, умов життя показує екологічну культуру індивіду і визначає екологічну картину регіону, країни.

Пропонований курс - це крок до формування екоцентричної екологічної свідомості на мінімально - особистісному рівні кожного учня. Він дає змогу визначити для кожного яким має бути його помешкання,місто, місця відпочинку, вибір продуктів харчування, що робити з відходами. Оскільки, усвідомлення елементарних, але важливих речей, набагато гостріше при власному дослідженні та аналізі, то кожна тема курсу розкривається блоками:

 • 1-й блок - теоретичні аспекти питання,що вивчається;
 • 2-й блок - ознайомлення з можливими методиками досліджень;
 • 3-й блок - дослідження учнями індивідуальних умов та об’єктів;
 • 4-й блок - обмін результатами досліджень та складання пам’яток чи рекомендацій.

Курс може бути використано для роботи екологічного гуртка чи екологічно школи.

Завдання курсу :

навчальні:

 • розширити знання про компоненти довкілля та їх вплив на організм людини;
 • вивчити умови життя у яких повинна без шкоди для себе і оточення жити людина;
 • вивчити правила харчування та вибору продуктів харчування;
 • вивчити правила поведінки у природі і місцях відпочинку, та можливі фактори впливу цих місць на людину та людини на них;
 • вивчити типологію сміття та прийоми утилізаціії відходів і переробки сміття;
 • вивчити екологічний стан свого помешкання, міста, паркової зони, приміських лісових зон;
 • здійснити аналіз свого харчування, житлових умов, побутових відходів;
 • розробити пам’ятки стану житлових умов, стилів поведінки у природі, вибору харчових продуктів, поведінки зі сміттям, запобігання хворб джерелом яких є біологічні фактори;

виховні:

 • розвиток творчих, пошукових здібностей учнів;
 • уміння самостійно досліджувати та аналізувати, помічати позитиви та негативи;
 • формування навичок критичної оцінки своєї поведінки;
 • розвиток вмінь складати пам’ятки і усвідомлення необхідності дотримання рекомендацій та вимог, що у них зазначені;
 • домогтися розуміння учнями того, що від рівня їх екологічної культури (творцями якої є вони самі і їх оточення) залежить екологічний стан їх міста, регіону, країни.

Вступ. Основи екології людини (2 год.)

Що вивчає наука екологія людини. Екологічні проблеми України та регіону. Екологічна криза її причини та наслідки. Наскільки проблеми твого регіону взаємопов’язані з кожним з вас?

Тема 1. Ти і твоя оселя (5 год.)

Помешкання - як один із факторів життя людини. Гігієнічні умови помешкання: будівельний матеріал, освітленість, інтер’єр, комфорт оселі, температурний режим. Використання та економія енергії (тепла та електроенергії) в твоєму помешканні.

Практична робота № 1:

а) "Аналіз гігієнічних умов моєї оселі.”
б) Складання пам’яток "Про що повинен знати кожен, щоб жити було здорово та економно”.

Тема 2. Ти і твоє харчування (5 год.)

Харчування його необхідність, норми, правила прийому їжі. Природне харчування. Гігієнічні вимоги до продуктів харчування. Екологічні проблеми харчування людини.

Практична робота № 2:

а) "Чи правильно я харчуюсь і добираю продукти харчування?”
б) Складання порадника "Як і де вибирати продукти харчування.”

Тема 3. Ти і те, що ти після себе лишаєш (4 год.)

Що являє собою сміття, його типологія. Яку небезпеку воно може нести. Прийоми поведінки зі сміттям.

Практична робота № 3:

а) "Аналіз побутових відходів.”
б) Складання пам’ятки " Що робити зі сміттям.”

Тема 4. Ти і твоє місто (5 год.)

Економіко - географічна характеристика свого міста.

Практична робота № 4:

а) " Аналіз екологічного стану свого міста.”
б) Складання колективного колажу "Проблеми та екологічні перспективи мого міста.”

Тема 5. Ти і місця твого відпочинку (8 год.)

Що дає людині відпочинок і яким він може бути. Соціальні та природні місця відпочинку,правила поведінки у них. Відпочинок - як культурне явище.

Практична робота № 5:

а) "Дослідження паркової зони міста.”
б) Оформлення фотовиставки "Зелені очімого міста.”

Практична робота № 6

а) "Дослідження впливу людини на приміську лісову зону.”
б) Складання пам’ятки за результатами досліджень "Як поводити себе на природі.”

Тема 6. Як природа може зашкодити тобі (5 год.)

Мікроорганізми як частинка природи. Причини виникнення та загальна характеристика інфекційних хвороб, небезпека яку вони несуть. Гельмінтози та їх вплив на організм. Фактори природи,що можуть викликати алергії. Як попередити та лікувати алергії.

Практична робота № 7

Складання пам’ятки "Як вберегтися від хвороб біогенного походження ?”

