Закрити
Музичне мистецтво. 5 клас
31 Березня 2005, 00:00 , Переглядів: 8443
FacebookTwitterLivejournal
Музичне мистецтво. 5 клас Музичне мистецтво. 5 клас

О.В.Волошина, О.В.Мільченко. Музичне мистецтво. 5 клас. Для загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво "Перун", м.Ірпінь, 2005

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН від 15.01.05 р. № 1/11-15)

"Мистецтво - це час і простір, у якому
живе краса людського духу. Як гімнастика
випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу.
Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає
людське в людині, підносить себе до прекрасного,
переживає насолоду".
В.Сухомлинський.

Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є духовний розвиток особистості. Серед навчальних дисциплін загальноосвітньої школи, покликаних вирішувати означене завдання, музичне мистецтво спрямоване на розвиток кращих якостей особистості, творчих здібностей учнів. Засобами музичного мистецтва мають бути створені умови для виникнення в дитини натхнення до творчості, стійкого бажання жити в гармонії з навколишнім світом, що неодмінно сприятиме відродженню національної культури.

Вперше в Україні розроблені національні підручники з мистецьких дисциплін для основної школи. Серед них - підручник "Музичне мистецтво" для 5 класу, створений авторським колективом у складі вчителя з Київської області Волошиної Ольги Володимирівни та вчителя з м. Києва Мільченко Олександри Віталіївни.

Метою авторів було створення навчальної книги, що допоможе учням збагатити свій духовний світ, розвинути чуттєво-емоційне та естетичне сприймання світу, інтелектуальну сферу, удосконалити творчі здібності, розширити свій кругозір.

Підручник "Музичне мистецтво. 5 клас" відповідає вимогам освітньої галузі "Естетична культура" Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчальній програмі з музичного мистецтва для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, сучасним вимогам до змісту освіти та віковим особливостям учнів.

Підручник грунтується на багатих традиціях музичної культури України та світового музичного мистецтва. У ньому зібраний пізнавальний матеріал про творчість композиторів-класиків, сучасних українських композиторів, українське народне мистецтво. В розділі "Музика та візуальні образи" є інформація про основні риси творчості художників та скульпторів, чиї твори представлені на сторінках підручника.

Відповідно до навчальної програми, пісенний матеріал підручника - це, в основному, пісні сучасних українських композиторів та українські народні пісні.

Учні познайомляться з найрізноманітнішими українськими та зарубіжними класичними музичними творами, літературними творами про музику, поетичними текстами, з цікавим ілюстративним матеріалом у вигляді репродукцій творів світового образотворчого мистецтва. Це допоможе учням краще зрозуміти зв'язки музики з іншими видами мистецтва, що сприятимуть їх духовному збагаченню й художньо-естетичному розвитку.

"Дуже важливо, - писав Д.Кабалевський, - щоб у свідомості дітей музика не стояла осторонь інших мистецтв, а якомога яскравіше виявляла свої глибокі внутрішні (а не лише зовнішньосюжетні) зв'язки з ним".

Щоб максимально підвищити активність, творчу діяльність і зацікавленість учнів до предмета в цілому і конкретного змісту теми семестру та найкращого засвоєння його, в підручнику використовуються схеми, таблиці; в розділі "Музичні цікавинки" - кросворди, ребуси, музичні загадки. Є довідковий розділ, де подано тлумачення необхідних термінів і понять.

В кінці кожного розділу містяться рубрики "Розширюємо свій кругозір", що інформують про композиторів та твори з варіативної частини програми. В рубриках "Підсумуй прочитане " є ряд запитань до учнів, відповіді на які спонукатимуть їх глибше зрозуміти вивчене, усвідомити багатство та красу музичного мистецтва, його важливе місце в житті людини. Ці запитання можуть також стати при нагоді під час тематичної атестації учнів. Запитання після кожного уроку спрямовані на стимулювання розвитку образного мислення учнів, їх комунікативних здібностей, самостійності суджень.

Зміст підручника викладено системно і послідовно, чітко прослідковується наступність з попередніми роками навчання, використовується досвід вже вивченого учнями матеріалу.
Матеріал подано у цікавій, доступній формі для учнів цієї вікової категорії - підручник написаний мовою, що відповідає можливостям його засвоєння учнями без зайвого перевантаження і з урахуванням попередньої загальноосвітньої підготовки та життєвого досвіду.

За допомогою цього підручника учні матимуть можливість зазирнути до скарбниці інших видів мистецтва. Вони переконаються у тому, що ця скарбниця ніколи не буде замкнена: її багатства, створені Людиною та почерпнуті з вічного джерела Життя, належать людям, кожному з нас.
Підручник "Музичне мистецтво" покликаний допомогти учням збагатитися новими знаннями, враженнями, відкрити для себе нові сторінки життя.

Видалити Відміна
Забанити Відміна