Тематичний план курсу

Тема Теоретичні год. Практичні год. Всього
1. Вступ. Основи екології людини. 2 - 2
2. Ти і твоя оселя. 3 2 5
3. Ти і твоє харчування. 3 2 5
4. Ти і те,що ти лишаєш після себе. 2 2 4
5. Ти і твоє місто. 1 2 по 2 5
6. Ти місця твого відпочинку. 2 2 по 2 8
7. Як природа може зашкодити тобі. 4 1 5
Всього 17 17 34

Література:

 1. Алексеев Т.И.,Очерки экологии человека.- М.:Наука,1993.
 2. Барановский М.М. Ваше жилище.- К.,1987.
 3. Даценко І.І. Гігієна та екологія людини.- Львів: Афіша, 2000.
 4. Залеський І.І. Клименко М.О. Екологія людини.-К.: Видав. центр "Академія”, 2005.
 5. Ванханен В.Д. Петров К.С. Гигиена питания.-М.,1981.

"Хімія та екологія довкілля"

Програма факультативного курсу для 7-го класу

Пояснювальна записка.

Діти завжди прагнуть дізнатися щось нове про навколишній світ, з чого він побудований, як у природі відбуваються ті чи інші явища. Цю потребу здатна задовольнити система з поєднань природничих наук: хімії, біології, фізики, географії. Але, щоб світовідкриття для дитини було не просто енциклопедичним, а показувало місце і роль кожного у природних складових та явищах потрібно скористатися екологічним містком.

Програмовий матеріал вивчення хімії у 7-му класі ґрунтується на знаннях отриманих учнями у пропедевтичному, інтегрованому курсі "Природознавства" (5-6 кл.), в якому учні набувають мінімум знань про атоми, молекули, хімічні елементи, речовини, суміші природні явища, системи. На вивчення хімії у цьому класі виділено лише одна година (разом 35 год.) то недостатні можливості у поглибленні знань, розвитку пізнавальної діяльності, розкриття практичності у набутих знаннях можуть компенсуватись даним факультативним курсом.

Програмою курсу передбачено поступове введення хіміко-екологічних понять, ознайомлення учнів з проблемами екології через призму хімії. Приділяється увага прикладному застосуванню вмінь і знань учнів з хімічної екології під час проведення практичних занять, що включають лабораторні дослідження, екскурсії, краєзнавчу роботу, розв’язування задач екологічного змісту, застосування прийомів аналізу та моніторингу.

Курс розраховано на загальноосвітні класи і дітей які хочуть розширити свої знання про склад природних речовин і сумішей, їх можливі зміни під впливом діяльності людини, та вплив цих змін на організм людини.

Завдання курсу:

освітні:

 • поглибити знання учнів з природничих дисциплін;
 • розвивати інтерес до хімії, екології, сприяти вибору учнями подальшого профілю освіти;
 • формувати науково-діалектичний світогляд учнів, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у взаєминах: природа-людина-природа;
 • розширити знання учнів про чисті речовини і суміші їх місце у довкіллі;
 • поглибити розуміння учнями перебігу найбільш важливих біогеохімічних процесів;
 • розширити систему знань про єдність людини та природи.

розвивальні:

 • розвивати наукові здібності учнів та інтерес до вивчення складу та закономірностей природи;
 • розвивати вміння порівнювати, прогнозувати, аналізувати.

виховні:

 • виховувати екологічну культуру учнів;
 • сприяти виробленню єдиного світогляду у розумінні взаємозв’язаності між природними складовими, довкіллям. діяльністю та активністю людини;
 • виховувати особисту відповідальність за стан довкілля.

Зміст програми

Вступ (2 год.)

Екологія як наука, поняття про екологію рослин, тварин, людини, хімічну екологію. Екологічні фактори та їх характеристика. Поняття про навколишнє середовище та місце речовин і сумішей у ньому.

Тема 1. Хімія і навколишнє середовище (9 год.)

Роль хімії у пізнанні довкілля. Чисті речовини та суміші у лабораторії, науці, техніці, побуті. Методи та прийоми очищення речовин від домішок. Хімічні реакції у довкіллі

Практична робота № 1. "Розділення природних сумішей фільтруванням та випаровуванням".

Тема 2. Початкові хіміко-екологічні поняття (8 год.)

Поняття про біогеохімічний кругообіг речовин. Кругообіг кисню, вуглекислого газу, азоту. Хімічне та біологічне забруднення навколишнього середовища. Основні джерела забруднення середовища. Вплив хімічного забруднення на кругообіг речовин у природі. Поняття про моніторинг навколишнього середовища. Біоіндикатори стану довкілля (повітря, води, ґрунту).

Екскурсія "Зелені оракули своєї місцевості".

Практична робота № 2. "Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між змінами в довкіллі та хімічними явищами".

Тема 3. Вода і розчини в природі (8 год.)

Водні ресурси України та регіону. Чиста та дистильована вода, вода водопровідна, мінеральна, озерна, морська, ґрунтова, артезіанська. Основні показники якості питної води.

Екскурсія на водоочисну станцію та хімічну лабораторію у ній.

Практична робота № 3. "Складання картосхем екологічного стану поверхневих вод України".

Практична робота № 4. "Визначення основних органолептичних показників якості води у водоймах міста та його околицях".

Практична робота № 5. Складання проекту "Яку воду ми п’ємо і яку варто пити".

Тема 4. Повітря - природна суміш (6 год.)

Склад атмосферного повітря, його властивості. Джерела забруднення повітря та способи його очищення. Повітряне середовище помешкань та його вплив на стан здоров’я та активність людини.

Практична робота № 6. "Дослідження екологічного стану пришкільної території".

Практична робота № 7. "Дослідження запиленості повітря в школі та складання рекомендацій щодо покращення його стану".

Узагальнення

Проведення конференції методом "Прес": "Я і мій вплив на склад природних сумішей.

Тематичний план курсу

Теми Теоретичні години Практичні години Екскурсії
Вступ 2    
Хімія і навколишне середовище 8 1  
Початкові хіміко-екологічні поняття 6 1 1
Вода і розчини в природі 4 3 1
Повітря - природна суміш 4 2  
Узагальнення   1  

Література:

 1. Баландин Р.К. Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.- М., 1988.
 2. Білявський Г.О. Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь.1995.
 3. Безуглая Э.Ю. и др. Чем дышит промышленный город.-Л.: Гидрометиоиздат,1991.
 4. Вадковская И.К., Лукашев К.И. Химические элементы и жизнь в биосфере.-Минск,1981.
 5. Гигиена окружающей среды /Под.ред. Г.И. Сидоренко.-М.:Медицина, 1985.
 6. Голубев И.В., Новиков Ю.В. Окружающая среда и ее охрана.-М.: Просвещение, 1985.
 7. Григорли Д.И. Глобальные биогеохимические циклы среды в природе и влияние на него деятельности человека.- М.,1987.
 8. Опаловский А.А. Планета Земля глазами химика. - М.: Наука,1987.

Програма інтегрованого спецкурсу

"Довкілля і твоє здоров’я"

(для учнів 8-го класу)

Екологія та здоров’я мають однакові застосування своїх зусиль; їх ексклюзивним володінням є все те, що визначає благополуччя людини: гармонія, їжа, житло, здорове навколишнє середовище, тобто те, що формує системи життєзабезпечення. Життя і здоров’я - найдорожче, що є у людини, тому підхід до них повинен бути найсерйознішим і реально вивченим," - казав відомий у галузі здорового способу життя практик Г.П.Малахов. Обсяг знань набутих у школі, життєвий досвід допоможуть зрозуміти сутність дії і впливу природи (як основи життя) та її законів на здоров’я людини.

Даний курс допоможе зрозуміти учням, що мало народитись і просто жити, а потрібно прагнути постійно пізнавати себе в навколишньому світі, щоб цілісно сприймати буття, забезпечити довголіття.

Деградація природного середовища особливо згубно діє на організм людини, його стан має вирішальне значення для розвитку та здоров’я людського організму. Якщо людина стане не просто використовувати, а змінювати закони і складові довкілля, не усвідомить взаємозв’язку між буттям і станом здоров’я, то вона буде жити в оточенні ще більш несприятливих для здоров’я умов. Знання того, що і як з природних та антропогенних чинників впливає на організм людини має підстави для попередження захворювань, творчого довголіття, покращення побуту, відпочинку населення, а також охорону життєвого середовища.

Метою курсу є:

 • розширити знання учнів з проблем фізіології людини, валеології, гігієни, медицини;
 • розвивати інтерес до пізнання себе, свого організму і живої природи;
 • усвідомлення необхідності гармонійного злиття людини з світовими началами - Небом, Землею і Водою;
 • розвиток ставлення до природи як до "неорганічного тіла" людини і її прямий вплив на здоров’я.

Завдання курсу:

 • поглибити оволодіння учнями навчального матеріалу з біології та валеології;
 • дослідити перетворення, що проходять у нашому організмі під впливом дії факторів зовнішнього середовища;
 • розширити знання про шляхи, закони, механізми збереження здоров’я, засоби профілактики захворювань та шкідливих звичок людини;
 • сприяти формуванню норм здорового способу життя;
 • поглибити систему знань про єдність людини і природи;
 • виділити та вивчити практичні екологічні поради, що допоможуть зберегти здоров’я і сприятимуть формуванню норм екологічної культури;
 • навчитись оцінювати екологічний стан довкілля та здійснювати самодіагностику захворювань на ранній стадії;
 • навчитись нормам та правилам вживання продуктів харчування; використання житлових приміщень та інтер’єрних складових;
 • розширити знання про властивості використання та значення рослин;
 • виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я, здоров’я оточуючих, навколишнього середовища;
 • розвивати екологічне мислення, задля вміння аналізувати, передбачати взаємозв’язки і взаємовпливи на життя людини і природи, пам’ятаючи про неможливість людського життя поза природою.

Курс розраховано на 34 години і містить теоретичні, навчальні та практичні форми роботи. Тематика занять спецкурсу тісно переплітається з темами уроків біології людини у 8 класі, а також зачіпає окремі теми з фізики, хімії та ОБЖ, що дає можливість більш глибоко і комплексно вивчити особливості людського організму.

Тематичний план курсу "Довкілля і твоє здоров’я" для учнів 8-го класу

Тема Норми роботи в годинах
Теоретико-навчальні Практичні Усього
Вступ. Система наук про довкілля та людину 1 0 1
Тема 1. Науково-технічний прогрес і стан здоров’я людини 6 3 9
Тема 2. Хімія довкілля, людської діяльності і людського організму 8 2 10
Тема 3. Екологічні проблеми харчування людини 4 1 5
Тема 4. Ти і твоє помешкання 4 1 5
Тема 5. Рослини захищають, віщують, попереджують 2 2 4

Вступ. Системи наук про довкілля та людину

Науки, що вивчають закономірності взаємин людського суспільства, організму людини з навколишнім середовищем, питання збереження і розвитку здоров’я людини (гігієна, валеологія, екологія людини, соцекологія, медицина). Методи дослідження екології людини її завдання. Значення гігієни для здоров’я людини її завдання.

Тема 1. Науково-технічний прогрес і стан здоров’я людини

Проблема здоров’я людини - як комплекс індивідуальних та соціальних аспектів. Антропогенні зміни в природному середовищі і їх вплив на здоров’я. Прояви негативного впливу факторів навколишнього середовища на організм людини. Вплив забруднення атмосфери, шуму, вібрації, радіації на організм. Залежність здоров’я людини від фізичних полів (магнітних, електромагнітних, теплових).

Кліматичні та метеорологічні фактори, що мають вплив на організм людини та стан її здоров’я.

Практична робота № 1. "Складання екологічної характеристики міста, у якому живеш".

Практична робота № 2. "Складання медичної карти міста (школи). Визначення динаміки захворюваності жителів міста (учнів школи) за останніх 10 років та їх моніторинг".

Практична робота № 3. "Самодіагностика захворювань на ранній стадії".

Тема 2. Хімія довкілля, людської діяльності і людського організму

Біофіли та їх роль в людському організмі (макро- та мікроелементи). Вплив на людський організм канцерогенів, нітратів, радіонуклідів, важких металів. Інтоксикація організму. Шляхи надходження елементів-забруднювачів в організм людини. Вплив препаратів побутової хімії, медичних препаратів, полімерних матеріалів на здоров’я.

Вода, яка потрібна живим організмам. Мінеральна, мінералізована, кип’ячена та важка вода, їх коротка хіміко-біологічна характеристика. Забруднюючі агенти у воді. Фільтри, їх різновиди, характеристики та використання.

Практична робота № 4. "Визначення вмісту нітратів у продуктах с/г. Правила та шляхи зменшення потрапляння нітратів до організму через продукти харчування".

Практична робота № 5. "Визначення якості питної води".

Тема 3. Екологічні проблеми харчування людини.

Принципи та умови природного харчування. Система доцільного (правильного) харчування. Захворювання, що передаються через продукти харчування. Способи очищення організму. Основні заповіді приготування (обробки) їжі.

Практична робота № 6. "Про традиції української кухні".

Тема 4. Ти і твоє помешкання.

Використання будівельних матеріалів і конструкцій для помешкання. Внутрішня архітектура помешкань.

Мікроклімат житлових приміщень та інші фізичні фактори повітряного середовища в них, їх вплив на організм людини. Якість повітря житлових приміщень, фактори покращення його стану.

Практична робота № 7. "Визначення екологічного стану школи".

Тема 5. Рослини захищають, віщують, попереджують.

Озеленення міст та його користь для екосистеми міста. Гороскопи дерев та інших рослин. Фітонциди та їх вплив на організм. Зелені оракули та індикатори чистоти довкілля.

Практична робота № 8. "Склад місцевого календаря цвітіння рослин".

Практична робота № 9. "Визначення якості стану повітря за лишайниками та хвойними деревами".

Рекомендована література.

 1. Артамонов В.И. Зелёные оракулы. - М.: Мысль, 1989.
 2. Даценко І.І. Гігієна та екологія людини. - Львів: Афіша, 2000.
 3. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. - К.: Академія, 2005.
 4. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології. - К.: Академія, 2004.
 5. Лисицын Ю.П., Сахно А.В. Здоровье человека - социальная ценность. - М.: Мысль, 1989.
 6. Назарук Н.М., Сенчина Б.В. Практикум із основ екології та соціоекології. - Львів: Афіша, 2000.
 7. Пустовіт Н.А. Хрестоматія з екології. Природа і людина: проблеми взаємодії.- К.: Наукова думка, 1997.

Програма факультативу

"Енергетичні ресурси, їх використання та екологія"

(для учнів 9-х класів)

Пояснювальна записка

Соціально-економічні, екологічні, морально-етичні реалії в Україні і світі дедалі більше спонукають формувати новий соціум, який повинен спиратися як на традиційну етичну систему, так і нові етичні цінності, вироблені людством у нових умовах. Екологізація людської свідомості повинна базуватися не лише на пізнаннях, а й на емоціях, інтуїції, коли екологічна культура стає внутрішньою потребою. У рамках екологічного мислення важливим є розуміння того, що вихід за межі екологічного пріоритету, ігнорування ним неминуче приведе до нарощування кризових явищ і екологічних катастроф.

Сьогодні постійно зростаючі проблеми людства забезпечуються стрімким економічним розвитком різних галузей виробництв і передусім енергетики. Наслідком такого розвитку є значний негативний вплив на довкілля, а середовище яке нас оточує, у свою чергу, негативно впливає на людство. Питання використання енергетичних ресурсів і наслідки їх використання стають пріоритетними як у економіці так і екології сьогодення. Тому даний факультативний курс має на меті, в рамках формування екологічної культури, дослідити питання енергії та енергоресурсів, їх вичерпність, використання, різновиди у теоретичній частині, а у практичній вивчити як використовуються енергоресурси на регіональному та місцевому рівні, та розробити рекомендації для ефективного та економного використання енергії на індивідуальному рівні.

Окрім того даний факультатив має цільове призначення. Річ у тому, що бережне ставлення до природних ресурсів не можна ні нав’язати, ні насильно переконати, воно повинне ввійти в сутність кожного просто і цікаво, а ще краще на реальному, наочному прикладі. Знання і вміння, які набудуть учні впродовж освоєння курсу а наступний рік можуть бути використані для проведення тижнів чи місячників енергозбереження на рівні "рівний-рівному". Саме за таких умов діти зможуть бути максимально переконливі у своїх виступах, тренінгах, іграх, а як наслідок стануть прикладом для унаслідування для інших.

Основні вимоги до знань та вмінь

Учні повинні знати:

 • основну мету та завдання факультативу "Енергетичні ресурси, їх використання та екологія";
 • форми та властивості енергії;
 • класифікацію енергетичних ресурсів та їх запаси;
 • закони збереження та перетворення енергії;
 • традиційні способи одержання теплової, електричної енергії;
 • перспективні технології малої енергетики України;
 • нетрадиційні джерела електроенергії та їх використання в освіті і Україні;
 • наслідки неефективного використання енергії;
 • основні прийоми і способи екології тепла та енергетичних ресурсів.

Учні повинні вміти:

 • аналізувати реальну ситуацію використання енергоресурсів;
 • мотивувати необхідність ефективного і економного використання енергоресурсів;
 • узагальнювати знання про використання енергії людиною;
 • демонструвати прийоми і способи збереження тепла у приміщенні та економії електроенергії.

Зміст програми

 1. година на тиждень)

Тема 1. Вступ (2 год.)

Введення в курс "Енергетичні ресурси, їх використання та екологія". Основні завдання курсу. Джерела інформації. Основні поняття сталого розвитку. Проблеми енерговикористання у структурі сталого розвитку.

Тема 2. Енергія у природі (4 год.)

Що таке енергія, форми (види) енергії, її властивості, кількість та якість. Енергетичні закони: закон збереження та перетворення енергії і закон якості енергії.

Практична робота № 1. "Індивідуальне використання різних форм енергії. Вимірювання спожитої електроенергії вдома. Аналіз вимірювань."

Тема 3. Джерела енергії (14 год.)

Види ресурсів енергії. Непоновлювальні (торф, вугілля, нафта, природний газ) та поновлювальні (сонячна енергія, вітрова енергія, енергія хвиль та припливів, біоенергія, геотермальна енергія) джерела енергії. Традиційні способи одержання теплової та електричної енергії. Перспективні технології малої енергетики в Україні (біокнверсія органічних відходів, тепло насосні установки). Нетрадиційна енергетика у світі, перспективи її розвитку в Україні.

Практична робота № 2. "Способи та шляхи використання сонячної енергії на індивідуальному рівні."

Практична робота № 3. "Картографування території України доцільного використання традиційних джерел електроенергії."

Практична робота № 4. "Дослідження ефективності (ККД) різних джерел енергії."

Тема 4. Енергоспоживання (12 год.)

Історичні аспекти енерговикористання та енергоспоживання. Нерівномірний розподіл енергії. Використання енергії різними галузями господарства України у порівнянні з іншими країнами світу. Контроль за використанням і виробництвом енергії. Енергетичні кризи та їх наслідки. Наслідки надмірного використання енергії (парниковий ефект, кислотні дощі, смог, теплове забруднення, зміни клімату).

Сутність енергозбереження. Енергозбереження та охорона довкілля.

Практична робота № 5. "Прогнозування наслідків неефективного використання енергії на регіональному рівні."

Практична робота № 6. "Ознайомлення із способами та механізмами енергозбереження." (За довідковими джерелами)

Практична робота № 7. "Складання пам’ятки енергозбереження на муніципальному рівні."

Узагальнення (1 год.)

Роль набутих знань у ході вивчення курсу у житті і практичній діяльності.

Рекомендована література:

 1. Будыко М.И. Глобальная экология. - М.: Мысль, 1997. - 327 с.
 2. Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. Учебное пособие. - М.: Изд. Группа Прогресс, Пангея. 1994. - 304 с.
 3. Мельникова О.В., Праховник А.В., Дач Арне Хойстад, Дешко В.І. та ін. Енергозбереження. Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії для учнів загальноосвітньої школи. Видавництво друге виправлене та доповнене. - Київ. 2004. - 104 с.
 4. Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень. - Київ: Українські енциклопедичні знання. 2004. - 408 с.
 5. Праховник А.В., Гишеков Є.М., Дешко В.І. та ін. Енергозбереження та пом’якшення змін клімату. Посібник із раціонального використання енергії та ресурсів і пом’якшення змін клімату для учнів загальноосвітньої школи. - Київ. 2008. - 120 с.
 6. Щербина О.М. Енергія для всіх: технічний довідник з енергоощадності та відновних джерел енергії.- Вид. 4-е, доповнене і перероблене. - Ужгород: Видавництво В.Подяка, 2007. - 340 с.

"Біологія і екологія"

(факультативний курс для учнів 10-х класів загальноосвітніх шкіл)

Пояснювальна записка

Основною умовою ефективності факультативного курсу є взаємозв’язана науково-навчальна, дослідницька, комунікативна і практична діяльність учнів, що досягається в процесі пошуково-дослідницької роботи і передбачає створення еколого-дослідницьких груп (ЕДГ) з 2-4 чоловік.

Вивчення спеціальних аспектів екології сприятиме найповнішому усвідомленню і засвоєнню учнями певних понять і проблем сучасної екології на локальному та глобальному рівнях.

Зібраний у процесі пошуково-дослідницької роботи екологічний матеріал краєзнавчого змісту надалі може стати основою для організації природоохоронної роботи учнів:

 • пропагування екологічних знань та культури (лекції, бесіди);
 • розробка проектів покращення екологічного стану міста та його околиць.

Факультативний курс розрахований на 34 години (1 год на тиждень)

Тематичний план курсу "Біологія і екологія" для учнів 10-го класу

Тема Норми навчальної роботи
Теоретичної Практичної Всього
Вступ (лекція). 2 - 2
Тема 1. Агроекосистеми 4 1 5
Тема 2. Промислові екосистеми 2 2 4
Тема 3. Міські екосистеми 5 3 8
Тема 4. Процес урбанізації і його соціальні і екологічні наслідки 5 2 7
Тема 5. Екологія житла 4 2 6
Підсумкова конференція 2 - 2

Вступ (2 год.)

Причини загострення проблеми взаємовідносин людини з природою. Галузі та підгалузі екології. Методи дослідження в екології. Новітні галузі в екології. Екологічні системи, зміст екологічних законів. Екологічні дослідження в Україні.

Учні повинні знати:

 • галузі та підгалузі екології;
 • методи досліджень в екології (спостереження, біометричний, експериментальний, математичне моделювання);
 • суть законів:
 1. обмеженості природних ресурсів;
 2. піраміди енергій;
 3. рівнозначності всіх умов життя;
 4. розвитку природних систем;
 5. системогенетичний;
 6. системоперіодичний;
 7. спільної дії природних факторів;
 8. еволюції;
 9. екологічної кореляції.
 • що таке екосистема та її різновиди; склад кожної екосистеми (міоцен, демоцен, плеоцен);
 • основні віхи екологічних досліджень в Україні, вчених, які були причетними до них.

Учні повинні вміти:

 • пояснювати причини загострення стосунків між природою та людиною;
 • використовувати основні методи екологічних досліджень на практиці;
 • характеризувати склад різних екосистем;
 • пояснювати принцип дії основних екологічних законів.

Тема 1. Агроекосистеми (5 год.)

Агроекосистема - як сукупність біогенних та абіогенних компонентів. Властивості агроекосистеми та її особливості. Ресурси в агроекосистемах, сільськогосподарські рослини та тварини - продукт добробуту та генетичного конструювання. Співжиття в агроекосистемах. Бур’яни, хвороби, шкідники. Пестициди, їх характеристика і вплив на здоров’я людини. Фактори стабілізації агросистем. Відходи сільськогосподарського виробництва, їх вплив на довкілля.

Практична робота № 1. "Визначення вмісту пестицидів у харчових продуктах. Використання пестицидів у районних господарствах."

Учні повинні знати:

 • властивості та особливості агроекосистем;
 • характеристику ресурсів в агроекосистемах;
 • розподіл земельного фонду України за видами використання;
 • основні закони України по охороні рослин та земельних ресурсів;
 • основні групи бур’янів, пестицидів, гербіцидів, зооцидів;
 • основні способи збереження родючості ґрунту;
 • основні види відходів, що забруднюють природне середовище.

Учні повинні вміти:

 • давати характеристику властивостям агроекосистем;
 • характеризувати етапи створення нових сортів та порід;
 • виділяти негативні сторони технічної імітації екологічного середовища;
 • визначати небажані наслідки використання пестицидів, гербіцидів, хімдобрив, зооцидів;
 • пояснювати, чому застосування пестицидів не вирішує проблему захисту посівів;
 • визначати вміст пестицидів у продуктах с/г виробництва;
 • запобігати впливу пестицидів на організм;
 • давати характеристику напрямків альтернативного землеробства;
 • виділяти фактори в с/г виробництві, що спричиняють забруднення природного середовища.

Тема 2. Промислові екосистеми (4 год.)

Типи промислового виробництва та його географія. Транспортні системи та їх вплив на довкілля. Науково-технічний прогрес і екологія. Вплив промислового виробництва на біосферу. Енергетика у розрізі екологічних проблем.

Практична робота № 2. "Вивчення промислового середовища."

Практична робота № 3. "Вивчення екологічних проблем, пов’язаних з використанням транспорту."

Учні повинні знати:

 • типи промислового виробництва та його географію;
 • основні енергетичні джерела та альтернативні;
 • що таке "промислове забруднення";
 • форми впливу промислового виробництва на біосферу;
 • наслідки впливу транспортного комплексу на довкілля та організм людини.

Учні повинні вміти:

 • пояснювати суть концентрованого промислового виробництва, називати причини, що призводять до їх появи;
 • порівнювати вплив промислового та с/г забруднення на природне середовище;
 • виявляти екологічні проблеми, пов’язані з використанням транспорту.

Тема 3. Міські екосистеми (8 год.)

Інфраструктура міста. Будівельні матеріали та водозабезпечення міських споруд. Енергетичні системи міст. Екологічне середовище в містах. Мезо- та мікроклімат. Рослини та тварини у місті. Людина в міському середовищі. Медична екологія. Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди.

Практична робота № 4. "Парк - як природо-антропогенна система, його роль у створенні сприятливих умов для здоров’я та відпочинку мешканців міста."

Практична робота № 5. "Вирішення проблеми утилізації відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ у місті."

Практична робота № 6. "Міста майбутнього" (Складання проекту міста).

Учні повинні знати:

 • відмінності міст та сільських населених пунктів;
 • основні елементи інфраструктури міст;
 • види міських відходів;
 • напрямки звільнення від відходів;
 • способи очистки стічних вод;
 • етапи хімічної та біологічної очистки вод.

Учні повинні вміти:

 • виділяти основні екологічні проблеми, що постають перед мешканцями міст;
 • вказувати на екологічні переваги від економії енергоносіїв в умовах міста;
 • описувати мікроклімат, що властивий містам;
 • визначати значення біоти у міських екосистемах.

Тема 4. Процес урбанізації, його соціальні та екологічні наслідки (7 год.)

Місто як система "чорного ящику". Гігієнічні аспекти планування міст. Кліматичні зміни, які вносяться урбанізацією. Функціональне зонування міста. Вплив комунально-побутового господарства на екологічний стан міста. Економічна оцінка впливу урбанізації на природу.

Практична робота № 7. "Вивчення проблеми питної води."

Практична робота № 8. "Вплив відходів на стан поверхневих водних ресурсів."

Учні повинні знати:

 • основні гігієнічні аспекти планування міст;
 • функціональні зони міста;
 • норму жителів у мікрорайоні;
 • існуючі проекти сучасних міст;
 • норми озеленення міст;
 • основні стаціонарні джерела забруднення довкілля міста;
 • місце розташування та дію очисних споруд у місті;
 • стан питної води у місті.

Учні повинні вміти:

 • характеризувати гігієнічні аспекти планування міста і визначати їх дотриманість на краєзнавчому рівні;
 • оцінювати стан питної води у місті;
 • дотримуватись норм економного водокористування і водоспоживання.

Тема 5. Екологія житла (6 год.)

Необхідність дотримання гігієни житла. Орієнтації житлових приміщень. Планування та житлова площа житлових будинків. Джерела забруднення повітря закритих приміщень. Рослини в інтер’єрі будинку. Мікроклімат жител та інші фізичні фактори повітряного середовища і їх вплив на організм. Якість повітря житлових приміщень і його вплив на здоров’я людини

Практична робота № 9. "Вивчення та оцінювання екологічного стану своєї школи."

Практична робота № 10. "Планування майбутнього власного будинку."

Учні повинні знати:

 • норми орієнтації житлових приміщень;
 • гігієнічні вимоги до міського помешкання;
 • джерела забруднення повітря закритих приміщень;
 • умови зростання та місцерозміщення рослин у приміщенні;
 • фізичні фактори повітряного середовища.

Учні повинні вміти:

 • дотримуватись гігієнічних норм проживання в оселі;
 • визначати вплив фізичних та хімічних факторів повітряного середовища та інтер’єру на організм.

Підсумкова конференція (2 год.)

"Загострення проблеми забруднення навколишнього середовища. Шляхи поліпшення екологічних станів сучасних агроекосистем, промислових та міських екосистем."

Література

 1. Арцишевський Р.А. Світ і людина.-К., 1996.
 2. Білявський Г.О.Фудруй Р.С. Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. - К.: "Либідь”, 2000
 3. Григорьев А.А. Экологические уроки прошлого и современности.- М., 1991.
 4. Злобін Ю.А. Основи екології. -К.: "Лібра”1998,
 5. Хижняк М.І. Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. - К., 1995.

"Біологія і радіоекологія"

(факультативний курс для учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл)

Пояснювальна записка

Зважаючи на те, що наша місцевість знаходиться у зоні між Хмельницькою та Рівненською атомними електростанціями, де радіоактивна обстановка потребує контролю, бо може становити небезпеку для здоров’я людей необхідним є проведення такого курсу. Відсутність або недостовірність інформації про радіаційний стан місцевості спричиняє стресові переживання, негативно впливає на соціальну атмосферу та здоров’я населення.

Дана програма передбачає ознайомлення учнів з основними властивостями, видами, джерелами, одиницями вимірювання радіаційного випромінювання, допустимими нормами опромінення людей та радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Приділяється увага способам захисту від радіоактивного випромінювання та виведення радіонуклідів з організму людини.

Програмою передбачено розширення та узагальнення знань, яких учні набули вивчаючи фізику та біологію. Крім теоретичного матеріалу програма містить практичні роботи.

Вступ (3 год.)

 1. Радіоекологія - як окрема дисципліна про міграцію радіонуклідів і вплив іонізуючого випромінювання на екологічні системи.
 2. Радіоактивність та її природа. Природні джерела радіації.
 3. Джерела радіації створені людиною.

Учні повинні знати і вміти:

 • проблеми радіоекології, предмет її вивчення і завдання;
 • розуміти основні радіоекологічні категорії;
 • означення радіоактивності, її природу;
 • виділяти джерела природної та штучної радіації.

Тема 1. Дозиметрія (3 год.)

 1. Основні поняття та визначення. Дозиметричні одиниці в радіоекології.
 2. Критичний орган і критична група населення.
 3. Індивідуальна еквівалентна доза іонізуючого випромінювання і колективна доза.

Учні повинні знати і вміти:

 • давати визначення одиниць доз іонізуючого випромінювання;
 • які види випромінювання і частинки належать до іонізуючих;
 • у чому полягає відносна біологічна ефективність різних видів іонізуючого випромінювання;
 • одиниці та параметри вимірювання радіоактивності;
 • визначення і характеристики критичного органа групи.

Тема 2. Біологічна дія іонізуючого випромінювання (4 год.)

 1. Вплив опромінення на процес поділу і загибель клітини.
 2. Надійність генетичного апарату клітин та їхня радіорезистентність.
 3. Дія випромінювання на багатоклітинні організми.
 4. Мутагенна дія іонізуючого випромінювання.

Учні повинні знати і вміти:

 • основні ефекти впливу іонізуючого випромінювання на клітину, багатоклітинний організм;
 • що таке радіорезистентність і радіочутливість; радіотаксони, каріотаксони;
 • критерії надійності геному;
 • що таке інтерфазна загибель клітини;
 • види іонізуючого випромінювання;
 • у чому проявляється мутагенна дія іонізуючого випромінювання.

Тема 3. Надходження радіонуклідів у екосистему (5 год.)

 1. Повітряний шлях надходження радіонуклідів у екосистему.
 2. Інші шляхи надходження радіонуклідів у екосистему.
 3. -4. Особливості надходження і міграції радіонуклідів у прісноводних та морських екосистемах.
 1. Особливості надходження радіонуклідів у лісові екосистеми та агро-екосистеми.

Учні повинні знати і вміти:

 • шляхи надходження радіонуклідів до різних екосистем;
 • залежність розподілу радіонуклідів, що надходять до екосистем;
 • залежність накопичення радіонуклідів у екосистемі.

Тема 4. Вплив радіонуклідів на організми (14 год.)

 1. Радіочутливість мікроорганізмів.
 2. Вплив радіонуклідів на рослини. Радіорезистентність вищих рослин.
 3. Генетичні наслідки опромінення рослин.
 4. Радіоекологія горілого лісу.
 5. Вплив радіонуклідів на тварин (безхребетних).
 6. Вплив радіонуклідів на риб, амфібій, рептилій.
 7. Вплив радіонуклідів на птахів та ссавців. Мутагенна дія радіонуклідів на тварин.
 8. Вплив радіонуклідів на людину. Гостра і хронічна променева хвороби.
 9. Опромінення та репродуктивна функція людини. Вплив опромінення на тривалість життя.
 10. Онкогенні наслідки опромінення людини.
 11. - 12. Особливості надходження в організм і впливу на людину різних радіонуклідів.
 12. Вплив радіонуклідів на здоров’я людей внаслідок Чорнобильської аварії. Граничнодопустимі дози (ГДД) випромінювання.
 13. Надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини. Радіоекологія сільськогосподарських тварин.

Учні повинні знати і вміти:

 • шляхи та рівні впливу радіонуклідів на мікроорганізми, рослини, тварин і людину;
 • давати характеристику впливу радіонуклідів на живі об’єкти;
 • як пов'язаний стан рослин і тварин у зонах радіаційних аварій;
 • прояви променевої хвороби;
 • аналізувати основні онкогенні наслідки опромінення людини;
 • ГДД іонізуючого випромінювання для людини;
 • еволюція рівнів ГДД;
 • у чому полягає значення с/г радіоекології для радіоекології людини.

Тема 5. Радіоекологія міста (3 год.)

 1. Надходження радіонуклідів у міські екосистеми, їх розподіл та міграція.
 2. Виведення радіонуклідів з організму.
 3. Практична робота. "Складання переліку препаратів, лікарських рослин, овочів, фруктів, які використовують для виведення радіонуклідів".

Учні повинні знати і вміти:

 • про гігієну харчування в умовах підвищеної радіації;
 • про забруднення продуктів харчування;
 • виявляти шляхи забруднення продуктів;
 • способи та препарати, виведення радіонуклідів з організму.

Узагальнення. Правильний спосіб життя - основа збереження здоров’я (2 год.)

Література

 1. Бар’яхтар В.Г. Стрижак В.І. Поярков В.О. Радіація, і що ми про неї знаємо.-К.:Наукова дука,1991,
 2. Радиация. Дозы, эфекты, риск./ Переклад з англійського БашниковаЮ.А.- М.: ”Мир”, 1990.
 3. Радіаціїя її вплив на здоров’я людини. //Біологія. - 2003. - №16.
Джерело: Острів знань
Автор: Дячук Тетяна Андріївна, вчитель вищої категорії, Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua